Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta

18.08.2014

TIETO LUOJAJUMALASTA ON LUONTAINEN OMINAISUUS creation-l-sotka-2008-1000.jpg

Room.1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

2.Pie.3:3 Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
3:4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
3:6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.

Raamatun mukaan ihmiset luontaisesti tietävät että Jumala on luonut taivaan ja maan. Luojan jumalallisuus nähdään Hänen teoissaansa - Raamatun mukaan kuitenkin useat ihmiset eivät tahdo kunnioittaa ja kiittää Jumalaa Luojana ja siksi he eivät ole tietävinään että taivaat samoin kuin maa ovat rakennettu Jumalan sanan voimasta. Kun ihmiset eivät halua tietää tätä asiaa jonka he siis luonnostaan tietävät niin he pyrkivät muuttamaan katoamattoman Jumalan kirkkauden Luojana katoavaisen luonnon kuvan kaltaiseksi. Kun ihmiset eivät halua tietää sitä minkä tietävät koska eivät halua kunnioittaa ja kiittää Luojajumalaa niin he antavat Jumalan kunnian Luojana luodulle luonnolle - tällöin ihmiset kehuskelevat olevansa viisaita mutta Jumalan mukaan he ovat silloin tyhmiksi tulleet.

Juuri tämän me näemme todella selkeästi nyt (viimeisinä päivinä) sillä suurin osa ihmisistä pitää Raamattua vain satukirjana sillä he uskovat että tämän maailman 'viisaat' tiedemiehet ovat osoittaneet tieteen (tiedon) kautta että elämää ei ole luotu vaan luonto on itse sen kehittänyt. Näin nämä itseään viisaina pitävät ihmiset ovat antaneet luonnolle Jumalalle kuuluvat ominaisuudet sillä heidän mukaansa luonnolla itsellään on ollut kyky tuottaa elämä, tietoisuus sekä älykkyys. Raamatun mukaan nämä ovat Jumalan ominaisuuksia jotka Jumala voi vain antaa luoduilleensa mutta tämän maailman viisaat älyniekat antavat luodulle luonnolle jumalallisen kyvyn tuottaa nämä ominaisuudet.

Ideologinen peruste tällä uskomukselle luonnon kyvystä tuottaa itsestään elämää, tietoisuutta sekä älykkyyttä perustellaan evoluutioaatteella. Evoluutio ei ole kuitenkaan persoona - eikä sillä ole siksi älyä eikä viisautta tehdä yhtään mitään. Evoluutiolla ei siis ole mitään kykyä luoda elämää, tietoisuutta ja älykkyyttä sillä nämä ominaisuudet eivät voi olla kokeellisen luonnontieteen havaintojen valossa peräisin älyttömästä lähteestä. Elämä tarvitsee tietokoodin ja tieto on kaikkien kokeellisten havaintojen perusteella aina johdettavissa älykkyyteen jotenka Jumalan sana osuu napakymppiin sanoessaan että niiden ihmisten ymmärtämätön sydän on pimentynyt jotka pyrkivät antamaan luonnolle Jumalalle kuuluvat ominaisuudet.

1.Tim.6:20 Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä,
6:21 johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne!

Jumalan sana varoittaa tällaisesta tiedon (tieteen) nimissä kulkevasta valhetiedosta joka saa myös jotkut 'pelastuneetkin' hairahtumaan pois uskosta Jeesukseen Kristukseen. Tiede tarkoittaa alun perin 'tietoa' ja Jumalan sana varoittaa sellaisesta valhetiedosta joka tiedon nimissä vastustaa Kristuksen evankeliumin totuutta joka on todellista tietoa ja jonka todellinen (kokeellinen tiede) myös vahvistaa. Jumalan sanan varoittama valhetieto on siis sitä viisautta joka pyrkii antamaan luonnolle Jumalalle kuuluvan kunnian Luojana ja tämän valhetiedon nimi on evoluutio.

MIKSI IHMISET EIVÄT HALUA KUNNIOITTAA JUMALAA LUOJANA

1.Joh.2:15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo (paha himo), silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.

Joh.12:46 (Jeesus:) Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Joh.3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
3:20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

Joh.7:6 Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias.
7:7 Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat.

Joh.8:43 (Jeesus:) Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.
8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.
8:45 Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

Raamatun mukaan maailmassa vaikuttaa pahat lihan himot sillä maailma on annettu määräajaksi pahan haltuun pimeyteen. Jeesus on tullut kuitenkin valkeudeksi maailmaan ettei yksikään joka Häneen uskoo jäisi pimeyteen. Monet ihmiset kuitenkin rakastavat enemmän pimeyttä (pahoja lihansa himoja) kuin valkeutta (Jumalan tahtoa) ja siksi he eivät halua tulla valkeuteen ettei valkeus heitä nuhtelisi. Syy miksi ihmiset vihaavat Herraa Jeesusta, joka on Luojajumala on se että ihmiset rakastavat enemmän pahoja lihansa himoja kuin Jumalaa ja Hänen tahtoaan. Tämän vuoksi ihmiset eivät halua kunnioittaa ja kiittää Jumalaa Luojana ja siksi he eivät ole tietäen tietävinään että Jumalan sanan (Jeesuksen) kautta on maailma rakennettu.

Room.2:14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki
2:15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä -
2:16 sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

Raamatun mukaan Jumala on antanut kaikille ihmisille luontaisen kyvyn tietää hyvästä ja pahasta ja tämän tiedon Jumala on kirjoittanut ihmisten omaantuntoon. Jumala on antanut kaikille ihmisille omantunnon jossa on tieto Jumalan laista (oikeasta ja väärästä). Ihmisessä on luontaisena ominaisuutena Jumalalta omatunto ja sen lisäksi ihmisellä on luontaisena ominaisuutena lihassaan riippuvat synnin himot. Synnin himot ihmisen lihassa houkuttelevat ihmistä tekemään sitä minkä hän tietää pahaksi ja vääräksi - tämän tähden monien ihmisten tieto hyvästä ja pahasta vääristyy. Sillä kun ihmisen pahat himot yhdistyvät luontaiseen kunnioitukseen (oikeaa ja väärää) kohtaan syntyy syvälle ulottuva itsepetostaipumus joka saa ihmisen selittämään pahat asenteensa ja tekonsa hyviksi.

Ylpeys saa ihmisen näkemään pahat asenteensa hyvinä sillä ylpeä ihminen ei halua luopua sydämensä (lihansa) pahoista himoista vaan hän pyrkii selittämään ne hyviksi jotta hänen ei tarvitsisi nöyrtyä tekemään niistä parannusta. Tämän ylpeyden vuoksi ylpeä ihminen usein todella helposti loukkaantuu Kristuksen evankeliumin saarnasta sillä hän ei kärsi kuulla sitä - sillä Kristuksen evankeliumi paljastaa ylpeän ihmisen pahat asenteet ja nuhtelee niistä sekä kehoittaa nöyrtymään parannukseen. Ihminen joka ylpeydessään ei halua nörtyä parannukseen ei myöskään siksi kärsi kuulla Kristuksen evankeliumia ja siksi hän loukkaantuu siitä helposti.

Evoluutioaate tarjoaa tälle ylpeydelle jonka kautta ihminen sortuu itsepetokseen niin sanotun tieteellisen oikeutuksen - sillä jos kaikki on vain kehittynyt sattumalta niin miksi mikään silloin olisi syntiä eli väärin?

ATEISMI NOUSEE EVOLUUTIOAATTEESTA

Naturalismin (evoluutioaate) mukaan elämällä ei ole tarkoitusta sillä elämä on vain sokeiden luonnonprosessien tarkoitukseton tuote. Kuitenkin kaikki ihmiset toimivat tarkoituksenmukaisesti. Naturalismi on ateismin perusta ja todella monet ateistit ovat omistautuneet Jumalan vastaiseen taisteluun. Näin heidän elämän tarkoituksena on osoittaa ettei elämällä ole tarkoitusta jotta he voivat elää tarkoituksella niin kuin itse haluavat. Heidän elämän tarkoituksena on siis osoittaa ettei elämällä ole tarkoitusta niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaakin.

EVANKELIUMIN SAARNAN VASTUSTUS

Kun ihminen kokee Jumalan (kristinuskon) uhkaksi itselleensä (omille synnillisille himoilleensa) niin tällainen ihminen hyvin herkästi pitää kristillistä evankeliumia (saarnaa/käännytystyötä) loukkaavana ja vastoin ihmisten itsemäärämisoikeuksia. Siksi hän voi pyrkiä taistelemaan sitä vastaan käännyttämällä (saarnaamalla) ihmisiä pois kristinuskosta - huomaamatta toiminnassaan mitään ristiriitaa.

Kristillistä evankeliumin (saarnaa/käännytystyötä) vastaan protestoiva ihminen saarnaa eli tekee käännytystyötä. Käännytystyötä tekee jokainen ihminen joka puolustaa yleensä mitä tahansa näkemystä julkisessa keskustelussa. Hän tekee käännytystyötä silloinkin kun hän käännyttää (saarnaa) ihmisiä vakaumukseen ettei käännytystyötä (saarnaa) saa tehdä.

Loppujenlopuksi kyse ei ole siitä saarnataanko (sillä kaikki saarnaavat) vaan siitä mitä saarnataan. Saarnan sisällön oikeellisuuteen vaikuttaa taas käsitys oikeasta ja väärästä joka taas nousee suoraan ihmisen uskonvaraisesta maailmankatsomuksesta - ihmisen käsitys todellisuuden alkuperästä - tarkoituksesta ja perimmäisestä järjestyksestä joka pohjimmiltaan taas muodostuu siitä missä valossa ihminen näkee Jumalan.

Joten pohjmmiltaan kysymys Jumalasta on inhimillisen olemassaolon kaikkein tärkein kysymys sillä se määrittää sen miten näemme ja tulkitsemme kaiken muun. Onko Luojajumala olemassa on näin lähtökohta kaikelle järjelliselle ajattelulle ja tiedolle ja järjellisyys ja tieto ovat suhteessa siihen mitä ihminen uskoo Luojajumalasta.

Neh.9:6 Sinä yksin olet Herra. Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat kaikkine joukkoinensa, maan ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki, mitä niissä on. Sinä annat elämän niille kaikille, ja taivaan joukot kumartavat sinua.Saulus-Lähetys / T.T

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »