Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa

25.07.2014

TÄHTIEN VALO JA AIKA images_4.jpg

Yksi kaikista eniten Raamatullista maailmankaikkeuden ikää (n,6000 vuotta) vastaan esitetyistä argumenteista on tähtien ikä. Miten miljoonien valovuosien päässe olevien tähtien valo voi näkyä maailmaan jos maailma on vain 6000 vuotta vanha?

Jotta asian voi ymmärtää tulee asiaa lähteä tarkastelemaan siitä lähtöoletuksesta käsin että Raamattu on totta. Asiaa tulee lähteä tarkastelemaan Raamatun ilmoituksen kautta. Kirjoitukseni perustuu fyysikko Russell Humphreysin teoriaan.

KOSMOLOGIAN LUONNE

Aluksi on syytä mainita se että kosmologia ei ole kokeellista luonnontiedettä. Kosmologiassa voidaan ottaa vain vastaan valoa 'menneisyydestä' joka sitten täytyy tulkita. Tutkijat eivät pysty olemaan vuorovaikutuksessa avaruuden kanssa - he eivät voi lähettää signaalia ja saada siitä kokeellisia (toistettavia) vastauksia takaisin.

Kosmologia on historiantiedettä (alkuperätiede) joka ei kuulu kokeellisen luonnontieteen (testaus/toisto) piiriin koska menneisyyttä ei voi testata ja toistaa. Kosmologit voivat ainoastaan siis ottaa vastaan valoa joka on lähtöisin menneisyydestä ja koska menneisyyttä ei voi kokeellisesti testata ja toistaa ovat kosmologit omien tulkintojensa ja uskomuksiensa varassa. (Esim; big bang teoriaan uskovat kosmologit ovat keksineet pimeän aineen vaikka siitä ei ole olemassa ainoatakaan todellista havaintoa). Tähtitiede ei siis edusta sitä kokeellista tiedettä jonka ansiosta kännykät, autot, tietokoneet, raketit ja lääkkeet on keksitty - näin ollen kosmologia on enemmän 'uskomustiedettä' kuin kokeellista luonnontiedettä.

Tämä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää sillä miljardeihin ja miljooniin vuosiin uskovien niin sanotut "varmat" todisteet ovat aina todisteita jotka kuuluvat 'uskomustieteeseen' - historiatieteeseen joka ei ole kokeellista luonnontiedettä. Kokeellisen (tieteellisen) tieteen tulee perustua havaintoon joka voidaan kokeellisesti testata ja toistaa. Jotta voidaan puhua tiedosta tulee tieteen käsitellä asioita ja tapahtumia jotka ovat aina todennettavissa eli toistettavissa ja jotka ovat riippumattomia havainnoitsijasta. Havainnot ja kokeet ovat tieteen perusta kun tieteellä pyritään tarkoittamaan tietoa - kosmologia ei kuulu tähän tieteen kategoriaan. Kosmologiassa tutkijan maailmankuvan merkitys korostuu ja havainnot saavat yleensä sellaisia selityksia minkälainen maailmankuva tutkijalla on.

Raamatullisen maailmankuvan omaava tutkija tulkitsee havainnot Raamatullisen maailmankuvan mukaan ja Big Bangiin uskova tutkija tulkitsee havainnot Big Bangin mukaan. Alkaen kahdesta vastakkaisesta ennakko-oletuksesta (luominen/Big Bang) ja katsoen samoja todisteita (universumi) - maailmankaikkeuden historian selitykset ovat hyvin erilaisia. Argumentti ei koske näin todisteita sillä ne ovat kaikille samat vaan kyse on tavasta jolla todisteita pitäisi tulkita. Tämä kirjoitus käsittelee teoriaa tähtien valosta Raamatullisesta maailmankuvasta käsin. Huomioitavaa on se että teoria on johdettavissa suoraan fysiikan perusteorioista.

KELLOT KÄYVÄT ERI TAHTIA

On tieteellinen tosiasia että että painovoima vääristää aikaa. Tämän tapahtuminen on todettu kokeellisesti useita kertoja. Kellot jotka sijaitsevat korkeiden rakennuksien ylimmissä kerroksissa joissa painovoiman vaikutus on hivenen pienempi käyvät nopeammin kuin pohjalla olevat aivan kuten suhteellisuusteorian yhtälöt ennustavatkin. Kello Mount Everestin huipulla käy nopeammin kuin merenpinnan tasolla.

Kun tämä tieteellinen tosiasia yhdistetään Raamatulliseen kuvaukseen luomisviikosta avaa tämä oven monenlaisille graviaatioon (ja siten aikaan) liittyville vaikutuksille. Tärkeää on nyt lähteä Raamatun ilmoittamasta lähtötilanteesta. Eli ensin Jumala loi tilan ja siihen maan. Russel Humphreysin teoria edellyttää sitä että universumilla on keskus ja reunat (rajat). Tämä ajatus pohjautuu suoraan Raamatun ilmoitukseen.

MAA ON LÄHELLÄ UNIVERSUMIN KESKUSTAA

1.Moos.1:1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
1:2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
1:3 Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus." Ja valkeus tuli.
1:4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.
1:5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.
1:6 Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä."
1:7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.
1:8 Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.

Ps.148:3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet.
148:4 Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä.

1.Moos.22:17 minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.

Raamatun mukaan alussa Jumala loi taivaan (tilan) ja maan. Jumala eroitti vedet jotka olivat taivaanvahvuuden alla vesistä jotka ovat taivaanvahvuuden päällä. Raamatun mukaan taivaita (universumia) ympyröi vedet jotka ovat taivaan vahvuuden päällä. Jumalan luomalla maailmankaikkeudella on siis rajat ja nämä rajat ovat vettä.

Raamatun perusteella on monia hyviä syitä olettaa että maailma on tämän maailmankaikkeuden keskellä. Raamattu kertoo selvästi että ihmiset ovat Jumalan huomion keskipiste ja universumi on luotu julistamaan Hänen kunniaansa. Tämän perusteella se on tehty meidän nähtäväksemme ja on järkevä olettaa että Jumala laittoi maapallon universuminsa keskelle jotta voimme havaita kuinka mahtava se on. Jumala teki myös Aabrahamin jälkeläiset paljoksi kuin taivaan tähdet mutta me tiedemmä että Aabrahamin jälkeläiset ovat rajallinen joukko samoin kuin tähdet. Jumala loi tähdet neljäntenä päivänä.

1:moos.1:14 Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
1:15 ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle." Ja tapahtui niin:

Jumala loi neljäntenä päivänä valot taivaanvahvuuteen ja niiden tehtävä oli olla merkkeinä ihmisille osoittamaan aikoja, päiviä ja vuosia. Koska maailma on pyöreä niin on loogista olettaa että maailma on näiden valojen keskellä jotta valot voivat toimia parhaiten tehtävässä jonka Jumala niille antoi.

Myöskin monet sekulaarit tiedemiehet ovat alkaneet ajattelemaan että maailma sijaitsee erityisasemassa - tästä kirjoitti mm Tieteen kuvalhehti - Tieteen kuvalehti num; 1/2010 uutisoi että "uusi teoria antaa maalle jälleen erityisaseman". Kymmenien viime vuosien ajan on yleisesti uskottu että pimeä energia saa maailmankaikkeuden laajenemaan yhä kiihtyvällä vauhdilla. Pimeän energian olemuksesta ei kuitenkaan ole saatu selkoa. Nyt osa tutkijoista on kyseenalaistanut sen olemassaolon. Laajeneminen näyttää kiihtyvän ehkä vain siksi että lähiympäristömme Linnunrata sijaitsee erikoisella alueella, tyhjässä kuplassa!

Mm; Eteläafrikkalainen tähtitieteilijä ja poliitikko George Ellis toteaakin ettei pallomaisesti symmetristä universumia, jossa maapallo on keskellä voi kumota havainnoilla vaan sen voi hylätä vain filosofisin perustein. Hänen mukaansa malleja valittaessa käytetään filosofisia kriteerejä – ja kosmologia pyrkii paljolti piilottamaan tämän - ibbs, W.W., Profile: George F.R. Ellis; thinking globally, acting universally, Scientific American 273(4): 28–29, 1995.

Tässä myös erinomainen artikkeli joka kertoo että maailma on lähellä universumin keskustaa - In the middle of the action - Recent observations undermine the idea of a ‘big bang’ and show that our earth is, after all, near the universe’s centre.

Tässä erinomainen video aiheesta - Center of the Universe with Dr. Russell Humphreys

JUMALA ON LEVITTÄNYT TAIVAAT (UNIVERSUMIN)

Kun maailmankaikkeudella on rajat niin tällöin maailmankaikkeudessa vaikuttaa netto gravitaatiovoima kohti maailmankaikkeuden keskustaa. Kellot maailmankaikkeuden keskustassa kävisivät eri nopeudelle kuin sen reunoilla sillä kellot kulkevat erivahvuisissa gravitaatiokentissä eri nopeuksilla.

Jes.42:5 Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:

Fyysikko, kosmologi John Harnet kirjoittaakin kirjoituksessa - Starlight and time - a further breakthrough: "koska tiedämme Jumalan levittäneen taivaan luomisessa avaa tämä oven monenlaisille aikaan liittyville vaikutuksille. Yhdistämällä tämän "galaksikeskeisen" maailmankaikkeuden ja lisäämällä sitten tähän Raamatullisen Jumalan luomisessa suorittaman taivaan levittämisen saamme hämmästyttäviä sivutuotteita. Nimittäin sisään rakennetun graviaatio-aika-laajentumisen vaikutuksia ovat:

a) Aadam olisi nähnyt suurimman osan nykyäänkin näkemistämme tähdistä katsoessaan taivaalle kuudentena päivänä.

b) Jopa kaukaisimpien, miljardien valovuosien päässä maapallosta olevien kvasaarien valo olisi saavuttanut meidät noin 6000 vuodessa.

Huomioi, että tämä ei ole toiveajattelun tulosta tai matematiikkaa joka on suunniteltu antamaan toivottu lopputulos - se on vain tieteellisen järkeilyn suora ketju:

a) Carmelin kosmologia sopii havaintoihin murskaavan hyvin, niihin asioihin, jotka ovat olleet niin pulmallisia, että sen tähden on kehitelty jopa salaperäisiä hölynpölytekijöitä.

b) Havainnot osoittavat myös, että olemme galaksikeskeisessä maailmankaikkeudessa.

c) Kohtien a) ja b) yhdistäminen osoittaa matemaattisesti, että alkuperäinen, nopea taivaan levittäminen poistaa väistämättömästi Raamatulliseen luomiseen liittyvän niin kutsutun "valo-matka-aika"-ongelman."

SUMMA SUMMARUM

On loogista olettaa että alussa maailmankaikkeus ei ollut näin suuri kuin se nyt on sillä se on laajentunut Raamatun mukaan ja havaintojen mukaan. Alussa Jumala loi taivaan ja maan sen keskelle. Sitten Jumala loi valot taivaalle ja levitti taivaat ja tämän seurauksena tapahtui graviaatio -aika-laajentuminen jonka seurauksena kellot kävivät laajentuvassa universumissa huikeasti eri tahtiin kuin maassa joka pysyi koko ajan keskellä universumia ja näin kaukaisimpien galaksien valo (miljoonien valovuosian päässä) voi matkata maapallolle muutamassa päivässä mitattuna maapallon kelloilla. Vain universumin keskus (jossa maa sijaitsee) oli erityisasemassa jossa kellot kävivät eri tahtiin kuin taivaalla (universum) joka levitettiin.

Tähtien valo on siis kulkenut koko ajan samalla nopeudella mutta aika on käynyt huimasti eri tahtiin taivaiden levityksessä tähdissä ja maassa. Tähdet eivät ole sen vanhempia kuin maa (6000 vuotta) maan kellojen mukaan. Humphreysin kosmologinen malli ei vaadi minkäänlaista tieteen rajoja ylittävää "kikkailua" vaan malli on suoraan johdettavissa fysiikan perusteorioista.

John Harnet sanoo että aikalaajenemisen vaikutukset ilmenivät maapallolla luomisviikon aikana. Kun laajeneminen pysähtyi pysähtyi myös aikalaajeneminen. Harnetin mukaan universumi ei enää ole laajeneva mutta näemme laajenemisen jälkiä vielä sillä valolta kuluu aikaa saapua maapallolle.

LÄHDEVIDEOT AIHEESTA

Tässä suositeltava video aiheesta - Starlight and Time | Origins with Dr. Russell Humphreys

Tässä erinomaisessa videossa Dr. Russell Humphreys keskustelee aiheesta Dr. John Baumgardnernin kanssa:

LINKKEJÄ

Tässä vielä hyviä linkkejä aiheesta joissa asia tuodaan paljon minua paremmin esille ja olen myös itse käyttänyt linkkien sisältöä kirjoitukseeni.

Tähtien etäisyys ja aika

John Hartnettin kosmologinen malli

Suosittelen että aiheesta kiinnostunut katsoo laittamani videot ja lukee antamani linkit sillä toin vain pintapuolisesti esille sen mitä aiheesta kyseiset asiantuntijat hienosti kertovat.

Koko kirjoituksen pointti on siinä että tähtien valo ei ole ongelma nuorelle noin 6000 vuotta vanhalle maailmankaikkeudelle kun valo tulkitaan Raamatullisesta lähtöoletuksesta käsin.

Raamatun kautta kykenemme selittämään (universumin) miksi on kuolemaa ja kärsimystä. Raamatun kautta voimme selittää fossiilien alkuperän, biologian, kosmogsen, maailman sekä ihmisen alkuperän ja voimme käyttää tiedettä vahvistamaan Raamatun sanoman.

Ihmisten tulisi käyttää Raamattua (Jumalan sanaa) perustana ajattelulle ja tiedettä osoittamaan että Raamatulle perustuva ajattelu sopii tieteen yhteyteen. Jos Raamattu ei olisi Jumalan sanaa silloin se ei sopisi tieteelliseen todistusaineistoon mutta nyt se sopii.

Saulus-Lähetys / T.T

21.07.2015Golgatan ristin sanoma
07.07.2015Lukiolaistutkimus uskosta ja tiedosta
03.07.2015Rakkaus ja kunnioitus uskonkasvun rakennusaineita
16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset

Näytä lisää »