Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3

22.06.2014

Uskon elämä ei ole soololaji, vaan tiimityötä, jossa Herra ja sinä Pyhän Hengen osallisuuden kautta toimitte yhdessä. Molemmilla on oma osuutensa tässä tiimityössä. Ensimmäinen asia on ymmärtää, että Jumala rakastaa minua, eli uskoa ja hyväksyä se että Hän rakastaa minua. Olemme saaneet Pyhän Hengen lahjaksi, jonka kautta voimme ymmärtää kuinka Jumala meitä rakastaa. Kun todella rakastamme Jumalaa ja kasvamme tässä rakkaudessa, niin opimme tekemään asioita Hänen kanssaan, niin että Hän saa vaikuttaa sen mitä me teemme. 

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. 

1Tim 1:5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä on vuodatettu sinun sydämeesi, että voit ja kykenet rakastamaan Jumalaa. Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä on vuodatettu sinun sydämeesi että voit ja kykenet rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä on vuodatettu sinun sydämeesi että voit ja kykenet elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Pyhässä Hengessä kykenet myös kuolemaan synneille ja hylkäämään syntejä. Pyhän Hengen kautta saat Jumalan armosta kasvaa uskossa ja oppia koko ajan yhä enemmän rakastamaan ja tuntemaan Jumalaa. Opit tekemään asioita Jumalan tahdon mukaisesti. Opit myös sen millä tavalla Jumala vaikuttaa Pyhän Hengen kautta sinussa tahtomista ja tekemistä.

Usko jonka Jumala vaikuttaa toimii ja vaikuttaa aina Jumalan rakkauden ja totuuden kautta. Oikea usko on sellaista uskoa joka uskoo ja toimii Jumalan rakkaudessa ja totuudessa. Usko joka rakastaa ilman Jumalan sanan totuutta, on valhetta ja petosta. Usko joka puhuu totuudesta ilman Jumalan rakkautta on kuin kova uskonnollinen ruoska, joka jättää ihmisen sydämelle syvät haavat.

Kaiken tulisi tapahtua rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta. Olemme saaneet pysyvän lahjan sydämeemme, joka on Pyhän Hengen lahjan. Tämä lahja johdattelee meidät pysyvän muutoksen tielle. Pysyvään muutokseen kuuluu lihalle kuoleminen Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta, eli Henki kuolettaa lihan tekoja, jolloin olemme pysyvän muutoksen tiellä, joka on kasvavaa lajia loppuun saakka. Emme saavuta täydellisyyttä tässä ajassa, vaan kasvamme sitä kohden. Tämän ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että hyväksymme synnin harjoittamista elämässämme. Tämän asian ymmärtäminen tarkoittaa, että saisimme intoa ja halua muuttumisen kasvuun sekä näemme sen, että yhä on tarvetta muutoksen kasvulle sekä alati tulee hylätä ja vastustaa syntiä, sillä kasvu on kesken ja saamme kasvaa kaiken aikaa tässä ajassa. 

Pyhän Hengen osallisuuden tiimityöhön kuuluu se, että me opetuslapsina tutkimme sanaa, rukoilemme ja teemme ja toimimme sen mukaan kuin Hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, sillä me emme voi itseämme muuttaa ja tehdä mitään ilman Häntä. Sanan lukeminen tai rukoileminen voi joskus tuntua tympeältä, silloin on hyvä rukoilla ja pyytää apua ja innoitusta Häneltä ja Hän auttaa meitä. Jos Hän ei auta meitä, niin syy ei ole Hänessä, vaan meissä että emme osaa ottaa apua vastaan tai emme ole kasvaneet vielä siihen mitä pyydämme.

Pysyvä muutoksen tie Herrassa ei tarkoita sitä että tulet valmiiksi tässä ajassa, vaan että saat Jumalan armosta muuttua ja kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Pysyvää muutosta ja uskon kasvua ei tapahdu ilman lihasi kuolemaa, siksi Pyhä Henki kuolettaa lihan tekoja sinun sydämessäsi. Jos lihan mieli, eli synnin mieli hallitsee sydäntäsi, niin silloin olet synnin orja. Mutta kun Pyhä Henki kuolettaa lihan tekoa ja hallitsee sinun sydäntäsi, niin silloin olet Jumalan palvelija ja palvelet Jumalaa tehden uskon tekoja, joissa on Kristuksen suloinen tuoksu.

Herran Jeesuksen opetuslapsena sinun tehtäväsi on tutkia Jumalan sanaa sekä rukoilla Jumalaa Herran Jeesuksen kautta. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen kahdennessatoista luvussa, että älä mukaudu tämän maailmanajan mukaan, vaan muutu mielen uudistuksen kautta tutkien mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Raamatulliseen Uskossa kasvamiseen kuuluu myös oma henkilökohtainen Jumalan sanan tutkiminen, koska ilman sitä et pysty muuttumaan. Se ei riitä, että kuuntelet Jumalan sanan opetusta, vaan sinun tulee itse tutkia Jumalan sanaa sekä koetella eli tutkia Jumalan sanan kautta joka ikinen opetus. Tutki ja koettele myös tämä opetus, sillä Raamattu opettaa ja kehottaa tutkimaan ja koettelemaan kaiken Jumalan sanalla.

Silloin kun Pyhässä Hengessä tutkit Jumalan sanaa, niin se alkaa henkilökohtaisesti uskossa sulautumaan sinun sydämeesi. Herra on puhunut sydämelleni, että jos kuuntelemme sanan opetusta, mutta emme itse henkilökohtaisesti tutki Jumalan sanaa, niin se on kuin tyhjään kaivoon kannettu vesi, joka ei pysy kaivossa. Mutta kun kaivon sisältä vesisuonista vesi pulppuaa kaivoon niin se vesi pysyy kaivossa.

Kun Pyhä Henki saa opettaa sinua henkilökohtaisesti kun tutkit Jumalan sanaa, niin silloin sydämesi muuttuu ja käytännön elämässä alkaa ojentautumaan Jumalan sanan mukaan. Elävän veden lähde, eli Pyhä Henki asuu sinun sydämessäsi, joka opettaa ja ohjaa sinua Jumalan tahdon mukaiseen uskon elämään. Totta kai meidän tulee kunnioittaa ja arvostaa muita sekä kuunnella mitä he puhuvat ja opettavat, mutta kaikki tulee henkilökohtaisesti koetella Jumalan sanan kautta. 

Heb 2: 
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. 
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. 
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 

Uskovinakaan emme aina ymmärrä sitä kuinka synti ovelasti vaanii sekä kietoo ja koittaa painaa alas. Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että jos mielemme ja katseemme ei ole Herrassa Jeesuksessa, niin silloin synti helposti kietoo meidät. Jos katseesi on omassa lihassasi, niin silloin katselet lihan tekoja jotka on synnin alaisuudessa ja siksi synti pääsee kietomaan sinut jos elämäsi keskipisteenä on lihan teot.

Kun ja jos sinun elämäsi keskipiste on Herra Jeesus, niin silloin ajattelet ja katselet synnin kukistajaa ja voittajaa sekä Häntä jolla on iankaikkisen elämän sanat sekä voima ja kyky elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Herra Jeesus ja Isä asuvat sinussa Pyhän Hengen kautta ja kun ajattelet ja kohotat katseesi Herraan Jeesukseen, niin silloin et väsy synnin edessä etkä masennu ja menetä toivoasi missään tilanteessa, vaan saat kyvyn ja voiman elää ja muuttua Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Silloin saat myös olla kestävä uskon kilvoituksen tiellä.

Raamattu opettaa taistelemaan syntejä vastaan ja Pyhässä Hengessä sinulla on voima vastustaa ja taistella syntiä vastaan. Raamattu opettaa myös että meillä on taistelu ei lihaa ja verta vastaan, eli lähimmäisiä vastaan, vaan taistelu henkivaltoja vastaan. Ikävä ja valitettava asia on se, että liian moni uskova taistelee toista ihmistä vastaan. Silloin kun uskova eksyy taistelemaan väärää kohdetta vastaan, niin hän eksyy tekemään syntiä, ja tuhoaa sisintään katkeruuden juurella. Jos et ymmärrä että olet taistelukentällä jossa sinun tulisi taistella syntiä ja henkivaltoja vastaan, niin silloin aina eksyt ja lankeat lihan himoille ja synneille. 

Pysyvä muutos tuo taistelua meidän elämäämme, emme taistele Pyhässä Hengessä pelastuksemme puolesta, vaan pyhityksen tähden, että synti ei pääse hallitsemaan meidän sydämiämme. Pyhä Henki auttaa tässäkin taistelussa ja auttaa meitä vastustamaan syntiä. Kun synti kiusaa ja koittaa viekoitella minua, en ala itsessäni (omassa voimassa) sitä vastustamaan, vaan pyydän rukouksessa Jumalalta apua ja Hän auttaa Pyhässä Hengessä, että saan taistella syntiä vastaan Hänen vaikutuksestaan käsin: 

Efes 3:20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, 

Kol 1:29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 

Jos emme ymmärrä omaa osuuttamme ja Hänen osuuttansa, emme kykene toimimaan ja elämään uskossa siten kuin on Jumalan tahto. 

Otan itsestäni esimerkin:

Uskonelämäni alkutaipaleella katkeroiduin eräälle ihmiselle. Sydämessäni tunsin häntä kohtaan vihaa ja katkeruutta. Jumala alkoi puhumaan minulle ja Hän sanoi Pyhän Hengen kautta minulle kolme kertaa sanat: Anna anteeksi. Ymmärsin että minun pitäisi antaa anteeksi, mutta tajusin sen että minulla ei ollut voimaa siihen, koska sydämeni oli vihan ja katkeruuden vallassa. Sanoin Herralle, että tiedän että minun pitäisi antaa anteeksi, mutta kun minulla ei ole siihen voimaa.

Sen jälkeen koin, että Herra laski sydämelleni sanat jos te ette anna anteeksi, niin en minäkään anna anteeksi teidän syntejänne. Minua ahdisti koska ymmärsin että olin voimaton tässä tilanteessa. Siinä olin voimaton ja ahdistunut Herran edessä. Sitten alkoi tapahtumaan Jumala puhui hyvin voimallisesti sydämelleni sanoen. Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Huusin sydämessäni Jumalan puoleen ja pyysin Häntä auttamaan minua ja vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä, että haluaisin ja saisin antaa anteeksi sille ihmisille. Olin tämän jälkeen kolme päivää anteeksiantamuksen prosessissa rukouksessa ja Jumalan armosta Hän vaikutti minussa tahtomista ja tekemistä, että sain antaa hänelle anteeksi. Jumala opetti minulle sen kuinka ihmisen lihassa ei asu mitään hyvää eikä meidän lihassa ole voimaa voittaa syntiä eikä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Minun tehtäväni oli pyytää Jumalaa auttamaan ja antamaan minulle voimaa tehdä Hänen tahtonsa mukaan ja Jumalan armosta niin tapahtui. Anteeksi antaminen ei ollut minun ansioni, vaan Jumalan ansio, sillä Hän auttoi minua ja antoi minulle voiman antaa anteeksi ja rakastaa lähimmäistäni. Tämän jälkeen hänestä ja minusta tuli ystäviä eli lähimmäisiä toisillemme jota saamme Jumalan armosta rakastaa. Meidän on hyvä ymmärtää, että pyhityselämä ja uskossa eläminen Jumalan tahdon mukaan ei ole meidän ansiota, vaan Jumalan ansio, koska Hän sen tekee meissä Jumalan sanan opetuksen ja Pyhän Hengen voiman kautta.

Saulus-Lähetys / P.P

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »