Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2

12.06.2014

Suurin käsky laissa

Matteuksen evankeliumin 22 luvun mukaan kun fariseukset kuulivat Jeesuksen tukkineen saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Eräs lainoppinut fariseus kiusaten Jeesusta kysyi Häneltä kysymyksen:"Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Johon Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Jumalan lain suurin käsky Herran Jeesuksen mukaan on: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi". On hyvä pysähtyä tutkimaan heprealaista laki sanaa ennen kuin menemme eteenpäin. Meidän Raamatussa (VT) oleva laki sana on Torah, joka tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja neuvoa ja sen vähäisin merkitys on laki. Torah sana tulee sanasta jarahJarah sana tarkoittaa ampua nuolella, osoittaa ja opettaa.Juutalaisuudessa on myös jarah sanalle käsite osua maaliin. Torah sanan syvällisin merkitys on opettaa ja neuvoa, jonka tarkoitus on, että osumme maaliin, emmekä ammu ohi.

Raamatun opettama laki käsite merkitsee siis Jumalan opetusta ja neuvoa, jonka kautta osumme maaliin, eli kykenemme elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Kun kuuntelet Jumalan sanan opetusta ja Pyhän Hengen voiman kautta elät Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, niin et ammu ohi, vaan todellakin Jumalan armosta osut maaliin, eli pystyt elämään Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Maaliin osuminen tarkoittaa Jumalan sanan mukaan vaeltamista ja synnin hylkäämistä.

Uuden Liiton järjestyksen mukaan et elä Jumalan käskyjä täyttäen, koska Herra Jeesus on täyttänyt koko lain meidän puolestamme. Uudessa Liitossa saat Jumalan armosta oppia kasvun kautta elämään Pyhän Hengen voimassa Jumalan sanan mukaisesti.

Jumalan käsky on sellainen, joka sanoo sen mitä tulisi tehdä ja myös sen mitä ei saa tehdä. Tämän tähden lihan vallassa oleva ihminen ymmärtää Jumalan käskyn negatiiviseksi, joka on hänelle ehdoton vaatimus, eli vaativa käsky. Mutta Raamatun opettama Jumalan käsky on opettavainen ja neuvoa antava, joka auttaa ihmistä eteenpäin ja antaa elämälle ja asioille suurenmoisia ja tärkeitä merkityksiä, joista suurin merkitys on rakastaa Jumalaa. Jumala myös sanassaan neuvoo ja auttaa miten voimme Häntä rakastaa. Tämä ohje ja neuvo on kaikkein parasta ihmiselle, vaikka hän ei edes uskoisi sitä. Kun rakastamme Jumalaa niin opimme elämään tässä maailmassa kaikenlaisissa tilanteissa sillä tavalla kun on oikein ja hyvä elää sekä myös siten kuin on Jumalan tahto.

Jumalan käsky on kuitenkin hyvä, joka kertoo meille oikeasta ja väärästä. ja kuinka oikeat Jumalan tahdon mukaiset asiat suojelevat ja antavat turvaa meille. Jumalan käsky kertoo meille myös sen kuinka väärä, eli synti rikkoo, satuttaa ja tuhoaa meitä. Jumalan käskyt on annettu ihmiselle suojaksi ja turvaksi, ei siksi että Jumala kiusaisi meitä käskyjensä kautta. Jumala rakastaa sinua todella paljon, siksi Hän opettaa ja neuvoo sinua sanansa kautta, koska Hän rakastaa sinua eikä halua että synti rikkoo tai tuhoaa sinut.

Herra Jeesus siis sanoi suurimman Jumalan lain (opetuksen) käskyn olevan: "rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi",Mark 12:30. Jumalan sanan tärkein opetus Jumalan lapselle on Herran Jumalan rakastaminen kaikella sydämellä, voimalla, sielulla ja mielellä. Sydän, voima, sielu ja mieli kuvaa koko ihmistä, ihmisen ajatuksia ja tekoja. Uskon elämän tulisi alkaa Jumalan rakastamisesta ja uskon kasvun tulisi tapahtua siten, että yhä syvällisemmin opit tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa.

Mitä tarkoittaa Jumalan rakastaminen ja miten se tapahtuu käytännössä?

Jumalan rakastaminen. Raamattu sanoo, että me rakastamme Jumalaa, koska Jumala on ensin rakastanut ja rakastaa meitä! Ensimmäiseksi sinun tulee ymmärtää, että Jumala rakastaa sinua. Raamattu sanoo:

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Jumalan suuri rakkaus sinua kohtaan ilmenee siinä kun Herra Jeesus kuoli sinun syntiesi tähden ja otti sinun paikkasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Pyhä, puhdas ja viaton Herra Jeesus verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta lahjoittaa sinulle Jumalan armosta syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän.

Mikä olisi sen suurempaa rakkautta kuin Herran Jeesuksen sovitusuhri meidän syntiemme tähden. Meidän on myös syytä muistaa, että Jumala on lahjoittanut meille elämän, joka henkäyksellään teki kohdussa olevan lapsen eläväksi.

Edellä lueteltujen asioiden ymmärtäminen johdattaa meidät kasvuun Jumalan rakastamisessa. Seuraava vaihe toteutuu Jesajan opetuksen mukaisesti: Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita, Jes 40:10,11.

Herran käsivarsi, joka vallitsee (hebr. mashal - hallita) on Herra Jeesus, jonka sovitustyön ansio on aina ja iankaikkisesti Isän Jumalan edessä. Luota aina Herran Jeesuksen ansioon, älä turvaa omaan ansioosi, koska se ei riitä Jumalan pyhyyden edessä! Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on sinut pelastanut ja ensin sinua rakastanut, ja jos et tätä ymmärrä, et voi rakastaa Jumalaa. Kun sen ymmärrät, niin sen jälkeen opit rakastamaan Jumalaan. 

Herra Jeesus on sinut pelastanut, etkä sinä voi pelastaa itse itseäsi. Pelastuksesi ansio on Herralla Jeesuksella, joka vuodatti verensä ja kuoli sinun puolestasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on todiste ja todistus siitä, että Jumala on sinut pelastanut ja että Hän rakastaa sinua. Hyväksy tämä ja anna Jumalan rakastaa sinua. Jos hyväksyt tämän, niin opit rakastamaan Jumalaa. 

Miten rakastan Jumalaa? Jesaja kuvaa Jumalan Paimenena, joka kokoaa karitsat käsivarrelleen ja kantaa niitä sylissänsä ja imettäviä lampaita Hän johdattelee. Parhaiten rakastat Jumalaa siten, että annat Hänen ottaa sinut syliinsä ja hoitaa sinua. Sylihoidossa oleminen tarkoittaa sitä, että annat Hänen rakastaa sinua ja kantaa sinua sylissään. Sylihoito on käytännössä myös sitä, että suostut uskomaan ja toimimaan siten kuin on Jumalan tahto, näin et kulje omin voimin, vaan olet Isän sylissä, josta käsin Hänen läsnäolossaan käytännön tasolla toimit niin kuin on Jumalan tahto, eli elät totuuden mukaisesti. Tämän kaiken teet sen ymmärryksen ja voimavaikutuksen mukaisesti mikä on kasvuvaiheesi tila uskon elämässä. Karitsan oleminen Paimenen sylissä kuvaa juuri sitä ettet kulje omin voimin, vaan Hänen voiman vaikuttamana. Ja kun olet kasvanut ja oppinut enemmän, pääset sylihoidosta kävelemään omin jaloin niin kuin lampaat Paimenen laumassa. Ja kun olet kypsynyt niin Jesajan kuvauksen tavoin sinäkin saat kulkea omin jaloin, mutta et omassa voimassasi, vaan Herran voimassa Hänen johdattelemanaan eteenpäin.

Uuden karitsan synnyttyä laumaan paimen otti karitsan syliinsä ja piti karitsaa paljon sylissään. Paimen myös kantoi karitsaa sylissään johdatellessaan laumaa eteenpäin. Tämän kaiken paimen teki siksi, että karitsa oppisi tuntemaan laumansa paimenen, oppisi erottamaan paimenen äänen ja hajun perusteella. Karitsan myös tuli oppia luottamaan paimeneen, että paimen johdattaa läpi louhikkoisten kivien sekä kuuman erämaan vesilähteille sekä viheriäisille niityille. Tämä kaikki siksi, että kerran karitsan varttuessa hän luottavaisesti seuraisi paimenta muun lauman mukana, eikä poukkoilisi pelokkaana sinne tänne.

Samoin on sinun laitasi uskovana. Sinunkin tulee oppia näkemään kuinka Jumala sinua rakastaa ja oppia luottamaan Häneen. Lammaspaimenen tehtäviin kuului pitää mukanaan öljysarvea. Kun ja jos lampaita alkoi uuvuttamaan kovassa helteessä, paimenen tuli kaataa öljyä lampaiden päähän, joka viilensi heidän oloaan. Samoin usein terävät kivet ja piikkiset oksat repivät haavoja lampaisiin, kun paimen huomasi lampaiden haavat hän kaatoi öljyä haavoihin, jolloin haavat nopeammin paranivat ja myös suojasivat haavoittunutta kohtaa. Jumala on tällainen Paimen, joka Pyhässä Hengessä virvoittaa pientä lastaan sekä Pyhässä Hengessä hoitaa meidän haavamme (synnin haavat) kuntoon. Jumalan armo ja rakkaus on ihmeellinen se virvoittaa ja hoitaa ihmissydäntä ja saa sydämemme iloitsemaan sekä ylistämään kiitosta ja kunniaa Jumalalle.

Jumalan armo, rakkaus ja totuus hoitaa sinun sydämesi kuntoon Pyhän Hengen voiman ja Raamatun sanan opetuksen kautta ja niin sinä saat iloita ja ylistää sekä kiittää Jumalaa Herran Jeesuksen kautta

Uskonelämän ydin on siinä, että ymmärrät kuinka Jumala sinua rakastaa ja sen jälkeen sinä voit Häntä rakastaa. Jeesus sanoi: "Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle." Joh 14:21. Se joka elää Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaisesti on sellainen uskova, joka rakastaa Jumalaa. Jos pidät kiinni uskonnollisista perinnäissäännöistä, et rakasta Jumalaa, vaan niitä jotka ovat ne perinnäissäännöt laatineet, eli rakastat silloin ihmistä enemmän kuin Jumalaa ja kunnioitat ihmistä enemmän kuin Jumalaa.

Kun Jumalan armosta haluat ojentautua Jumalan tahdon mukaiseen elämään, jossa haluat elää Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisesti niin olet uskon kasvuprosessissa jonka kautta opit tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa. Tämä prosessi johdattaa sinut tasapainoiseen ja terveeseen uskonelämään, jossa saat kokea syvällistä yhteyttä Jumalan kanssa.

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Herra Jeesus puhui myös lähimmäisen rakastamisesta, että lähimmäistä tulee rakastaa niin kuin itseään. Et kykene rakastamaan lähimmäistäsi ja itseäsi oikealla tavalla ennen kuin rakastat Jumalaa. Ensimmäiseksi tuli rakastaa Jumalaa, jonka jälkeen voi vasta rakastaa muita, eli lähimmäisiä ja itseään.

Herra Jeesus sanoi että suurin käsky laissa on rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Sitten Jeesus sanoi, että toinen tämän vertainen on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Et voi rakastaa lähimmäistäsi oikealla tavalla ennen kuin rakastat Jumalaa. Jeesus antoi tässä myös oikean järjestyksen rakkaudelle, rakasta ensin Jumalaa, jonka jälkeen kykenet rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli et voi ensin rakastaa lähimmäistäsi ja sen jälkeen Jumalaa, etkä voi ensin rakastaa itseäsi ja sen jälkeen Jumalaa, koska ensin tulee rakastaa Jumalaa, että voi rakastaa lähimmäisiään niin kuin itseään.

Herra Jeesus sanoi, että kaikki laki ja profeetat riippuvat kiinni näissä kahdessa käskyssä (rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi). Kun luet Jumalan lain eli Kymmenen Käskyn järjestyksen niin huomaat, että neljä ensimmäistä käskyä koskee ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta ja loput kuusi käskyä koskevat ihmisen suhdetta lähimmäiseensä ja siihen mikä kuuluu lähimmäiselle. Rakkauden kaksoiskäsky Rakasta Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseäsi pitää sisällään kaikki Kymmenen käskyä. Neljä ensimmäistä käskyä opettaa rakastamaan Jumalaa ja loput kuusi käskyä opettaa rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään. Näin nuo kaksi käskyä pitävät sisällään kaikki kymmenen käskyä. Herra Jeesus sanoi, että profeetat julistivat ja opettivat Israelin kansaa myös rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistään niin kuin itseään. Näissä kahdessa käskyssä riippuu totisesti kaikki laki ja profeetat. Mutta järjestyksen tulee olla oikea, eli ensin Jumalan rakastaminen, jonka jälkeen tulee rakkaus lähimmäisiin.

Kymmenen käskyn järjestys on seuraavanlainen koskien lähimmäisen rakastamista. Ensiksi tulee isän ja äidin kunnioittaminen. Tämä on ylevä käsky kunnioittaa ja rakastaa isää ja äitiä, jonka rakkauden hedelmänä olet saanut syntyä maan päälle. Sen jälkeen Jumala käskee; älä tapa lähimmäistäsi, älä tee huorin lähimmäisesi kanssa, älä varasta lähimmäiseltäsi, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, älä himoitse mitään mikä on lähimmäisesi omaa. Edellä olevia voit noudattaa vain siten, että ensin rakastat Jumalaa. Jumala antoi meille Pyhän Henkensä, joka vaikuttaa uskovassa moninaisella tavalla ja yksi niistä on se, että Jumalan vuodattaa rakkautensa meihin Pyhän Hengen kautta, jonka voimasta opimme rakastamaan ensin Jumalaa ja sen jälkeen lähimmäistämme.

Uuden liiton uskova ei ole lain alla, vaan hänet on vapautettu uuden luomuksen kautta Pyhässä Hengessä elämään ja kasvamaan Jumalan sanan opetuksien mukaan. Uusi Liitto ei siis johdata uskovaa hylkäämään Raamatun totuutta, eikä Hänen sanansa opetusta. Uusi Liito ei myöskään anna uskovalle lupaa Jumalan sanan opetuksen hylkäämiseen ja synnissä elämiseen. Uusi Liitto ei esimerkiksi johdata uskovaa elämään vastoin kymmentä käskyä, vaan kasvattaa meitä elämään sen mukaisesti. Emme siis ole lain alla, emmekä tee lain tekoja Uudessa Liitossa, vaan Jumalan armosta uskon tekoja ja myös silloin kun Pyhässä Hengessä ojentaudumme kymmenen käskyn mukaisesti teemme Jumalan armosta uskon tekoja, emme lain tekoja.

Saulus-Lähetys / P.P

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »