Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala

11.06.2014

HERRA JUMALA ON YKSI

5.Moos.6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

Mark.12:29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa.

Jumalamme (Elohim) Herra (Jhwh) on yksi.

HERRAN MEIDÄN JUMALAMME NIMI

2.Moos.3:13 Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 
3:14 Jumala (Elohim) vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne." 
3:15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra (Jhwh), teidän isienne Jumala (Elohim), Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

Kun Mooses kysyi Herra (Jhwh) Jumalalta (Elohim) mitä hän vastaa israelilaisille kun he kysyvät Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) nimeä niin Jumala sanoi Moosekselle - "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne."  Jumala (Elohim) sanoi nimekseensä 'Minä Olen'.

JUMALAN LAIN KÄSKY

2.Moos.20:7 Älä turhaan lausu Herran (Jhwh), sinun Jumalasi (Elohim), nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

Jumalan laissa kymmenessä käskyssä jonka Mooses sai Herra Jumalalta on käsky joka kieltää turhaan lausumasta Herran (Jhwh) sinun Jumalasi (Elohim) nimeä. Mooses kertoi israelilaisille Herran (Jhwh) Jumalan (Elohim) nimeksi 'Minä olen'. Tämän takia israelilaiset eivät Raamatussa sano Herrasta nimeä Minä olen. Myöskin historia todistaa ettei israelilaiset käytä Herra Jumalasta nimeä Minä olen. Uskon että he eivät käytä nimeä Minä olen Jumalan lain käskyn mukaan - joka kieltää turhaan lausumasta Herran (Jhwh) Jumalan (Elohim) nimeä.

JEESUKSEN TODISTUS

Joh.10:30. Minä ja Isä olemme yksi.
31. Niin Juudalaiset poimivat taas kiviä häntä kivittääksensä.
32. Jesus vastasi heitä: minä osoitin teille Isältäni monta hyvää työtä: minkä työn tähden niistä te siis minun kivitätte?
33. Juudalaiset vastasivat häntä, sanoen: emme sinua hyvän työn tähden kivitä, vaan pilkan tähden, ja että sinä, joka ihminen olet, teet itses Jumalaksi.

Textus Receptus Joh.10:30 εγω και ο πατηρ εν εσμεν

Jumala sanoi nimekseensä Minä olen Moosekselle 2.Moos.3:14. Jeesus sanoo 'Minä ja Isä olemme yksi' eli Jeesus sanoo Jumalan nimen 'minä olen' mutta monikossa liittäen Isän siihen koska Hän ja Isä ovat Raamatun mukaan Herra (Jhwh) Jumala (Elohim).

Juutalaiset suuttuivat suunnattomasti näistä Jeesuksen sanoista ja halusivat kivittää Hänet. Jeesus kysyi heiltä miksi he haluavat kivittää Hänet. Juutalaiset sanoivat syyksi sen että Jeesus joka on ihminen teki puheillansa itsensä Jumalaksi (Elohim). 

Juutalaiset tiesivät että Herra Jumala on yksi koska se on lain ensimmäinen käsky. He eivät myöskään lain käskyn takia lausuneet Herra Jumalan nimeä (Minä olen). Koska Jeesus sanoi olevansa Isän kanssa yksi Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) sanomalla että Minä ja Isä 'olemme' yksi niin tämän vuoksi Juutalaiset ymmärsivät että Jeesus teki itsensä heidän Herra (Jhwh) Jumalaksi (Elohim). Tämän takia he myös halusivat kivittää Jeesuksen koska ajattelivat Hänen tekevän Jumalanpilkkaa ja rikkovan lain.

ISÄ JA POIKA OVAT YKSI HERRA JUMALA

Joh.10:36. Ja te sanotte hänelle, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: sinä pilkkaat Jumalaa, että minä sanoin: minä olen Jumalan Poika.

Jeesus sanoo hetkeä myöhemmin Juutalaisille sanoneensa: minä olen Jumalan Poika. Onko nämä sanat ristiriidassa sen kanssa että Jeesus sanoi Minä ja Isä olemme yksi? Eivät ole vaan ne vahvistavat sen!

Koska Jeesus sanoi Minä ja Isä olemme yksi (Herra Jumala) niin silloin Isä ja Poika ovat yksi Herra Jumala. Yksi Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) sisältää Jeesuksen sanojen mukaan siis Isän ja Pojan. Jeesus myös kutsuu Jumalaa (Elohim) Isäkseensä ja siten sanat "minä olen Jumalan Poika" ovat täysin linjassa sen kanssa että Jeesus sanoi olevansa Isän kanssa yksi. Jeesus on Poika yhdestä Herra Jumalasta joka on Isä ja Poika Jeesuksen mukaan. Jeesus ei ole Isä eikä Isä ole Poika mutta He ovat yksi Herra Jumala eikä toista ole. Herra (Jhwh) ja Jumala (Elohim) ovat ikäänkuin = Isän ja Pojan arvonimiä.

Tämä on myös linjassa sen kanssa mitä Raamattu kertoo Herra Jumalasta.

Hebrea-Suomi sanakirja määrittelee echad sanan näin: yksi, ensimmäinen, joku, ainut, yhdistetty. Nämä kaikki ominaisuudet kuvaavat siis sanaa echad yksi. Tutkitaanpa sitten miten Raamattu käyttää sanaa yksi.

1 Moos 1:5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen (echad) päivä.

Echad tarkoittaa tässä kohdassa ensimmäistä ja se on myös yksi echad sanan merkitys.

1 Moos 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi (echad) lihaksi.

Avioliitossa mies ja nainen tulevat liittymisen kautta yhdeksi echad lihaksi. Kun mies liittyy vaimoonsa tulee heistä (kahdesta) yksi (echad) liha. Raamattu käyttää siis sanaa echad tilanteessa jossa useampi liitetään/yhdistetään yhdeksi. Miehestä ei tule vaimo eikä vaimosta tule mies mutta avioliitossa he ovat yksi (echad) liha. Samoin Isä ei ole Poika eikä Poika ole Isä mutta He ovat yksi (echad) Jumala/Herra. Isä ja Poika ovat myös ainut (echad) Jumala sillä ei ole muuta Herraa ja Jumalaa kuin Herra Jhwh joka on Jumala Elohim. Vanha testamentti myös selvästi vahvistaa että yksi Jumala on Isä ja Poika.

1.Moos.1: 26. Ja Jumala (Elohim) sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen: ja he vallitkaan kalat meressä, ja taivaan linnut, ja karjan ja koko maan, ja kaikki, jotka maalla matelevat.
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän sen loi*: mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä.

1.Moos.3: 22. Ja Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) sanoi: katso, Adam on ollut niin kuin yksi meistä, tietäen hyvän ja pahan; mutta nyt ettei hän ojentaisi kättänsä, ja ottaisi myös elämän puusta, söisi ja eläisi ijankaikkisesti.

1.Moos.11: 6. Ja Herra (Jhwh) sanoi: katso, se on yhtäläinen kansa, ja yhtäläinen kieli on kaikkein heidän seassansa, ja he ovat ruvenneet tätä tekemään: ja nyt ei heitä taideta estettää mistään, kuin he ovat aikoneet tehdä.
7. Käykäämme, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä; niin ettei kenkään ymmärtäisi toisensa kieltä.
8. Ja niin Herra hajoitti heidät sieltä kaikkiin maihin; ja he lakkasivat sitä kaupunkia rakentamasta.

Jumala (Elohim) sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän sen loi: mieheksi ja vaimoksi loi Hän heitä. Jumala puhuu monikossa sillä Isä sanoo Pojalleen tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Tässäkin Jumala ensiksi sanoo ihmisen yksikössä ja sitten tarkentaa että ihminen sisälsi miehen ja naisen. Samoin Raamattu ilmaisee Jumalan yksikössä joka kuitenkin toimii ja puhuu monikossa koska yksi ja ainut Jumala sisältää Isän ja Pojan. Isä ei ole Poika eikä Poika ole Isä mutta He ovat Jumala.

Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) sanoi: katso, Adam on ollut niin kuin yksi (Echad) meistä. Yksi echad sanan merkityksistä oli myös joku. Herra Jumala sanoo siis: Katso, Adam on ollut niin kuin joku meistä. Tämä sopii hyvin siihen että yksi Jumala on Isässä, Pojassa sekä Pyhässä Hengessä.

Herra (Jhwh)sanoi: Käykäämme, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä; niin ettei kenkään ymmärtäisi toisensa kieltä. Ja niin Herra hajoitti heidät sieltä kaikkiin maihin. Tämäkin on ymmärrettävä Raamatun kokonaisilmoituksen valossa ja mikäs sen loogisempaa kuin se että Isä sanoi Pojalleen astukaamme alas ja niin Herra (Jhwh) hajoitti ihmiset eri maihin. Vanha testamentti ilmoittaa että yksi Herra (Jhwh) joka on Jumala (Elohim) toimii monikossa sillä Isä ja Poika ovat Herra Jumala joka on yksi.

Sekä vanha että uusi testamentti ilmoittavat Jumalan ja Herran olevan Isä ja Poika Jeesus Kristus.

1.Joh. 3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

1.Joh.2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.

2.Joh. 1:9. Jokainen, joka harhaelee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa: joka pysyy Kristuksen opissa, hänellä on sekä Isä että Poika.

Jokainen joka pitää Jeesuksen käskyt pysyy Jumalassa. Jos pysymme siinä minkä olemme alusta asti kuulleet eli Kristuksen opissa/käskyissä niin pysymme Isässä ja Pojassa eli Jumalassa sillä Jumala on Isä ja Poika - amen.

Saulus-Lähetys / T.T

LÄHTEET

Biblia 1776

Raamattu 33/38

Textus Receptus

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »