Evoluutio auto-ostoksilla

10.06.2014

MUTAATIOT lataus.jpg

Kasvigeneetikko Dr John Sanford kertoo mutaatioista seuraavaa;

- "Perimät ovat ne perinnölliset tekniset tiedot, jotka mahdollistavat elämän olemassaolon. Tekniset tiedot ovat selvästi luonnostaan tarkoin määrätty. Tämä tarkoittaa, että satunnaiset muutokset teknisissä tiedoissa sekoittavat tietoa erittäin suurella varmuudella."

- "Mutaatiot ovat tekstinkäsittelyvirheitä solun käyttöohjeissa. Mutaatiot tuhoavat systemaattisesti geneettistä informaatiota – aivan kuten tekstinkäsittelyvirheet tuhoavat kirjoitettua informaatiota.. Mitä enemmän mutaatioita sitä vähemmän informaatiota. Tämä on mutaatioprosessin perusperiaate."

Mutaatiot tuhoavat systemaattisesti geneettistä informaatiota - sillä ne ovat tekstinkäsittelyvirheitä solun käyttöohjeissa. Mutaatiot tuhoavat solun ohjeiden merkityksellisyyttä - koska satunnaiset muutokset teknisissä tiedoissa sekoittavat tietoa erittäin suurella varmuudella. Tässä valossa mutaatioita voisi verrata autoon kertyvään ruosteeseen. Autoon kertyy ajansaatossa ruostetta joka rappeuttaa - tuhoaa auton merkityksellisiä rakenteita. Mitä ruosteisempi auto sitä vähemmän on toiminnallista merkityksellisyyttä autossa. Mitä vanhempi auto sitä ruosteisempi. Ruosteella ei ole älyä eikä kykyä kirjoittaa auton rakennus ja toimintaohjeita samoin kun kirjoitusvirheet eivät kykene kirjoittamaan tietosanakirjaa.

LUONNONVALINTA

Dr John Sanford kertoo;

- "Valinta auttaa kyllä. Se poistaa joukosta pahimmat mutaatiot. Tämä hidastaa mutaatioiden aiheuttamaa rappeutumista.

Lisäksi, hyvin harvoin syntyy hyödyllinen mutaatio, jolla on tarpeeksi iso vaikutus tullakseen valituksi – josta seuraisi jokin sopeutunut muunnos tai jonkin asteista hienosäätöä. Tämä auttaa myös rappeutumisen hidastamisessa. Valinta kuitenkin karsii huonoista mutaatioista vain hyvin pienen murto-osan. Ylivoimainen enemmistö huonoista mutaatioista on sellaisia, joita kertyy jatkuvasti, ne ovat aivan liian hiuksenhienoja – niiden vaikutus on aivan liian pieni – jotta valinnalla olisi vaikutusta niihin. Kääntöpuolella taas lähes kaikki hyödylliset mutaatiot (siinä määrin, kuin niitä ilmaantuu) ovat riippumattomia valintaprosessista, koska ne poikkeuksetta aiheuttavat biologiseen toiminnallisuuteen vain pikkuriikkisiä lisäyksiä.

Valinta hidastaa mutaatioista johtuvaa rappeutumista, mutta se ei itse asiassa kykene edes aloittamaan rappeutumisen pysäyttämistä. Joten jopa kiivaassa valinnassa, evoluutio kulkee väärään suuntaan – kohti sukupuuttoa!"

Valinta pystyy vain hidastamaan mutaatioista johtuvaa rappeutumista - mutta ei kykene edes pysäyttämään sitä. Näin siksi että suurin osa mutaatioista ovat vain vähän haitallisia ja tämän vuoksi valinta ei näe niitä. Valinta näkee vain pahimmat mutaatiot ja tämän vuoksi vähän haitalliset mutaatiot ovat kuin ruoste autossa jota silmä ei aluksi näe mutta ajansaatossa niitä kertyy siinä määrin että ne aiheuttavat toiminnallisia häiriöitä.

Kyseiset hyödylliset mutaatiot joita on vain murto-osa verrattuna haitallisiin ovat myös virheitä jossa informaatiota menetetään mutta näistä virheistä voi olla joissain oloissa hyötyä - siksi niitä kutsutaan hyödyllisiksi mutaatioiksi. Ne eivät kehitä uutta informaatiota vaan tuhoavat jo olemassa olevaa mutta joskus jo olemassa olevan informaation tuhoutuminen voi tuoda valintaedun.

Esimerkiksi kun koppikselta tuhoutuu siipien rakennusohjeet mutaation seurauksena niin se ei lennä tuulisissa oloissa mereen ja huku. Näin siivet tuhonnut mutaatio voi olla hyödyllinen tietyissä (tuulisissa) oloissa mutta kyseessä oli tapahtuma jossa geneettistä merkityksellistä informaatiota menetettiin. Tällaisilla 'hyödyllisillä' mutaatioilla ei voida perustella mikrobista - ihmiseksi kehitystä sillä kyseinen kehitys tarvitsisi autokuormittain ennestään täysin uusia merkityksellisiä rakennus ja toimintaohjeita (geneettistä informaatiota).

Auton kohdalla hyödyllinen mutaatio olosuhteisiin nähden olisi esimerkiksi sellainen tapahtuma jossa autosta otetaan takaspoileri pois jotta se kulkee suoralla lujempaa. Spoilerin poisto tuo tiettyihin olosuhteisiin etua mutta kyseessä oli jo olemassa olevan ominaisuuden hävittäminen ei uuden kehittäminen. Jo olemassa olevien rakenteiden hävittäminen on vastakohta sille mitä evoluutioteorian opettama kehitys tarvitsisi toimiakseensa.

EVOLUUTIO AUTO-OSTOKSILLA

Kun valikoiva asiakas menee auto-ostoksille autokauppaan niin hän valikoi autopopulaatiosta 'kelpoisimmat' autot ja hylkää ei kelpoisimmat eli ne joissa on eniten ruostetta (mutaatioita). Auto-ostoksilla tapahtui siis valintaa jossa valinnan kautta valittiin vähiten ruostuneet autot liikenteeseen ja näin valinta hidasti hieman liikenteessä olevan autopopulaation rappeutumista mutta ei voinut sitä pysäyttää.

Samoin auto-ostokset sisälsivät evoluution moottoreina pidetyt tapahtumat eli mutaatiot (ruosteen jo olemassa olevassa toiminnallisessa merkityksellisyydessä) sekä valinnan joka kohdistui jo olemassa olevaan populaatioon.

Nyt tärkeä asia pohdittavaksi - kertoiko auto-ostoksien prosessi jotain auton valmistusprosessista tai sen tekijästä? Eli voiko autokaupan autojen ruosteesta ja asiakkaan valikoivasta valinnasta nähdä sen prosessin miten ja kuka autot on alun perin valmistanut? Tämä on mielestäni tärkeä kysymys sillä juuri samasta on kyse elävien organismien kohdalla. Eli voimmeko nähdä organismien kopiointivirheitä ja valintaa katsomalla sen prosessin miten ja kuka organismit alun perin on rakentanut. Mielestäni vastaus on ilmiselvä - ei tietenkään koska kyseessä on kaksi täysin erilaista prosessia. Autossa oleva ruoste ja asiakkaan valikointi ei kerro mitään siitä prosessista miten ja kuka autot alun perin rakensi ja sama koskee eläviä organismeja. Auton ruoste ja asiakkaan valikointi eivät rakenna autoa - eivätkä mutaatiot ja luonnonvalinta rakenna eläviä organismeja!

Evoluution 'moottorit' mutaatiot ja luonnonvalinta eivät pysty siis vastaamaan mitään siihen mitä itse evoluutioteoria pyrkii hypoteettisesti opettamaan. Tämä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää - sillä evoluutioteoria ei ole tieteellinen vaan uskonnollinen teoria ja tämän evoluution mekanismit meille paljastavat.

Matti Leisola bioprosessitekniikan emeritusprofessori jolla on noin 40 vuoden kokemus kokeellisesta luonnontieteestä sanookin osuvasti: " Tieteen tehtävä on selittää miten luonto toimii ja muuntelee; ei esittää perustelemattomia väitteitä (uskomuksia) luonnon historiasta."

JEESUS ON TULLUT KORJAAMAAN SAATANAN AIHEUTTAMAN RUOSTUMISEN

Joh.10:10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä (Jeesus) olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

1.Joh.3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

Joh.6:47. Totisesti, totisesti sanon minä (Jeesus) teille: joka uskoo minun päälleni, hänellä on ijankaikkinen elämä.

Matt.6:19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
6:20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
6:21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.

Fil.3:18 Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;
3:19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.
3:20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,
3:21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

Saulus-Lähetys / T.T

Information and the origin of life - Did cells write their own software?


LÄHTEET

Kasvigeneetikko: “Darvinistinen evoluutio mahdotonta”

Perimän rappeutumista käsittelevän merkkipaalukirjan kirjoittaja vastaa kirjaan kohdistettuun kestämättömään kritiikkiin

Evoluutiouskon ihmemaassa

Raamattu - Jumalan sana

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »