Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4

24.05.2014

1 Piet 1:
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
10 ¶ Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,
11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

Jos ihminen haluaa palvella ja vaalia omaa lihaansa, niin sellainen ihminen ei kykene kuulemaan ja ymmärtämään Jumalan tahtoa ja sitä mikä on Hänen sanansa totuuden ilmoitus. On surullista, että joidenkin uskovien elämässä on käynyt niin, että kun he ovat aloittaneet Hengessä ja työ on kantanut hedelmää, niin he ovat alkaneet pitämään itseään suurina uskon sankareina sekä ruokkimaan omaa lihaansa ylpeyden kautta. Jumalan siunaukset ja Jumalan tahto on sulkeutunut heidän elämästään ja tilalle on tullut lihan korska sekä monet ovat palanneet takaisin maailmaan haalimaan itselleen elämän sisältöä synnin saastaisesta lähteestä.

Jos tunnistit itsesi, niin voit tehdä parannuksen tunnustaen syntisi ja tulla takaisin Jumalan luokse. Jumala kutsuu sinua takaisin uskon tielle kantamaan hyvää hedelmää Jumalan kunniaksi Herran Jeesuksen kautta.

Silloin kun sinä et etsi omaa kunniaasi, etkä ruoki lihan himoja ja haluja sydämessäsi, vaan rakastat Jumalaa ja haluat palvella Häntä, niin Jumala avaa sinulle siunauksen lähteen, jonka seurauksena opit tuntemaan Jumalaa sekä totuuden ja saat nähdä uskon kautta Herraan Jeesukseen kuinka Jumalan tahto toteutuu sinun elämässäsi.

Apt 22:
12 Ja eräs mies, hurskas lain mukaan, nimeltä Ananias, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset todistivat hyvää,
13 tuli minun tyköni, astui eteeni ja sanoi minulle: ‘Saul, veljeni, saa näkösi jälleen’. Ja sillä hetkellä minä sain näköni ja katsoin häneen.
14 Niin hän sanoi: ‘Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen;
15 sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut.

Olemme lukeneet apostolien teoista siitä kuinka voimallisesti Jumala vaikutti apostoli Paavalin elämässä. Raamattu opettaa, että Jumala valitsi Paavalin tuntemaan Jumalan tahdon ja kuulemaan Jumalan äänen.

Paavalin hengellisen elämän salaisuus oli siinä, että hän tiesi mikä on Jumalan tahto. Tämän tähden hän kykeni laskemaan kätensä sairasten päälle silloin kun Jumala käski rukoilemaan sairaat terveiksi. Koska Paavali tiesi mikä on Jumalan tahto, niin hän kykeni myös olemaan rukoilematta niiden ihmisten puolesta, joita Jumala ei halunnut parantaa. Jumala tahtoo parantaa ihmisiä, mutta esimerkiksi joidenkin ihmisten epäuskon tähden Herra Jeesus ei parantanut heitä. Jumalan sanasta löytyy myös parantumistapauksia, joissa parannettavalla itsellä ei ollut uskoa.

Koska Paavali tiesi mikä oli Jumalan tahto, niin hän osasi mennä julistamaan evankeliumia sinne minne Jumala lähetti hänet julistamaan evankeliumia. Koska Paavali tiesi mikä on Jumalan tahto, niin hän osasi opettaa ja varustaa seurakuntia uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Koska Paavali tiesi mikä on Jumalan tahto, niin siksi hän kykeni uskossa ojentautumaan ja näkemään Jumalan voimallisia tekoja.

Raamatun opetus uskosta on sellainen, että uskon tulee olla alamainen Jumalan tahdolle, sillä kaikki mitä teemme uskossa täytyy olla Jumalan tahdon mukaista. Siksi on erittäin tärkeää oppia ymmärtämään ja tietämään se mikä on Jumalan tahto. Kun opit ymmärtämään Jumalan sanan opetusta ja Jumalan sanan totuutta, niin opit ymmärtämään sitä mikä on Jumalan tahto sekä opit kuulemaan ja ymmärtämään Jumalan Pyhän Hengen ääntä ja puhetta.

Snl 2:
1 ¶ Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,
2 niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon-
3 niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa,
4 jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta,
5 silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.
6 Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.

Jos etsit Jumalan tahtoa ja Hänen opetustansa, niin että asetat sen ensimmäiselle sijalle sydämessäsi, niin sinä opit ymmärtämään ja tuntemaan Jumalan sekä opit kunnioittamaan Häntä ja löydät Jumalan tahdon elämässäsi.

1 Kun 18:
30 Niin Elia sanoi kaikelle kansalle: "Astukaa minun luokseni". Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu.
31 Ja Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana: "Israel on oleva sinun nimesi".
32 Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa jyviä.
33 Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle.
34 Ja hän sanoi: "Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle". Ja hän sanoi: "Tehkää se toinen kerta". Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi: "Tehkää se kolmas kerta". Ja he tekivät niin kolmannen kerran.
35 Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä.
36 Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän.
37 Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin."
38 Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa.
39 Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: "Herra on Jumala! Herra on Jumala!"

Israelin kansa ja Elia olivat Karmel-vuorella. Elialla oli vastassaan neljäsataa viisikymmentä Baalin profeettaa ja neljäsataa Aseran profeettaa, joita Iisebel tuki ja kannatti."

Elia rakensi kivistä alttarin Herran nimeen tehden sen ympärille ojan ja latoi puut ja paloitteli polttouhrin puiden päälle. Sen jälkeen Elia käski täyttämään neljä ruukkua vedellä, jotka tuli kaataa polttouhrin ja puiden päälle. Ojakin täytettiin vedellä.

Kun tuli ruokauhrin aika, niin Elia astui esille sanoen, että Herra on Israelin Jumala ja minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Elia pyysi Jumalaa vastaamaan, että kansa näkisi Herran olevan Jumala. Silloin Herran tuli iski alas sytyttäen tuleen märän polttouhrin ja polttopuut kuluttaen kaiken polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa.

On erittäin tärkeä ymmärtää, että Elia tiesi mikä on Jumalan tahto, koska Herra oli käskenyt Eliaa tekemään sen minkä hän teki. Koska Elia tiesi mikä on Jumalan tahto, niin hän kykeni uskon kautta tekemään Jumalan tahdon.

Jos se ei olisi ollut Jumalan tahto mitä Elia teki, niin vaikka hän olisi kuinka kovasti ja palavasti uskonut Jumalaa, niin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta koska oli kyse Jumalan tahdosta, niin Jumalan teot tulivat ilmi. Monet uskovat (minä myös) ovat eksyneet ymmärtämään väärin sen mistä uskosta on kyse.

Monet uskovaiset ihmiset uskovat, että kun he vain uskovat ja alkavat tekemään asioita, niin silloin alkaa tapahtumaan ja Jumala on heidän kanssansa tehden voimallisia tekoja. Uskossa on kyse Jumalan tahdosta ja silloin kun tiedämme mikä on Jumalan tahto ja sen uskomme, niin se varmasti tapahtuu Jumalan aivoituksen ja aikataulun mukaisesti.

Herra Jumala sanoi Moosekselle kun he olivat lähteneet Egyptin orjuudesta ja tulleet punaisen meren rantamille, että ojenna sauvasi meren yli ja halkaise, niin että israelilaiset voivat käydä meren poikki kuivaa myöten.

Mooses uskoi Jumalaa ja teki niin kuin oli Jumalan tahto ja meri jakaantui kahteen osaan ja Israelin kansa käveli kuivaa meren pohjaa toiselle puolelle. Mooses ei keksinyt itse ojentaa sauvaa meren yli, niin että meri halkeaisi kahtia. Jos se olisi ollut Mooseksen uskosta kiinni, ei Jumalan tahdosta, niin mitään ei olisi tapahtunut, mutta koska oli kyse Jumalan tahdosta ja käskystä, niin Mooseksen uskon kautta tapahtui se mikä oli Jumalan tahto.

Monet uskovaiset ihmiset oman uskonsa kautta ikään kuin komentavat ja vaativat Jumalaa tekemään sen mitä uskova uskossa pyytää ja sanoo. Menestysteologisissa piireissä opetetaan jopa sellaista harhaoppia, että kun uskova sanoo uskon sanat, niin se tapahtuu. Sen pitäisi aina tapahtua sen perusteella kun käytetään uskon sanoja.

Raamattu opettaa, että uskon tulee olla alisteinen aina Jumalan tahdolle, eikä ilman Jumalan tahtoa voi tapahtua mitään vaikka kuinka palavasti uskotaan jotakin tapahtuvaksi. Jos kyseessä ei ole Jumalan tahto ja uskova uskonsa kautta koittaa tehdä jotakin, niin silloin on aina kyse siitä että ihminen koittaa juoksuttaa ja käskyttää Jumalaa toteuttamaan ihmisen tahdon, eli sen mihin ihminen uskoo. Tällainen epäraamatullinen toiminta naamioidaan aina sellaiseksi, että ikään kuin olisi kyseessä usko, jonka Jumala vaikuttaa, vaikka kyseessä on usko, missä ihminen itse tahtoo oman sydämensä halun mukaisia asioita.

1 Joh 5:
13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
14 ¶ Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.

Raamattu todistaa sen että kun me jotakin uskossa anomme tai pyydämme tapahtuvaksi Jumalan tahdon mukaisesti, niin se tulee toteutumaan Jumalan aikataulussa joko nyt tai sitten hiukan myöhemmin, mutta se varmasti aikanaan toteutuu Jumalan aikataulun mukaisesti.

Silloin kun tiedät sen mikä on Jumalan tahto, niin Raamatun mukaan se synnyttää sinussa uskallusta pyytämään ja anomaan asioita uskossa siihen luottaen, että Jumalan tahto tulee tapahtumaan. On tärkeätä ymmärtää, että Jumalalla on oma aikataulu asioiden toteutumiselle.

Mark 6:
4 Niin Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan".
5 Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen.
6 Ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Ja hän vaelsi ympäristössä, kulkien kylästä kylään, ja opetti.

Sairasten parantumisen alueella tehdään paljon vahinkoa. Monet uskovat lupaavat ihmisten parantuvan sairauksistaan sen uskon ja rukouksen voiman kautta, jolla uskova rukoilee sairasten puolesta. Monissa tapauksissa käy niin että kukaan ei tule terveeksi. Tämän seurauksena rukoilija syyttää sairasta, ettei hänellä ollut tarpeeksi uskoa vastaanottaa terveyttä. Sairas ihminen (myös uskova) jää syyllisyyden valtaan ja kokee olevansa huono ihminen ja uskovainen ja ehkä sen seurauksena entistä enemmän vaipuu epätoivoon.

Herra Jeesus ei parantanut kaikkia sairauksia ja kun Hän näki ettei jollakulla ihmisellä ollut uskoa vastaanottaa parantumista, niin Hän ei edes rukoillut sellaisen ihmisen puolesta. Silloin kun Jumala parantaa sairaan, niin hän tulee totisesti terveeksi ja Jumala tietää kenet Hän aikoo parantaa. Jumala ei toimi niin, että Hän tulee sairaan luokse luvaten terveyttä ja sitten alkaa syyttämään sairasta kun hän ei kyennyt vastaanottamaan terveyttä. Kun Jumala lupaa sairaalle terveyden, niin silloin Hän parantaa sairaan riippumatta siitä uskooko sairas siihen että voiko hän tulla terveeksi.

Tarvitsemme seurakuntana kipeästi oikeaa ja aitoa parantamisen armolahjaa, koska sen kautta uskova ymmärtää, että kenet ja milloin Jumala aikoo parantaa. Parantamisen armolahja ei ole uskovan vallassa, että hän voisi päättää kuka tulee terveeksi, sillä Jumala päättää ja osoittaa sen kenet Hän tekee terveeksi parantamalla hänet. Mitään ei tapahdu ilman Jumalan tahdon toteutumista.

Monet uskovat luulevat, että he voivat päättää ja kontrolloida armolahjoja, mutta Raamattu opettaa, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä ja tämä pätee myös armolahjojen kohdalla. Silloin kun on kyse Jumalan tahdosta ja kun tiedät mikä on Jumalan tahto, niin silloin voit uskossa ojentautua toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti ja se tapahtuu.

Jos voisit toimia ilman Jumalan tahtoa ja tehdä asioita "uskossa", niin kyse ei olisi edes uskosta, vaan sinun vallastasi, voimastasi ja tahdostasi tehdä niitä asioita mitä sinä uskot voivasi tehdä. On todella tärkeää ymmärtää, että uskoa edeltää aina Jumalan tahto ja ettei uskova voi tehdä uskossa mitään sellaista missä Jumalan teot tulevat näkyviin ellei se ole Jumalan tahto.

2 Tim 4:20 Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.

Moni sanoo, että Jumala käski parantamaan sairaita, joten se tarkoittaa, että me menemme ja parannamme sairaita. Jeesus ei parantanut kaikkia sairaita eikä Paavali rukoillut Jumalaa parantamaan kaikkia sairaita. On totta että uskovien tulee mennä ja rukoilla sairasten puolesta, mutta vain ne parantuvat, jotka Jumala tahtoo parantaa. Tämän tähden meidän olisi syytä rukoilla seurakunnan keskuuteen parantamisen armolahjaa, koska sen kautta kaikki ne ihmiset varmasti parantuvat, jotka Jumala tahtoo parantaa.

Kyllä Jumala voi parantaa ihmisen ilman sairasten parantamisen armolahjaa ja sellaista on tapahtunutkin, mutta fakta ja totuus on että Jumala on antanut seurakunnalle erikoisesti parantamisen armolahjan, jonka kautta Hän parantaa aina varmasti jokaisen, jonka Hän tahtoo parantaa. Taas on kyse Jumalan tahdosta ja uskossa ojentautumisesta Jumalan tahdon mukaisesti.

Eräs asia on myös syytä muistaa, että on tilanteita, jossa sairaalla ihmisellä itsellään ei ole uskoa parantumiseen, mutta Jumala parantaa silti heidät. Raamatun opetuksen mukaan oli ihmisiä, jotka olivat riivattuina ja perkele riivasi heitä jonkin sairauden kautta. Jumala paransi heidät vaikkei heillä ollut uskoa parantumiseen, sillä he olivat perkeleen sitomia. Tällaisessa tilanteessa uskovalla on usko riivaajan ulos ajamiseen ja parantumiseen ja ihminen vapautuu ja parantuu Jumalan tahdosta ja voimasta uskovaisen ihmisen uskon kautta Jumalan voimasta.

Monet saarnaajat ja rukouksella parantajat syyttävät niitä sairaita ihmisiä, jotka eivät tule terveeksi, että heillä ei ollut tarpeeksi uskoa vastaanottaa parantumista. Kyse on kuitenkin usein siitä, että rukoilijalla ei ollut Jumalan tahdon mukaista uskoa. Apostolit rukoilivat sairaat terveiksi, etkä sinä löydä yhtään kohtaa Raamatusta, missä apostolit olisivat moittineet jotakuta sairasta ihmistä epäuskosta sen tähden, koska he eivät parantuneet heidän rukoustensa kautta.

Apostolien teoissa apostolien kautta tapahtui aina varma parantuminen siellä missä sairasten puolesta rukoiltiin. Herra Jumala on sama voimallinen Jumala tänä päivänä kuin mitä Hän oli apostolien aikana. Tarvitsemme seurakuntana nöyryyttä taipua Hänen tahtoonsa toimiaksemme uskossa sen mukaisesti mikä on Hänen tahtonsa, että Jumalan tekoja tapahtuisi tässä maailmanajassa missä me elämme.

Apt 8:
26 ¶ Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: "Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio".
27 Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan
28 ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.
29 Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja".
30 Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä luet?"
31 Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.
32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: "Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.
33 Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä."
34 Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?"
35 Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.
36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?"

Filippus olisi voinut mennä muualle, mutta Hän kuuli Jumalaa ja meni julistamaan evankeliumia siihen paikkaan mikä oli Jumalan tahto. Kun hän teki uskossa Jumalan tahdon mukaan, niin sen seurauksena Kandaken hoviherra tuli uskoon.

Herra Jeesus antoi käskyn, että Hänen opetuslapsiensa tulee mennä kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia ja kun näin teemme, niin ihmisiä voi tulla uskoon. Evankeliumin työ on Jumalan tahdon mukaista ja se kantaa aina hedelmää, kun Jumala saa johtaa sitä työtä.

Room 1:
9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,
10 aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne.

Jumalan valtakunnan työn menestymisen edellytys on se että uskovat rukoilevat sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi ja liikkuisimme, kulkisimme ja tekisimme oikea-aikaisesti sitä mikä on Jumalan tahto. Apostoli Paavalikaan ei hätäillyt ja kiirehtinyt matkustamaan Rooman seurakuntaan, vaan hän monien rukousten kautta anoi, että hän pääsisi matkalle silloin kun se on Jumalan tahto.

Tämä asia puhuttelee kovasti minun sydäntäni. Usein uskovat rukoilevat jotakin asiaa kokien ja haluten sen olevan Jumalasta ja sitten päätetään, että asia on Jumalasta ja aletaan tekemään asioita. Monesti ei mene kovinkaan kauaa kun se työ pysähtyy joko riitoihin tai siihen, että sillä työllä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä toimia käytännössä. Silloin asioita ei ole rukouksessa viipyen viety Herran eteen, eikä asialla ole Jumalan hyväksyntää, eikä se ole Jumalan tahto ja siksi se kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Jer 31:9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

Jumalan armosta olen saanut nähdä tai olla mukana sellaisessa hengellisessä työssä, jonka edestä on rukoiltu ja joka on osoittautunut Jumalan tahdoksi. Tällainen työ on menestynyt ja Jumala on ollut siinä mukana ja siunannut sen toiminnan. Rukoukseen sitoutuneiden uskovien hankkeet Jumala siunaa, jotka ovat valmiita toteuttamaan Jumalan tahdon silloin kun he ymmärtävät ja tietävät sen mikä on Jumalan tahto.

Rukoukseen sitoutunut uskova saa selville Jumalan tahdon ja Jumala johdattaa häntä, eikä hän kompastu koska Jumala johdattaa hänet näkemään ja kokemaan Jumalan tekojen toteutumista.

Saulus-Lähetys / P.P

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »