Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3

23.05.2014

Joh 9:31 Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.

Ps 50:15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua."

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Apt 5:
30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

1 Joh 5:14 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.

Raamatun opetuksen mukaan käsite Jumalan pelko tarkoittaa Jumalan kunnioittamista. Raamatun opetuksen mukaan Jumala kuulee ja vastaa niiden uskovien rukouksiin, pyyntöihin ja toiveisiin, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia. Jos rukoilemme ja pyydämme Jumalalta asioita, jotka ovat Hänen tahtonsa vastaisia asioita, niin Hän ei kuule eikä vastaa meidän pyyntöihimme ja rukouksiimme. Jumalan pelko, eli Jumalan kunnioittaminen avaa oven ja tien Jumalan tahdon toteutumiseen meidän elämässämme.

Raamatun eräs todella tärkeä opetus on se kuinka Herran Jeesuksen opetuslapsi voi oikealla tavalla ymmärtää mitä Raamattu opettaa ja mikä on Jumalan tahto.

Raamattu opettaa, että jos pidät Jumalan käskyt, eli pyrit elämään niiden mukaisesti (Uuden Liiton järjestys), niin se on todiste sille että sinä rakastat Jumalaa. Herran Jeesuksen lupauksen mukaan Hän ilmoittaa itsensä (Raamatun sanan totuus ja Jumalan tahto) sille uskovalle, joka rakastaa Jumalaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan uskova ei voi ymmärtää Jumalan sanan opetuksia ja Jumalan tahtoa syvällisesti ellei hän rakasta Jumalaa. Monet uskovat ovat siksi kiinni perinteissä ja väärissä opeissa, koska he rakastavat näitä epäraamatullisia oppeja luullen niitä Raamatun totuudeksi, siksi he eivät kykene näkemään ja ymmärtämään sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Se ketä me rakastamme ja missä meidän rakkautemme on paljastaa meille sen kuka ja mikä on meidän rakkautemme kohde. Herra Jeesus sanoi fariseusten ja kirjanoppineiden kunnioittavan Jumalaa huulillaan, mutta heidän sydämensä oli kaukana Jumalasta. Koska he eivät sydämessään rakastaneet Jumalaa, niin he eksyivät kumoamaan Jumalan sanan opetuksen perinnäissääntöjensä kautta.

Herra Jeesus sanoi, että sellaisen ihmisen Jumalan palveleminen on turhaa, joka perustuu perinnäissääntöjen (perinne) noudattamiseen. Kun ihminen ei rakasta Jumalaa, niin hän helposti mieltyy ja eksyy uskomaan perinteitä ja muita vääriä opetuksia. Sellaista uskoa esiintyy myös, jossa uskova sekoittaa rakkautensa kohteen, eli joillakin alueilla hän rakastaa Jumalaa ja siksi kykenee ymmärtämään sen mitä Raamattu opettaa tästä alueesta. Joillakin alueilla hän voi rakastaa perinteitä ja vääriä oppeja ja siksi hän ei kykene ymmärtämään sitä mikä on niillä alueilla Jumalan sanan totuus.

Herran Jeesuksen opetuslapsen on otettava vakavasti Raamatun opetus, sillä Herran Jeesuksen mukaan voit ymmärtää Jumalan sanan totuutta ja oppia tuntemaan Jumalaa vain jos rakastat Häntä. Siksi Raamattu opettaa näin:

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus (agape) on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden (agape) kautta vaikuttava usko.

Jumala on vuodattanut Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen Jumalan rakkauden, että Hän voisi sillä rakkaudella rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään. Pyhän Hengen vaikuttaman Jumalan rakkauden kautta opit myös ymmärtämään ja kokemaan sen kuinka Jumala rakastaa sinua. Kokemisella en tarkoita sitä, että usko perustuisi ihmisen tunteisiin, vaan sitä että Jumalan rakkaus koskettaa ja vaikuttaa myös ihmisen tunteisiin, sillä onhan rakkaus väkevä ja voimallinen kokemus, joka ei jätä ihmisen tunne-elämää kylmäksi.

Usko perustuu Jumalan sanan totuuteen ja Pyhän Hengen voimavaikutukseen, ei ihmisen tunteisiin. Raamattu opettaa Hengen hedelmän, eli Pyhän Hengen vaikuttaman Jumalan rakkauden vaikuttavan monella eri tavalla kuten mm. rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiään kohtaan sekä iloa joka on varmasti pelastuksen riemua sekä iloa ja riemua Herran hyvyydestä.

Vain Jumalan rakastamisen kautta voit ymmärtää ja elää syvällisesti Jumalan tahdon mukaan. Uskon elämä perustuu Jumalan antamaan ja vaikuttamaan uskon kasvuun, jonka tulisi tapahtua sen kautta että sinä rakastat Jumalaa, jolloin Jumalan rakkauden kautta vaikuttava usko kasvattaa sinua koko ajan syvällisempään Jumalan tuntemiseen, jonka seurauksena yhä enemmän Jumalan tahto voi toteutua sinun elämässäsi.

Ef 4:
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Jumalan vaikuttama rakkaus pitää yhtä totuuden kanssa. Silloin kun on kyse Jumalan rakkaudesta, niin on kyse myös Jumalan sanan totuudesta. Silloin kun on kyse Jumalan sanan totuudesta, niin on kyse myös Jumalan rakkaudesta. Jumalan tahtoa ei voida löytää ilman Jumalan totuutta.

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Kun Herran Jeesuksen opetuslapsi uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin olemme totisesti Hänen opetuslapsiaan ja opimme tuntemaan totuuden, joka vapauttaa meidät synnistä ja kaikista vääristä opeista. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että uskovasta tulisi täydellinen, vaan siitä että Jumalan armosta saamme kasvaa kohti täydellisyyttä.

Jumalan tahdon mukainen usko vaikuttaa rakkautta Jumalaa kohtaan, jonka seurauksena Jumala avaa Herran Jeesuksen opetuslapselle Jumalan sanan totuuden opetuksen. Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä, jonka seurauksena hän käytännössä ojentautuu Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Tällä tavoin Herran Jeesuksen opetuslapsen elämässä uskon kautta Herran Jeesukseen toteutuu Jumalan tahto.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Raamattu opettaa, että Pyhän Hengen tehtävänä on kuolettaa lihan teot, eli vaikuttaa meissä sen ettemme tekisi syntiä, emmekä vaeltaisi oman tahtomme mukaan.

Lihan vallassa oleva uskova ei voi toimia Jumalan tahdon mukaisesti, eikä hänen elämässään voi tapahtua Jumalan tahtoa. Siksi vain sellainen uskova, joka antaa Pyhän Hengen kuolettaa sydämestään pois lihan teot voi nähdä Jumalan tahdon toteutumisen omassa elämässään.

Silloin kun Pyhä Henki saa hallita sinun sydäntäsi, niin vain silloin Jumalan tahto voi toteutua elämässäsi. Meidän tulee kuitenkin muistaa se ettei uskovasta tule tässä ajassa täydellistä tai synnitöntä, vaan saamme Jumalan armosta kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Mitä enemmän ja syvällisemmin kasvat ja juurrut Herraan Jeesukseen, niin sitä enemmin Jumalan tahto voi tapahtua elämässäsi.

Saulus-Lähetys / P.P

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »