Ihminen rappeutuu - ei kehity

22.05.2014

JUMALAN SANAN OPETUS

1.Moos.1:31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

1.Moos.2:1 Ja niin taivas ja maa päätettiin, ja kaikki heidän joukkonsa.
2:2. Ja Jumala oli päättänyt seitsemänteen päivään (asti) työnsä, kuin hän tehnyt oli, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa, kuin hän tehnyt oli.
2:3. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen; että hän lepäsi hänessä kaikista teoistansa, jotkaJumala loi ja (täydellisesti) teki.

Jumala loi eläimet ja ihmiset. Jumala loi kaiken sangen hyväksi ja teki ne täydellisesti. Eli Jumalan luoma maailma ja kaikki mitä siinä oli, oli hyvää ja täydellistä (virheetöntä). Tämä tarkoittaa sitä ettei mitään pahaa ollut maailmassa. Maailmassa ei ollut tuskaa ja kuolemaa vaan kaikki oli hyvää ja virheetöntä. Eläimillä ja ihmisillä oli täydelliset ja virheettömät geeniperimät ja kaikki oli kuolematonta koska kuolemaa eikä mitään muutakaan pahaa ollut maailmassa.

1.Moos.3:17. Ja Adamille sanoi hän: ettäs kuulit emäntäs ääntä, ja söit puusta, josta minä kielsin sinua, sanoen: ei sinun pidä siitä syömän: kirottu olkoon maa sinun tähtes; surulla pitää sinun elättämän itses hänestä kaiken elinaikas.

Jumala kirosi maan Aadamin tähden. Tämä kirous alisti luomakunnan (maan) katoavaisuuden (kuolevaisuuden) eli turmeluksen orjuuden alle (Room.8:19-23). Ihmisen synnin kautta tuli kuolema maailmaan.

Kun kuolema tuli synnin kautta maailmaan alkoi eliöiden täydellinen ja virheetön geenikoodi rappeutua pikkuhiljaa haitallisten mutaatioiden 'kirjoitusvirheiden' johdosta geenikoodissa. Mutaatiot ovat kirjoitusvirheitä eliöiden rakennus ja toimintaohjeissa. Kirjoitusvirhe rikkoo jo olemassa olevaa sanomaa ja tuottaa näin sanoman merkityksen rappeutumista. Kun virheitä kasaantuu tarpeeksi aiheuttavat ne eliniän ja elinvoimaisuuden heikkenemistä.

IHMISEN ELINIKÄ RAAMATUSSA elinika.gif

1.Moos.5:5 Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli.

1.Moos.11:13 Ja Arpaksad eli Selahin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
11:15 Ja Selah eli Eeberin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
11:17 Ja Eeber eli Pelegin syntymän jälkeen neljäsataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.

5.Moos.34:7 Ja Mooses oli kuollessaan sadan kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut.

Raamatusta voimme huomata että alussa ihmiset elivät huomattavasti pidempään kuin nykyään. Yksi syy siihen on se että alussa ihmisten geeniperimä ei ollut rappeutunut haitallisten mutaatioiden johdosta vielä paljoa ja siksi ihmisten elinvoimaisuus oli parempi. Raamatusta näemme että elinikä laski ihmisillä pikkuhiljaa ja tämä on samassa linjassa sen kanssa että haitalliset mutaatiot lisääntyivät pikkuhiljaa geeniperimässä aiheuttaen näin elinvoimaisuuden heikkenemistä.

TIETEELLINEN HAVAINTO PERIMÄN RAPPEUTUMISESTA 9164-mutational-meltdown.jpg

Kokeellisten luonnontieteellisten tutkimusten havainto on että jokainen sukupolvi kantaa noin 100 vähän haitallista mutaatiota enemmän kuin vanhempansa. Perimään kertyy sukupolvessa noin 100 vähän haitallista mutaatiota joita valinta ei näe - ne ovat verrattavissa auton ruosteeseen jota silmä ei näe. Vähän haitalliset mutaatiot rappeuttavat pikkuhiljaa elinvoimaisuutta samoin kuin ruoste autossa rappeuttaa autoa pikkuhiljaa. Näin perimä rappeutuu hitaasti koko ajan.

Dr. John Sanford - genetiikan professori on tutkinut ihmisen perimää paljon ja hän vastaa seuraavassa kysymykseen: "Rappeutuuko ihminen tällä hetkellä geneettisesti?" -"Siltä näyttää Mullerin, Nealin, Kondrashovin, Nachman/Crowellin, Walker/Keightleyn, Crow´n, Lynch et al.:in, Howellin, Loewen artikkelien ja myös oman artikkelini perusteella.

Kondrashov, joka uskoo evoluutioon ja on tämän aiheen asiantuntija, on kertonut minulle,että käytännöllisesti katsoen kaikki hänen tuntemansa ihmisen perinnöllisyydentutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ihminen rappeutuu geneettisesti.

Kaikkein selvimmät tulokset julkaisi Lynch vuonna 2010 Proceedings of the National Academy of Science -lehdessä. Tuon artikkelin mukaan ihmisen elinkelpoisuus vähenee 3–5 % sukupolvessa. Omasta mielestäni keskimääräinen mutaatioiden vaikutus elinkelpoisuuteen on paljon vähäisempi, kuin mitä Lynch arvioi – joten ajattelen ihmisen perimän rappeutumisnopeuden olevan paljon hitaampaa kuin hän ehdottaa. Mutta siitä olemme hänen kanssaan yhtä mieltä, että elinkelpoisuus on menossa huonompaan suuntaan eikä parempaan." (John Sanford)

Tässä linkki videoon jossa John Sanford kertoo tarkemmasti tästä rappeutumisesta ja tuo esille tämän laskelman jonka esitin (noin 100 vähän haitallista mutaatiota sukupolvessa).

- Genetic Entropy -MIKSI IHMISET ELÄVÄT NYKYÄÄN PIDEMPÄÄN KUIN MUUTAMA SATA VUOTTA SITTEN?

Modernin teknologian kautta olemme tajunneet miten parantaa monia lapsuuden sairauksia jotka tappoivat valtavia määriä vauvoja ja pieniä lapsia (kolera, hinkuyskä, lavantauti, isorokko, jne.) aikaisemmin.

Lisäksi olemme tajunnut miten parantaa tai ainakin lieventää kuolleisuutta - monia asioita jotka tappoivat ihmisiä aikaisemmin mm; (sydänsairaus, eturauhas- ja rintasyövät jne.). Tämä siirtää ihmisiä ylös vanhempaan luokkaan ja siirtää keskimääräistä elinikää ylöspäin kauemmas.

Oli lähestulkoon kuulumatonta 100 vuotta sitten että joku voisi toipua syövästä ja elää vielä 20 tai 30 vuotta mutta tämä on nyt yleistä - kiitos kehittyneen lääketieteen.

Olemme oppineet paljon viimeisten satojen vuosien aikana ja tämän takia yhä useammat ihmiset elävät vanhemman ikäisiksi kuin aikaisemmin.

Ihmiset elävät nykyään pidempään - mutta tämä ei johdu mistään muusta kuin ravinnon, hygienian ja lääketieteen parantumisesta. Pohjimmiltaan olemme oppineet paljon viime satojen vuosien aikana ja tämä on syy että yhä useammat ihmiset elävät vanhemmiksi kuin aikaisemmin.

Kuitenkin biologisella tasolla ihmisen elinkelpoisuus heikkenee jokainen sukupolvi - "noin 100 vähän haitallista mutaatiota kertyy perimään". Jos 2000 vuotta sitten ihmiset olisivat tienneet sen minkä me nyt tiedämme ravinnosta, hygieniasta sekä lääketieteestä olisivat ihmiset silloin eläneet vanhemmiksi ja terveempinä kuin nykyään - sillä heidän perimänsä oli virheettömämpi.

MIELENKIINTOINEN TEORIA

Lääkäri Pekka Reinikainen kertoi Cafe Raamatussa seuraavaa:

"Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata mutaatiota eli sata sairautta eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan edenin puutarhaan.

300 sukupolvea kertaa 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta!

300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea kertaa sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha!

Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastroofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan."

SUMMA SUMMARUM

Tiede vahvistaa Raamatun sanan sillä tieteelliset havainnot mutaatioista kertovat että ihmisen perimä rappeutuu koko ajan vähän haitallisten mutaatioiden johdosta. Ihminen ei kehity paremmaksi perimältään vaan rappeutuu huonommaksi - elinvoimaisuus heikkenee ei parannu. Oikein ymmärrettynä mutaatiot eivät ole evoluution moottori vaan sen loppu!

Perimän rappeutuminen on samassa linjassa Jumalan sanan kanssa joka opettaa että syntiinlankeamuksen seurauksena kuolema tuli maailmaan. Tämä näkyy virheettömän geenikoodin hitaana rappeutumisena haitallisten mutaatioiden seurauksena.

Perimän rappeutuminen lisää syöpiä suuresti. Viisikymmentä vuotta sitten syöpä oli vielä harvinainen sairaus mutta nyt se on todella yleinen. Näin siksi että perimä rappeutuu koko ajan haitallisten mutaatioiden seurauksena ja tämä syö ihmisen elinvoimaisuutta.

Koska tiedämme että alussa perimä oli paljon nykyistä virheettömämpi niin se myös mahdollisti sen ettei alun sisarliitoista ollut biologisia haittavaikutuksia. Täten ihmiset pystyivät alussa lisääntymään lähisukulaisten kanssa. Jumala kuitenkin kielsi sisarliitot tietyssä kohtaa koska Jumala näki että perimä on jo sen verran rappeutunut että lisääntyminen lähisukulaisten kanssa aiheuttaisi biologisia vaurioita. Näin Jumalan käsky kieltää sisarliitot oli ihmisen parhaaksi. Jumalan sanan tehtävä onkin olla ihmiselle avuksi, ohjeeksi ja neuvoksi miten elää hyvää ja tervettä Jumalan Luojamme tahdon mukaista elämää.

San.3:7 Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.
3:8 Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.

Saulus-Lähetys / T.T

LÄHTEET

Perimän rappeutumista käsittelevän merkkipaalukirjan kirjoittaja vastaa kirjaan kohdistettuun kestämättömään kritiikkiin

Genetic entropy and human lifespans

Living for 900 years

28.10.2015Verisairaus torppaa evoluution
14.10.2015Raamatullinen vapaus vs. valhevapaus - Osa 2
09.10.2015Raamatullinen vapaus vs. valhevapaus - Osa 1
24.09.2015Voiko uskova tehdä Jeesusta suurempia tekoja?
17.09.2015Biologia tukee Raamatun ilmoitusta
15.09.2015Jeesus maksoi velkamme
04.09.2015Jumala oli Nooan arkissa
31.08.2015Jeesus on ainut tie Isän luokse
20.08.2015Uusi liitto Jeesuksen veressä kumosi vanhan liiton järjestyksen
07.08.2015Jeesus sovitusverensä kautta Jumalan armoistuimena
26.07.2015Jumalan huolenpito ja rakkaus totuuteen
21.07.2015Golgatan ristin sanoma
07.07.2015Lukiolaistutkimus uskosta ja tiedosta
03.07.2015Rakkaus ja kunnioitus uskonkasvun rakennusaineita
16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia

Näytä lisää »