Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1

18.05.2014

Monien erilaisten uskonsuuntien ja ryhmien sekä yksittäisten uskovien sydämillä on monenlaista tulkintaa ja opetusta siitä millaista on Raamatullinen usko. Seassa on tervettä ja raitista opetusta sekä väärää opetusta ja erittäin vahingollista opetusta.

Yritän ja pyrin käsittelemään tätä opetusta pääasiassa sen kautta mitä Raamattu opettaa Jumalan tahdon mukaisesta uskosta ja millaisena se esiintyy Raamatussa. Tarkoitus ei ole siis pöyhiä vääriä oppeja ikään kuin millaista sisältöä on roskakorissa tai kaatopaikalla, vaan tutkia sitä mitä Raamattu opettaa uskosta.

On kuitenkin selvää, että kun tutkimme sitä mikä on oikeaa ja Raamatullista, niin ymmärrämme myös millä tavalla uskon vääristyminen johtaa ikäviin ja vahingollisiin seuraamuksiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksen kera. Opetus ei ole kaikenkattava aiheesta, vaan pyrkii antamaan suuntaviittoja, jonka tarkoituksena on saada sinut itse henkilökohtaisesti tutkimaan syvällisesti Jumalan sanan opetusta sekä etsimään Jumalan tahtoa.

Raamatullisen uskon syntymisen eräs tärkeä päämäärä on että Herran Jeesuksen opetuslapsen elämässä uskon kautta tapahtuu ja toteutuu Jumalan tahto koskien hänen elämäänsä ja elämänvalintoja. Palvelutehtävä on Jumalan antama (ei ihmisen omatekemää), Jumala antaa ja vaikuttaa armoitukset ja armolahjojen toiminnan (ei ihmisen omatekemää). Jumalan sanan opetuksen ymmärtämisen kautta elämä ojentautuu käytännössä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, jonka seurauksena opit rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiäsi sekä toimimaan omalla paikallasi evankeliumin ilosanoman eteenpäin menemiseksi.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.


Joh 6:40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Hepr 13:
20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,
21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.


Evankeliumin ja uskon keskipiste on Herra Jeesus. Uskossa on aina kyse Jumalan tahdon toteuttamisesta ja toteutumisesta. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee uskoa Herraan Jeesukseen ja Isä Jumalaan niin kuin on Jumalan tahto. Jumalan todellinen ja oikea tahto löytyy Raamatusta, eli Jumalan sanasta.

Jumala tekee sen mahdolliseksi Jumalan sanan opetuksen ja Pyhän Hengen voiman kautta, että Jumalan tahto voi toteutua Herran Jeesuksen opetuslapsen elämässä. Herran Jeesuksen sovitustyön ansiosta Jumala vaikuttaa Pyhän Hengen kautta sen mikä on otollista Jumalalle ja että Jumalan tahto voi toteutua uskovan elämässä.

Herran Jeesuksen sovitustyö on kaiken keskipiste, jonka kautta Jumalan tahto tulee toteutumaan kaikkien niiden ihmisten elämässä, jotka ovat uskossa kuuliaisia Jumalalle.

Joh 7:
38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." [alkutekstin mukainen sanajärjestys]
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Herra Jeesus sanoi, että ihminen eksyy ellei hän tunne kirjoituksia (Jumalan sana) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Herran Jeesuksen opetuslapsi voi kyetä tuntemaan ja tietämään Jumalan tahdon vain siten, että hän uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Kun uskot Raamattua, niin kuin sinne on kirjoitettu, niin silloin opit ymmärtämään sen millä tavalla Jumalan Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa. Raamattu opettaa kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii, niin kuin Raamattu opettaa.

Moni sanoo ettei Raamattu kerro ja opeta meille kaikkea, siksi meidän tulee etsiä koko totuutta hyvistä hengellisistä kirjoista, uskovien opetuksista ja Pyhä Henki kertoo ja opettaa meille sen mistä Raamattu ei kerro. Edellä oleva opetus ja ajatus on epäraamatullinen ja väärä.

2 Piet 1:
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Raamattu nimenomaan kehottaa meitä uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu opettaa myös, että Jumala on lahjoittanut meille kaiken mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen (uskonelämään). Tämä kaikki mitä tarvitaan uskonelämään ja mikä meillä on, että voimme oppia tuntemaan Jumalan on lahjoitettu meille Pyhässä Hengessä Jumalan sanan (Raamattu) kautta.

Jumalan tahdon toteutuminen ei voi täysin toteutua meidän elämässämme ellemme usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Tämä tekee meistä ei ainoastaan sanan kuulijoita, vain myös sen tekijöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista Pyhän Hengen kautta, jolloin saamme tehdä uskon tekoja sen voiman ja vaikutuksen mukaan, jonka Jumala meissä vaikuttaa ja mihin saakka olemme ehtineet uskossa kasvaa.

Jumalan tahdon toteutuminen meidän elämässämme tapahtuu uskon kasvun kautta, sillä emme kykene ottamaan vastaan emmekä toimimaan enempää kuin siihen asti mihin olemme Jumalan armosta kasvaneet.

Toki uskova voi lukea hyviä hengellisiä kirjoja, mutta niiden sanoma ja opetus tulisi tutkia ja koetella Jumalan sanan kautta. On varmasti Jumalan tahto, että luet enemmän Raamattua kuin hyviä hengellisiä kirjoja, koska Raamatussa on vain ja ainoastaan täydellinen totuus.

Hepr 12:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,


Raamattu opettaa, että synti voi helposti kietoa uskovan ihmisen. Raamattu opettaa uskonelämän olevan uskossa kasvamista, jossa varsinkin alussa uskova ihminen ei ole vielä oppinut erottamaan pahaa hyvästä. Siksi hän voi eksyä helposti ja sen tähden on tärkeätä olla mukana seurakunnan ja uskovien yhteisön toiminnassa, joka perustuu Jumalan rakkauteen ja totuuteen. Kasvaneemmat uskon sisaret ja veljet auttavat vasta uskoon tullutta kasvamaan uskossa sekä juurtumaan Herraan Jeesukseen.

Pitemmän ajan uskossa ollut ihminen voi myös eksyä helpostikin, jos hän ei pidä kiinni Raamatun opetuksesta ja vastaanottaa oman lihansa syntisiä ajatuksia tai väärää ja epäraamatullista opetusta.

Raamatussa ei ole turhaan kirjoitettu, että synti voi helposti eksyttää uskovaa ihmistä. Meidän tulee ottaa tämä Raamatun opetus vakavasti, sillä jos emme usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, niin eksymme pois Jumalan tahdosta ja uskosta Jumalaan.

Herran Jeesuksen opetuslapsen silmät, sydän, mieli ja ajatukset tulee olla kiinnitettynä ja ankkuroituna Herraan Jeesukseen, joka on meidän uskomme alkaja ja sen täyttäjä. Raamattu viittaa tässä yhteydessä Herran Jeesuksen ristinkuolemaan. Silloin kun uskovan elämän keskipiste on Messias Herra Jeesus sekä Hänen verensä, kuolemansa ja ylösnousemus syntien anteeksisaamiseksi, niin uskova elää Jeesus keskeistä elämää, Pyhän Hengen voimassa eläen ja uskoen Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tällaista uskovaa on vaikea eksyttää, koska hänen uskonelämän keskipiste ja perusta on oikealla paikalla, jonka kautta Jumala luo uutta uskovan sydämessä ja kasvattaa häntä juurtumaan Herraan Jeesukseen.

Olen huomannut että uskovien keskuudessa, jotka eivät ole sisäistäneet Jumalan armoa ja Herran Jeesuksen sovitustyötä on paljon sekaannusta, ristiriitoja ja he ovat hyvin herkkiä ottamaan vastaan eksytyksen tuulia ja epäraamatullisia oppeja. Heillä ei ole pelastuksen varmuutta sydämessään tai he eivät ole oppineet ymmärtämään Jumalan armoa ja sitä kuinka Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomista ja tekemistä, jonka seurauksena uskovan elämässä tapahtuu uskon tekoja.

Epävarmuus omasta pelastuksesta sekä siitä ettei tiedä miten Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä ja mikä on Jumalan tahto ja mitä Raamattu opettaa saa uskovan juoksemaan erilaisten opintuulien ja eksyttäjien perässä, jotka hyvin usein lupaavat pikaisia tuloksia uskovan elämässä, jonka kautta uskovasta tulee "erikoisesti voideltu ja armoitettu uskova".

Silloin kun uskon perustus ei ole kunnossa, niin uskova on hyvin herkkä tarttumaan kaikenlaisiin houkutteleviin vääriin oppeihin, joissa luvataan Jumalan voimaa, armoituksia ja armolahjoja jokaiselle, joka uskoo eksyttäjän opettaman menetelmän miten voit vastaanottaa tämän voitelun ja armoituksen.

Ikävä ja valitettava totuus on että näitä väärän voitelun tarjoajia nousee kuin sieniä sateella. Heidän kauttaan Jumalan tahto ei toteudu, vaan joissakin tapauksissa uskova saa sydämeensä haavoja epäterveen uskon ja toiminnan kautta, joiden parantuminen voi kestää pitkän aikaa.

On erittäin tärkeää, että uskova ymmärtää Herran Jeesuksen sovitustyön arvon elämässään ja sen mitä Raamattu opettaa ja kuinka Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä. Edellä olevien asioiden ymmärtäminen antaa sinulle hyvät lähtökohdat kasvaa uskossa oppiaksesi tuntemaan Jumalan tahdon. Siten sinulla on mahdollisuus nähdä Jumalan tahdon toteutumista elämässäsi.


Saulus-Lähetys / P.P

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »