Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta

10.05.2014

TIETO ON AINA LÄHTÖISIN ÄLYSTÄ JA SE ON MASSATON   hiekka.jpg

Tiedon tieteelliset lait osoittavat että tieto on aina peräisin älystä ja että tieto itsessään on massaton vaikka tietoa säilytetään, lähetetään ja ilmaistaan materian ja energian välityksellä. Paperi ja painomuste eivät kirjoita myöskään kirjaa vaikka kirjan tiedot ilmaistaankin niiden välityksellä. 

Informaatiotutkija Werner Gitt sanoo: "Tieto on koodattu, symbolisesti esitetty sanoma, joka välittää odotetun toimenpiteen ja halutun tarkoituksen. Tieto on aina läsnä, kun järjestelmä ottaa huomioon kaikki viisi hierarkista tasoa:

- Statistiikka lätettäjä: -> "välitetty signaali" <- vastaanotettu singnaali :vastaanottaja.

- Syntaksi lähettäjä: -> "käytetty koodi" <- ymmärretty koodi :vastaanottaja.

- Sementiikka lähettäjä: -> "välitetyt ajatukset" <- ymmärretty merkitys :vastaanottaja.

- Pragmatiikka lähettäjä: -> "odotettu toiminta" <- suoritettu toiminta :vastaanottaja.

Apobetiikka lähettäjä: -> "tavoiteltu tulos" <- saavutettu päämäärä :vastaanottaja.

Tieto perustuu aina idealle; se on myös massaton. Tieto ei saa alkuansa fyysisistä tai kemiallisista prosesseista. Tieto ei myös korreloi materian kanssa samalla tavalla kuin energia, tai sähkö. Kuitenkin tietoa säilytetään, lähetetään ja ilmaistaan materian ja energian välityksellä.

Tiedon: Yksiköllä ei ole mitään fyysistä tai kemiallista vuorovaikutusta materiaan.

- Tiedon: Yksikkö ei ole materian ominaisuus.

- Tiedon: Yksikkö ei ole lähtöisin materiasta.

- Tiedon: Yksikkö ei korreloi materian kanssa.

Älykäs lähettäjä voi ainoastaan tuottaa yleistä tietoa: Jokainen koodi perustuu lähettäjän ja vastaanottajan väliseen keskinäiseen sopimukseen.

Mitään uutta yleistä tietoa ei ole ilman älykästä lähettäjää:

Uuden tiedon muodostamisen prosessi (verrattuna yksinkertaisesti kopioituun tietoon) aina riippuu tiedustelusta ja tahdon vapaudesta. Merkkijono valitaan symbolien saatavissa olevasta, vapaasti määritellystä joukosta, jossa 'tarkoituksellinen' merkkijono edustaa (kaikki viisi tasoa) tietoa. Koska satunnainen prosessi ei voi saavuttaa tätä, täytyy aina olla älykäs lähettäjä. Yksi tärkeä näkökohta on tahdon sovellus, niin että me saatamme myös sanoa: Tietoa ei voida luoda ilman tahtoa.

Tiedon lähettäjä ei ole usein näkyvissä: monissa tapauksissa tiedon kirjoittaja ei ole näkyvissä. Se ei ole ristiriitaisuudessa tarkkailtavuuden vaatimukseen, kun historiallisten asiakirjojen kirjoittaja ei ole enää näkyvissä, hänet on kuitenkin havaittu joskus.

Joskus vastaanotettua tietoa on kannettu useiden välissä olevien linkkien kautta. Myös tässä on täytynyt olla älykäs kirjoittaja ketjun alussa.

Esimerkki autoradiosta: me saamme kuuluvaa tietoa kaiuttimista, mutta nämä kaiuttimet eivät ole todellinen lähde; kumpikaan ei ole alkuperäinen tiedon lähettäjä. Kaiuttimet ovat linkki (tietoketjun välissä oleva lähettäjä) lähettäjän ja vastaanottajan välissä. Kirjoittaja, joka loi tiedon, (älykäs alkuunpanija) on ketjun etunenässä. Yleensä me voimme sanoa, että älykäs kirjoittaja on jokaisen tietosiirtoketjun alussa.

Samoin DNA-molekyylin tapauksessa. Geneettinen tieto luetaan aineellisesta kasvualustasta, mutta tämä kasvualusta ei ole omaperäinen lähettäjä; pikemminkin se on vain välissä oleva lähettäjä." (Werner Gitt)

Werner Gitt jatkaa: "Tieto ei ole aineellinen yksikkö. Saanen selventää tiedon tätä tärkeää ominaisuutta esimerkillä; Kuvitelkaa rannan hiekkaista osuutta. Sormellani minä kirjoitan muutamat virkkeet hiekassa. Tiedon sisältöä voidaan ymmärtää. Nyt minä pyyhkin tiedon pois oikomalla hiekkaa. Sitten minä kirjoitan muun virkkeen hiekassa. Niin tehden minä käytän samaa asiaa kuten ennen näyttämään tämän tiedon. Huolimatta tästä poistamisesta ja muokkaamisesta, näyttäen ja tuhoten vaihtelevia määriä tietoa, hiekan massa ei muuttunut milloinkaan. Tieto itse on näin massaton".

Matti Leisola bioprosessitekniikan emeritusprofessori kirjassaan evoluutiouskon ihmemaassa s,247: "Mikään tuntemamme kemiallinen, fysikaalinen tai biologinen ilmiö ei selitä oletettua informaation lisääntymistä - Informaatio on kaikissa tuntemissamme tapauksissa johdettavissa älykkyyteen. Älykkyys tekee koneita, joihin luonnolliset mekanismit eivät kykene.

TIEDON TIETEELLISET LAIT TODISTAVAT SIELUSTA

Koska ihmisillä on kyky luoda tietoa tämä ei voi olla lähtöisin meidän aineellisesta osastamme (ruumis).

Me voimme siksi päätellä että: Kullakin henkilöllä täytyy olla aineeton osa (henki, sielu). Tiedon lakien avulla materialismi voidaan kumota seuraavasti: Me kaikki omaamme kyvyn luoda uutta tietoa. Me voimme kirjoittaa ajatuksemme kirjeisiin ja kirjoihin tai käydä luovia keskusteluja ja näin me tuotamme aineetonta yksikköä - nimittäin tietoa. (Sillä että me tarvitsemme aineellista kasvualustaa säilyttämään ja siirtämään tietoa ei ole mitään merkitystä itse tiedon luonteeseen.) Tästä me voimme tehdä hyvin tärkeän johtopäätöksen: Nimittäin meidän aineellisen ruumiimme lisäksi meillä täytyy olla aineeton osa (henki, sielu).

Materialismin filosofia - (kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen) kumoutuu tieteellisesti tieteellisten lakien avulla tiedosta - sillä tiedon tieteelliset lait osoittavat että ihmisellä on sielu.

Saulus-Lähetys / T.T

LÄHTEET

Tiedon tieteelliset lait 1

Tiedon tieteelliset lait 2

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »