Onko naturalismi hyvä selitys elämälle

08.05.2014

NATURALISMI   nature.jpg

Naturalistit tieteilijät etsivät luonnollisille asioille vain luonnollisia selityksiä ja väitän että näin he sulkevat silmänsä siltä minne todisteet loogisesti johtaisivat. Otetaanpa esimerkki.

Maailman toimintaa voidaan tutkia kokeellisesti tutkimalla ja katsomalla toimintaa maailmassa - kokeellisia käytännöntieteeseen kuuluvia tutkimuksia siitä mitenkä jokin havaittava asia toimii. Mutta maailmaa ja sen toimintaa katsomalla nykyisyydessä ei voida selittää miten se on saanut alkunsa menneisyydessä (alkuperätiede) - kyseessä on kaksi täysin eri asiaa.

Esim, tietokonetta tutkimalla voimme selittää miten se toimii käytännössä kokeellisen tieteen avulla. Tietokoneessa ei ole mitään mystistä - sen sisällä ei ole pikku-ukkoja jotka juoksentelisivat koneen sisällä muuttamaasa numeroita ruudulla. Tietokoneen toiminnalle on siis luonnollinen selitys joka löytyy tietokoneesta siitä miten se toimii. Tietokoneen toiminnan tutkiminen kuuluu käytännöntieteen piiriin.

Mutta tietokoneessa ei ole luonnollista selitystä sillä miten se on saanut alkunsa. Eli emme pysty tietokoneen toimintaa kokeellisesti tutkimalla havaitsemaan sitä miten se on saanut alkunsa. Me tiedämme että tietokoneen osat ja toiminta eivät itse luonnollisin prosessein rakentaneet itseään vaan tietokoneen rakentajaa ja ohjelmoijaa (suunnittelijaa) täytyy etsiä tietokoneen ulkopuolelta. Kokeellinen käytännöntiede voi tutkia vain tietokoneen toimintaa sitä miten se toimii mutta tämän kokeellisen tieteen säännöillä (metodilla) ei voida tutkia sitä miten tietokone sai alkunsa. Tietokoneen toiminnan tutkiminen ei kerro mitään siitä kuka ja miten sen on valmistanut. 

Eli tietokonetta tutkimalla (toiminta/rakenne) ei tietokoneesta 'itsestään' löydy luonnollista selitystä siitä miten ja miksi se on rakentunut. Koneen osat ja toiminta eivät kerro prosessista mikä sen suunnitteli ja rakensi - koska kyseessä on kaksi täysin erilaista prosessia. 

KUVITTEELLINEN ESIMERKKI

Jos lähetettäisiin ulkoavaruuteen raketti jossa olisi tietokoneita mutta ei mitään todisteita ihmisistä ja raketti lentäisi planeetalle jossa asuisi humanoideja. Humanoideilla olisi naturalistinen filosofia että kaikilla asioilla tulee olla luonnollinen selitys. He voisivat etsiä tietokoneelle luonnollista selitystä itse koneesta konetta tutkimalla mutta he eivät koskaan voisi koneen toimintaa tutkimalla löytää todistetta ihmisistä (koneen todellisesta alkuperästä) - vaikka ihminen on koneen suunnittelija ja rakentaja. Koneen toiminnan tutkiminen ei koskaan voi kertoa sitä miten ja kuka sen on valmistanut - kyseessä on kaksi täysin erilaista prosessia.

ELIÖIDEN TUTKIMINEN

Kokeellisten luonnontieteellisten metodein organismien toiminnan tutkiminen nykyisyydessä ei voi vastata siihen miten ja miksi ne alun perin rakentuivat menneisyydessä.

Esim; Mutaatiot voivat aiheuttaa muuntelua jo olemassa olevissa organismeissa (informaatiossa) mutta mutaatioiden avulla ei voida selittää sitä miten eliöt (informaatio) alun perin saivat alkunsa. Kyse on kahdesta täysin toisistaan erillisestä prosessista.

Tieteellisin metodein voidaan tutkia vain jo olemassa olevien asioiden toimintaa nykyisyydessä. Kokeellisen luonnontieteen (testaus/toisto) metodein ei pystytä selittämään mitään muuta kuin tutkittavan kohteen toimintaa - sitä miten se toimii nykyisyydessä. Jo olemassa olevan toiminnan tutkiminen ei kuitenkaan vastaa siihen miten ja miksi se on saanut alkunsa menneisyydessä. Tämä on koko argumentin olennaisin pointti.

MIHIN KOKEELLINEN KÄYTÄNNÖNTIEDE PYSTYY

Matti Leisola bioprosessitekniikan emeritusprofessori jolla on noin 40 vuoden kokemus kokeellisesta luonnontieteestä sanoo: " Tieteen tehtävä on selittää miten luonto toimii ja muuntelee; ei esittää perustelemattomia väitteitä luonnon historiasta."

Kokeellinen käytännöntiede edustaa tieteellistä tietoa koska sen metodit perustuvat testaukseen ja toistoon ja on siksi sitä kovaa 'tiedettä' mutta sen metodeilla emme pysty tutkimaan alkuperää. Menneisyyttä ei voi tutkia kokeellisesti testaamalla ja toistamalla ja siksi alkuperätiede on aina tieteellisen tiedon ulottumattomissa. Alkuperätieteessä tieteilijöiden ennakkoasenteet ja oletukset siitä miten asiat ovat heidän uskomuksian mukaan saaneet alkunsa menneisyydessä vaikuttavat siihen minkälaisia tulkintoja he tekevät kun yrittävät selittää nykyisyydessä olevien todisteiden alkuperää.

Jotenka alkuperätiede perustuu aina uskomuksiin menneisyydestä. Ja kaikilla tiedemiehillä on näitä uskomuksia. Naturalistinen tiede eli se että luonnollisilla asioilla tulisi olla vain luonnollinen selitys ei pysty vastaamaan mitään tieteellisesti alkuperä kysymyksiin mutta ei pysty kukaan muukaan sillä tiede ei pääse menneisyyteen kokeellisin metodein. Tämän vuoksi on harhaanjohtavaa ja yksinkertaisesti tieteen vastaista väittää että tiede olisi todistanut evoluutioteorian historian tai että tieteen tulisi löytää luonnollisille asioille vain luonnollisia selityksiä.

Esimerkiksi jos tietokoneelle tulisi löytää vain luonnollinen selitys itse koneesta konetta tutkimalla niin koskaan ei päästäisi totuuteen siitä mikä tietokoneen oikea alkuperä oli - sillä me tiedemmä ettei tietokoneen alkuperä löydy itse koneesta vaan sen ulkopuolelta koska koneen suunnitteli älykäs ihminen. Juuri samasta on kyse maailman alkuperää koskevissa kysymyksissä. 

Maailmassa ei ole luonnollista selitystä sillä miten se on saanut alkunsa. Eli emme pysty maailman toimintaa tutkimalla havaitsemaan sitä miten se on saanut alkunsa. Selitys maailmalle ja elämälle ei löydy maailman ja elämän toimintaa tutkimalla nykyisyydessä vaan maailman ja siinä olevan elämän ulkopuolelta annetusta ilmoituksesta - Luojamme sanasta jonka Herran profeetat kirjasivat Kristuksen Hengessä ylös. Nykyisyys ei ole avain menneisyyteen. Ilmoitus (kaikkitietävän silminnäkijän eli Luojan 100% erehtymätön kuvaus) on avain menneisyyteen ja nykyisyyteen.

SUMMA SUMMARUM

Naturalistinen filosofia on yksinkertaisesti rajannut itsensä jo lähtökohtaisesti mahdollisen totuuden ulkopuolelle - eikä sen metodein voida todistaa tieteellisesti sitä miten asiat ovat menneisyydessä saaneet alkunsa koska sellaista tieteellistä metodia ei ole olemassakaan. Alkuoletuksena naturalismi on kuitenkin jo tietokone esimerkin avulla helppo ymmärtää todella rajalliseksi ja 'ei totuuteen' pyrkiväksi uskonnollisuudeksi.

Naturalisti (materialisti) Todd Scott kiteyttää materialistien filosofian selkeällä lauseella - ”Vaikka kaikki näyttö viittaisi älykkääseen suunnittelijaan, sellainen hypoteesi [oletus] suljetaan tieteen ulkopuolelle, koska se ei ole naturalistinen”. Todd, S.C., A view from Kansas on that evolution debate, Nature 401(6752):423, 1999.

Saulus-Lähetys / T.T

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »