Tee hyvää älä tee pahaa osa 2

06.05.2014

(2 Aik 18 luku) Juudan kuningas Joosafat sai paljon kunniaa ja rikkautta ja hän lankoutui Ahabin Israelin kuninkaan kanssa. Joosafatin poika meni naimisiin Ataljan kanssa, joka oli Ahabin tytär. Muutamien vuosien päästä Joosafat meni tapaamaan Ahabia Samariaan. Ahab yllytti Joosafatia käymään sotaa hänen kanssaan Gileadin Raamotia vastaan. Joosafat lupasi lähteä, mutta hän sanoi Ahabille, että kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo.

Ahabilla oli mielessä sota Gileadin Raamotia vastaan. Joosafatin sydämellä ei ollut sotaa, mutta Ahabin yllytyksen tuloksena Joosafat suostui sotaretkelle. Ahab oli kiero ja juonikas, joka yllytti, suostutteli, houkutteli ja ylipuhui Joosafatin. Ahabin kiero luonne oli sellainen ettei hän antanut periksi, vaan hän ylipuhui ihmiset puolellensa muita vastaan. Synnin kierous ja juonikkuus on periksi antamaton, joka ei  suostu luovuttamaan ennen kuin saa tahtonsa läpi.

Valhehenget tuovat väärän sanoman

Sidkia Keenanin poika teki itselleen rautaiset sarvet. Sarvi on vertauskuvaa voimasta ja rauta tehosti tuota voimaa. Sidkia koitti tehostaa ka korostaa sanomaansa ja uskottavuuttansa tiettyjen vertauskuvien avulla. Sidkia uskoi valhehenkiä, jotka ennustivat voittoa taistelussa Ahabille Israelin kuninkaalle. Sidkia luuli valheenhenkien sanomaa Herran sanaksi. Näin myös monet muut profeetat valheenhenkien eksyttäminä julistavit Herran sanana valhetta, eli voittoa Ahabille.

Miika kutsuttiin paikalle, jolle sanottiin että koska kaikki muut profeetat olivat profetoineet hyvää kuninkaalle, niin profetoi sinäkin hänelle hyvää. Miika sanoit tuovansa sen sanan, jonka Herra hänelle puhuu. Miika kutsuttiin kuninkaan eteen ja kuningas kysyi; onko meidän lähdettävä sotaan Gileadin Raamotiin vai oltava lähtemättä? Miika ensimmäinen vastaus ei ollut totta, ja hän sanoi samaa kuin muut profeetat, eli Herra antaisi voiton kuninkaalle. Kuningas ei kuitenkaan ollut tyytyväinen Miikan vastaukseen, ehkäpä hän huomasi Miikan puheessa ja asenteessa jotakin sellaista, ettei hän luottanut Miikan sanoihin. Siksi kuningas kysyi uudelleen ja vannotti Miikaa puhumaan totta. Sen jälkeen Miika sanoi totuuden, että Herran sanan mukaan Israel lyödään hajalle.

Israelin kuningas Ahab sanoi Juudan kuningas Joosafatille, että enkö minä sanonut sinulle, ettei tämä koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa? Sidkia astui esille ja löi Miikaa poskelle sanoen: "Mitä tietä Herran Henki on poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi?" Sidkia oli valheen hengen eksyttämä ja siksi hän löi Miikaa. Sidkia oli myös ylpeä ja hän ylpeydessään toi esille sen, että Herran Henki ei ole voinut poistua hänestä ja puhua Miikan kautta. Valheen puhuja ja panettelija syyttää aina muita ja korottaa itseänsä ja omaa toimintaansa ja tuo esille sitä kuinka Jumala toimii hänen kauttaan ja sillä tavalla panettelija aina lyö muita ja koittaa osoittaa muille sen että muut puhuvat valhetta ja toimivat väärin. Sidkia toimi väärässä hengessä uskoen valhehenkiä, siksi hän löi ja ylpeili sillä miten ja kuinka Jumala toimii hänen kauttaan, vaikka hän oli eksyksissä ja toimi valheenhenkien äänitorvena, ei Jumalan suuna.

Miika vastasi Sidkialle, että Sidkia tulee näkemään sen onko Herra puhunut Sidkialle vai ei. Miika sanoi, että Sidkia tulee näkemään ja ymmärtämään sen sinä päivänä kun hän joutuu menemään huoneesta huoneeseen piiloon. Tämä tarkoitti sitä, että Sidkia tulee huomaamaan omat väärät profetiansa ja tekonsa ja piiloutumaan, sillä hänen häpeänsä ja pahat tekonsa ovat hänen edessään ja muiden nähtävillä. Väärintekijä ei jää vääryyden "palkkaa" vaille ellei hän tee parannusta. Sidkia ei tehnyt parannusta ja siksi kaikki tulivat näkemään Sidkian pahan teot ja väärät profetiat. Pahantekijä ja juonittelija onnistuu ehkä vähän aikaa huijaamaan ja pettämään muita, mutta enemmin tai myöhemmin hänen juonensa, petoksensa ja väärät profetiansa tulevat julki ja paljastuvat.

Israelin kuningas Ahab uskoi Sidkian valheet ja siksi kuningas laitatti Miikan vankilaan elämään vaivaisella vedellä ja leivällä. Kuningas vielä julisti että eläköön Miika vankilassa vaivaisella vedellä ja leivällä niin pitkään, kunnes hän (kuningas Ahab) palaa voittajana takaisin. Sidkian ja muiden valheet ja vääryys vaikuttivat sen, että muut ihmiset alkoivat valheen takia vieroksua ja hyljeksiä Miikaa, joka kuitenkin puhui totta. Tämä on hyvin yleistä, eli se että panettelu ja valhe leviää ja saastuttaa ihmisten sydämiä, koska he ovat uskoneet valheita. Sen tähden he alkavat karttamaan ja hyljeksimään sitä ihmistä, jota vastaan on puhuttu valheita. Sidkialle kävi kuten Miika sanoi, eli Sidkia koitti piiloutua häpeänsä kanssa, koska hän oli pahantekijä ja väärien sanomien tuoja.

Tottelemattomuuden palkka

Israelin kuningas Ahab oli tottelematon Jumalalle, siksi hän kuoli taistelussa, kuten Miika oli sanonut. Kun Israelin kuningas Ahab ja Juudan kuningas Joosafat kävivät yhdessä taisteluun Aramin kuningasta vastaan, niin kiero kuningas Ahab sanoi: "Täytyypä pukeutua tuntemattomaksi, kun käyn taisteluun, mutta ole sinä omissa vaatteissasi".  Ahab ajatteli, että kun hän  pukeutuu tuntemattomaksi, niin hän ei kuole kun kukaan ei tunne häntä. Sen sijaan hän sanoi Juudan kuninkaalle, että mene sinä vain kuninkaan puvussa taisteluun, sillä Ahab ajatteli, että jos kuninkaan täytyy kuolla niin olkoon sen Joosafat, eikä hän itse. Ahab oli tosi kiero ja juonikas, sillä hän koitti varmistella oman selustansa ja juonella koitti usuttaa toisen häviöön ja kuoleman omaksi. Ei ole mikään ihme, että Jumalan tuomio tuli umpikieron Ahabin elämään.

Vaikka Ahab koitti varmistella oman selustansa ja juoni Joosafatia häviöön ja kuolemaan, niin Jumala näkee kaiken ja Hän antoi aramilaisen jousimiehen umpimähkään ammutun nuolen osua Ahabiin. Kuolettava nuoli osui suojaamattomaan paikkaan vyöpanssarin ja rintahaarniskan väliin, jonka seurauksena Ahab kuoli illalla. Vaikka Ahab koitti tekeytyä tuntemattomaksi, niin silti nuoli osui maaliinsa tappaen Ahabin. Ahab kuoli Herran sanan mukaan ja kävi kuten Herra oli puhunut, että koirat nuoleskelivat hänen vertansa ja portot peseytyivät siinä. Kuninkaan veriset vaunut pestiin Samarian lammikossa, siitä sanonta, että portot peseytyivät siinä. Pahantekijä Ahab joka vastusti Jumalaa sai lopulta tuomion Jumalan kädestä. Miika sen sijaan osoittautui Jumalan mieheksi ja hänen maineensa puhdistettiin kun kävi toteen mitä Herra oli hänelle puhunut. Paha saa aina palkkansa, eikä meidän tehtävä ole kostaa vääryyttä, sillä Jumala tuo pahantekijän aina ajallaan tuomiolle.

Älä vehkeile pahantekijän kanssa

Joosafat Juudan kuningas palasi sodasta takaisin kotiinsa Jerusalemiin. Jeehu, Hananin poika meni kuningasta vastaan ja sanoi kuningas Joosafatille: "Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka vihaavat Herraa? Sentähden on sinun päälläsi Herran viha. Kuitenkin on sinussa löydetty myös hyvää, sillä sinä olet hävittänyt aserat maasta ja kiinnittänyt sydämesi Jumalan etsimiseen."

Jeehu tarkoitti, että Ahab oli se jumalaton, jota Joosafat auttoi. Ahab oli se joka vihasi Herraa, koska Ahab rikkoi Jumalaa vastaan ja uskoi sekä palveli epäjumalia. Tällaista ihmistä Joosafat auttoi sodassa Ahabin vihollista vastaan. Tämän tähden Joosafatin teot saivat Herran vihan syttymään, koska Joosafat auttoi ihmistä, joka vihasi ja halveksi Herraa. Joosafat oli vaarassa Ahabin seurassa, sillä Ahabin pahuus olisi saattanut tarttua Joosafatiinkin. Onneksi Joosafat kuitenkin rakasti Herraa enemmän kuin Ahabia, eikä hän siten antanut Ahabille sitä mahdollisuutta, että Ahab olisi päässyt turmelemaan hänet.

Joosafat asetti tuomareita kaikkiin Juudan varustettuihin kaupunkeihin. Hän sanoi heille: "Katsokaa, mitä teette, sillä te ette ole tekemässä ihmisten tuomioita, vaan Herran tuomioita, ja hän on teidän kanssanne, kun te tuomitsette. Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia." Joosafat jatkoi vielä sanoen: "Tehkää Herraa peljäten, uskollisesti ja ehyellä sydämellä näin: Jokaisessa riita-asiassa, minkä veljenne, jotka asuvat kaupungeissansa, tuovat teidän eteenne, koskipa se murhaa tai lakia, käskyä, säädöksiä tai oikeuksia, varoittakaa heitä, etteivät saattaisi itseänsä vikapäiksi Herran edessä ja ettei viha kohtaisi teitä ja teidän veljiänne. Näin tehkää, ettette tulisi vikapäiksi. Ja katso, ylimmäinen pappi Amarja olkoon teillä esimiehenä kaikissa Herran asioissa ja Sebadja, Ismaelin poika, Juudan heimoruhtinas, kaikissa kuninkaan asioissa, ja olkoot leeviläiset teillä virkamiehinä. Olkaa lujat ja ryhtykää työhön; ja Herra olkoon sen kanssa, joka hyvä on."

Herran vihastuminen ei jäänyt Joosafatin päälle tietenkään koko eliniäksi. Joosafat otti opiksi siitä nuhteen sanasta, jonka Herra antoi Jeehun kautta. Joosafat kehotti kansaa pelkäämään (kunnioittamaan) Jumalaa sekä uskollisesti ja ehyellä sydämellä palvelemaan Jumalaa. Yksi asia jäi Joosafatin tahrapilkuksi, sillä hän ei hävittänyt epäjumalanpalvelus-uhrikukkuloita ja näin kansa ei saanut kiinnitettyä koko sydäntänsä Herraan, heidän isiensä Jumalaan.

Sidkian ja Ahabin synnit ja nykyhetki

Valitettavaa on, että Sidkian ja Ahabin synnit toistuvat vielä meidän ajassamme siten, että jotkut uskovat saastuttavat samanlaisten tekojen kautta omansa ja muiden sydämet.

Monet katkerat ja kierot ihmiset toimivat siten, että kun heillä on katkeruutta jotakin vastaan, niin he koittavat ylipuhua toiset mukaan heidän katkeruuteensa. Moni näistä katkeroituneista ihmisistä ovat niin katkeria, että he eivät anna periksi ennen kuin ovat saaneet muut myrkytettyä katkeruuden juurella ja valheilla. He eivät anna periksi ennen kuin ovat saaneet tuhottua katkeruuden kohteensa. He jatkavat koko ajan viha ja katkeruuskampanjaansa, kunnes he kokevat saaneensa koston sekä tuhottua katkeruutensa kohteen.

Ainoa keino ja Jumalan tahto on antaa anteeksi ihmisille sekä elää anteeksiantamuksessa. Ahab kuoli riidankylväjänä, koska hänelle ei kelvannut Herran tie. Jos me olemme rikkoneet jotakin vastaan, niin meidän tulisi tehdä parannus ja antaa anteeksi sekä elää anteeksiantamuksessa. Riidankylväjän tie vie lopulta tuhoon hänet itsensä sekä ne jotka häntä kuuntelevat. Ahabin mukana kuoli monta muuta miestä, jotka seurasivat Ahabin pyrkimyksiä ja päämääriä. Näin käy myös sinulle (hengellinen kuolema) jos lähdet riidankylväjän tielle.

Sidkia ennusti valhehenkien voimalla Ahabille taistelussa voittoa, vaikka totuus oli se että Ahab häviäisi ja kuolisi itse taistelussa vihollistaan vastaan. Sidkia tehosti sanomaansa tehden itselleen rautaiset sarvet, jotka vertauskuvallisesti edustivat voimaa. Rauta tehosti entisestään vertauksen voimaa. Ahab halusi kuulla voittavansa, sillä hän halusi voittaa ja ehkäpä saavuttaa lisää mainetta.

Samoin on myös tänä päivänä, että jotkut uskovat ovat sortuneet julistamaan valhehenkien sanomaa ihmisten korvasyyhyyn juuri sitä korvasyyhysanomaa mitä he haluavat kuulla. Nämä valheenpuhujat koittavat tehostaa sanomaansa kaikin mahdollisin tavoin, että se tekisi vaikutuksen heidän kuulijakuntaansa ja saisi näyttämään heidän puheensa uskottavammalta.

Sidkia löi Miikaa, koska Miika toi totuuden ja Herran sanan, mutta tämä ei miellyttänyt Ahabia eikä Sidkiaa, siksi hän löi Miikaa. Sidkia oli täysin valheen vallassa sen tähden hän sanoi että Herran Henki ei olisi voinut poistua hänestä ja puhua Miikan kautta. Valheen puhuja ei kestä totuutta. Valheenhengen sekä vääryyden vaikutus on suuttumus, viha ja panettelu totuuden puhujia vastaan. Siksi niin moni valheenpuhuja ja valheen puolustaja suuttuu ja hyökkää voimakkaasti toisten kimppuun, koska hän on uskonut valheenhenkiä. Valheenhenget aktivoivat valheenpuhujan raivoon ja vihaan muita kohtaan. Valheenhenget aktivoivat ja ruokkivat valhetta ihmisen mielessä sekä kykenevät vaikuttamaan ihmisen sydämessä vihaa, suuttumusta ja raivoa niitä kohtaan, jotka puhuvat totuutta.

Tässä lopun ajassa missä nyt elämme tapahtuu valitettavasti niin, että moni uskostaan luopunut entinen uskova ajautuu valheenhenkien valheen valtaan, josta käsin hän hyökkää rajulla tavalla uskovia vastaan. Tämä hyökkäys on myös rajua ja kiivasta hyökkäystä totuutta vastaan, jossa valheella koitetaan korvata totuus. Eli toisin sanoen totuus pyritään sysäämään syrjään ja tilalle asetetaan valheellinen valhetotuus. Tämä valheentyö on kovaa vauhtia käynnissä uskovien seurakunnissa. Jumalan sanan selkeitä totuuksia kumotaan ja tilalle asetetaan valheita.

Pidä sydämesi puhtaana Pyhän Hengen voiman kautta ja rakasta Jumalaa ja usko Jumalan sanan totuuteen, niin sinulle käy hyvin. Jumala antaa tähän voiman ja viisauden jokaiselle, joka haluaa uskoa ja rakastaa Jumalaa Herran Jeesuksen kautta Raamatun sanan opetuksen mukaisesti.

Sidkian pahat teot ja väärät profetiat paljastuivat lopulta. Samoin on myös tänä päivänä. Monet eksyttävät väärien sanomien kautta ja monet vilpittömät uskovat voivat uskoa heitä. Mutta Jumala paljastaa kaiken vääryyden ja vilpin.

Miika joutui vankilaan koska hän puhui totta. Hänen vangitsijansa olivat mieltyneet vääryyteen, siksi hän joutui vankilaan. Valhe ja panettelu Miikasta levisi myös ympäristöön ja ihmisten sydämiin. Nykyaikana valheenpuhujat koittavat eristää totuuden puhujat sekä vahingoittaa heitä. Valitettavan usein uskovatkin kuulopuheiden tai väärän todistuksen takia karttelevat sekä sulkevat sydämensä uskovalta, joka on väärin perustein tuomittu valheveljeksi tai vääräksi profeetaksi, vaikka hän elää totuudessa ja puhuu totuutta. Jos et ota selvää asioista, vaan levität eteenpäin kuulopuheita, niin hyvin todennäköisesti voit osallistua valheiden levittämiseen.

Katkera ihminen hyvin usein levittää vääriä tietoja muista ihmisistä. Tähän on tuotava eräs näkökulma, joka on erittäin tärkeä. Katkera ihminen heittäytyy usein uhrin asemaan ja sanoo, että hänet on jätetty tai hylätty, vaikka kyseessä on usein se, että katkera ihminen itse lähtee ovet paukkuen uskovien keskuudesta, eikä niin että hänet olisi ensin hylätty. Joskus katkera ihminen myrkyttää katkeruudellaan niin pahasti muita ihmisiä, että hänet täytyy laittaa jäähylle (estää pääsy seurakunnan yhteyteen), kunnes hän tekee parannuksen,  ettei hän pääse saastuttamaan muiden sydämiä.

Sidkia sai tukea väärille toimillensa muilta vääriltä profeetoilta. Näin valhe tekee usein, eli se kerää valheelliset tai katkerat ihmiset yhteen, joilla on vääryys ja katkeruus sydämessä jotakin ihmistä kohtaan. Sitten he antavat yhdessä "totuutena" tuomion, joka perustuu kuitenkin vääryydelle ja katkeruudelle. Totuus tai valhe ei ole demokraattinen enemmistön päätös, sillä totuuden ja valheen määrittelee Jumalan sana. Jumala myös itse tuo valheen tuomiolle sekä tietenkin osoittaa totuuden. Siksi uskovan ei kannata yrittää puhdistaa itseään katkerien ihmisten keskuudessa, koska katkerat ihmiset sotkevat ja sekoittavat asiaa vain lisää ja enemmän sekoittaen niitä yhä pahemmin. Anna Jumalan toimia ja paljastaa valheet sekä tuoda totuus esille. Joskus valhe on ulottanut lonkeronsa niin syvälle ja saastuttanut monien sydämet, että vain Jumala voi tuomita ja vapauttaa syyttömän vääristä syytöksistä, eikä kukaan ihminen kykene auttamaan tai selvittämään asioita, vaan vain yksin Jumala voi sen tehdä. Jeremian kohdalla kävi näin ja Jumala puuttui aikanansa asiaan ja toi esille totuuden ja paljasti valheen.

Olen tehnyt aikoinani hengellistä työtä Venäjällä sekä myös Suomessa ja olen nähnyt monta katkeraa ihmistä, jotka katkeruudellansa tuhoavat toisten palvelutehtäviä. Uskovina meidän tulisi kyetä näkemään kuka on katkera ja ketä on ihan oikeasti kohdeltu väärin. Usein käy niin että väärän kohtelun tuloksena ihminen katkeroituu, mutta se ei tietenkään oikeuta ja tee katkeruudesta hyväksyttyä, vaan on syy ja juuri katkeruudelle. Olen huomannut että anteeksipyyntö väärintekijältä katkeraa kohtaan auttaa monia katkeria ihmisiä ja he pääsevät anteeksiantamuksen kautta takaisin jaloilleen ja kasvamaan tervettä uskon kasvua. Jos teemme vääryyttä jollekin ihmiselle ja hän sen takia katkeroituu, niin meidän tehtävä parannus ja pyydettävä anteeksi vääriä tekojamme, sillä on syntiä jättää asia anteeksipyytämättä ja korjaamatta.

 Olen myös huomannut, että joidenkin kohdalla edes anteeksiantamus ei auta. Jos joku on tehnyt väärin ja pyytää sitä anteeksi katkeralta ihmiseltä, niin kaikki katkerat ihmiset eivät anna anteeksi. Syitä tähän on useita, joista eräs on se, että jos näet katkeran ihmisen ja turhautumisesi tähden teet itse vääryyttä katkeraa ihmistä kohtaan vielä senkin jälkeen kun olet pyytänyt häneltä anteeksi vääriä tekojasi. Tällainen käytös on tietenkin väärin ja se johtaa katkeran syvemmälle katkeruuteen, ei vapautumaan siitä, ellei Jumala todella vaikuta anteeksiantamusta hänen sydämessään. Olen myös huomannut sen, että katkera ihminen joka ei anna anteeksi on usein ylpeä ja rikkinäinen ihminen sekä kovasydäminen, joka vaatii muita antamaan anteeksi, mutta ei anna itse anteeksi muille. Tällainen ihminen ei muutu ennen kuin saa huomata oman tilansa sydänjuuria myöten. Hän on yleensä sellainen ihminen, joka rikkoo kaikki tai useat ihmissuhteensa ja syyttää aina muita, eikä näe itsessään mitään vikaa. Tällainen ihminen on narsisti tai hänellä voi olla paljon yhtäläisyyksiä narsismin kanssa. Näin kovapäistä ihmistä ei toinen ihminen kykene auttamaan, vaan hän pysähtyy yleensä vasta kovien ja vaikeiden asioiden kautta ja vasta vuosien päästä. Mutta ennen muuttumistaan hän on toistanut samat kuviot (syyttää kaikesta muita ihmisiä) koko ajan yhä uudelleen uusien ihmissuhteidensa kanssa.

Ahab oli kiero ja juonikas eikä hän pukeutunut omiin vaatteisiinsa taistelussa, että häntä ei oltaisi huomattu. Ahab kuitenkin yllytti ja ylipuhui Joosafatin mukaan taisteluun ja kehotti Joosafatia olemaan omissa vaatteissaan. Olen huomannut että kiero ja juonikas valheenpuhuja koittaa pukeutua valheen vaatteisiin ettei häntä ja hänen juoniaan huomattaisi. Kiero ja juonikas valheenpuhuja koittaa valheasullaan (tekopyhyys) turvata selustansa ja hän aina etsii kohteen, josta koittaa tehdä syyllisen sekä juonii niin että hänen lähimmäisensä kaatuisi, mutta hän itse pysyisi pystyssä. Ahab toimi juuri näin, mutta pelatessaan valheen peliä ja juonitellessaan hän kaatui itse ja koki tuhon ja häviön. Valheellinen ihminen sokeutuu niin, että hän ei ymmärrä, että valheen ja juonittelun kautta hän petaa itselleen tuhoa ja häviötä, eikä lähimmäiselleen jonka hän haluaa kaatuvan. Näin kävi Ahabille ja niin käy jokaiselle, joka toimii valheen kautta. Enemmin tai myöhemmin hän tuhoaa itsensä katkeruudella ja valheella. Tässä kohden pätee sanonta, joka toiselle kuoppaa kaivaa putoaa sinne itse.

Jumalan tahto on, että kaikenlainen katkeruus, valhe ja vilppi pysyisi kaukana Hänen kansansa sydämestä. Jos joku lankeaa katkeruuteen, valheeseen ja vilppiin, niin hänen tulee tehdä siitä parannus. Parannuksen tehnyttä ei saa syyttää eikä kaivella menneitä, sillä niiden tulisi olla anteeksiantamuksen kautta unohdettuja asioita, jotka eivät enää uskovan ajatukseen ja sydämeen astu, sillä Jumalakaan ei enää muistele, eikä muista syntejä joista on tehty parannus.

Saulus-Lähetys /P.P

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »