Tee hyvää älä tee pahaa osa 1

05.05.2014

Herralta tuli Jeremialle sana (Jer 19 luku). Herra lähetti Jeremian Ben-Hinnomin laaksoon julistamaan Herran sanan Juudan kuninkaalle ja Jerusalemin asukkaille. Herra sanoi Jeremian kautta, että he olivat hyljänneet Herran ja tehneet kamalaa syntiä tekemällä uhrikukkuloita Baalille ja polttamalla lapsiansa tulessa polttouhreiksi Baalille. Herra sanoi, että Juuda ja Jerusalem annetaan vihollisen käsiin, sillä Juudan ja Jerusalemin pahantekijät tulevat kaatumaan vihollisen miekkaan.

Herra käski Jeremian ostamaan savenvalajalta saviruukun, joka tuli ottaa mukaan Ben-Hinnomin laaksoon, sillä se piti särkeä siellä pahantekijäin silmien edessä. Herra sanoi särkevänsä tämän kansan ja kaupungin samalla tavalla kuin ruukku särjetään, eikä sitä saa enää eheäksi, koska he olivat kovettaneet sydämensä eivätkä olleet kuulleet Herraa, vaan olivat antautuneet kauheaan epäjumalanpalvelukseen.

Herra sanoi tekevänsä Jerusalemin Toofetin kaltaiseksi. Toofet tarkoittaa hepreaksi tulen paikkaa. Toofet sijaitsi Ben-Hinnomin laaksossa ja oli ilmeisesti paikka jossa Juuda ja Jerusalem uhrasivat ja polttivat lapsiaan Baalille polttouhriksi. Herra sanoi, että Jerusalem tulee Toofetin kaltaiseksi, koska he olivat tehneet noita saastaisia tekoja ja sen lisäksi he olivat talojen katoilla polttaneet uhreja kaikelle taivaan joukolle ja vuodattaneet juomauhreja epäjumalille.

Herra päätti rankaista Juudaa (kuningasta) sekä Jerusalemin asukkaita samalla tavalla kuin mitä he olivat itse tehneet epäjumalanpalveluksessaan. He olivat palvoneet epäjumalia sydämissään ja taloissaan sekä polttaneet lapsiansa uhreiksi Baalille. Herra päätti rangaista heitä siten, että salli vihollisen polttaa Jerusalemin maan tasalle. Talot joissa palvottiin epäjumalia tulivat nyt monille kuoleman loukuiksi. He saivat maistaa omien pahain tekojen mätää hedelmää kuoleman ja hävityksen tuomion kautta. Jumala on oikeudenmukainen ja rangaistus tuli vain pahantekijöitä kohtaan, ei niille jotka olivat olleet uskollisia Herralle.

Valhe ja jalkapuu

Kun pappi Pashur temppelin ylivalvoja kuuli Jeremian profeetalliset sanat, niin hän löi Jeremiaa ja pani hänet jalkapuuhun. Pashur oli itse profetoinut valhetta, siksi hän ei sietänyt Jeremiaa ja löi häntä sekä panetti Jeremian jalkapuuhun. Kun Pashur oli tehnyt pahaa Jeremialle, niin Herra kutsui Pashuria Maagor-Missabibiksi, joka tarkoittaa kauhu joka puolelta tai kaikkialla. Pahaintekojen tähden Pashur joutui pakkosiirtolaisuuteen, jossa hän kuoli, koska hän pilkkasi ja löi jalkapuuhun Jeremian Jumalan profeetan. Myös monet muut panettelivat ja pilkkasivat Jeremiaa, mutta Jumala auttoi häntä ja toi suuren häpeän Jeremian pilkkaajille. He luulivat pilkkaavansa vain Jeremiaa, mutta itse asiassa he pilkkasivat Jumalaa, joka oli antanut Jeremialle profetian sanat, eli Herran sanat. Pashurin pahan tekemisen seurauksena Jeremia joutui yleisen pilkan kohteeksi, jonka seurauksena vääryyden kautta ihmiset valehtelivat Jeremiaa vastaan. Herra pelasti Jeremian lopulta pahaintekijän käsistä.

Pashur oli mieltynyt valheeseen, siksi hän ei halunnut koetella eikä tutkia Jeremian kautta tulleita Herran sanoja. Varmasti oli myös kyse ylpeydestä ja siitä että Pashur halusi toimia "Herran suuna", eikä sietänyt rinnalleen "kilpailijoita". Pashurin ongelma oli myös valheen puhuminen, eli hän oli puhuvinaan Herran sanaa, mutta puhuikin valhetta, eikä Herran sanaa. Jeremia taas puhui totta, eli Herran sanaa. Koska Pashur oli mieltynyt valheeseen, niin siksi hän halusi raivata tieltään Jeremian, että saisi jatkaa valheidensa levittämistä ja eksyttää kuulijoitansa. Pashur ei ollut todellinen Jumalan palvelija, vaan vilpillinen valheen puhuja ja siksi hän sai kokea Herran tuomioni.

Profetia pakkosiirtolaisuudesta

Jeremia sanoi Pashurille Herran sanan, että Pashurin ystävät kaatuvat vihollistensa miekkaan Pashurin silmien nähden ja koko Juuda joutuu Baabelin kuninkaan käsiin, joka vie heidät Baabelin pakkosiirtolaisuuteen ja surmaa heitä miekalla. Jeremia jatkoi sanomalla, että Jerusalemin rikkaudet, kalleudet, vaivannäkö ja Juudan kuningasten aarteet annetaan vihollisten käsiin. Viholliset ryöstävät heidät ja ottavat Juudan ja Jerusalemin rikkaudet ja vievät ne Baabeliin. Jeremia sanoi, että Pashur ja kaikki hänen talossaan asuvat joutuvat vaeltamaan Baabelin vankeuteen, jonne Pashur ystävineen kuolee, joille hän oli profetoinut valhetta.

Herran sana kävi toteen, joka oli annettu Jeremian kautta. Jumala salli Baabelin kuninkaan hyökätä Juudaa ja Jerusalemia vastaan sekä viedä heidät Baabelin pakkosiirtolaisuuden vankeuteen.

Jeremia joutui itse ahdistukseen kaiken sen pahan ja vääryyden tähden jota hän joutui kokemaan. Mutta onneksi Jumala lohdutti ja armahti Jeremian, niin että hän sai lopulta onnellisena palvella Herraa.

Epäjumalanpalvelus ja valhe tuomitaan

Edellä kuvattu tapahtuma on myös valitettavan totta tänä päivänä. Jotkut uskovat eivät halua kuulla totuutta tai sen kuullessaan he hylkäävät sen ja vaihtavat totuuden valheeseen.

He alkavat julistaa valhetta "totuutena" ja "Herran sanana". Osa heistä haluaa mennä niin pitkälle, että he pyrkivät saavuttamaan itselleen näkyvän aseman seurakunnassa, jonka kautta he lyövät vastustajiaan, eli niitä jotka pysyvät totuudessa ja julistavat oikeata Herran sanaa. He muuttavat totuuden valheopetuksillaan ja alkavat mustamaalaamaan, panettelemaan ja valehtelemaan niitä vastaan, jotka pitivät kiinni Jumalan sanan totuudesta. Yhtä hyvin myös pahantekijä saattaa olla sellainen henkilö, jolla ei ole näkyvää asemaa seurakunnassa. Pahantekijä ei koskaan profiloidu johonkin tiettyyn asemaan, vaan pahuus ja valhe voi saastuttaa jokaisen ihmisen sydämen riippumatta siitä onko hänellä asemaa tai ei.

Koska he ovat eksyneet valheeseen, niin valhehenget tekeytyvät "valkeuden enkeleiksi" ja antavat heille eksyttäviä sanomia, joiden kautta he koittavat eksyttää muita. Kuten kävi Pashurin ja Jeremian tapauksessa, niin samalla tavalla nykypäivän valheenpuhujat myrkyttävät ympäristöään valhepuheillaan. He lietsovat muita valheidensa kautta ja saavat aikaan sen, että monet uskovat heitä, jonka tähden heidän sydämensä saastuvat valheiden kautta. Tämän seurauksena totuuden puhujia pilkataan ja ivataan, koska valhe on eksyttänyt ja saastuttanut pahantekijöiden sydämet.

Valhehenkien tarkoitus on tuhota Jumalan työ ja aikomukset. Siksi valhehenget eksyttävät ylpeitä ja katkeria ihmisiä (uskovia) tehden heistä valheellisia pahantekijöitä, jotka luulevat tekevänsä Herran työtä, vaikka he itse asiassa valheen kautta koittavat tuhota Herran työtä ja edesauttavat pahuuden töitä ja mätää hedelmää. Tämä on ikävää ja valitettavaa, siksi Jumalan sana käskee meitä varjelemaan sydämemme, ettei ylpeys ja katkeruus pääse tuhoamaan meitä.

Ylpeys, valhe ja katkeruus on pahuuden katalimpia työkaluja, joiden kautta saatana tekee kavalat ja karmeat pahuuden työnsä. Siksi antaudu Pyhän Hengen työlle sydämessäsi ja pidä ylpeys, valhe ja katkeruus pois sydämestäsi, koska siten saatana ei voi tuhota sinua valheillaan.

Valhe johtaa orjuuteen ja kuoleman tielle

Pashur joutui ylpeyden, epäjumalanpalveluksen ja valheen tähden Baabelin vankeuteen. Kun uskova ylpistyy, uskoo valheen tai katkeroituu, niin hän eksyy synnin orjuuteen ja kuoleman tielle, ellei hän tee parannusta. Jos olemme Jumalalle uskottomia (epäjumalanpalvelus, valhe, ylpeys, katkeruus) emmekä tee parannusta, niin Jumala sallii, että sielunvihollinen saa eksyttää meidät ja orjuuttaa kaikilla kavalilla valheillansa.

Pashur joutui Baabelin pakkosiirtolaisuuteen ja Baabelin kuninkaan alaisuuteen. Baabelin elämää hallitsi heidän valheuskontonsa, joka määritteli kaiken elämän Baabelissa. Samalla tavalla käy jos olemme Herralle uskottomia emmekä tee parannusta. Jos hyväksyt ylpeyden, valheen, katkeruuden tai epäjumalanpalveluksen, niin sinäkin joudut valheen vangiksi ja sinulle käy niin, että joudut palvelemaan vihollista, jota voit luulla Jumalaksi. Jumalaa ei voi palvella ylpeyden, valheen, epäjumalanpalveluksen tai katkeruuden kautta ja jos näissä ei tee parannusta niin joutuu valhehenkien valheiden orjuuteen ja vangiksi.

Kaikki jotka uskoivat Pashurin valheita joutuivat Baabelin vankeuteen, jossa he lopulta kuolivat. Jos uskot valhepuheita ja annat niiden myrkyttää sydämesi, etkä tee niistä parannusta, niin sinä ajaudut koko ajan kauemmas terveestä uskosta ja valhe alkaa yhä enemmän hallita sinun elämääsi. Jos et tee parannusta, niin Jumala sallii sinun lopulta eksyvän täysin valheen ja epäjumalanpalveluksen hallintavallan alaisuuteen. Joudut kokonaan vihollisen synnin orjaksi valheen kautta, samalla tavalla kuin Pashurin ystävät uskoessaan valheita joutuivat Baabelin vankeuteen.

Voit ajatella että kirjoitan kovaa tekstiä, mutta tutki mitä Pashurille kävi. Hän valitsi väärin ja joutui Baabelin vankeuteen, paikkaan joka oli omistettu epäjumalanpalvelukselle, paikkaan jossa ei saanut palvella Israelin Jumalaa, vaan hän joutui olemaan Baabelin vankeudessa. Samoin käy uskovalle, joka hankkii pahaa Jumalalle, uskon veljilleen ja sisarilleen  jos hän ei tee parannusta epäjumalanpalveluksesta, ylpeydestä, valheesta ja katkeruudesta.

On kyse myös hengellisestä kuolemasta, ei vain luonnollisesta kuolemasta. Hengellinen kuolema tarkoittaa, sitä että valhe johdattaa uskovan lopulta pois uskosta ja pelastuksesta. Kuten Pashur ystävineen lopulta kuoli Baabelin vankeudessa, niin samoin myös valhetta rakastava uskova tulee kuolemaan hengellisesti (uskosta luopuminen) ellei hän tee parannusta. Tämä tarkoittaa sitä, että valhe paaduttaa uskovan sydämen ja siksi hän lopulta ajautuu pois uskosta.

Valhe johdattaa vaivannäkösi vihollisen palvelukseen

Juudan kuningasten aarteet ja Jerusalemin rikkaudet, kalleudet sekä vaivannäkö joutuivat vihollisten käsiin. Jos hylkäämme Herran ja uskomme valhetta, emmekä tee parannusta ja elämme epäjumalanpalveluksessa, niin Jumala sallii vihollisen ottavan haltuunsa meidän koko elämämme, "rikkautemme" ja kaikki vaivannäkömme joutuvat vihollisen valtaan ja näin joudumme näkemään vaivaa synnin orjina valheen pettämänä epäjumalanpalveluksen tähden.

Mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää

Juuda ja Jerusalem (osa heistä, ei kaikki) uhrasivat ja polttivat lapsensa polttouhreiksi Baalille, siksi heidän talonsa valloitettiin, kukistettiin ja poltettiin. Joillekin heistä palavista taloista tuli heidän hautansa. Heille kävi kuten he tekivät muille. Raamattu opettaa, että mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää. He saivat osaksensa sen minkä pahuudessaan itse kylvivät. He saivat osaksensa saman pahuuden, eli tuhon, hävityksen ja kuoleman polttamisen kautta.

Pashur eli valheessa eksyttäen muita valheidensa kautta. Pashur joutui Baabelin vankeuteen keskelle suurta epäjumalanpalveluksen valhetta. Hän joutui koko loppuelämänsä ajan kuuntelemaan Baabelin epäjumalanpalveluksen valheita, koska hän oli itse kylvänyt valheita tekemättä niistä parannusta.

Jos sinä alat uskomaan valhetta ja levittämään valheita ja ellet tee parannusta, niin sinulle voi käydä siten että eksyt valhemaailmaan. Voit joutua elämään koko ajan valheiden keskellä, koska olet eksynyt uskomaan valhetta sekä puhumaan valhetta. Siksi et enää erota sitä mikä on totta ja sen tähden vääristät kaiken. Voit saada Pashurin osan, eli kurjan elämän jonka keskipiste on valhe. 

Epäjumalanpalvelus, jossa poltettiin lapsia polttouhriksi Baalille johdatti heidät kokemaan saman "kohtalon". Jos sinä ajaudut valheen kautta epäjumalanpalvelukseen, etkä tee parannusta, niin sinäkin joudut kohtamaan kylvön ja niiton lain, eli eksyt epäjumalanpalvelukseen ja joudut elämään siinä Pashurin lailla koko loppuelämäsi ajan.

Nämä asiat joita olen käsitellyt ovat vakavia, siksi meidän tulisi tehdä parannusta jos siihen on aihetta. Älä anna sydämesi saastua epäjumalanpalveluksella, ylpeydellä, valheella tai katkeruudella. Anna Jumalan muuttaa sinut ihmiseksi, joka rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään, joka elää totuuden rakkaudessa ja antaa Jumalan tuomita pahantekijän tai tekijät.

Älä usko kaikkea minkä kuulet, sillä Pashurin valheet myrkyttivät muita ja hänen valheensa sai Jeremian pahan huutoon. Pashurin valheet eivät olleet kuitenkaan totta ja lopulta kaikki selvisi. Pashur eli valheessa ja Jeremia totuudessa. Sen tähden älä usko kaikkea minkä kuulet, äläkä levitä eteenpäin kuulopuheita, sillä saatat levittää valhetta ja näin osallistua valheen levittämiseen. Valheella on eräs erityinen tuntomerkki, sillä valheenpuhuja jahtaa kohdettansa ja pyrkii koko ajan panettelemaan ja valehtelemaan, pyrkien siten kostamaan sille jolle hän on katkera. Katkera ihminen soittaa koko ajan samaa levyä, eli hän purkaa katkeruuttansa katkeruuden kohteeseensa. Vetäydy sellaisesta missä huomaat ja näet katkeruuden juuren ja vaikutuksen, ettei katkeruus saastuttaisi sinunkin sydäntäsi. Varjele sydämesi katkeruudelta.

Todellinen rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa ja todellinen rakkaus ei pyri satuttamaan ketään. Katkeruudesta voi vapautua vain anteeksiantamuksen kautta Pyhän Hengen voiman avulla.

Jumala tuomitsi pahantekijät ja vapautti sekä puhdisti Jeremian valheen syytöksistä. Jos sinua on kohdeltu kaltoin tai sinulle on tehty vääryyttä sekä olet joutunut panettelun tai valheen kohteeksi, niin kostamalla itse teet synnin ja vääryyden ja joudut Jumalan tuomion alle. Anna Jumalan hoitaa asia, sillä Hän tuo ilmi valheen ja totuuden sekä ajallaan vapauttaa sinut ja puhdistaa sinun maineesi, jonka valehtelijat ovat pilanneet ja tuhonneet. Odota Herraa, sillä Hän auttaa sinua ja tuomitsee kaiken valheen kun sen aika on tullut. Muista miten kävi Pashurille ja Jeremialle. Lopulta oikeus voitti ja pahantekijä sai tuomion ja sai osaksensa sen pahan kylvön jota hän kylvi. Älä toivo pahantekijälle pahaa, vaan anna hänelle anteeksi, älä iloitse siitä kun hän kohtaa tuomionsa, vaan kunnioita Herraa ja pyri elämään oikein ja tekemään hyvää kaikille myös niille, jotka tekevät pahaa sinulle.

Saulus-Lähetys / P.P

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »