Elämän edellytys

04.04.2014

TYHJÄSTÄ ON HUONO NYHJÄSTÄ dna.jpg

Kosmologian professori Kari Engvist sanoi radiohaastattelussa että "tyhjästä voi syntyä elämää joksikin ajaksi kvanttifysiikan mukaan".

Oliko Engvistin lausunto tieteellinen vaiko uskomuksellinen? Se ei ollut tieteellinen koska se ei perustu kokeellisiin testaus-tuloksiin. Lausunto on uskomuksellinen joka tehdään tiettyjen ennakko-oletuksien perusteella. Mitään tieteellistä havaintoa ei ole olemassakaan siitä että tyhjästä voisi syntyä itsestään elämää - päinvastoin kaikki havainnot osoittavat ettei tyhjästä voi syntyä itsestään elämää. Engvistin väite perustui uskomukseen että koska olemme olemassa niin siksi täytyy olla mahdollista että tyhjästä voi syntyä elämää vaikka tätä prosessia ei vielä tunneta.

Väite että tyhjästä voi syntyä itsestään jotain ei ole tieteellinen vaan uskomuksellinen väite. Kokeellinen luonnontiede ei tunne luonnonlakia tai prosessia joka voisi synnyttää tyhjästä jotain.

ELÄMÄ KOOSTUU INFORMAATIOSTA (TIEDOSTA)

Elämä koostuu informaatiosta sillä biologisen elämän rakennusohjeet ovat eliöiden Dna:ssa joka on tietokoodi. Kokeellinen luonnontiede ei tunne luonnonlakia tai prosessia joka voisi synnyttää informaatiota tyhjästä. Tiede ei tunne sitä miten elämän edellytys eli informaatio olisi voinut syntyä tyhjästä.

Elämän syntymiselle tyhjästä ei ole mitään kokeellisen luonnontieteen havaintoa. No mikäli tyhjä on liian kovapala elämälle niin entäs sitten materia. Onko kokeellisella luonnontieteellä havaintoa että materia ja energia voisi synnyttää elämää?

Informaatiotutkija Werner Gitt on sanonut:

- ”Ei tunneta luonnon lakia, jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota, ei tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä, joka voi tehdä tämän.

- Gitt jatkaa "Tieto ei ole aineellinen yksikkö. Saanen selventää tiedon tätä tärkeää ominaisuutta esimerkillä; Kuvitelkaa rannan hiekkaista osuutta. Sormellani minä kirjoitan muutamat virkkeet hiekassa. Tiedon sisältöä voidaan ymmärtää. Nyt minä pyyhkin tiedon pois oikomalla hiekkaa. Sitten minä kirjoitan muun virkkeen hiekassa. Niin tehden minä käytän samaa asiaa kuten ennen näyttämään tämän tiedon. Huolimatta tästä poistamisesta ja muokkaamisesta, näyttäen ja tuhoten vaihtelevia määriä tietoa, hiekan massa ei muuttunut milloinkaan. Tieto itse on näin massaton".

- Gitt "Koska tieto on aineeton yksikkö, sen alkuperä ei ole samoin selitettävissä oleva aineellisilla prosesseilla. Mikä saa tiedon syntymään, mikä on alullepanotekijä? Mikä saa meidät kirjoittamaan kirjeen, postikortin, muistiinpanoja, päiväkirjoja jne? Tärkein edellytys tiedon rakentamiselle on meidän oma tahtomme tai henkilön vastaava, joka liitti tehtävän meille.

Tieto aina riippuu lähettäjän tahdosta, joka julkaisee tiedon. Tieto ei ole pysyvä; sitä voidaan lisätä harkitusti ja voidaan vääristää tai tuhota (esim. häiriöiden välityksellä siirrossa).

Lyhyesti sanottuna: Tieto tulee esiin vain tahdon välityksellä ja tahto on aina riippuvainen älystä".

- Gitt tiivistää

- "Informaatio ei voi tulla materiasta ja energiasta

- Tietoa ei voi olla ilman lähetintä

- Tieto on aineeton ja siten lähettäjän tulee myös olla aineeton

- Tietoa ei voi olla ilman henkistä alkuperää

- Tietoa ei voi olla olemassa ilmanan alkuperäistä henkistä lähdettä, eli tieto on luonteeltaan henkinen eikä materiaalin määre

- Tietoa ei voi olla olemassa ilman tahtoa

- Koskaan ei ole havaittu prosessia joka tuottaisi tietoa ilman älyä

- Tieto syntyy kaikkien kokeellisten havaintojen perusteella vain tiedosta joka on riippuvainen älystä, tämä johtaa suoraan älyyn jonka tulee olla iankaikkista ja kaikkitietävää.

Raamattu on jo pitkään tehnyt selväksi, että Jumala loi alkuperäiset eliöt toimintakykyisiksi lähettämään ohjelmoiutua tietoa jälkeläisilleensä. Tämä oli Lähettäjän Luojan suuren Sanan (Logos) Jeesuksen tahto."

Se että on olemassa tietoa on tiedon luonnonlakien mukaan mahdollista vain siksi että on olemassa lähettäjä joka ei ole sidoksissa materiaan ja energiaan jotka ei voi tuottaa tietoa.

Werner Gitt sanookin: "Koska tieto on aineeton yksikkö, väite, että maailmankaikkeus sai alkunsa yksin materiasta ja energiasta (tieteellinen materialismi), on todistettavasti väärä.

"Biologinen tieto (Dna:ssa oleva kaiken elämän perusosa) voi olla peräisin ainoastaan ​​älykkäältä lähettäjältä ja kaikki teoriat kemiallisesta ja biologisesta evoluutiosta edellyttää, että tiedon on oltava peräisin yksinomaan aineesta ja energiasta (ei lähettäjää).

Tästä voimme päätellä, että: Kaikki teoriat tai käsitteet kemiallisesta ja biologisesta evoluutiosta (kehityksestä) ovat vääriä - evoluutio on mahdoton prosessi - voimme sanoa tämän tieteen korkeimmalta asteelta informaation luonnonlakien perusteella".

Kokeellisen luonnontieteen havainnot elämästä tukevat vain sellaista näkemystä että elämä voi syntyä vain elämästä - tämä kokeellisen luonnontieteen tieteellinen havainto on täysin alkuräjähdysteoriaa vastaan sekä sitä vastaan että tyhjästä voisi itsestään syntyä elämää. Dna:ssa oleva tieto ei ole voinut kehittyä sattumalta tiedon luonnonlakien perusteella vaan jonkun on täytynyt se sinne lähettää.

INFORMAATION (TIEDON) LUONNE

Informaatiotutkijan mukaan tiedon luonnonlait edellyttävät merkityksellisen tiedon luonteeksi seuraavaa: Tiedolla tulee olla lähettäjä ja vastaanottaja. Koska tieto on aineeton ja tarvitsee syntyäkseen aina älyn ja tahdon tulee lähettäjän olla henkinen.

INFORMAATIO (TIETO) TODISTAA LUOJASTA

Tiedon luonnonlakien mukaan tietoa voi olla olemassa vain jos alkuperäinen lähettäjä on henkinen, iankaikkinen, kaikkitietävä ja materian ja energian ulkopuolella. Tieto edellyttää Luojaa mutta ei mitä tahansa Luojaa vaan juurikin Raamatun Herra Jumalaa.

2.Kor.3:17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

1.Joh.5:20. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut*, että me sen totisen tunnemme, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa: Tämä on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä.

1.Sam.2:3 Älkää yhä ylpeitä puhuko, älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja; sillä Herra on kaikkitietävä Jumala, hänen edessänsä punnitaan teot.

Raamattu ilmoittaa että Herra Jumala on iankaikkinen, kaikkitietävä Henki joka loi maailmankaikkeuden oman itsensä ulkopuolelle. Raamatun Herra Jumala on ainoa joka täyttää tiedon alkuperäisen lähettäjän vaatimukset. Informaatio eli tieto todistaa siis Luojasta Raamatun Herra Jumalasta.

RAAMATUN SANA SOPII KOKEELLISEN LUONNONTIETEEN HAVAINTOIHIN ELÄMÄN SYNNYSTÄ

Joh.1:1Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana.
2. Tämä oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki ovat sen kautta tehdyt*, ja ilman sitä ei ole mitään tehty, joka tehty on.

Hepr.11:3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.

Raamattu kutsuu Luojajumalaa (Jeesus) jonka kautta kaikki on tehty Sanaksi. Näin siksi että sana on tiedon välitysmuoto ja kaikki tieto on lähtöisin iankaikkisesta ja kaikkitietävästä Sanasta (Jeesus). Luoja loi sanallaan koska Luoja on kaiken informaation joka on elämän edellytys alkuperä.

Raamattu opettaa että alussa oli jo Sana (informaatio) jonka kautta kaikki on syntynyt. Tämä informaatio oli Raamatun mukaan iankaikkinen Herra Jumala. Informaation lakian mukaan informaatio eli tieto voi olla olemassa vain jos on olemassa iankaikkinen "tieto" varasto jossa on kaikki tieto. Sillä tieto ei voi syntyä itsestään vaan se voi ainoastaan siirtyä antajalta vastaanottajalle ja tämäkin edellyttää sen että on jo valmiiksi tehty ehdot jotka tiedon määrittävät. Jumalan sanan ilmoitus Luojajumalasta on ainut looginen vaihtoehto tiedon/informaation alkuperälle! Mitään muuta loogista vaihtoehtoa ei ole olemassa - eikä mikään muu kuin Raamatun ilmoittama Luojajumala täytä tiedon alkuperäisen lähettäjän vaatimuksia.

INFORMAATION (TIEDON) LUONNONLAIT OVAT TIETEEN KORKEIN TASO JA TIEDON KORKEIN TASO ON JUMALAN SANA JOSTA KAIKKI TIETO ON LÄHTÖISIN JA JONKA KUULEMISEN KAUTTA VOIDAAN SAAVUTTAA IANKAIKKINEN ELÄMÄ!

Lue myös geenitutkija Robert Carterin Suomenkielinen artikkeli - Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?

Tässä informaatiotutkija Werner Gitt:in erinomainen opetus aiheesta - suosittelen jokaista katsomaan.


Saulus-Lähetys / T.T

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »