Kristillisyysfobia

04.04.2014

jumala_rakastaa.jpg

KRISTILLISYYSFOBIA

Fobia on lääketieteellinen termi sairaalloisesta pelkotilasta. En käytä fobia sanaa nyt lääketieteellisenä terminä vaan ajan hengen mukaisena. Ajan hengen mukaan on keksitty termi "homofobia" jonka kautta hyökätään paljon kristittyjä vastaan leimaten kristityt homofoobikoiksi. Tämän kirjoituksen tarkoitus on osoittaa että jos fobia termistöä voidaan käyttää ihmisistä jotka näkevät jonkin asian erinlailla niin tällöin maailma on myöskin pullollaan kristillisyysfoobikoita.

"Kristillisyysfobia on kristillisyyttä ja kristittyjä henkilöitä kohtaan tunnettua pelkoa, suvaitsemattomuutta, vastustamista, vihaa, inhoa, vastenmielisyyttä tai heihin kohdistuvaa syrjintää. Kristillisyysfobia ei ole lääketieteellinen fobia, vaan se rinnastuu rasismin kaltaisiin ennakkoluuloihin. Suurin osa kristityistä ihmisistä on kohdannut kristittyfobiaa elämänsä aikana jossain muodossa.

HISTORIA

Kristillisyysfobialla on pitkä historia. Kristillisyysfobiaa havaittiin ensimmäisen kerran noin 2000 vuotta sitten kun itse Herra Jeesus taivaasta tuli lihaan ja julisti parannusta ja Jumalan valtakuntaa, Häntä kohtasi suunnaton kristillisyysfobia joka ilmeni vihana, vainona ja inhona Häntä kohtaan sekä Hänet ristiinnaulittiin kristillisyysfoobikoiden johdosta. Herran Jeesuksen seuraajat ovat kokeneet kristillisyysfobiaa niistä päivistä lähtien.

KRISTILLISYYSFOBIAN SYY

Joh.12:46 (Jeesus:) Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Joh.3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
3:20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

Joh.15:18 Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
15:19 Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.
15:20 Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.
15:21 Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.
15:22 Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat.
15:23 Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni.

15:24 Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni.
15:25 Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä.'

Kristillisyysfobia syntyy siitä kun ihmiset rakastavat enemmän pimeyttä kuin valkeutta (Jeesus). Kun ihmiset rakastavat enemmän syntiä kuin Luojajumalaa. Maailma vihaa Herraa Jeesusta sillä Herra Jeesus todistaa että maailman teot ovat pahat. Jokainen joka pahaa tekee vihaa Herraa Jeesusta sillä Herra Jeesus paljastaa pahuuden. Ihmiset vihaavat Herraa Jeesusta sillä Herra Jeesus todistaa ihmisten tekojen olevan pahoja.

Ihmiset jotka kärsivät kristillisyysfobiasta vihaavat Herraa Jeesusta ja Hänen opetuslapsiaan (kristittyjä) siksi että he rakastavat pahoja tekoja (himoja) enemmän kuin Herraa Jeesusta eivätkä halua että heitä nuhdeltaisiin pahoista teoista joista he eivät halua tehdä parannusta. Herra Jeesus todistaa maailmalle synnin ja siksi maailma vihaa Herraa Jeesusta ja Hänen opetuslapsiaan sillä maailma rakastaa syntiä.

KRISTILLISYYSFOBIAN ILMENEMISMUODOT

Kristillisyysfobiaa ilmenee kaikissa ihmisissä jotka eivät usko Herraan Jeesukseen, sillä saatana vaikuttaa Jeesukseen uskomattomissa ihmisissä kristillisyysfobiaa (2.Tim2:26). Kristillisyysfobialla on eri muotoja.

- Kristillisyysfobia ilmenee yleensä kristillisten arvojen vastustamisena, inhoamisena, suvaitsemattomuutena ja pilkkaamisena.

- Kristillisyysfobia ilmenee myöskin kristittyjen vainoamisena, vihaamisena ja jopa tappamisena.

Kun ihmiset ovat kristillisfoobisia ovat he silloin -> itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, pahankeksijöitä, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta. (2.Tim.3:1-5)

Nämä kaikki ovat kristillisiä arvoja vastaan ja näiden asioiden harjoittaminen on kristillisyyden (Jumalan tahdon mukaan elämisen) vastustamista, sillä Jeesus sanoo että joka ei ole Hänen kanssaan ja kokoa on Häntä vastaan ja hajoittaa (Luuk.11:23).

KRISTILLISYYSFOBIAN LEVINNEISYYS

Kristillisyysfobia on levinnyt kaikkialle maailmaan ja se tavoittaa jokaisen ihmisen jossain määrin jossain vaiheessa. Voimakasta ja kiivasta sekä kiihkomielistä kristillisyysfobiaa esiintyy paljon mm; kirjaimellisesti islaminuskoa noudattavien sekä fundamentalisti ateistien taholla.

KRISTILLISYYSFOBIAN SEURAUKSET

Ilm.22:14. Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät.
15. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

Kristillisyysfoobikot väijyvät omaa henkeänsä sillä tämä fobia tulee lopulta ottamaan haltijaltaan hengen. Kristillisyysfobia on tappava fobia sillä sen seurauksena foobikko kokee kuoleman ja iankaikkisen kadotuksen ja tuskan tulijärvessä.

VOIKO KRISTILLISYYSFOBIASTA PARANTUA JA MIKÄ ON LÄÄKE SIIHEN?

Kristillisyysfobiasta voi parantua eli pelastua. Lääke kristillisyysfobiaan on Raamatun ilmoittama Jumalan sana joka nöyränä nautittuna antaa pelastavan armon. Kristillisyysfobiasta pelastava usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen syntyy Jumalan sanan kautta.

Joh.7:37. Mutta viimeisenä suurena juhlapäivänä seisoi Jesus ja huusi, sanoen: joka janoo, se tulkaan minun tyköni ja juokaan.
38. Joka uskoo minun päälleni, niinkuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elävän veden virrat.
39. (Mutta sen hän sanoi siitä hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskovat hänen päällensä; sillä ei Pyhä Henki vielä silloin saapuvilla ollut, ettei Jesus ollut vielä kirkastettu.)

Room.5:5. Mutta toivo ei anna häpiään tulla, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille annettu on.

1.Joh.5:3. Sillä tämä on rakkaus Jumalan tykö, että me hänen käskynsä pidämme*, ja hänen käskynsä ei ole raskaat.

Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo saa ihminen Pyhän Hengen. Pyhän Hengen kautta Jumalan rakkaus vuodatetaan ihmisen sydämeen ja tässä Jumalan rakkaudessa ihminen saa voiman kyvyn ja halun rakastaa Jumalaa ja Hänen tahtoaan ja käskyjään. Jumalan rakkaus joka tulee uskosta Herraan Jeesukseen poistaa ihmisen sydämestä kristillisyysfoobisuuden ja antaa tilalle lähimmäisen rakkauden henkilöön katsomatta.

Room.13:9. Sillä se: ei sinun pidä huorin tekemän; ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä varastaman; ei sinun pidä väärää todistusta sanoman; ei sinun pidä himoitseman, ja mitä muuta käskyä on, se tähän sanaan suljetaan: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itsiäs.
10. Ei rakkaus tee lähimmäiselle mitään pahaa; sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Jaak.2:8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette;
2:9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia.

KRISTILLISYYSFOBIAN TULEVAISUUS

Ilm.13:7. Ja hänen (antikristus) sallittiin sotia pyhäin kanssa ja voittaa heitä. Ja hänelle annettiin valta* kaikkein sukukuntain päälle, ja kansain, ja kielten, ja pakanain.

Matt.24:7. Sillä kansan pitää kansaa vastaan nouseman ja valtakunnan valtakuntaa vastaan, ja tulee ruttotauti ja nälkä ja maanjäristys moneen paikkaan.
8. Mutta kaikki nämät ovat murhetten alku.
9. Silloin he ylönantavat teitä vaivaan ja tappavat teidät, ja te tulette vihattavaksi kaikilta pakanoilta minun nimeni tähden.

Joh.16:2. He panevat teitä pannaan. Ja aika tulee, että jokainen, joka teidät tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen.
3. Ja näitä he tekevät teille, ettei he tunne Isää eikä minua.
4. Vaan minä puhuin näitä teille, että kuin se aika tulee, te niistä muistaisitte, että minä teille sanonut olen; mutta en minä ole teille näitä alusta sanonut, sillä minä olin teidän kanssanne.

2.Tim.3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
3:13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.

Joh.12:46 Minä (Jeesus) olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.
12:47 Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.
12:48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

Kristillisyysfobia tulee kasvamaan voimakkaasti ihmisten sydämissä mitä lähemmäs Jeesuksen paluu tulee. Kristillisyysfobia tulee ottamaan viimeisinä päivinä täysin kaikki Jeesukseen uskomattomat ihmiset valtaansa ja kaikki tulevat vihaamaan ja vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tämä kristillisyysfoobinen viha ja vaino tulee tuhoamaan jokaisen sen harjoittajan mikäli kristillisyysfoobikko ei kadu Jumalan sanan kuulemisen seurauksena syntejään ja pyydä niitä Jumalalta anteeksi ja huuda Herraa Jeesusta avuksi. Sillä itse Herra Jeesus tulee Herran päivänä sotimaan suunsa miekalla jokaista kristillisyysfoobikkoa vastaan. Vielä on armon aikaa pelastua kuolettavalta vihalta ja pelolta Jumalaa ja Hänen kansaansa kohtaan.

Saulus-Lähetys / T.T

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »