Rukouksesta - Osa 5

03.04.2014

Joh 16:23 Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.

Apt 4:
29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

Raamattu ja Herra Jeesus opettaa, että kun rukoilemme, niin meidän tulisi rukoilla Isä Jumalaa Herran Jeesuksen nimen kautta. Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat ja palvelevat Jumalaa, Isäämme joka on taivaissa. Herra Jeesus on meidän Pelastajamme ja Lunastaja, jonka Isä lähetti. Sen tähden Raamattu opettaa, että rukouksen tulee kohdistua Isälle Herran Jeesuksen nimessä.

Jos joku uskova rukoilee pelkästään käyttäen sanoja Herra, Isä tai Jumala, niin kyllä Jumala kuulee rukoukset. Samoin jos joku rukoilee pelkästään käyttäen sanoja Herra Jeesus, niin kyllä Jumala kuulee rukoukset. Uskon kuitenkin, että Jumala kasvattaa meitä rukoilemaan Isä Jumalaa Herran Jeesuksen nimen kautta, koska Raamattu sen opettaa niin selkeästi.

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Raamattu opettaa, että uskovan tulisi tehdä kaikki mikä tehdään sanalla ja työllä Isä Jumalalle Herran Jeesuksen nimessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rukoilemisen tulisi tapahtua Isälle Herran Jeesuksen nimessä.

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Raamattu opettaa, että Pyhä Henki kirkastaa Herraa Jeesusta. Pyhä Henki ei koskaan kirkasta itseään, eikä käske Jeesuksen opetuslapsia rukoileman itseään, vaan aina Herraa Jeesusta.

Pyhän Hengen nimessä Jumalaa rukoileminen on väärin ja epäraamatullista. Eräs asia täytyy kuitenkin muistaa, että on uskovia, jotka eivät tiedä että rukoilemisen tulisi tapahtua Jeesuksen nimessä, ei Pyhän Hengen nimessä. Sitten täytyy ymmärtää se, että joitakin uskovia on voitu alusta saakka opettaa väärin rukoilemaan Jumalaa Pyhän Hengen nimessä. On myös syytä ymmärtää, että monet uskovat jotka rukoilevat Jumalaa Pyhän Hengen nimessä ovat vilpittömiä uskovia, mutta väärin opetettuja tässä kohden. On kuitenkin selvää, että tällaisessa tapauksessa Jumala kuulee rukoukset, vaikka ihminen rukoilisi Jumalaa Pyhän Hengen nimen kautta, kun ja jos ihminen on vilpitön ja väärin opetettu, joka ei tiedä tässä asiassa totuutta. Jumala kasvattaa tällaista uskovaa ja tuo hänet sille paikalle, jossa hän ymmärtää, että rukoukset Jumalalle tulee rukoilla Herran Jeesuksen nimessä. Kun hän sen ymmärtää, niin hän lopettaa Jumalan rukoilemisen Pyhän Hengen nimeen.

Tällä alueella voidaan tehdä "oikeaoppisuuden" nimessä paljon vahinkoa, sillä olen kuullut usein ajatuksen, että Jumalalle osoitetut rukoukset Pyhän Hengen nimessä on epäjumalanpalvelemista, jota se myös on monissa tapauksissa. Mutta kun on kyse vilpittömästä uskovasta, joka ei tiedä totuutta ja on opetettu väärin rukoilemaan Jumalaa Pyhän Hengen nimeen. Tällainen ihminen ei kuitenkaan palvele epäjumalaa, vaan Raamatun Jumalaa ja aikanaan tämä vääristymä korjaantuu kun hän oppii ymmärtämään ja saa tietää Raamatun totuuden siitä kenen nimessä tulee rukoilla Jumalaa.

Jos opetamme että kaikissa tapauksissa Jumalaa rukoileminen Pyhän Hengen nimen kautta on epäjumalien palvelemista, niin voi käydä niin että vilpitön ja väärin opetettu uskova tällä alueella saa vaikeasti parantuvat haavat sydämeensä tai jopa parantumattomat haavat. Silloin kun on kyse uskovasta joka uskoo Jumalaan, mutta on väärin opetettu esim. rukoilemaan Jumalaa Pyhän Hengen nimessä, niin kyllä Jumala kuulee hänen rukouksensa, mutta totta kai ohjaa hänet rukoilemaan siten kuin on Jumalan tahto, eli Herran Jeesuksen nimessä rukoilemaan Jumalaa.

Ei kaikissa, mutta monissa piireissä joissa rukoillaan Jumalaa Pyhän Hengen nimen kautta on paljon epäraamatullista opetusta sekä jopa vieraan hengen toimintaa. Tämän olen huomannut kun olen seurannut tiettyjä "hengellisiä" liikkeitä. On kysymys siis vakavasta asiasta, mutta tätä asiaa tulisi kuitenkin pyrkiä opettamaan armollisesti ottaen huomioon sen, että uskovien keskuudessa on monenlaista väärää opetusta koskien Jumalan sanaa, joista eräs on Jumalan rukoileminen Pyhän Hengen nimeen. Armollisuus ymmärtää sen, että todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi voi erehtyä uskomaan väärin, mutta kun hän ymmärtää totuuden, niin silloin hän ojentautuu sen totuuden mukaan.

Totuuden mukaan ojentautumiseen kuuluu aina Raamatun opetuksen koettelu ja tutkiminen. Siksi emme saa omaksua sellaista ylpeää asennetta, joka vaatii ihmisiä heti välittömästi tekemään parannuksen vääristä opetuksista kun me ne kerromme heille. Ihmisen muuttumiseen ja totuudessa kasvamiseen kuuluu kasvu joka tutkii ja koettelee sekä vastaanottaa sen totuuden, jonka Jumala avaa. Jokaisen on myös hyvä ymmärtää, että kukaan meistä ei ole täydellinen. Tämän myös tulisi vaikuttaa meissä armollisuutta ja antaa lähimmäiselle aikaa tutkia ja koetella Jumalan sanan totuutta.

Olen nähnyt paljon uskovien keskuudessa sellaista ylpeää, muita väheksyvää ja halveksuvaa asennetta sen tähden kun joku ei jotain ymmärrä jotakin tai hänet on opetettu väärin. Ylpeä, väheksyvä sekä muita halveksuva asenne nostaa päätänsä sellaisen uskovan sydämessä joka on armottoman kovuuden sekä "oikeaoppisuuden" vallassa. Tällainen kovasydäminen uskova pitää itseään muita parempana, siksi hän korottaa itseään lyödessään muita oikeaoppisuuden ruoskalla. Tällainen väärä asenne vaikuttaa sydämessä silloin kun ei ymmärrä, että vilpittömän rukoukset Jumala kuulee myös silloinkin, jos sanamuodot ovat väärin. Terveen uskon kasvun kautta myös väärät sanamuodot korjaantuvat.

Ei aina, mutta monissa tapauksissa joissa uskovien piireissä rukoillaan Jumalaa Pyhän Hengen kautta, niin se johtaa koko ajan pikku hiljaa syvemmälle vieraiden henkien vaikutukseen. Koko ajan enemmän ja enemmän alkaa tapahtumaan manifestaatiota (riivaajahenkien vaikuttamia asioita) jotka vievät ihmisiä koko ajan kauemmas Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan sanan totuudesta. Siksi tämä asia on vakava, mutta kuten edellä kirjoitin, niin siihen liittyy myös armollisuus niitä uskovia kohtaan jotka vilpittömästi uskovat Jumalaa, mutta ovat väärin opetettuja tällä alueella.

Raamattu ei myöskään opeta rukoilemaan Jumalaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jos joku ei tätä ymmärrä, niin varmasti Jumala kuulee rukoukset, mutta kasvattaa ja opettaa tällaisen henkilön rukoilemaan Isää Herran Jeesuksen nimessä.

Se myös täytyy muistaa, että rukouksen alueella on myös paljon muuta tärkeää opetusta kuin oikean nimen kautta Jumalaa rukoileminen. Kun saamme Jumalan armosta kasvaa uskossa, niin rukouksemme tulevat kohdistumaan Jumalalle Herran Jeesuksen nimen kautta.

Saulus-Lähetys / P.P

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »