Rukouksesta - Osa 4

14.03.2014

Joh 14:13 ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

Joh 14:14 Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

1 Joh 3:22 ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.

1 Joh 5:14 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.

Olen huomannut, että jotkut uskovat on opetettu uskomaan, että he saavat kaiken minkä rukouksessa vievät Jumalalle, jos heillä on vain tarpeeksi uskoa. Tällaista opetusta tuetaan esim. jakeiden kautta, jossa sanotaan: mitä hyvänsä anotte minun nimessäni sen minä teen.

Edellä oleva opetus on epäraamatullista ja väärää. Jumalan sanan opetus ei perustu yhden tai muutamien jakeiden varaan, vaan koko Raamatun sanan kokonaisopetukseen. Kun tutkimme tätä asiaa koko Raamatun sanan valossa, niin ymmärrämme oikein sen mitä Raamattu asiasta opettaa.

Jaak 4:3 Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.

Tämä jae osoittaa meille erään tärkeän asian. Jos rukoilemme ja pyydämme asioita kelvottomasti esimerkiksi sellaisia asioita, jotka tukevat syntiä, niin Jumala ei kuule rukouksiamme. Jumala ei siis kuule kaikkia rukouksiamme, vaan vain ne rukoukset, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia.

Raamattu opettaa, että kun rukous tai pyyntö on Jumalan tahdon mukainen, niin Jumala kuulee meitä ja rukous tai pyyntö tulee ajallaan toteutumaan. Kaikki rukoukset eivät toteudu, vaikka kuinka niitä rukoilisimme, vaan vain sellaiset rukoukset toteutuvat, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia. Kun kasvamme uskossa Jumalan tahdon mukaisesti, niin samoin myös rukouselämä alkaa ojentautumaan Jumalan tahdon mukaiseksi.

Joh 4:
23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.
24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Herra Jeesus opetti, että Jumalaa tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Hengessä rukoileminen tarkoittaa sitä, että kun rukoillaan Hengessä, silloin rukoillaan Jumalan tahdossa Pyhän Hengen kautta, koska Jumala on Henki. Totuudessa rukoileminen tarkoittaa sitä, että kun olemme Pyhässä Hengessä, niin meidän tulee rukoilla totuuden mukaisesti ja pysyä totuudessa.

Liian usein kuulen uskovien keskuudessa katkeruuden vallassa olevan uskovan rukouksen, jolla on syyte sydämessä lähimmäistä kohtaan. katkeruuden vallassa oleva rukoilee väärässä hengessä, ei totuudessa. Tällainen katkera ihminen purkaa omaa katkeruuttansa ja sen kautta rukoilee katkeruuden kohteellensa ikään kuin "Jumalan äänenä" tuomion sanaa, kehotusta parannukseen tai jotakin muuta negatiivista asiaa. Tällainen toiminta ei ole rukoilemista Hengessä ja totuudessa, vaan vääryydessä, vilpissä sekä synnin alla rukoilemista.

Hepr 12:15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä," ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,

Katkera ihminen joka julkisesti rukoilee katkeruuden hengessä kylvää synnin saastaa muiden sydämille yrittäen saastuttaa muiden sydämet. Jumala ei kuule katkeran ihmisen rukouksia, vaan ne koituvat katkeroituneen rukoilijan tuomioksi, ellei hän tee asiassa parannusta. Älä kuuntele äläkä usko katkeran ihmisen puheita, sillä siten varjelet sydämesi puhtaana.

Joh 15:16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.

Silloin kun kannamme pysyvää hedelmää, eli opimme koko ajan syvällisemmin elämään Jumalan tahdon mukaista elämää Pyhässä Hengessä, niin Jumala kuulee rukouksiamme, koska silloin rukoilemme Jumalan tahdon mukaan. Silloin kun olemme oppineet etsimään ja elämään Jumalan tahdossa, niin silloin rukouksessa etsimme Jumalan tahtoa ja Hän kuulee meitä. Silloin kun olemme oppineet etsimään ja elämään Jumalan tahdossa, niin emme edes halua anoa tai pyytää sellaista mikä on vastoin Jumalan tahtoa, siksi Hän kuulee meitä.

Snl 28:9 Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus.

Jos niskuroimme Jumalan sanan opetusta vastaan, niin Jumala ei kuule rukouksiamme. Tämä tarkoittaa sellaista niskurointia, jossa ihminen ei usko ollenkaan Jumalan sanaa. Ymmärrän tämän myös tarkoittavan sellaista, jossa ihminen tietää ja ymmärtää Jumalan sanan opetuksen, mutta hän ei halua toimia sen mukaan.

Yleensä on kysymys ihmispelosta. Jos ihminen on jossakin herätysliikkeessä tai hänellä on läheisiä uskonystäviä, niin hän voi joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa hän ei uskalla uskoa siten kuin Raamattu opettaa, koska muut uskovat eri tavalla. Jumala ymmärtää myös ihmispelon ja haluaa auttaa meitä siinä ja auttaa meitä voittamaan ihmispelon. Mutta jos hylkäämme Jumalan avun ja jäämme ihmispelon pauloihin jollakin alueella sen tähden että hylkäämme Jumalan sanan totuuden muiden ihmisten tähden, niin sen seurauksena on särö rukouselämään. Tämä ei tarkoita sitä että tällaisessa tapauksessa Jumala ei enää kuule ollenkaan rukouksiamme, vaan sitä, että ne rukoukset, jotka käsittelevät hylättyä opetusaihetta eivät nouse Jumalan kuuloon, koska niskuroit Häntä vastaan sillä alueella.

1 Pie 3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

Raamattu opettaa, että lähimmäisen kunnioituksen puute voi estää myös rukousten kuulemisen. Jos avioliitossa jompikumpi mies tai vaimo ei kunnioita puolisoaan, niin hänen rukouksensa estyvät, eli Jumala ei kuule niitä. Jumalan tahto on, että aviopuolisot kunnioittavat toisiaan ja jos he niin tekevät, niin heidän rukouselämä on myös kunnossa ja Jumala kuulee heidän rukouksensa.

Ps 66:
16 Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille, kaikki te Jumalaa pelkääväiset, mitä hän on minun sielulleni tehnyt.
17 Häntä minä suullani huusin, ja ylistys tuli minun kielelleni.
18 Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.
19 Mutta Jumala kuuli minua ja otti vaarin minun rukoukseni äänestä.

Jos ihmisen sydämellä on vääryys, niin Herra ei kuule häntä. Vääryys tarkoittaa elämän asennetta, ei yksittäistä lankeamista vääryyteen. Jos lankeamme vääryyteen, niin siitä pitää tehdä parannus. Mutta jos sydämessämme elämme vääryydessä, niin Jumala ei kuule rukouksiamme.

Jos sinulla on esimerkiksi väärä asenne jotakin lähimmäistäsi kohtaan, niin se on vääryyttä, joka estää rukousten kuulemisen. Kun annamme Jumalan ottaa pois vääryyden sydämestä ja panemme sen pois, niin Jumala kuulee rukouksemme.

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »