Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

18.02.2014

epicurus.jpgEPIKUROLAISUUS

"Epikurolaisuus oli hellenistisen filosofian koulukunta, jonka perusti muinaiskreikkalainen Epikuros (noin 341-270 eKr.). Epikuros oli atomistinen materialisti. Fysiikka eli tieto maailman todellisesta toiminnasta oli epikurolaisen etiikan taustalla. Epikuroksen materialismi johti hyökkäyksiin taikauskoa ja tavallisen kansan jumalia koskeneita uskomuksia vastaan. Epikuros katsoi, että korkein hyvä oli maltillisten nautintojen tavoittelu, minkä avulla ihminen saattoi saavuttaa mielenrauhan (ataraksia) ja poistaa ruumiillisen kärsimyksen (aponia)." (1)

Epikurolaisuus on materialismiin perustuva filosofinen elämänkatsomus. Epikurolaisuuden korkein hyve oli maltillisten nautintojen tavoittelu jonka avulla saattoi saavuttaa mielenrauhan ja poistaa ruumiillisen kärsimyksen. Korkein päämäärä ja tavoite epikurolaisuuden materialismilla oli siis saavuttaa nautintojen kautta mielenrauha ja poistaa ruumiillinen kärsimys. Epikurolaisuuden materialismisen "tieteen" tarkoitus ei siis ollut totuuden vaan mielenrauhan löytäminen. Ei totuuden vaan nautintojen kautta.

Epikurolaisuus hyökkäsi materialisminsa kautta jumaluskoisia kohtaan. Näin siksi että epikurolaisuuden korkein ja tavoiteltavin hyve kaikin keinoin oli nautintojen tavoittelu jotka tuovat mielenrauhan. Jumaluskot joissa jumalat olivat ihmisen "yläpuolella" ja "korkeammassa" asemassa olivat selvä uhka epikurolaisuudelle.

On olemassa vain yksi todellinen Jumala ja Luoja jonka Raamattu Jumalan sana meille ilmoittaa. Epikuroksen aikaisia jumaluskoja (epäjumalanpalveluksia) yhdistää Raamattuun kuitenkin se filosofinen näkökanta että Raamatussa ja näissä jumaluskoissa - ihminen on alamainen jumalalleensa. Sillä jumaluskoissa jumalat olivat ylin auktoriteetti joilla oli valta ja oikeus. Jumaluskoissa ihmiset olivat alamaisia jumalille joka tarkoitti että ihmisten tuli totella niitä sääntöjä joita jumaluskoissa oli. Jumaluskot olivat siis selvä uhka epikurolaisuuden korkeimmalle ja tavoitelluimmalle hyveelle eli mielenrauhaa tuovalle nautintojen tavoittelulle. Sillä jos ihminen sai mielenrauhan sellaisista nautinnosta jotka oli jumaluskon valossa paheksuttavia niin tällainen jumalusko oli tietysti suuri estä epikurolaisuuden tavoitteille ja siksi se hyökkäsi materialisminsa kautta jumaluskoja kohtaan.

Sillä kun jumaluskot poistetaan ja on vain materialismi niin se tarkoittaa seuraavaa. Materialismi perustuu sattumanvaraiseen evoluutio näkemykseen joka selittää elämänluonteen vain materian ja energian vaikutuksesta. Kun ihminen hylkää Jumalan/jumaluskot ja korvaa ne toisella uskolla joka asettaa sattumanvaraiset tapahtumasarjat Jumalan paikalle oikealla ja väärällä ei ole enää mitään perustaa. Säännöistä tulee sellaisia kuin haluat niiden olevan. Ei ole mitään absoluutteja – ei periaatteita joita täytyy noudattaa. Ihmiset voivat tehdä omat sääntönsä. Kun ihminen uskoo evoluutioon niin hän ajattelee että on sattumalta kehittynyt. Ainut syy miksi hän on olemassa on sokea ja päämäärätön sattuma. Näin nyt vain sattui käymään. Elämällä ei ole tarkoitusta eikä päämäärää sillä kaikki on sattumaa. Ei ole mitään yliluonnollista Jumalaa/jumalia jolle ihminen olisi vastuussa teoistaan. Ei ole mitään ihmistä suurempaa auktoriteettia joka määrittäisi sen mikä on oikein ja mikä väärin. Ei ole mitään Tuomaria jolle ihminen olisi vastuussa kaikista teoistaan ja jolla olisi valta tuomita ihminen.

Kaikki on vain sattumanvaraisen kehityksen tulosta. Aivan kaikki. Tällöin pohjimmiltaan ei ole olemassakaan oikeaa ja väärää vaan ihminen voi itse päättää mikä on oikein ja mikä väärin. Kun Jumala/jumaluskot poistetaan kuvioista mikään ei ole enää absoluuttista.

Omien himojen täyttäminen ja oman edun saaminen ovat ainoita tavoiteltavia asioita maailmassa joka on sattumalta syntynyt jossa sattumat saavat itse päättää mikä on hyvää ja pahaa. Tämä on koko materialistisen filosofian syvin olemus ja pointti. Jos kaikki on vain sattumanvaraisen kehityksen tulosta on omien himojen täyttäminen ainoa tavoiteltavissa oleva asia ja juuri tämän vuoksi epikurolaisuus perustui materialismiin - sillä heille mielenrauhan tuovat nautinnot olivat kaiken edellä.

Usko materialismiin "evoluutioon" poistaa Jumalan/jumalat ylimpänä auktoriteettina ja absoluuttisten lakien antajana ja Tuomarina. Usko materialistiseen evoluutioon ikään kuin vapauttaa ihmisen elämään ”hyvällä omallatunnolla” sellaista elämää kuin ihminen itse haluaa jossa ihminen itse päättää oikeasta ja väärästä.

Epikurolaisuus vastusti jumaluskoja materialisminsa kautta koska he halusivat itse päättää oikeasta ja väärästä. He eivät voineet hyväksyä sitä että jokin jumala olisi määrittänyt heille mikä on oikein ja mikä väärin sillä he halusivat määrittää sen itse jotta he pystyivät tavoitella niitä nautintoja ja himoja jotka toivat heille mielenrauhan. Epikurolaisuuden materialismi ei siis pyrkinyt "tieteellään" totuuteen vaan mielenrauhaan ja siksi epikurolaisuus vastusti materialisminsa kautta kaikkea sellaista elämänkatsomusta ja filosofiaa joka oli tämän tavoitteen tiellä.

EPIKUROLAISUUDEN FILOSOFIA ON NÄHTÄVISSÄ MYÖS TÄMÄN PÄIVÄN MATERIALISMISSA

images_3.jpg

Vaikka kaikki näyttö viittaisi älykkääseen suunnittelijaan, sellainen hypoteesi [oletus] suljetaan tieteen ulkopuolelle, koska se ei ole naturalistinen”. Todd, S.C., A view from Kansas on that evolution debate, Nature 401(6752):423, 1999.

Naturalisti (materialisti) Todd Scott kiteyttää materialistien filosofian selkeällä lauseella - "vaikka kaikki näyttö viittaisi älykkääseen suunnittelijaan, sellainen hypoteesi [oletus] suljetaan tieteen ulkopuolelle, koska se ei ole naturalistinen" .

Materialistien filosofia ei tänä päivänäkään pyri "totuuteen" sillä se hylkää vaikka kaikki todisteet jos ne viittaavat suunnittelijaan (Luojaan). Epikurolaisuuden materialistinen hyökkäys jumaluskoja kohtaan on nähtävissä siis tänäkin päivänä materialistien toiminnassa kun he ovat oman "tieteensä" kautta valmiita hylkäämään vaikka kaikki todisteet jotka viittaavat "Jumalaan." Todd itse asiassa paljastaa tässä myös sen että naturalistinen "tiede" ei perustu näytöistä/todisteista vaan uskomuksista - sillä jos kaikki näyttö (todisteet/havaitut tosiasiat) viittaisi Luojaan ei naturalisteilla tällöin olisi mitään "näyttöä/todisteita" mutta kuitenkin heillä olisi heidän tiede jonka ulkopuolelle he sulkisivat kaikki todisteet.

Materialistit eivät siis ole neutraaleja totuuden etsijöitä niin kuin monet ihmiset on johdettu uskomaan vaan he ovat omien tavoitteidensa (ihminen saa päättää mikä on oikein ja mikä väärin) johdosta valmiit hylkäämään kaikki sellaiset todisteet mitkä ovat materialismia (naturalismia) vastaan. Tässä valossa on helppo ymmärtää myös se miksi materialistisen maailmankatsomuksen omaavat ihmiset vastustavat suurella kiihkolla kreationismia ja miksi kreationistien on vaikeaa esimerkiksi saada vertaisarviointia materialisteilta.

Saar. 1:9 Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla.
1:10 Jos jotakin on, josta sanotaan: "Katso, tämä on uutta", niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä.

Room.1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

Saarnaaja sanoo että mitä on tapahtunut sitä vastakin tapahtuu - ei ole mitään uutta auringon alla. Paavali viittaa roomalaiskirjeen alussa kreikkalaisiin ja kertoo että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niitä vastaan jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Paavali jatkaa että Jumala on ilmoittanut itsensä tekojensa kautta ihmisille ja ihmiset ovat tunteneet Jumalan Hänen tekojensa kautta mutta ne jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa eivät ole halunneet Häntä kunnioittaa. Vaan he ovat muuttaneet Jumalan kunnian (Luojana) katoavaisen "luonnon - ihmisten, lintujen, nelijalkaisten ja matelevien kuvan kaltaiseksi (kaikki eliöt ovat vain osa materialistista evoluutiota)" kunniaksi.

Raamattu sanoo tässä että jotkut ihmiset tietoisesti hylkäävät sen ilmoituksen "todisteen/näytön" jonka Jumala on teoissaan itsestään antanut. Nämä ihmiset hylkäävät Jumala Luojana koska eivät halua kunnioittaa Jumalaa. He vaihtavat Jumalan kunnian Luojana luodun luonnon kunniaksi. He kehuvat olevansa viisaita kun antavat Jumalan kunnian Luojana luodun "luonnon" kunniaksi mutta ovat todellisuudessa tyhmiksi tulleet.

Kuinka tämä onkaan tänä päivänä nähtävissä. "vaikka kaikki näyttö viittaisi älykkääseen suunnittelijaan, sellainen hypoteesi [oletus] suljetaan tieteen ulkopuolelle, koska se ei ole naturalistinen" - Todd Scottin naturalistinen filosofia todistaa täysin sen mistä Raamattu juuri todisti. Vaikka kaikki todisteet viittaavat Luojaan joka on todistanut itsensä teoillaan ihmisille niin materialistit hylkäävät ne. Sillä materialistit eivät "halua" kunnioittaa Jumalaa koska he eivät halua olla alamaisia Luoja Jumalalle vaan he haluavat tehdä omat sääntönsä koska he haluavat noudattaa ja tavoitella niitä nautintoja joista saavat mielenrauhan. Tämän vuoksi materialistit hylkäävät vaikka kaikki todisteet jos ne viittaavat Luojaan vedoten "tieteeseen" sillä kaikki näyttö joka viittaa Luojaan suljetaan tieteen ulkopuolelle naturalistisista (ei tieteellisistä) syistä. Tällaista tiedettä he pitävät viisautena mutta Jumalan silmissä se on tyhmyyttä. Materialistit antavat Jumalan kunnian ja kirkkauden Luojana luodulle luonnolle "evoluutiolle - luontoäidille".

Biblia.2.Pie.3:3. Ja tietäkäät se ensin, että viimeisinä päivinä tulevat pilkkaajat, jotka oman himonsa jälkeen vaeltavat,
4. Ja sanovat: kussa on lupaus hänen tulemisestansa? Sillä siitä päivästä, kuin isät ovat nukkuneet, pysyvät kaikki niinkuin ne luonnon alusta olleet ovat.
5. Mutta tietäen ei he tahdo tietää, että taivaat muinen olivat, ja maa vedestä, joka vedessä Jumalan sanan kautta seisoo.

Raamattu ilmoittaa että viimeisinä päivinä pilkkaajat jotka vaeltavat omien himojensa mukaan (niin kuin epikurolaisuudessa) eivät tietäen tahdo tietää Jumalan luomistekoja! Pilkkaajat jotka vaeltavat omien himojensa mukaan siis tietoisesti hylkäävät tiedon Luoja Jumalasta koska he eivät tahdo tietää. He eivät tahdo tietää koska he eivät tahdo alistua Luoja Jumalan auktoriteetin alle. He tietoisesti hylkäävät Luojan ja kääntävät Hänelle selkänsä.

Room.1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Jokaisen kristityn olisi ensiarvoisen tärkeää ymmärtää se etteivät he ole tieteen hyökkäyksen kohteena vaan jumalattoman maailmankatsomuksen joka hyökkää tieteellisyyden nimissä sitä kuitenkaan olematta! Tästä enemmän artikkelissa - Kaappaus tieteessä.

Lähteet:

- (1) Epikurolaisuus


Saulus-Lähetys / T.T

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »