Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin

11.02.2014

KAKSI ERILAISTA MAAILMANKATSOMUSTA

Monet ihmiset kritisoivat kristittyjä, jotka eivät kannata tasa-arvoista avioliittolakia. Näitä kristittyjä syytetään suvaitsemattomiksi epätasa-arvon kannattajiksi jne... 

Kuinka oikeutettuja nämä syytökset oikein ovat? Sitä pohdin seuraavaksi.

Ensiksi tulee ymmärtää se kuka syyttää ja mistä. Minkälaisen maailmankatsomuksen syyttäjä ja syytetty omaavat, sillä väitän että kyseessä on kahden erilaisen maailmankatsomuksen välinen näkemysero.

Ihmisten maailmankatsomukset muodostuvat niistä asioista, joiden kautta he pyrkivät selittämään itselleen - mistä olemme tulleet - miksi olemme täällä - mihin olemme menossa? Näihin on olemassa kaksi perusoletusta, jotka antavat pohjan näiden kysymyksien selityksille - joko yliluonnollinen Luoja tai sattumanvarainen evoluutio.

Perusta kirjoituksilleni on pyrkiä selittämään ihmisille, miksi he kritisoivat ja syyttävät kristittyjä, joilla on raamatullinen maailmankatsomus.

Kritiikki ja syytökset eivät haittaa kristittyä, vaan se haittaa että nämä syyttäjät elävät valheessa, joka on johtamassa heitä tuhoon.

EVOLUUTIOON PERUSTUVA MAAILMANKATSOMUS JA SEKSUAALISUUS

Ihmiset jotka eivät usko raamatulliseen luomiseen, perustavat poikkeuksetta uskonsa elämän olemassa olosta evoluutioon. Evoluutioon jonka mukaan ihminen on vain sattumalta kehittynyt pitkässä ajassa yksisoluisista alkueläimistä. Mikäli tällainen evoluutio olisi totta, niin ihminen olisi sellainen millaiseksi on sattumalta sattunut kehittymään. Tässä valossa homoseksuaalisuuskin olisi vain yksi sattumanvaraisen kehityksen tulos. Mikäli homoseksuaalisuus sekä heteroseksuaalisuus olisivat vain sattumanvaraisen kehityksen tuloksia, ei olisi mitään moraalista syytä eriarvoistaa niitä. Ihminen olisi vain sellainen, miksi on sattumalta sattunut kehittymään ilman omaa valintaa. Tällöin olisi moraallisesti väärin sanoa että toisenlainen sattuma, johon ihmisellä itsellään ei ole edes ollut mahdollisuutta vaikuttaa, olisi väärin ja toisenlainen oikein.

Evoluutioon perustuvan maailmankatsomuksen mukaan ei ole mitään korkeampaa auktoriteettia joka määrittäisi mikä on oikein ja mikä väärin. Ei ole olemassa oikeaa ja väärää vaan ihmiset saavat itse päättää mikä on oikein ja mikä väärin.

On täysin ymmärrettävää että ihmiset, joiden maailmankatsomus rakentuu evoluution pohjalta eivät näe homoseksuaalisuutta sen "tuomittavanpana" kuin heteroseksuaalisuuttakaan. Näin siksi että he uskovat että kummatkin seksuaalisuudet ovat sattumanvaraisen kehityksen muotoja eikä ihminen ole itse voinut vaikuttaa siihen millaiseksi on kehittynyt seksuaalisesti. Tässä valossa evouutioon uskovat ihmiset eivät voi tietystikkään ymmärtää ja käsittää sitä miksi homoseksuaalisuus olisi väärin mutta heteroseksuaalisuus ei niin kuin kristityt jotka uskovat Raamattuun näkevät asian.

RAAMATULLISEEN LUOMISEEN PERUSTUVA MAAILMANKATSOMUS JA SEKSUAALISUUS

Raamatun mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseensa. Tämä tarkoittaa sitä että ihmisen ajatusten ja tekojen tulisi olla Jumalan ajatusten ja tekojen mukaisia. Jumala antoi ihmiselle lain joka oli ohjeeksi ja neuvoksi miten elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Koska Jumala loi ihmisen tarkoittaa se myös sitä että Jumala omistaa ihmisen. 

Raamatun mukaan ihmiset ovat siis alamaisia Luojajumalalle joka omistaa ihmiset ja joka myös tulee tuomitsemaan ihmiset jos ihmiset elävät vastoin Jumalan antamaa lakia. Raamatun mukaan Jumala määrittää oikean ja väärän - lain ja laittomuuden koska Jumala on elämän antaja ja Herra.

Jumalan antaman lain mukaan homoseksuaalisuus on syntiä ja kauhistus Jumalan edessä. Raamatun mukaan homous johtuu siitä että ihmiset eivät halua tuntea Jumalaa. Kun ihmiset muuttavat sydämessään katoamattoman Jumalan kirkkauden ja kunnian Luojana katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi ovat ihmiset silloin ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Eli kun ihmiset hylkäävät Jumalan Luojana ja antavat Luojan kunnian luodulle luonnolle on ihmisten ymmärtämätön sydän pimentynyt. Tällöin Jumala jättää ihmiset luonnottomien lihanhimojen valtaan jotka vallitsevat tässä turmeluksen orjuuteen annetussa maailmassa synnin vuoksi. 

Raamatun mukaan Jumala tulee tuomitsemaan homoseksuaalisuuden harjoittamisen. Raamatun mukaan homoutta harjoittavat eivät voi periä Jumalan valtakuntaa, vaan he joutuvat iankaikkisuudeksi tulijärveen. Jumala siis tuomitsee ankarasti homouden sanassaan.

Kristitty jonka maailmankatsomus perustuu Jumalan antamaan ilmoitukseen näkee siis homoseksuaalisuuden synninvalintana - se on ihmisen sydämen valinta Jumalan tahdon vastaiseen elämään vaikka ihminen ei itse edes tiedostaisi valintaa. Sillä moni omaksuu ja antautuu niille vääristyneille lihanhimoille jotka tässä turmeluksen orjuuteen annetussa maailmassa vaikuttavat koska he eivät tunne Jumalaa vaan ovat antaneet Jumalan kunnian luonnolle. 

Koska Raamatun mukaan homous on synninvalinta jonka harjoittajat joutuvat iankaikkisuudeksi tuli järveen niin on täysin selvää että raamatullisen maailmankatsomuksen omaava ihminen haluaisi että homoseksuaali kääntyisi kapinastaan Luojaansa kohtaan jotta ei tuhoutuisi. Raamatullisen maailmankatsomuksen omaava ihminen näkee homoseksuaalin rakkaana lähimmäisenä joka elää sellaista elämää joka on tuhoamassa rakasta lähimmäistä. Raamatullisen maailmankatsomuksen omaava ihminen haluaa tietysti lähimmäiselleen vain hyvää - sillä Jumalan sana sanoo "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Tämä lähimmäisenrakkaus tulee tietysti nähdä sitten raamatullisen maailmankatsomuksen kautta jossa homoseksuaalisuus on pahuutta ja siten homouden (synnin) rakastaminen olisi pahuuden rakastamista. Raamattu opettaa rakastamaan kaikkia ihmisiä rakkaina lähimmäisinä henkilöön katsomatta mutta vihaamaan syntiä. Näin siksi että synnin harjoittaminen johtaa tuhoon.

Tulee siis ymmärtää, että tämä hyvä mitä raamatullisen maailmankatsomuksen omaava ihminen haluaa lähimmäiselleen, tulee nähdä raamatullisen maailmankatsomuksen valossa. Raamatun valossa homoseksuaalisuus on pahuutta jonka Jumala tuomitsee ja siksi homoseksuaalille hyvää ja terveellistä olisi tehdä parannus homouden synnistä. Raamatullisen maailmankatsomuksen omaava ihminen haluaisi siis että homoseksuaali tekisi parannuksen homouden synnistä sillä synti tuhoaa ihmisen jos ihminen ei tee siitä parannusta.

Raamatun mukaan usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Jumalan sanassa on voima muuttaa ihmisten sydämet Jumalan tahdon mukaiseen elämään jos ihmiset vain haluavat nöyrtyä Luojansa edessä Hänen sanansa kuulosta. Raamatullisen maailmankatsomuksen valossa kristittyjen julistus homoseksuaaleille homoseksuaalisuuden vääryydestä on siis todellista rakkautta näitä lähimmäisiä kohtaan. Se on rakkautta joka toivoo että rakkaat lähimmäiset voisivat kääntyä tieltä joka on johtamassa rakkaita lähimmäisiä tuhoon. Siksi kristityt julistavat Jumalan sanaa joka ilmoittaa mikä on oikein ja väärin jotta lähimmäiset voisivat tehdä parannuksen vääryydestä. Kristityt siis julistavat Kristuksen rakkauden evankeliumia jossa on voima antaa ihmisille mielenmuutos parannukseen totuutta ymmärtämään. Kristityt eivät pakota ketään muuttumaan, vaan he suosittelevat Jumalan sanan totuutta lähimmäisten omalletunnolle ja Jumalan sana muuttaa sitten niiden lähimmäisten maailmankatsomuksen jotka nöyrtyvät sanan kuulosta.

EI SUVAITSEMATTOMUUDESTA VAAN RAKKAUDESTA

Raamatullisen maailmankatsomuksen omaavat ihmiset eivät ole suvaitsemattomia homoseksuaaleja kohtaan vaan he rakastavat heitä ja haluavat että homot kääntyisivät parannukseen ja pelastusivat tuholta johon homouden harjoittaminen johtaa. Jumalan tahdon mukaiseen lähimmäisenrakkauteen ei kuulu synnin tukeminen ja kannattaminen lähimmäisen elämässä sillä synti tuhoaa ihmistä. Se miksi monet ihmiset eivät näe ja ymmärrä tätä johtuu siitä että heillä on täysin erilainen maailmankatsomus. Maailmankatsomus joka perustuu evoluutioon ja siksi nämä ihmiset eivät näe homoseksuaalisuutta syntinä vaan sattumanvaraisen kehityksen muotona johon ihminen ei itse edes voi vaikuttaa.

Kiista kristittyjen ja evoluutioon uskovien välillä tasa-arvoisesta avioliittolaista on siis todellisuudessa kiista kahden täysin erilaisen maailmankatsomuksen välillä. Kahden täysin erilaisen elämänkatsomuksen välillä.

Se täytyy muistaa että koko avioliitto käsitys perustuu alkujaan myös Raamatun ilmoitukseen. Avioliiton historiallinen perusta on Raamatussa. Avioliitto on Jumalan lahja ja suoja ihmisille jossa mies ja vaimo voivat elää hyvää ja tervettä rakkaus-elämää. Kristityt eivät voi olla tukemassa sellaista toimintaa joka heidän maailmankatsomuksensa mukaan ajaisi lähimmäisiä kohti tuhoa. Tasa-arvoinen avioliittolaki on raamatullisen maailmankatsomuksen mukaan asia joka vain tukee sitä syntiä joka on johtamassa rakkaita lähimmäisiä kohti tuhoa. Sillä Jumalan silmissä tasa-arvoinen avioliittolaki ei muuta homoutta hyväksi vaikka kuinka homouden harjoittajat solmisivat maallisia liittoja.

Raamatullisen maailmankatsomuksen omaavat ihmiset eivät siis tue tasa-arvoista avioliittolakia siksi että he rakastavat homoja eivätkä voi osallistua siksi tukemaan asioita jotka ovat tukemassa homouden synnin harjoittamista. Raamatullisen maailmankatsomuksen omaavat ihmiset eivät siis tue tasa-arvoista avioliittolakia koska rakastavat homoja. Raamatullinen lähimmäisenrakkaus ei halua lähimmäiselle mitään pahaa - synti tuhoaa ihmisen ja siksi raamatullinen lähimmäisenrakkaus ei tue ja kannata syntielämää lähimmäisen elämässä.

Kyseessä ei ole tasa-arvo kysymys vaan kyse on siitä mikä on oikein ja väärin - laillista ja laittomuutta. Tasa-arvoisen avioliittolain kannattajat pyrkivät kristillisestä maailmankatsomuksesta käsin katsottuna muuttamaan lain laittomuudeksi ja hyvän pahaksi.

Jesaja.5:20 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi! 
5:21 Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!

MIKSI REKISTERÖITY PARISUHDELAKI EI KELPAA TASA-ARVOISTA AVIOLIITTOLAKIA AJAVILLE?

Tasa-arvoista avioliittolakia ajavat ihmiset näkevät raamatullisen maailmankatsomuksen suvaitsemattomuutena vaikkei se sitä ole. Itse asiassa ne jotka syyttävät kristittyjä suvaitsemattomiksi tässä asiassa ovat itse suvaitsemattomia kristittyjen maailmankatsomusta ja näkemystä kohtaan. He eivät halua suvaita raamatullista maailmankatsomusta ja siksi he haluavat tuhota ja muuttaa koko avioliitto käsitteen vain miehen ja vaimon välisenä liitona. Tämä on se todellinen syy miksi näille ihmisille ei kelpaa homoille jo räätälöity ikioma "rekisteröity parisuhdelaki" jossa on kaikki samat oikeudet kuin "avioliitossa" paitsi sukunimen muutos ja perheen ulkopuolinen adoptio oikeus.

Jos nämä tasa-arvoista avioliittolakia ajavat ihmiset olisivat suvaitsevaisia raamatullista maailmankatsomusta ja perinteitä kohtaan niin he ilomielin hyväksyisivät rekisteröidyn parisuhdelain ja ajaisivat tähän lakiin muutoksia. Mutta koska todellisuudessa kyse on kahden erilaisen maailmankatsomuksen ja niiden välisen suvaitsemattomuuden taistosta niin siksi rekisteröity parisuhdelaki ei kelpaa tasa-arvoista avioliittolakia ajaville vaan heidän tulee saada tuhota/muuttaa perinteinen raamatullinen käsitys avoliitosta. Sillä tämän kautta myös homous nähdään entistä vähemmän syntinä ja vääränä koska hekin saavat avioliiton joka on Jumalan lahja - Raamatun mukaan.

Tasa-arvoista avioliittolakia ajaville ei siis kelpaa vain samat "maalliset oikeudet", sillä niitä voisi ajaa jo homoille rekisteröityyn omaan parisuhdelakiin, vaan he haluavat itselleen raamatullisesta maailmankatsomuksesta nousevan pyhän liiton. Toisin sanoen he haluavat muuttaa raamatullisen maailmankatsomuksen käsitteitä - koska todellinen taisto käydään kahden täysin erilaisen maailmankatsomuksen välillä.

SUMMA SUMMARUM

Kysymyksessä tasa-arvoisesta avioliittolaista on todellisuudessa kyse kahden erilaisen maailmankatsomuksen välisestä taistelusta. Nämä maailmankatsomukset ovat täysin toisiaan vastaan. Toinen (evoluutioon perustuva) ei tunnusta syntiä eikä Luojaa jolla olisi valta sanoa mikä on oikein ja mikä väärin. Toinen (luomiseen perustuva) tunnustaa Luojajumalan ja pitää Jumalan sanan vastaisia tekoja syntinä (vääryytenä). Nämä kaksi maailmankatsomusta ovat sotajalalla toisiaan vastaan. Ne eivät mahdu samaan pöytään vaikka tällä hetkellä istuvatkin saman pöydän ääressä. Todellinen taistelu (henkinen) käydään siis maailmankatsomuksien tasolla. Tämä asia on mielestäni ensiarvoisen tärkeää ymmärtää jotta voi oikeasti ymmärtää sen mistä kiistat ja suuret tunnekuohut tasa-arvoisen avioliittolaki keskustelun ympärillä johtuvat.

Kun Jeesuksen opetuslapset julistivat Kristuksen evankeliumia juutalaisille niin juutalaiset ymmärsivät mitä esimerkiksi synti ja Jumalan tuomio tarkoittivat koska heidän maailmankatsomuksensa perustui vanhaan testamenttiin. Tämän vuoksi opetuslapset pystyivät suoraan julistamaan juutalaisille Jeesusta Messiaana.

Kun Paavali julisti kreikkalaisille evankeliumia niin hän lähti erilaisesta pisteestä liikkeelle kuin opetuslapset. Paavali aloitti julistamaan Jumalaa Luojana joka on luonut kaiken sillä kreikkalaisilla oli erilainen maailmankatsomus kuin juutalaisilla. Nyky-yhteiskunta ajattelee hyvin paljon kreikkalaisittain ja tämä tuleekin ottaa huomioon evankeliumin julistuksessa.

Saulus-Lähetys / T.T

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »