Oletko hyvä ihminen?

08.02.2014

Monet ihmiset ajattelevat että he ovat hyviä ihmisiä jotka elävät hyvää ja kuuliaista elämää. He ajattelevat että he ovat niin hyviä ihmisiä ettei Jumalalla ole heissä mitään tuomittavaa. Mutta ovatko nämä ihmiset oikeasti niin hyviä ihmisiä ettei Jumala heitä tuomitsisi? Raamattu sanoo että yksin Jumala on hyvä. Raamatun mukaan kukaan ihminen ei itsessään ole hyvä vaan ainoastaan Jumala on hyvä. Raamatun mukaan kaikki ihmiset ovat itsessään pahoja. Tämä voi kuulostaa aluksi rankalta väitteeltä mutta tutkitaanpa hieman asiaa. Sovitetaanpa hieman Jumalan lakia omalletunnollemme.

Jumalan laki

2. Moos. 20:1 Ja Jumala puhui kaikki nämät sanat, sanoen:

  1. 20:2 Minä (olen) Herra sinun Jumalas; joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt olen.20:3 Ei sinun pidä muita jumalia pitämän minun edessäni.
  2. 20:4 Ei sinun pidä tekemän sinulles kuvaa eikä jonkun muotoa, niiden jotka ylhäällä taivaassa ovat, eli niiden, jotka alhaalla ovat maan päällä, eikä niiden, jotka vesissä maan alla ovat. 20:5 Ei sinun pidä kumartaman niitä, eikä myös palveleman niitä: Sillä minä, Herra sinun Jumalas, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat; 20:6 Ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat, ja pitävät minun käskyni.
  3. 20:7 Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun Herras Jumalas nimeä; sillä ei Herra pidä sitä rankaisemata, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
  4. 20:8 Muista sabbatin päivää, ettäs sen pyhittäisit. 20:9 Kuusi päivää pitää sinun työtä tekemän ja kaikki askarees toimittaman. 20:10 Mutta seitsemäntenä päivänä on Herra sinun Jumalas sabbati: silloin ei sinun pidä yhtään työtä tekemän, eikä sinun, eikä sinun poikas, eikä sinun tyttäres, eikä sinun palvelias, eikä sinun piikas, eikä sinun juhtas, eikä sinun muukalaises, joka sinun portissas on. 20:11 Sillä kuutena päivänä on Herra, taivaan ja maan ja meren tehnyt, ja kaikki mitä niissä ovat, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä. Sentähden siunasi Herra sabbatin päivän, ja pyhitti sen.
  5. 20:12 Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs, ettäs kauvan eläisit maan päällä, jonka Herra sinun Jumalas antaa sinulle.
  6. 20:13 Ei sinun pidä tappaman.
  7. 20:14 Ei sinun pidä huorin tekemän.
  8. 20:15 Ei sinun pidä varastaman.
  9. 20:16 Ei sinun pidä väärää todistusta sanoman sinun lähimmäistäs vastaan.
  10. 20:17 Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimmäises huonetta. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises emäntää, eikä hänen palveliaansa, eikä piikaansa, eikä hänen härkäänsä, eikä mitään mikä sinun lähimmäises on.

Jumalan iankaikkinen laki on kymmenen käskyä jotka Herra Jumala kirjoitti omalla sormellaan. Jumalan lain rikkojat joutuvat tuomiolle Jumalan eteen. Jumala on oikeudenmukainen Tuomari joka tuomitsee ihmiset Hänen lakinsa mukaan. Jumalan asettama vankila Hänen lakinsa rikkojille on helvetti.

Jokainen sovittakoon omalletunnolleensa seuraavan;

1) Oletko koskaan lausunut turhaan Herran sinun Jumalasi nimeä? (3 käsky)

2) Oletko pyhittänyt sabatin? (4 käsky)

3) Oletko vihannut lähimmäistäsi? Raamattu opettaa että joka vihaa lähimmäistään on murhaaja (1.Joh.3:15) (6 käsky)

4) Oletko katsonut lähimmäistäsi himoiten häntä? Jeesus sanoo että joka katsoo lähimmäistään himoiten on jo tehnyt sydämessään huorin hänen kanssaan (Matt5:28). (7 käsky).

5) Oletko varastanut koskaan mitään? (8 käsky)

6) Oletko valehdellut koskaan? (9 käsky)

7) Oletko koskaan himoinnut jotain lähimmäisesi omaa? (10 käsky)

Tässä oli vain seitsemän Jumalan lain käskyä ja yhdenkin niiden rikkominen tekee ihmisestä Jumalan lainrikkojan jonka oikeudenmukainen Tuomari tuomitsee vankilaan (helvetti) - sillä synti ei voi periä Jumalan valtakuntaa.

Laittomuuden palkka

1.Kor.6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 
6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. 

Jaak.2:10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. 
2:11 Sillä hän, joka on sanonut: "Älä tee huorin", on myös sanonut: "Älä tapa"; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja. 

Kaikki ihmiset ovat rikkoneet Jumalan lakia ja tämän vuoksi jokainen ihminen on omilla teoillaan ansainnut joutua Jumalan vankilaan. Ihmistä ei auta viimeisellä tuomiolla selittelyt tapaan - "no en uskonut sinuun Jumala enkä uskonut helvettiin ja lakiisi ja katsos olen mukava kaveri".

Jos ihminen tappaa ja raiskaa niin ei oikeidenmukainen tuomari päästä rikollista vapaaksi jos rikollinen sanoo ettei uskonut tuomariin, vankilaan ja lakiin sekä väittää olevansa mukava kaveri. Vaikka rikollinen olisikin mukava kaveri niin oikeudenmukainen tuomari passittaa tällaisen rikollisen lukemaan tiilenpäitä laittomuuden harjoittamisesta.

Jumala on pyhä ja oikeidenmukainen Tuomari joka tuomitsee ihmiset heidän tekojensa mukaan. Tämä tarkoittaa sitä että kaikki ihmiset ovat syyllisiä laittomuuteen Jumalan edessä - laittomuuden palkka on vankila (helvetti = toinen kuolema).

Raamatun mukaan kukaan ihminen ei pysty teoillaan ansaitsemaan Jumalan valtakuntaa. Kukaan ihminen ei pysty pitämään Jumalan lakia. Kaikki ihmiset ovat omassa itsessään pahoja ja lainrikkojia. Raamattu opettaa että synnin palkka on kuolema. Jokainen luotu ihminen joutuu maksamaan rikoksistaan Luojaansa kohtaan hengellään jonka on Luojaltaan saanut.

Vain Jumalan armo joka on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa voi pelastaa ihmisen Jumalan vankilasta (helvetistä)

Jumala rakastaa niin ihmisiä että tuli itse lihaan Jeesuksessa Kristuksessa ja otti meidän syntimme (rikoksemme) päällensä ja kärsi meidän puolesta meille kuuluvan rangaistuksen (kuoleman). Jeesus maksoi omalla hengellään jokaisen ihmisen syntien palkan kärsittyään kuolemanrangaistuksen meidän edestä. Jumala ei pakoita ketään valtakuntaansa (paratiisiin) mutta tarjoaa sitä jokaiselle ihmiselle ilmaiseksi.

Tämän vuoksi jokainen ihminen joka ottaa vastaan tämän Jeesuksen armon ja sovituksen tunnustamalla Jeesus Herraksi (Jumalaksi) armahdetaan viimeisellä tuomiolla sillä Jumala katsoo silloin että ihmisen synneistä on jo maksettu synnin palkka. Jokainen joka halveksii Herran Jeesuksen ristinkuolemaa ja hylkää Jeesuksen tarjoaman armon ja sovitusmaksun joutuu itse vastaamaan rikoksistaan Herra Jumalalle.

Kun ihminen nöyrtyy Luojansa edessä Jumalan sanan kuulemisen kautta tunnustamaan syntinsä (rikoksensa) ja haluaa tehdä niistä parannuksen vedoten Herran Jeesuksen ristinkuolemaan niin Jumala armahtaa ihmisen iankaikkisen elämän armolahjalla uskolla Herraan Jeesukseen. Tällöin Jumala antaa ihmiselle Pyhän Henkensä jonka kautta Jumalan rakkaus vuodatetaan ihmisen sydämeen. Jumalan rakkaus alkaa sitten kasvattamaan ihmistä Jumalan tahdon (lain) mukaiseen elämään jossa ihminen ilomielin haluaa rakastaa Luojaansa ja elää Hänen tahtonsa mukaan.

Uskonelämä on kasvuprosessi jossa Jumalan sanan ja Hengen avulla kasvetaan kohti Jumalan Pojan kuvankaltaisuutta (synnittömyyttä). Kenestäkään ihmisestä ei tule kuitenkaan täysin synnitöntä tässä ajassa vaikka uskonelämä kasvattaakin Jeesuksen opetuslapsia kohti synnittömyyttä. Vasta kun Herra Jeesus palaa takaisin Herran päivänä muuttaa Hän omansa (ne jotka uskovat Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa) Hänen kirkkauteensa.

Tiit.2:11. Sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt.
12. Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään,
13. Ja odottamaan autuaallista toivoa, ja suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen ilmestystä,
14. Joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastais ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistais*, ahkeraksi hyviin töihin.

Saulus-Lähetys / T.T

Are You a Good Person?

17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Luomisevankeliointi on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
24.01.2015Saulus-Lähetys tilaisuus Seinäjoella 11.2.2015
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintamenetelmä
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden 8.1 - luominen tilaisuudesta
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
08.12.2014Videomainos - Vastaako todistusaineisto luomista?
08.12.2014Vastaako todistusaineisto luomista?
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
18.11.2014TULOSSA - Aatami ja Eeva sopivat todistusaineistoon
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
04.11.2014Saulus-Lähetys etsii asianhoitajaa
01.11.2014Tiede on todiste Luoja Jumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
29.09.2014Viron avustustyö - Video
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
22.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 3: Pekka Reinikainen, Katsottavissa!
14.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 2: Matti Leisola, Katsottavissa
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista
14.03.2014Rukouksesta osa 4
12.03.2014Rukouksesta osa 3
10.03.2014Rukouksesta osa 2
06.03.2014Rukouksesta osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee Raamatullista maailman ikää
25.02.2014Elämänkatsomustieto ja uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankatsomuksen vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?
03.02.2014Jumala on heikoissa väkevä
13.01.2014Sinulla on mahdollisuus voittaa
01.01.2014Luominen/Evoluutio osa 11: Sokeat luolakalat
22.12.2013Viron avustukset perille

Näytä lisää »