Luominen - Evoluutio osa 10: Lajien monimuotoisuus

29.11.2013

Raamatullinen luotu laji ja ihmisten tekemät lajimääritykset eivät tarkoita samaa asiaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on se että Raamatullinen luotu koiralaji sisältää kaikki koira "suvun" lajit eli sudet, kojootit, sakaalit sekä noin 120 eri koirarotua. Saman lajin edustajat voivat risteytyä keskenään ja siitä tiedämme että kyseiset eliöt kuuluvat samaan luotuun lajiin sillä - "Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan." Ja tapahtui niin: Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Eli saman luodun lajin edustajat voivat lisääntyä keskenään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä että kaikki saman luodun lajin edustajat lisääntyisivät keskenään luonnossa vaikka heillä olisi siihen geneettinen mahdollisuus. Esimerkiksi villakoira on onnistuneesti risteytetty suden, kojootin ja sakaalin kanssa koska ne kuuluvat alkujaan samaan koira "lajiin" (polveutuvat samasta alkukoiraparista/baramiinista). Tanskandoggi ja chihuahua eivät kykene lisääntymään keskenään luonnossa (suuren kokoeron vuoksi) jonka vuoksi niitä voisi evolutionistisen lajikäsityksen mukaan kutsua eri lajeiksi mutta ne voidaan risteyttää keinosiemennyksellä koska kummatkin kuuluvat samaan lajiin "koira".

Geneettinen lisääntymismahdollisuus kertoo siis saman luodun lajin edustajista vaikka kyseiset rodut eivät enää luonnossa normaalisti risteytyisikään keskenään. Raamatullinen luotu laji käsite eroaa siis suuresti ihmisten kehittämistä "laji" käsitteistä sillä ihmisten lajimääritysten mukaan esimerkiksi sudet, kojootit, sakaalit sekä koirat ovat kaikki eri lajia.

Jumalan luoma alkukoirapari eli baramiini sisälsi todella suuren perimän monimuotoisuuden (muuntelukyvyn) sillä tästä alkukoiraparista on voinut ajansaatossa syntyä luonnonvalinnan, rekombinaatioiden ja mutaatioiden kautta lajiutumista jossa nämä prosessit ovat synnyttäneet kaikki nykyään näkemämme koira "suvun" lajit eli sudet, kojootit, sakaalit sekä noin 120 eri koirarotua.

Huomioitavaa on se että nämä prosessit luonnonvalinta, rekombinaatiot sekä mutaatiot eivät tuo perimään mitään ennestään täysin uutta informaatiota vaan ne toimivat vain jo olemassa olevan informaation puitteissa "muuttaen" sitä. Huomaa että käytin sanaa "muuttaa" en "lisätä", sillä on todella suuri ero muutammeko jo olemassa olevaa vain lisäämmekö täysin uutta. Nämä biologiset prosessit pystyvät vain ensimmäiseen eli jo olemassa olevan muuttamiseen ja siihenkin vain tietyssä rajassa ja raja on se mihin eliöiden perimän monimuotoisuus riittää.

- Luonnonvalinta voi valita vain jo olemassa olevasta informaatiosta, se ei voi kehittää mitään täysin uutta.

- Rekombinaatio voi sekoittaa/yhdistellä vain jo olemassa olevaa informaatiota, se ei voi kehittää mitään täysin uutta.

- Mutaatio voi rikkoa vain jo olemassa olevan informaation, se ei voi kehittää mitään täysin uutta.

Nämä prosessit eivät siis voi kehittää mitään täysin uutta informaatiota vaan ne voivat ainoastaan muokata jo olemassa olevaa. Rekombinaatioiden kautta voidaan jo olemassa olevasta informaatiosta saada uusia yhdistelmiä jotka tuottavat uusia piirteitä mutta näiden piirteiden informaatio oli siis jo olemassa ennen näitä prosesseja. Rekombinaatiot pystyvät siis tuomaan esiin Jumalan genomiin pakkaamaa suurta moninaisuutta koska rekombinaatiot synnyttävät uusia yhdistelmiä jo olemassa olevasta informaatiosta.

Esimerkiksi: Ihmisillä on kahdenlaisia kromosomisarjoja. Sanotaan vaikka, että tietty osa Aatamin ykköskromosomista on "GGGGGGGGGG", joka tarkoittaa vihreää versiota. Ykköskromosomin toinen kopio on "bbbbbbbbbb", joka tarkoittaa sinistä versiota, mutta sininen on resessiivinen. Henkilöllä, jolla on kokonaan G:stä koostuvan kromosomin yksi tai kaksi kopiota, on vihreä versio. Henkilöllä, jolla on kokonaan b:stä koostuvan kromosomin yksi tai kaksi kopiota, on sininen versio. Varhaisessa populaatiossa noin 75 prosentilla ihmisistä on vihreä versio ja 25 prosentilla sininen versio.

Miten tämä prosessi tuottaa uusia piirteitä? Homologiset kromosomit järjestyvät yhdestä sukupolvesta seuraavaan vaihduntaprosessin kautta. Jos vaihdunta tapahtuu sekvenssin keskellä, voi tulla kromosomi, jossa lukee GGGGGbbbbb ja joka aiheuttaa purppuranpunaisen version. Se on upouusi asia, uusi piirre, jota ei ole koskaan ennen nähty. Tämä johtuu muutoksesta DNA-sekvenssissä. Uusia piirteitä (joista käytetään toisinaan virheellistä tai puhekielistä geenit-ilmaisua) voi siis ilmetä homologisen rekombinaation kautta. Mutta se ei ole mutaatiota. Rekombinaatio on osa älykkäästi suunniteltua genomia ja paljastaa yleensä vain tietoja, jotka Luoja pakkasi genomiin aikaisemmin.

Mitä monimuotoisempi eliöiden perimä on, sitä enemmän rekombinaatioilla on mahdollisuuksia synnyttää uusia variaatioita (piirteitä) jo olemassa olevista. Sopeutuminen olosuhteisiin erikoistuttaa populaatioita koska valinnan kautta vain tietyt muodot saavat edun. Näin eliöt ovat erikoistuneet muuttaessaan ympäri maapallon ja erikoistuminen on tapahtunut niiden populaatioiden geenivaraston kustannuksella, josta valinta on aina valinnut olosuhteiden perusteella. Tämä tarkoittaa sitä että nykyään eliöt ovat erikoistuneet olosuhteisiin ja sen vuoksi niiden perimän monimuotoisuus on köyhtynyt laajalti koska muodot joita tietyt olosuhteet eivät suosi on karsittu pois. Näin erikoistuneiden populaatioiden geenivarasto on köyhempi kantapopulaatioon nähden ja siksi niillä on nykyään vähemmän rekombinaatio mahdollisuuksia. Eli lajiutuminen köyhdyttää populaatioiden muuntelukykyä.

Koska siis biologiset luonnonprosessit tekevät eliöistä erikoistuneempia ja perimältään köyhempiä niiden kantapopulaatioihin nähden niin se tarkoittaa sitä että alkuperäiset luodut lajit olivat tietysti niin monimuotoisia perimältään että niistä on näiden biologisten prosessien kautta voinut muodostua näkemämme eliöiden moninaisuus.

Tämä voidaan todistaa jalostuksen kautta, joka toimii täysin samojen biologisten lakien mukaan kuin luonnonvalintakin. Jalostuksessa eli keinotekoisessa valinnassa koirat erikoistuvat jalostajien tarpeiden mukaan. Jalostettujen muotojen perimä on köyhdytetty monimuotoisuudesta ja siksi jalostetut muodot ovat geneettisesti samanlaatuisia. Perimän monimuotoisuuden köyhtyminen tarkoittaa että perimässä on rajoitetumpi määrä eri alleeleja ja näin rekombinaatiomahdollisuudet ovat pienentyneet. Tämä merkitsee vähäisempää muuntelumahdollisuutta ja tästä seuraa että populaatio voi entistä huonommin sopeutua muuntuviin ympäristöolosuhteisiin, koska niiden sopeutumiskyky on heikentynyt. Tämän vuoksi jalostetuista (erikoistuneista) koiraroduista ei voida enää alkaa jalostamaan muita koirarotuja sillä, niiden perimän monimuotoisuus on karsittu jo loppuun.

Sen sijaan sekarotuisista koirista voidaan synnyttää kaikki näkemämme nykyiset koirarodut. Näin siksi että sekarotuisten koirien perimä on paljon monimuotoisempi eli muuntelukykyisempi koska niiden perimää ei ole karsittu niin kuin jalostettujen rotujen. Siten sekarotuisten koirien keskuudessa ei nähty villakoiria satoja vuosia sitten. Mutta jos olisimme katsoneet niitä tarkkaan olisimme huomanneet että ainakin joitakin nykyajan villakoirien piirteitä olisi ollut havaittavissa siellä täällä.

Sekarotuiset koirat ja jalostetut rotukoirat vahvistavat meille sen mitä lajiutumisessa tapahtuu luonnonvalinnan, rekombinaatioiden sekä mutaatioiden kautta. Niissä eliöt erikoistuvat geenivaraston kustannuksella.

sekarotuinen.jpg
 Sekarotuinen koira

Sekarotuisista koirista voimme edelleen synnyttää vielä kaikki nykyiset koirarodut. Kun katsomme sekarotuisia koiria, emme näe niissä kaikkia nykyisten rotujen selviä piirteitä. Mutta sekarotuisten koirien geenivaraston moninaisuudesta johtuen niiden jo olemassa olevasta informaatiosta voidaan rekombinaatioiden avulla saada esiin kaikkien nykyisten koirien piirteet.


koirarodut.jpg


Samoin Nooan arkin alkukoiraparista saatiin luonnonvalinnan ja rekombinaatioiden kautta kaikki nykyiset sudet, kojootit, sakaalit sekä 120 koirarotua! Alkukoiran ei tarvinnut näyttää tuota sekarotuista koiraa kummemmalta sillä ulkokuori ei kerro sitä kuinka rikas (muuntelukykyinen) perimä on.

Se mikä tulee huomata, on se että tämä lajiutumistapahtuma on päinvastainen tapahtuma mitä evoluutioteorian mukaisessa kehitysopissa tulisi tapahtua. Alkukoirien lajiutuessa moniksi roduiksi ei tapahtunut sellaista evoluutiota jossa bakteerista kehittyisi - koira pitkässä ajassa vaan päinvastoin. Lajiutuminen tapahtui jo olemassa olevan informaatiovaraston kustannuksella jota valinta, rekombinaatiot sekä mutaatiot muuttivat. Alkukoira sisälsi siis informaation kaikkiin siitä muodostuneisiin eri rotuihin mutta nämä osapopulaatiot eivät enää sisällä informaatiota alkukoiraan koska kyseiset muunteluprosessit tapahtuvat informaatiovaraston kustannuksella. Lajiutuminen näin ollen on täysin päinvastainen tapahtuma kuin kuviteltu evoluutio.

Toisena esimerkkinä mainittakoon havaijilainen kasvilaji - Hawaiian Silversword Alliance. Havaijilla on todennäköisesti yhdestä kantapopulaatiosta muodostunut noin 50 osapopulaatiota, jotka pystyvät ainakin osittain risteytymään keskenään. Tietynlaisesta kantakasvipopulaatiosta on syntynyt useita osapopulaatioita, joista jotkut eroavat huomattavasti näöltään sekä kooltaan. Kuitenkin niidenkin kohdalla on kyse samanlaisesta tapahtumasta kuin koiraesimerkissämme. Mitään uutta ei ole kehitetty, vaan on ainoastaan rekombinaatioiden kautta paljastettu/tuotu esiin jo kantalajiin pakattua (piilossa ollutta) tietoa, joka mahdollistaa tämän monimuotoisuuden.

dubautia_latifolia.png
 Kuvissa nuori Dubautia latifolia

Joidenkin lähteiden mukaan Dubautia latifolia olisi voinut kasvaa alla olevan puumaisen kasvin kaltaiseksi:

dlati_big.jpg
 Täysikasvuinen Dubautia latifolia

Jos tämä puumainen kasvi on todellakin Dubautia latifolia, joka näyttää nuorempana jopa hieman kukkamaiselta niin kuin kuvissa näkyy, tulee huomata seuraava:

Nuori kasvi sisältää jo informaation tälle puumaiselle kasville sillä kyseessä on saman kasvin eli Dubautia latifolian eri kasvuvaiheet jotka myös kuvissa on havaittavana. Koska kyseessä on samasta kasvista, Dubautia latifoliasta ja sen eri kasvuvaiheista, niin tällaista esimerkkiä ei voi käyttää todisteena sille että kukista syntyisi evoluution kautta puita. Dubautia latifolia sisältää jo siemenessään ohjeet puumaiselle kasville mutta nuoressa kasvuvaiheessa kasvissa ei ole vielä niin puumaista runkoa.

Nuorta Dubautia latifoliaa katsoessaan mieleen ei heti juolahtaisi että kyseinen kasvi tulee vanhempana näyttämään kuvan puumaiselta kasvilta, mutta kuitenkin näin ilmeisesti on käynyt. Tosin eipä nuorta kuusentaimeakaan katsellessa heti välttämättä olettaisi siitä kasvavan suuren kuusen.

kuusentaimi.png
 Kuusentaimi.
Kuva: Samuell. Lisenssi: CC BY 3.0

Se mikä nyt kannattaa erityisesti huomioida, on se että me emme näe nuoressa Dubautia latifoliassa selviä puumaisia piirteitä mutta silti ne ovat kasvin rakennusohjeissa. Samoin meidän ei tarvitse nähdä kantapopulaatiossa kaikkia osapopulaatioiden (piirteitä/muotoja) vaikka informaatio niihin onkin jo pakatussa muodossa kantapopulaation genomissa. Rekombinaatiot sekä luonnonvalinta sitten "avaavat" tämän pakatun tiedon ja tuovat sen esiin eri variaatioina jo olemasta olevasta tiedosta. Tulee kuitenkin muistaa se että rekombinaatiot ja luonnonvalinta ovat aina riippuvaisia geenivaraston jo olemassa olevasta tiedosta ja siksi niiden tuottamat eri variaatiot (erikoistumiset) ovat rajallisia sekä alkuperäistä varastoa köyhdyttäviä.

Näillä Hawaiian Silversword Alliance -populaatioilla on useilla tapahtunut kromosomikahdentumisia. Jotkut evolutionistit pitävät näitä kahdentumisia todisteena evoluutiosta. Kuitenkaan nämä kahdentumiset eivät ole lisänneet ollenkaan toiminnallista, täysin uutta informaatiota. Ne lisäävät vain jo olemassa olevaa informaatiota. Kahdentumisilla ei voida perustella evoluutiota mikrobista - mieheksi. Tällaiset kahdentumat ovat kasveilla todella yleisiä mutta eivät ne ole kasveja muuttaneet toisiksi lajeiksi koska ne eivät lisää uutta informaatiota vaan kopioivat vanhaa.

Tämän vuoksi on olemassa paljon kasveja jotka näyttävät täysin samalta mutta ne omaavat erilaisen kromosomimäärän - lisäksi on kasveja jotka omaavat saman kromosomimäärän mutta näyttävät täysin erilaisilta. Kyse ei ole määrästä vaan laadusta ja siitä miten sitä käytetään.

Lainaan vielä Mikko Tuulirantaa asian tiimoilta - (huomaa että kun Mikko käyttää sanaa lajeiksi niin hän tekee sen biologisen lajimääritelmän ei luodun lajin mukaan): "Kasvinjalostuksessa on saatu syntymään muutamia uusia lajeja eri menetelmin, esim. kaksin tai kolminkertaistamalla jonkin lajin kromosomisto. Näin on menetelty esim. eräiden esikkojen kohdalla. Mitoosivaiheessa voidaan tuman jakautuminen estää tietyillä aineilla kuten kolkisiinilla ja tällöin soluun jää kaksi kertaa enemmän kromosomeja. Esim. heinäkasvien kaikkien lajien haploidi peruskromosomiluku on 7. Ohra, ruis ja vehnä kuuluvat heinäkasveihin. Ruis ja ohra ovat diploideja niiden kromosomiluku on 14. Tämän heimon Triticinea lajit risteytyvät suhteellisen helposti keskenään.

Risteymän kromosomiluvun kaksinkertaistuessa syntyy toisinaan lisääntymiskykyisiä allopolyploideja. Nykyinen viljelty vehnä on heksaploidi eli sen kromosomiluku on 42. Se on ilmeisesti aikanaan spontaanisti syntynyt risteymien kautta. Hyvin monet kasvit ovat polyploideja ja ilmeisesti tällä tavoin syntyneitä ja suomen putkilokasveista 2/3 on tällaisia.

Eläimissä tämä on harvinaisempaa, mutta esim. lohikalat ovat kromosomiluvultaan kahdentuneita. Kromosomiluvun kaksinkertaistuessa geneettinen materiaali ei saa mitään uutta informaatiota, uusia geenejä. Uusikin laji koostuu samoista rakennusaineista kuin kantalaji mutta eri tavalla. Geenit ilmenevät eri tavalla ja joissakin geenien ilmenemistä säätelevissä geeneissä tapahtuu toiminnan muutoksia.

Evoluutio (muuntelu) ei voi kuitenkaan kovin pitkälle edetä tällä tavalla. Esikot ovat aina esikoita ja vehnä ja ohra ovat aina heinäkasveja. Kromosomimäärä ei voi kasvaa loputtomiin. Heinäkasvi ei varmaan koskaan muutu puuksi tai liljaksi. Ne on tehty laatunsa tai sukunsa mukaan. Hyppäykset lahkosta tai luokasta toiseen eivät ole mahdollisia".

Jumalan luomat lajit sisältävät suuren määrän moninaisuutta (muuntelukykyä) jotta ne ovat voineet Jumalan käskystä levittäytyä ympäri maailman ja sopeutua olosuhteisiin. Tällä lajiutumisprosessilla ei ole mitään tekemistä evoluutioteorian mukaisen kehityksen kanssa. Päinvastoin lajien monimuotoisuus johtuu luotujen lajien perimän monimuotoisuudesta josta sitten biologiset prosessit ammentavat.

Lähteet:

Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?

Dubautia latifolia

Hawaiian Silversword Alliance

Hawaiian Silversword Alliance - Origin and Relationships

Evoluutio - tieteen harha-askel (Mikko Tuuliranta)

Saulus-Lähetys / T.T

08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?

Näytä lisää »