Luominen - Evoluutio osa 9: Darwininsirkut

14.11.2013


Darwininsirkut evoluutiota vai ei?

Wikipediassa evoluutioartikkelissa yhtenä evoluution mekanismina on lajiutuminen. Wikipediassa lukee näin: "Ehkä tunnetuin esimerkki lajiutumisesta on darwininsirkkujen erikoistuminen 13:ksi eri sirkkulajiksi Galápagossaarilla yhdestä saarille saapuneesta kantalajista. Niiden nokat ovat erikoistuneet erilaisten ravintolokeroiden täyttämiseen. Siitä myös Darwin sai ajatuksensa lajien synnystä." Sekä "Darwininsirkuilla oli myös merkittävä vaikutus yhdessä muiden saarten eläinten kanssa Charles Darwinin kehittämään evoluutioteorian."


1885finches.jpg
 FreeImages.com/BrandyCorc-32412

Wikipedia tuo evoluution todisteeksi darwininsirkut. Näillä sirkuilla oli merkittävä vaikutus evoluutioteorian kehittämiseen. Evoluutioteoria opettaa että kaikki eliöt ovat kehittyneet yksisoluisista alkueläimistä. Tämän evoluution vahvimpina todisteina ja innoittajana pidetään siis Galapagossaarten sirkkuja. Todistavatko nämä sirkut sellaisesta kehityksestä kuin evoluutioteoria opettaa - eli kehityksestä joka pitkässä ajassa voisi kehittää mikrobeista ihmisiä. Tällainen kehitys vaatisi toimiakseensa suunnattomasti täysin uuden informaation syntymistä eliöihin. Todistavatko nämä darwininsirkut sellaisen kehityksen? Eivät todellakaan vaan darwininsirkut todistavat päinvastaisen prosessin jossa informaatiota menetetään.

Darwin oletti että kaikki Galapagoksen sirkkujen muunnokset erilaisine nokkineen jotka soveltuvat erilaisten ravinnonlähteiden hyödyntämiseen polveutuivat kaikki samantyyppisestä sirkusta ja erilaiset sirkkujen muunnokset olivat syntyneet ajan mittaan.

Tämä oli itse asiassa järkeenkäypää. Oletetaan että Galapagossaarille tuli myrskyn mukana joitain sirkkuja joilla oli monenlaisiin nokkiin tarvittava geneettinen informaatio ja että joitain sirkkuja oli saarella jonka pääravintolähde oli kovat siemenet.

Linnut joilla oli geenit paksuun ja vahvaan nokkaan pystyivät selviytymään siementen kanssa helpommin ja siten paremmin ruokittuina ne saivat todennäköisemmin jälkeläisiä.

Sen sijaan linnut sellaisella saarella joissa on vähän siemeniä mutta paljon toukkia tulisivat paremmin toimeen pitemmällä ja ohuemmalla nokalla jonka voisi työntää syvemmälle maahan toukkien esiin kaivamiseksi.

Tämä todellakin on esimerkki sopeutumisesta ja luonnonvalinnasta. Huomionarvoista on kuitenkin että itse asiassa tämä POISTAA geenejä populaatiosta - saarella jossa on runsaasti siemeniä mutta vähän toukkia pitkän ja kapean nokan tuottava informaatio häviää kun taas informaatio paksuun ja vahvaan nokkaan häviää saarelta jossa on runsaasti toukkia mutta vähän siemeniä.

Alapuolella yksinkertaistetussa kuvitetussa esimerkissä kullakin sirkulla on yksi geenipari jonka geeneillä on kaksi mahdollista muotoa. Toinen geenin muoto (T) sisältää ohjeet suurelle paksulle nokalle ja toinen muoto (t) pitkälle ja ohuelle nokalle. Aloitamme ensimmäiseltä riviltä jossa keskikokoiset nokat (Tt) omaavat sirkut risteytyvät. Nämä sirkut kuvaavat Galapagossaarille tulleita ensimmäisiä sirkkuja. Jokainen näiden sirkkujen jälkeläisistä saa molemmilta vanhemmiltaan jommankumman geenin joista sitten muodostuu jälkeläisten geenipari.


7488beaks.jpg

Toisella rivillä huomaamme että syntyneillä jälkeläisillä voi olla joko pitkä/ohut (tt) keskikokoinen (Tt) tai paksu (TT) nokka. Saari jossa on kovia siemeniä suosii paksunokkaisia jälkeläisiä (TT) ja näin ne saavat valintaedun ja näin luonnonvalinta poistaa ohuisiin nokkiin (tt) sekä keskikokoisiin (Tt) tarvittavan informaation.

Huomaa seuraavat asiat:

1) Sirkut ovat nyt sopeutuneet ympäristöönsä.

2) Ne ovat nyt erikoistuneempia kuin edeltäjänsä ensimmäisellä rivillä.

3) Tämä on tapahtunut luonnonvalinnan kautta.

4) Uusia geenejä ei ole ilmestynyt.

5) Todellisuudessa populaatiosta on menetetty geenejä (geneettinen informaatio on vähentynyt) mikä on päinvastainen siihen mitä mikrobista - ihmiseksi evoluutio vaatisi toimiakseensa.

6) Populaatio ei kykene enää sopeutumaan tuleviin ympäristönmuutoksiin yhtä hyvin kuin aiemmin. Koska ne ovat geneettisesti köyhempiä kuin edeltäjänsä (saarelle saapuneet sirkut jotka omasivat informaation niin pitkiin/ohuisiin, keskikokoisiin ja paksuihin nokkiin). Luonnonvalinnan kautta tapahtunut sopeutuminen (erikoistuminen) olosuhteisiin tapahtui siis populaation geenivaraston kustannuksella - hävittäen siitä informaatiota - moninaisuutta.

Galapagossaarille tullut sirkkupopulaatio omasi informaation kaikkiin saarilla nyt oleviin ns, "uusiin" sirkkupopulaatioihin mutta nämä uudet populaatiot ovat valinnan kautta erikoistuneet vain tiettyihin muotoihin ja siksi ne ovat perimältään kantapopulaatiota köyhempiä muuntelukyvyltään.

Eli luonnonvalinnan joka pitkässä juoksussa voi aiheuttaa lajiutumista myötä populaation - geenivarasto köyhtyy - muuntelukyky vähenee - kyky mukautua ympäristön muutoksiin heikkenee - vaara kuolla sukupuuttoon lisääntyy.

Tämä muutos on siis PÄINVASTAINEN / SUUNTAINEN kuin molekyyleistä -> mieheksi - evoluutiossa joka tarvitsee toimiakseen uusia geenejä ja uutta informaatiota. Luonnon muunteluprosessi kulkee siis evoluution kannalta täysin väärään suuntaan.

Tätä tuskin voi ylikorostaa: LUONNONVALINTA EI OLE EVOLUUTIOTA eli kehitystä jossa monimutkaisuuden informaatio lisääntyy! Kehitysoppi vaatisi toimiakseensa tuollaista monimutkaisuuden (uuden informaation) lisääntymistä mutta sellaista ei luonnonvalinnassa tapahdu vaan luonnonvalinnassa tapahtuu täysin päinvastoin eli geenejä menetetään populaatiosta (geneettinen informaatio) vähenee ahtaammin sopeutumisen (olosuhteisiin erikoistumisen) seurauksena.

Valinta valitsee siis jo olemassa olevasta aineksesta parhaiten olosuhteisiin sopivat. Valinta ei kehitä mitään ennestään täysin uutta ja hyödyllistä ainesta/informaatiota vaan valitsee/karsii jo olemassa olevasta. Tällainen tapahtuma on päinvastainen mitä kehitysoppi opettaa mutta silti tätä tapahtumaa mainostetaan (mediassa) todisteena sellaisesta evoluutiosta johon evoluutioteoria perustuu.

Eli päinvastaisella asialla yritetään todistaa omaa teoriaa (maailmankatsomusta) todeksi. Evoluutioon uskoviin se uppoaa koska se mitä pidetään todisteena (luonnonvalinta) on havaittu tosiasia ja kun evoluutioon uskovat näkevät "muutoksen" tulkitsevat he sen heidän maailmankatsomuksestaan (kehitysoppi) käsin. Siksi he ovat "sokeita" muutoksen laadulle ja suunnalle joka on päinvastainen kuin evoluutioteorian opettama kehitys yksisoluisista alkueläimistä - ihmisiksi.

Eli darwininsirkut joita yleisesti pidetään yhtenä evoluution suurimpana todisteena todistavat täysin päinvastaisesta muunteluprosessista kuin se evoluutio josta Darwin sai "ahaa" elämyksen näitä sirkkuja katsellessaan. Evoluutioteorian innoittajat darwininsirkut kumoavat koko teorian!

Nämä muutokset sirkkupopulaatioissa ovat täysin yhdenmukaisia Raamatun kanssa; niihin sisältyy alkuperäisen luodun lajin informaation valikointi ja kokonaismenetys.

Matt.22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

1.Kor. 4:6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

1.Tess.5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on.

Jumalan sana on kristityille turvaksi, ohjeeksi ja neuvoksi. Kun tulkitsemme havaitsemiamme tosiasioita Jumalan sanan pohjalta emme eksy vaan näemme valheet - Jumalan sana on valo ja kompassi joka ohjaa kristittyjä pysymään oikealla tiellä tässä valheen ja pimeyden maailmassa.

Lähde:

The birds of the GalápagosLinnunnokkakuva: Copyright © Creation Ministries International. https://www.creation.com

Used with permission. Käytetty luvalla.

Saulus-Lähetys / T.T

21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?
03.02.2014Jumala on heikoissa väkevä
13.01.2014Sinulla on mahdollisuus voittaa

Näytä lisää »