Luominen/Evoluutio osa 5: Maailman ikä

28.08.2013

Mikä on maailman ikä ja miten sen voisi tietää? Maailman ikää ei pysty tieteellisesti todistamaan sillä menneisyyttä ei voi kokeellisesti testata ja toistaa. Maailman ikä on tieteellisen todistuksen ulkopuolella ja se perustuu uskomuksiin.

Kristityillä on kuitenkin luotettava silminnäkijälausunto maailman iästä. Kristityillä on lausunto Häneltä kuka oli paikalla kun maailma perustettiin. Kristityillä on silminnäkijä todistus itse maailman Luojalta. Ainut tapa siis tietää totuus maailman iästä on tutkia mitä Jumalan Luojamme sana siitä kertoo.

1.Moos.1: Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3. I. Ja Jumala sanoi: tulkoon valkeus, ja valkeus tuli.
4. Ja Jumala näki valkeuden hyväksi. Niin Jumala eroitti valkeuden pimeydestä:
5. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden kutsui hän yöksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta ensimäinen päivä.
6. Ja Jumala sanoi: tulkoon vahvuus  vetten vaiheelle, eroittamaan vesiä vesistä.
7. Ja Jumala teki vahvuuden, ja eroitti vedet, jotka ovat vahvuuden alla, niistä vesistä, jotka ovat vahvuuden päällä: ja tapahtui niin.
8. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta toinen päivä.
9.  Ja Jumala sanoi: kokoontukoon vedet taivaan alla erinomaiseen paikkaan, niin että kuiva näkyy. Ja tapahtui niin.
10. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja vetten kokoukset hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki sen hyväksi.
11. Ja Jumala sanoi: vihoittakoon maa, ja kasvakoon ruohon, jossa siemen on, ja hedelmälliset puut, jotka hedelmän kantavat lajinsa jälkeen, jossa sen siemen on maan päällä. Ja tapahtui niin.
12. Ja maa vihoitti ja kasvoi ruohon, jossa siemen oli lajinsa jälkeen, ja hedelmälliset puut, joiden siemen oli itsessänsä lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.
13. Ja tuli ehtoosta ja aamusta kolmas päivä.
14. Ja Jumala sanoi: tulkoon valkeudet taivaan vahvuuteen, eroittamaan päivää ja yötä: ja olkoon merkeiksi, ja ajoiksi, ja päiviksi ja vuosiksi.
15. Ja olkoon valkeudeksi taivaan vahvuudessa, paistamaan maan päälle. Ja tapahtui niin.
16. Ja Jumala teki kaksi suurta valkeutta: suuremman valkeuden päivää hallitsemaan, ja vähemmän valkeuden yötä hallitsemaan, ja tähdet.
17. Ja Jumala pani ne taivaan vahvuuteen, paistamaan maan päälle.
18. Ja hallitsemaan päivää ja yötä, ja eroittamaan valkeutta ja pimeyttä. Ja Jumala näki sen hyväksi.
19. Ja tuli ehtoosta ja aamusta neljäs päivä.
20. V. Ja Jumala sanoi: kuohuttakoon vedet yltäkyllä liikkuvaisia eläimiä, ja linnut lentäköön maan päällä taivaan avaruudessa.
21. Ja Jumala loi suuret valaskalat*, ja kaikkinaiset liikkuvaiset eläimet, jotka vedet kuohuttivat yltäkyllä kunkin lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset siivilliset linnut, lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.
22. Ja Jumala siunasi heitä, ja sanoi: olkaat hedelmälliset ja lisääntykäät, ja täyttäkäät meren vedet, ja linnut lisääntyköön maan päällä.
23. Ja tuli ehtoosta ja aamusta viides päivä.
24. Ja Jumala sanoi: tuottakoon maa eläimet lajinsa jälkeen, karjan, madot ja pedot maalle lajinsa jälkeen. Ja tapahtui niin.
25. Ja Jumala teki pedot maalle lajinsa jälkeen, ja karjan lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset matelevaiset maalla lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.
26. Ja Jumala sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen: ja he vallitkaan kalat meressä, ja taivaan linnut, ja karjan ja koko maan, ja kaikki, jotka maalla matelevat.
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän sen loi*: mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä.
28. Ja Jumala siunasi heitä, ja Jumala sanoi heille: kasvakaat  ja lisääntykäät ja täyttäkäät maata, ja tehkäät se teillenne alamaiseksi; ja vallitkaat kalat meressä, ja taivaan linnut, ja kaikki eläimet, jotka maalla liikkuvat.
29. Ja Jumala sanoi: katso, minä annoin teille kaikkinaiset ruohot, joissa siemen on koko maan päällä, ja kaikkinaiset hedelmälliset puut, ja puut, joissa siemen on, teille ruaksi
30. Ja kaikille eläimille maan päällä, ja kaikille taivaan linnuille, ja kaikille, jotka matelevat maan päällä, joissa elävä henki on, kaikkinaiset viheriäiset ruohot syötäväksi. Ja tapahtui niin.
31. Ja Jumala katsoi kaikkia, kuin hän tehnyt oli, ja katso, ne olivat sangen hyvät*. Ja tuli ehtoosta ja aamusta se kuudes päivä.

1.Moos2:I. Ja niin taivas ja maa päätettiin, ja kaikki heidän joukkonsa.
2. Ja Jumala oli päättänyt seitsemänteen päivään (asti) työnsä, kuin hän tehnyt oli, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa, kuin hän tehnyt oli.
3. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen; että hän lepäsi hänessä kaikista teoistansa, jotka Jumala loi ja (täydellisesti) teki.  

 

Alussa Jumala loi taivaan (tilan, avaruus, enkelit jne..) ja maan. Alussa maa oli tyhjä (elämästä) ja maa oli veden peitossa pimeydessä. Jumala loi valkeuden ja eroitti sen pimeydestä. Jumala kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden yöksi ja tuli illasta (ehtoo) ja aamusta ensimmäinen päivä (täyteen). Jumala teki ensimmäisen numeraalisen päivän aikana jo pimeyden (yön) ja valkeuden (päivän) vaihtelun. Eli Jumala loi jo heti ajan joka vaihteli pimeydestä valkeuteen – ehtoosta – aamuun. Ensimmäisen numeraalisen päivän jälkeen Jumala teki vahvuuden ja eroitti vedet jotka olivat vahvuuden alla vesistä jotka olivat päällä ja tuli ehtoosta ja aamusta toinen numeraalinen päivä. Jumala tekee eri numeraalisina päivinä eri asioita aina kuudenteen päivään asti.

Nyt tärkeä kysymys on mikä on tuo aika joka kuluu numeraalisten päivien välissä? Mikä on tuo aika numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun sillä se aika kertoo meille tuon numeraalisen päivän "ajan" pituuden.

 

1:moos.1:14 Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
1:15 ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle." Ja tapahtui niin: 
1:16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
1:17 Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle 
1:18 ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 
 

Neljäntenä päivänä Jumala teki valot taivaalle eroittamaan päivää ja yötä. Ne tehtiin ihmisille merkeiksi ja ajoiksi osoittamaan päiviä ja vuosia. Jumala teki kaksi valoa. Suuremman valon hallitsemaan päivää (aurinko) ja pienemmän valon hallitsemaan yötä (kuu). Jumala antoi auringolle ja kuulle tehtäväksi hallita päivää ja yötä ja eroittaa valo pimeydestä. Jumala oli jo eroittanut ensimmäisenä numeraalisenä päivänä valon pimeydestä mutta nyt Hän antoi tämän tehtävän näille kahdelle valolle. Nämä valot ovat aurinko ja kuu. Näiden tehtävä on osoittaa meille päivän ja yön aika ja niistä voimme laskea vuosia.

Neljäntenä päivänä Jumala teki siis ihmisille "kellon" joka on osoittamassa meille aikoja: päiviä ja vuosia. Tämän Jumalan tekemän "kellon" ansiosta voimme tietää kuinka pitkiä nämä numeraaliset päivät olivat eli mikä oli aika numeraalisen päivän ehtoosta seuraavan numeraalisen päivän ehtooseen.

Raamatun selvän ilmoituksen mukaan Jumala on antanut ihmisille "kellon" jotta ihmiset voisivat mitata aikoja, päiviä ja vuosia. Jumala on siis antanut ihmisille mekanismin näiden mittaamiseen. Ne ovat aurinko, kuu ja tähdet. Nämä muodostavat Jumalan kellon. Jumalan kello on ihmisille riittävän tarkka ilmoittamaan tarvittavia aikoja, päiviä ja vuosia.

Koska Jumalan antama kello sisältää auringon ja kuun sekä tähdet niin aika katsotaan silloin niistä. 1.Mooseksen kirja määrittää numeraalisten päivien välisen eron (numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun) sisältävän yön ja päivän. Pimeän ja valoisan ajan. Päiväntasaajan kohdalla jossa Israel sijaitsee yö ja päivä kestävät kummatkin 12h. Näin ihmiset pystyivät Jumalan antamasta kellosta määrittämään ajan - päivän pituuden. Näin tiedämme mikä aika kului numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun eli näin tiedämme mikä aika tuohon väliin jää ja se aika on 24h Jumalan antaman kellon mukaan.

Raamatussa vanhassa ja uudessa testamentissa aijoilla on tärkeät merkitykset. Siellä puhutaan kuukaisista ja "hetkistä" esim; kolmas hetki päivästä jne.. Ihmiset määrittivät siis aikaa jo silloin Jumalan antamasta kellosta.

Nykyään tiedämme tarkemmasti (sekunnilleen) kuinka kauan vuorokausi (1.Mooseksen kirjan numeraalinen päivä) kestää.

Maan pyörimisliike hidastuu hieman mutta sillä ei ole käytännönmerkitystä Jumalan kellolle. Noin 620 miljoonaa vuotta sitten vuorokausi olisi ollut 22 h maan pyörimisliikkeen hidastumisen mukaan arvioituna.

Raamatussa on tarkoituksella tallennettu sukuluettelot Kristuksesta Aadamiin. Näin tiedämme kuinka monta sukupolvea eroittaa Kristuksen Aadamista. Me tiedämme myös sen että Kristus eli noin 2000 vuotta sitten sillä koko nykyinen ajanlaskumme (kalenteri) perustuu Kristuksen syntymään. Näillä tiedoilla voimme laskea suurinpiirtein sen ajan mikä on Aadamin luomiseen ja se aika on noin 6000 vuotta. (Juutalaisen kalenterin mukaan nyt on noin 5800 vuosi.)

Kun ymmärrämme Raamatun sukuluetteloiden perusteella että maailma on vain noin 6000 vuotta niin ymmärrämme myös sen että Jumalan "kello" käy edelleen käytännössä täysin samassa ajassa kuin 6000 vuotta sitten. Pyörimisliikkeen hidastuminen ei ole siis vaikuttanut Jumalan antaman kellon tarkkuuteen 6000 vuodessa.

Jumalan antaman "kellon" perusteella ja Jumalan antamien sukuluetteloiden avulla pystymme laskemaan suurinpiirtein maailmankaikkeuden iän. Se on noin 6000 vuotta. 6000 vuotta on älyttömän pitkä aika. Se on maailmankaikkeuden olemassa-olo aika. Maailma on siis vanha se on iki - vanha jopa 6000 vuotta vanha ja tämä arvio perustuu Jumalan antaman kellon ilmoitukseen ajasta, luomipäivistä sekä Jumalan antamaan ilmoitukseen ihmisten suvusta. Raamattu on maailman paras ja totuudellisin historian kirja sillä se kertoo tarkasti maailman ja ihmiskunnan historian iän ja eri vaiheista.

 

Miksi Jumala ei luonut heti aurinkoa ja kuuta vaan vasta neljäntenä päivänä?

 

Tämä valkeuden ja pimeyden vaihtelu oli olemassa jo ennen aurinkoa. Uskon että Jumala halusi tehdä näin siksi että Hän halusi ilmoittaa että Hän on elämän ja valon antaja ei luotu aurinko jota monet palvovat elämän ja valon antajana. Jumala antoi tämän (valon) tehtävän auringolle vasta myöhemmin. Aurinko luotiin myöhemmin ja sitten Jumala antoi auringolle tehtävän hoitaa tätä valkeutta eli eroittaa päivä yöstä. Mutta päivä ja yö oli olemassa jo ennen aurinkoa ja näin myös numeraalinen päivä (vuorokausi päivän alusta seuraavan päivän alkuun) oli ennen aurinkoa. Kun Jumala loi auringon Hän antoi auringolle tehtäväksi hoitaa tätä virkaa olla valona ja eroittaa päivä yöstä. Jumala loi auringon hoitamaan sitä valon ja pimeyden eroitusta joka oli jo olemassa. Tiedämme nyt että valon ja pimeyden eroitus Israelissa on 12 h. Täten tiedämme mitä se siis oli jo ennen auringon syntymistä.

Jumala on johdonmukainen ja looginen ja siksi päivästä - päivään on aina ollut se aika minkä Jumala antoi auringolle ja kuulle sen meille "kellona" ilmoittaa.

 

Hebrean sana "jom" ja viikko:

Hebreassa sanoilla on useita eri merkityksiä. Jom sanalla on merkityksiä päivä, aika, vuosi. Monet sanovat että jom tarkoittaa luomispäivissä aikoja joita ei tiedetä. Vaikka sana jom tarkoittaisi päivää tai aikoja numeraalisten luomispäivien kohdalla niin me tiedämme näiden numeraalisten päivien välisen ajan Jumalan antaman "kellon" perusteella niin kuin tutkimme. Eli sillä ei ole periaatteessa väliä tulkitseeko "jomin" kyseisissä kohdissa päiväksi vai ajaksi.

Raamattu on kuitenkin jättänyt meille kiistattoman todisteen siitä että Jumala tarkoitti numeraalisilla "jomeilla" nimenomaan päivää.

Miksi Jumala loi kuutena päivänä? Jumala olisi voinut tietysti luoda kaiken vaikka silmänräpäyksessä mutta Hän valitsi kuusi päivää sillä näin Jumala antoi ihmisille esimerkin mitä seurata. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Tämä kuva ei tarkoita näköiskuvaa vaan sitä että ihmisten ajatusten ja tekojen tulisi olla Jumalan ajatusten ja tekojen mukaisia.

2.Moos.20:9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; 
20:10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. 
20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. 

Jumalan laki kymmenen käskyä sanoo että kuusi päivää tulee tehdä työtä mutta seitsemäs päivä on Jumalan sapatti jolloin ei työtä saa tehdä. Näin siksi että Jumala itse teki töitä esimerkkinä ihmisille kuusi päivää ja lepäsi seitsemännen päivän. Jumala siis itse antoi ihmisille työviikon esimerkin. Näin Raamattu vahvistaa että numeraaliset päivät luomisessa tarkoittivat todellakin päiviä (vuorokautta). Jumala siis määritti itse viikon pituuden heti luomisessa ja tätä viikkoa ihmisten tulisi noudattaa omassa työelämässäkin.

Jos jom olisi tarkoittanut luomisessa epämääräistä aikaa niin toisen Mooseksen kirjan (20:8-11) kohdassa merkityksen täytyisi olla: tee työtä kuusi epämääräisen ajan kestävää ajanjaksoa ja lepää seitsemäs epämääräisen ajan kestävä ajanjakso. Tässä ei kuitenkaan olisi mitään järkeä. Jomit eivät olleet siis luomisessa mitään epämääräisiä "aikoja" vaan tarkasti määriteltyjä päiviä joidenka pituuden näemme Jumalan "kellosta".

 

Päivät ja vuodet:

 

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (1:14): "Ja Jumala sanoi: Tulkoot valot taivaanvahvuuteen eroittamaan päivää yöstä ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia.

Jos sana "päivä" ei tässä ole kirjaimellinen päivä niin samassa jakeessa käytetty sana "vuosi" on merkityksetön.

 

Herran Jeesuksen todistus:

 

Mark.10:6. Mutta luomisen alusta on Jumala heidät luonut mieheksi ja vaimoksi.

Herra Jeesus sanoo että ihminen luotiin heti luomisen alussa eikä esimerkiksi miljoonia vuosia sen jälkeen. Jeesus on Luojamme joka tietää varmasti miten asia on ja siksi kristityn tulee perustaa uskonsa Jeesuksen sanaan. Jumalan sana ilmoittaa siis että ihminen luotiin maailman alussa kuudentena päivänä. Jotkut sanoo että Jeesus tarkoitti että "ihmisen" luomisen alusta lähtien Jumala teki heidät mieheksi ja naiseksi. Tuo väite on kuitenkin väärä sillä alkuteksti (Textus Receptus) ei käytä sanaa "ihmisen" ollenkaan ko. kohdassa.

 

Aadamin todistus:

 

Jumala teki ensimmäisen ihmisen (Aadamin) kuudentena päivänä (1.Moos1:26-28). Aadam eli loput kuudennesta päivästä ja seitsemännen päivän jollon Jumala lepäsi kaikesta työstänsä. Jumala ei tehnyt seitsemäntenä päivänä mitään koska silloin Hän lepäsi. Jumala ei siis ajanut silloin Aadamia pois paratiisista vaan Hän lepäsi seitsemännen päivän jonka myös Aadam eli. Meille kerrotaan että Aadam kuoli 930-vuotiaana (1.Moos5:5).

Jos jokainen numeraalinen päivä (jom) olisi ollut luomisessa esimerkiksi miljoona vuotta olisi Aadamin ikä heti ristiriidassa luomis tapahtumien kanssa. Vaikka jokainen päivä olisi ollut vain tuhat vuotta tämä olisi silti järjetöntä ajatellessamme Aadamin ikää hänen kuollessaan. Ainut järkevä tulkinta Aadamin kuoliniän suhteen luomispäivien pituudesta on se että nämä päivät olivat normaaleja päiviä niin kuin ne ovat tänäänkin (vuorokausi 24h).

 

Yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta:

"Yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta" on yleinen kohta jolla luomispäivien pituutta koitetaan saada pitemmiksi kuin  normaali päivät. Tässä linkki kirjoitukseen jossa selvitetään selkeästi mitä tuo "yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta" oikeasti Raamatussa tarkoittaa: http://www.luominen.fi/yksi-paiva-on-niinkuin-tuhat-vuotta/

 

Miksi maailman iän oikea ymmärtäminen tulisi olla tärkeää kristityille?

 

Ensiksi siksi että meidän tulee uskoa se mitä Raamattu Jumalan sana ilmoittaa maailman iästä. Meidän ei tule uskoa yleistä ihmisten mielipidettä ja uskomusta maailman iästä vaan Jumalan ilmoitus asiasta. Toiseksi siksi että koska koko yleinen jumalaton maailma uskoo maailman olevan miljardeja ja miljoonia vuosia vanha jotta he voivat uskoa evoluutioon niin kristityt eivät saa olla tukemassa tällaista valhetta ja eksytystä. Evoluutiota ei voi olla ilman miljoonia vuosia ja siksi evoluutioon uskovien on täytynyt keksiä miljoonat vuodet. Raamattu ei opeta mitään miljoonista vuosista ja siksi ei myöskään kristittyjen tulisi uskoa sellaista joka tukee valhetta (evoluutio).

Jumalattoman maailman uskomuksissa joita koulutusjärjestelmämme opettavat lapsillemme jo pienestä pitäen on miljoonat vuodet. Kun ihmiset opetetaan jo lapsesta saakka uskomaan miljooniin vuosiin jne.. niin ihminen saattaa vanhempana kyseenalaistaa Jumalan sanan ja pitää sitä vain "taruna" jota ei ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. Kun ihminen kyseenalaistaa Jumalan sanan jumalattoman maailman uskomuksien pohjalta niin tämä epäusko Raamattua kohtaan voi levitä koskemaan myös muita Raamatun alueita. 

Jumalaton maailma ja jumalattoman maailman tiede kieltää Kristuksen ylösnousemisen. Kun ihminen (kristitty) tottuu uskomaan ennemmin jumalattoman maailman uskomuksia kuin Raamattua niin hän saattaa kyseenalaistaa jopa Herran Jeesuksen ylösnousemuksen ja tällöin hän kyseenalaistaa koko pelastus-sanoman.

Uskovien tulee puhua kuudesta tuhannesta vuodesta koska se on Raamatun ilmotus maailman iästä. Tämä ilmoitus on täysin vastaan jumalattoman maailman uskomuksia mutta niin on Jeesuksen ylösnousemuskin sekä itse Jumala joka on Henki jota jumalaton maailma ja sen tiede ei usko. Raamatun totuus ja jumalattoman maailman uskomukset ovat täysin toisiaan vastaan. Totuus ja valhe. Valkeus ja pimeys.

Joh.3:12 (Jeesus) Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

Jos emme usko Jeesusta maallisissa (maailman ikä) asioissa kuinka voisimme uskoa Häntä taivaallisissa asioissa? 1.Mooseksen kirja kertoo meille maallisista asioista ja jos emme voi uskoa niihin enää kirjaimellisesti niin on se askel luopumuksen suuntaan myös taivaallisissa asioissa.

Monet havainnot maailmasta tukevat noin 6000 vuotta vanhaa maailmaa:

Tässä linkki sivulle jossa on 101 todistetta jotka tukevat Raamatun ilmoitusta maailman iästä: https://creation.com/age-of-the-earth

Tässä geenitutkija Robert Carterin tutkimus siitä että ihmisten perimä puoltaa noin 6000 vuotta vanhaa ihmiskuntaa joka alkoi kahdesta ihmisestä: https://creation.com/historical-adam-biologos

Saulus-Lähetys / T.T

Tässä vielä Ken Hamin todella mainio opetusvideo siitä että Jumala loi kaiken kuudessa normaalissa päivässä, ja miksi se on tärkeää uskoa.

17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Luomisevankeliointi on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
24.01.2015Saulus-Lähetys tilaisuus Seinäjoella 11.2.2015
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintamenetelmä
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden 8.1 - luominen tilaisuudesta
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
08.12.2014Videomainos - Vastaako todistusaineisto luomista?
08.12.2014Vastaako todistusaineisto luomista?
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
18.11.2014TULOSSA - Aatami ja Eeva sopivat todistusaineistoon
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
04.11.2014Saulus-Lähetys etsii asianhoitajaa
01.11.2014Tiede on todiste Luoja Jumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
29.09.2014Viron avustustyö - Video
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
22.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 3: Pekka Reinikainen, Katsottavissa!
14.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 2: Matti Leisola, Katsottavissa
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista
14.03.2014Rukouksesta osa 4
12.03.2014Rukouksesta osa 3
10.03.2014Rukouksesta osa 2
06.03.2014Rukouksesta osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee Raamatullista maailman ikää
25.02.2014Elämänkatsomustieto ja uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankatsomuksen vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?
03.02.2014Jumala on heikoissa väkevä
13.01.2014Sinulla on mahdollisuus voittaa
01.01.2014Luominen/Evoluutio osa 11: Sokeat luolakalat
22.12.2013Viron avustukset perille
19.12.2013Tuhlaajapoika

Näytä lisää »