Luominen/Evoluutio osa 3: Luomisevankeliointi

08.08.2013

1.Kor.1:21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, 
1:22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 
1:23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus.

Jeesus Kristus on juutalaisille pahennus sillä juutalaiset eivät halua uskoa että Jeesus Nasaretista olisi heidän palvoma Herra (Jhwh) taivaan ja maan Luoja.

Jeesus Kristus on kreikkalaisille hullutus sillä he eivät usko että Herra (Jhwh) on luonut taivaan ja maan.

Jeesus Kristus aiheuttaa juutalaisille pahennusta ja kreikkalaisille hullutusta samasta syystä mutta eri uskomuksesta. Juutalaiset uskovat yleisesti ottaen Luoja Jumalaan Herra (Jhwh) joka on luonut taivaan ja maan. Juutalaiset uskovat ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiseen mutta he eivät usko että Jeesus Nasaretista olisi tämä heidän Luojansa ja siksi Jeesuksen Kristuksen julistaminen Herrana (Jhwh) aiheuttaa juutalaisissa pahennusta. Kreikkalaiset eivät taas usko ensimmäisen Mooseksen kirjan Luoja Jumalaan sillä kreikkalaiset uskoivat tietynlaiseen evoluution muotoon ja heidän silmissään ei ollut olemassa yhtä Luoja Jumalaa jolla olisi määräysvalta heihin. Siksi kreikkalaisille Jeesus Kristus kaiken Luoja on hullutusta.

Raamattu opettaa että Herran Jeesuksen opetuslapset julistivat evankeliumia erinlailla uskottomille juutalaisille ja kreikkalaisille.

Apt. 9:22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.

Apt. 18:5 Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.

Paavalin ei tarvinnut julistaa juutalaisille että Herra Jumala on luonut taivaan ja maan koska juutalaiset tiesivät jo sen. Sen sijaan Paavali julisti ja näytti toteen juutalaisille että Jeesus on Kristus itse Herra taivaasta. Juutalaisille ei tarvinnut julistaa mikä Herra on vaan kuka Herra on Luoja. Herra Jeesus Kristus.

Apt.14:8 Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä, hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. 
14:9 Hän kuunteli Paavalin puhetta. Ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, 
14:10 sanoi hän suurella äänellä: "Nouse pystyyn jaloillesi." Ja hän kavahti ylös ja käveli. 
14:11 Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat lykaoniankielellä: "Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme." 
14:12 Ja he sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli se, joka puhui. 
14:13 Ja kaupungin edustalla olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. 
14:14 Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansanjoukkoon, huusivat 
14:15 ja sanoivat: "Miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. 
14:16 Menneitten sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä; 
14:17 ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla." 
14:18 Näin puhuen he vaivoin saivat kansan hillityksi uhraamasta heille.

Apt.17:16 Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia. 
17:17 Niin hän keskusteli synagoogassa juutalaisten ja jumalaapelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. 
17:18 Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa; ja toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. 
17:19 Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? 
17:20 Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat." 
17:21 Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. 
17:22 Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia. 
17:23 Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. 
17:24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, 
17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. 
17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, 
17:27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; 
17:28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.' 
17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. 

Apostolientekojen luvuissa 14 ja 17 Paavali julistaa evankeliumia pakanoille. Pakanoille Paavali julistaa Herrasta joka on tehnyt taivaan ja maan ja kaiken mitä niissä on. Pakanoille Paavali julistaa siis mikä Herra on kaiken Luoja. Hän on taivaan ja maan Luoja. Juutalaisille ei tarvinnt julistaa mikä Herra on vaan kuka Hän on. Jeesus Kristus on Herra!

Pakanoille tulee ensiksi julistaa mikä Herra on jotta he voisivat tulla tuntemaan myös kuka Herra on. Herra on kaiken Luoja ja Jeesus Kristus on Herra!

Uskon että Paavali lähestyi juutalaisia ja pakanoita erinlailla siksi että juutalaisilla oli tieto evankeliumin perustasta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta joka ilmoittaa että Herra Jumala on luonut taivaan ja maan ja kaiken mitä niissä on.

Pakanoilla ei ollut tätä perustusta ja siksi Paavali aloitti heille julistuksen evankeliumin perustuksista ilmoittamalla ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaisesti että Herra on luonut taivaan ja maan. Usko Jumalaan kaiken Luojana on evankeliumin perustus. Jeesus Kristus on Luoja eikä muuta perustusta voida totuudessa laittaa kuin Jeesus Kristus on Herra taivaan ja maan ja kaiken mitä niissä on Luoja.

Uskon että tämä sama Raamatun opettama totuus on voimassa yhä tänäkin päivänä yleisellä tasolla. Yleisesti juutalaiset yhä uskovat Herra Jumalan luoneen taivaan ja maan mutta he eivät tunne Herra Jumalaa. Sekä yleisesti pakanat eivät usko Herra Jumalan luoneen taivasta ja maata sillä yleisesti pakanat uskovat evoluutioon jonka mukaan elämä on kehittynyt sattumalta.

Ensimmäinen Mooseksen kirja ei ole turhaan ensimmäinen vaan se on sitä siksi että se on koko evankeliumin perustus. Jos perustus ei ole kunnossa ei sanomaakaan voida rakentaa kestäväksi. Täytyy olla perustus jonka päälle evankeliumin pelastus sanomaa julistetaan.  Herra Jumala ilmoittaa itsensä taivaan ja maan ja kaiken mitä niissä on Luojana. Tämä on koko Kristinuskon sanoman alku ja perustus.

Jos tätä ei usko ei voi tulla uskomaan Jeesukseen Raamatun mukaan. Jumala itse on nähnyt hyväksi ensimmäiseksi ilmoittaa ihmisille että Hän on kaiken Luoja se on lähtökohta ja perustus. Tämä pätee yhä tänäkin päivänä.

Ensimmäinen Mooseksen kirja on evankeliumin perustus sillä se ilmoittaa Herra Jumalan Luojana. Ensimmäinen Mooseksen kirja ilmoittaa myöskin sanoman synnin ja kuoleman alkuperästä. Nämä ovat perustavaalaatua olevia asioita joidenka päälle koko Kristinusko rakentuu.

Evankeliumiin kuuluu sanoma Luojasta joka on tehnyt kaiken ja joka omistaa kaiken ja Jolle jokainen on vastuussa teoistaan. Evankeliumiin kuuluu sanoma syntiinlankeemuksesta kapinasta Luoja Jumalaa kohtaan jotta ihmiset voisivat ymmärtää miksi maailmassa on pahuutta ja miksi he tarvitsevat Herran Jeesuksen Kristuksen ristinkuolemaa syntiensä sovitukseksi. Ilman sanomaa Luojasta ja ihmisen syntiinlankeemuksesta ei ristinsanoma tavoita ihmisiä vaan risti on ja pysyy ihmisille hullutuksena!

Jeesus Kristus tulee oppia tuntemaan Luojana, Tuomarina ja Vapahtajana. Luojana sillä Hän on taivaan ja maan Luoja sillä Herra joksi Jeesus tulee tunnustaa (Room.10:9-13) tarkoittaa Luoja Jumalaa!

Jesaja.45:18 Sillä näin sanoo Herra (Jhwh), joka on luonut taivaan - hän on Jumala (Elohim) - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra (Jhwh), eikä toista ole.

Tuomarina sillä Hän määrittää oikean ja väärän sekä tuomitsee synnin johon Hänen luomansa maailma on langennut. Vapahtajana sillä Hän pelastaa jokaisen joka pelastusta synninorjuudesta sydämensä pohjasta halajaa Häntä avuksi huutaen. Ensimmäinen Mooseksen kirja on siis evankeliumin sanoman perustus ja jos se ei ole kunnossa ei evankeliumilla ole perustusta.

Suomi on pakanavaltio ja mikä on suurin syy sillä että Suomessa ihmiset pitävät Jeesusta Kristusta hullutuksena? Vastaus on evoluutio!

Ihmiset pitävät Jeesusta Kristusta hullutuksena sillä he eivät voi uskoa Jumalaan joka olisi muka luonut taivaan ja maan sekä kaiken mitä niissä on. Suomessa suurin osa ihmisistä uskoo että evoluutio on tieteellinen tosiasia. Se saa ihmiset pitämään Luojaan uskovia hihhuleina vaikka Suomi on niin kutsuttu "kristillinenmaa" ainakin ollut..

Suurin osa Suomalaisista pitää evoluutiota tieteellisenä tosiasiana ja kristinuskoa maagisena kertomuksena. Pakanoiden keskuudessa jyllää suurella voimalla uskonto nimeltä evoluutio ja tämä uskonto estää ja eksyttää ihmisiä uskomasta Raamatun perustukseen Jeesukseen kristukseen kaiken Luojana. Suomessa ihmiset oikeuttavat luomistyön tehneen Jumalan hylkäämisen siis niin kutsutun ”tieteellisen” evoluutionäkemyksen vuoksi. Evoluutio on olennaisin peruste hylätä usko Jumalalliseen luomiseen.

Evoluutio on suurin syy ja estä mikä saa ihmiset hylkäämään Jumalan ilmoituksen itsestään. Koska evoluutiota opetetaan jo lapsista saakka ”tieteellisenä” tosiasiana koulutusjärjestelmässämme niin tällä evoluutio uskomuksella on todella vahva ote ihmisiin. Evoluutio on koko nyky-yhteiskunnan humanismin moottori ja perustus. Evoluutio on samalla tavoin humanismin perustus kuin Luominen on kristinuskon perustus. Tämä asia on todella tärkeää ymmärtää sillä maailmankatsomukseemme vaikuttaa välttämättömästi se mitä uskomme alkuperästämme ja kohtalostamme.

On vain kahdentyyppisiä näkökulmia alkuperästämme: evoluutioon tai luomiseen perustuvia. Jos ihminen ei usko että on olemassa kaiken luonut ääretön olento silloin ainoa vaihtoehto on jonkinlainen evoluutio.

Kuinka tuttu onkaan lausahdus suomalaistenkin suusta ”ei Jumalaa voi olla olemassa sillä tiede on todistanut evoluution”. Tällainen uskomus evoluutiosta saa ihmisen hylkäämään Jumalan ilmoituksen ja pitämään sitä satuna. Kaiken lisäksi tätä evoluutio uskomusjärjestelmää opetetaan pienestä pitäen lapsillemme koulutusjärjestelmässämme ja tämä on tuhoisaa kuin mikä! Sillä kun ihmiset hylkäävät luomistyön tehneen Jumalan ja siten hylkäävät myös Hänen sääntönsä he hylkäävät kristillisen etiikan ja hyväksyvät uskomuksia omien mielipiteidensä mukaan.

Kun hylkäät Jumalan ja korvaat Hänet toisella uskolla joka asettaa sattumanvaraiset tapahtumasarjat Jumalan paikalle, oikealle ja väärälle ei ole enään mitään perustaa. Säännöistä tulee sellaisia kuin haluat niiden olevan. Ei ole mitään absoluutteja ei periaatteita joita täytyy noudattaa. Ihmiset voivat tehdä omat sääntönsä. Kun luomisen perusta on poistettu ja kun evoluution perusta vahvistuu näemme kuinka laittomuus, homoseksuaalisuus, abortit jne.. lisääntyvät yhteiskunnassamme. Näinhän juuri nyt suomessakin tapahtuu. Usko Jeesukseen Kristukseen kaiken Luojana vähenee ja usko evoluutioon kasvaa ja samassa suhteessa kaikenlainen laittomuus Jumalan silmissä kasvaa yhteiskunnassa ja saa hyväksyntää. Meidän täytyy ymmärtää näiden asioiden välinen yhteys!

Taistelu on kovimmillaan perustuksista, luominen vastaan evoluutio sillä nämä perustukset määrittävät maailmankatsomuksemme ja sen miten tulkitsemme havaitsemiamme tosiasioita.

Nyky-yhteiskunnan ajattelutapa on kreikkalainen sillä kristinsanomasta luovutaan koko ajan enenevässä määrin ja samassa suhteessa usko evoluutioon kasvaa. Ei kovinkaan kauan sitten asiat olivat vielä toisinpäin ja Suomessakin julistettiin kouluissa evankeliumia luomisperustan mukaan. Silloin myöskin yhteiskunta yleisesti paheksui Raamatun ilmoittamia laittomuuksia. Toisin on nyt kun Jumala Luojana on kouluissa vain myytti ja evoluutio ”tieteellinen” tosiasia, tämän suora seuraus on ihmisten myötämielisyys Raamatun ilmoittamia laittomuuksia kohtaan.

Koska nyky-yhteiskunta ajattelee kreikkalaisittain tulisi evankeliumin julistuksessakin lähteä perustuksista liikkeelle. Meidän kristittyjen tulee osoittaa ihmisille että Herra Jeesus Kristus on taivaan ja maan Luoja ja että havaitsemamme tosiasiat sopivat todellakin paljon paremmin tähän Raamatun ilmoitukseen kuin uskomukseen evoluutiosta. Koska evoluutio on pakanoiden uskomuksien perustus tulee kristittyjen sanoman kaataa ja tuhota tämä pakanauskonnon perustus sillä uskomukset sortuvat vasta kun perustukset tuhotaan.

Ei tule vain hoitaa oireita (homous, abortit, eutanasia jne.) vaan itse oireiden aiheuttajaa eli sitä mistä ateistinen maailmankatsomus saa voimansa eli evoluutiosta. Meidän kristittyjen tulee herätä puolustamaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa sillä ensimmäisen Mooseksen kirjan sanoma romuttaa pakanallisen humanismi uskonnon moottorin evoluution! Kun humanismin perustus evoluutio on tuhottu lähimmäisten sydämissä on maaperä otollinen jotta siemen voidaan kylvää ja niittää hyvä sato.

Joh.3:12 (Jeesus) Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

Saulus-Lähetys / T.T

Tässä Ken Hamin hyvä opetus luomisevankelioinnista ja siitä miksi ihmiset eivät kuuntele:

18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
08.12.2014Videomainos - Vastaako todistusaineisto luomista?
08.12.2014Vastaako todistusaineisto luomista?
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
18.11.2014TULOSSA - Aatami ja Eeva sopivat todistusaineistoon
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
04.11.2014Saulus-Lähetys etsii asianhoitajaa
01.11.2014Tiede on todiste Luoja Jumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
29.09.2014Viron avustustyö - Video
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
22.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 3: Pekka Reinikainen, Katsottavissa!
14.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 2: Matti Leisola, Katsottavissa
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista
14.03.2014Rukouksesta osa 4
12.03.2014Rukouksesta osa 3
10.03.2014Rukouksesta osa 2
06.03.2014Rukouksesta osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee Raamatullista maailman ikää
25.02.2014Elämänkatsomustieto ja uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankatsomuksen vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?
03.02.2014Jumala on heikoissa väkevä
13.01.2014Sinulla on mahdollisuus voittaa
01.01.2014Luominen/Evoluutio osa 11: Sokeat luolakalat
22.12.2013Viron avustukset perille
19.12.2013Tuhlaajapoika
29.11.2013Luominen/Evoluutio osa 10: Lajien monimuotoisuus
26.11.2013Arkeologia ja Raamatun sanan todistus
14.11.2013Luominen/Evoluutio osa 9: Darwininsirkut
12.11.2013Luominen/Evoluutio osa 8: Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?
10.11.2013Luominen/Evoluutio osa 7: Rappeutuminen
09.11.2013Poliisi selvittää Pirkko Jalovaaran rahan keräyksen
08.11.2013Luominen/Evoluutio osa 6: Sopeutuminen
06.11.2013Rakastatko sinä Jumalaa?
28.10.2013Uskon ja uskonnon eroavaisuudet

Näytä lisää »