Maanpuolustus ei perustu Raamatulliseen lähimmäisen rakastamiseen

16.07.2013

Piispa Seppo Häkkinen julistaa Jumalan rakkauden lakia vastaan lähimmäisen rakkaudesta kun hän toteaa että sotilaallinen maanpuolustus perustuu lähimmäisen rakastamiseen. Piispa Häkkinen on jälleen esimerkki siitä että kun ihminen ottaa epäraamatullisen aseman (piispa) ja pyrkii sitä kautta harjoittamaan Jumalan palvelusta niin sen hedelmä ei ole Jumalan sanan opetuksen mukaista. Kun ihminen ei seuraa Jeesusta rakkaudessa ja totuudessa vaan korottaa itsensä epäraamatulliseen asemaan (piispa) niin sen hedelmiä on myöskin totuuden vastainen opetus.

Ev.lut, Ortodoksi ja Katolisen kirkkojen piispojen opetukset ovat vahvasti ihmisen korvasyyhyä mielisteleviä. Piispojen opetukset peesaavat ajan henkeä ja mielistelevät maallista inhimillisyyttä. 

Piispa Seppo Häkkinen puhuu kauniilla sanoilla sulopuhein sotilaista jotka ovat antaneet henkensä maansa puolesta. On selvää että tällaiset sulopuheet sotilaista jotka ovat kuolleet maanpuolustuksessa miellyttävät saman maan ihmisten korvasyyhyä.

En väheksy kenenkään sotilaan henkeä joka on kuollut maanpuolustuksessa he ovat olleet todella rohkeita miehiä ja tehneet urotekoja maallisesta ja inhimillisestä näkökulmasta katsottuna. Mutta kun asiaa katsoo Jumalan näkökulmasta Hänen joka on meidät Luonut ja joka omistaa jokaisen ihmisen niin sotilaat jotka ovat valmiita tappamaan vihollisen maanpuolustuksessa eivät ole urotekoja tekeviä sankareita vaan Jumalan lain rikkojia. saatana iloitsee joka kerta kun toinen ihminen surmaa toisen Jumalan lain vastaisesti. saatana riemuitsee joka kerta kun ihminen päättää surmata ihmisen jonka edestä Jumalan Poika on kuollut. Riemun tuottaminen saatanalle ei ole koskaan uroteko eikä hyvä asia kun asiaa katsoo Jumalan Luojamme sanan näkökulmasta. Kun asiaa katsoo totuudesta käsin.

Piispan tulisi tietää se ettei Raamatullinen lähimmäisen rakkaus katso henkilöön. Sekä se ettei lähimmäisen surmaaminen sodassa ole Jumalan tahdon mukaista lähimmäisen rakkautta vaikka surma tehtäisiinkin toisten lähimmäisten edun vuoksi.

Piispa Seppo Häkkisen kirjoitus "maanpuolustus perustuu lähimmäisen rakastamiseen"  on vastoin Herran sotajoukon Päämiehen Herran Jeesuksen Kristuksen opetusta lähimmäisen rakastamisesta.

- Piispa Seppo Häkkisen mukaan Petäjäsaaren sankarivainajien muistolehto on osoitus uhrista ja lähimmäisenrakkaudesta.

- Sotilas on valmis asettamaan oman henkensä alttiiksi toisten puolesta. Siksi maanpuolustus perustuu lähimmäisen rakastamiseen.

- Tämä muistolehto on merkki rakkaudesta – rakkaudesta, joka on valmis uhrautumaan ja jopa antamaan henkensä toisten puolesta. Muistolehto on kiitollisuuden osoitus täällä taistelleita kohtaan. Samalla se velvoittaa meitä toimimaan heidän esimerkkinsä tavoin, piispa sanoi puheessaan.

Häkkisen mukaan Petäjäsaaren sankarivainajien muistolehto on osoitus uhrista ja lähimmäisenrakkaudesta. Jumalan mielestä sankarivainajien muistolehto on osoitus uhrista epäjumalalle. Valtioepäjumalalle!  Sota on hulluutta jonka valtioepäjumala on saanut aikaan. Hän joka yksin on Jumala ei hyväksy veriuhria isänmaan puolesta.

Kaikki maailman armeijat ovat epäjumalan alttareja ja pahuuden pesiä. Yleinen asevelvollisuus on vastoin uskonnonvapautta koska siinä pakotetaan valtioepäjumalan palvelijaksi. Armeijalla ei ole mitään käyttöä sille joka tunnustaa Jeesuksen Jumalakseen. Siksi minä kannatan kaikkien armeijoiden lakkauttamista. Aseelliseen maanpuolustukseen sitoutunut kristitty on häväissyt Jeesuksen ja yrittää palvella epäjumalaa ja Jumalaa yhtä aikaa. 

"Minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle, enkä minä tahdo teidän tulevan osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda sekä Herran maljasta että riivaajien maljasta. Ette voi olla osallisia sekä Herran pöydästä että riivaajien pöydästä. Vai haluammeko herättää Herran kiivauden? Emme kai ole häntä voimakkaampia?" 1Kor.10:20-22  

Piispa Seppo Häkkisen mielipide ei perustu Raamatun ja Herran Jeesuksen opetukseen vaan maalliseen (inhimilliseen) lähimmäisen rakkauteen. Lähimmäisen rakkauteen jota Herra Jeesus kutsui pakanoiden lähimmäisen rakkaudeksi. Pakanoiden jotka uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle! Sillä ihmishenki sodassa on uhri valtioepäjumalalle ja siellä missä uhrataan epäjumalille uhrataan riivaajille. Jeesus ei kehoittanut opetuslapsiaan tällaiseen inhimilliseen (pakanalliseen) lähimmäisen rakastamiseen vaan Jumalalliseen.

Matt.5:39. Mutta minä (Jeesus) sanon teille: älkäät olko pahaa vastaan; vaan joka sinua lyö oikialle poskelle, niin käännä myös hänelle toinen.
40. Ja joka sinua tahtoo oikeuden eteen, ja ottaa hamees, niin salli myös hänelle muukin vaate.
41. Ja joka sinua vaatii peninkulman, mene hänen kanssansa kaksi.
42. Anna sille, joka sinulta anoo, ja älä käänny siltä pois, joka lainan pyytää.
43. Te kuulitte sanotuksi: rakasta lähimmäistäs, ja vihaa vihollistas;
44. Mutta minä sanon teille: rakastakaat vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat,
45. Että te olisitte teidän Isänne pojat, joka on taivaissa; sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain ylitse kuin hyväinkin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
46. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, mitä teidän siitä palkkaa on? eikö Publikanit myös niin tee?
47. Ja jos te ainoastaan veljeinne kanssa soveliaat olette, mitä te sen kanssa erinomaista teette? eikö Publikanit myös niin tee?
48. Olkaat siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.

Herra Jeesus opettaa sotilaallista maanpuolustusta vastaan. Herra Jeesus ei kehoita vastaamaan pahalla pahaan vaan vastaamaan pahaan hyvällä. Ihmisen tappaminen on lähimmäisen vihaamista ja aina paha asia. Ihmisen surmaaminen puolustus tarkoituksessa on pahalla pahaan vastaaminen. Ihmisen surmaaminen ei ole rakkautta tuota lähimmäistä kohtaan vaan vihaa.

Herra Jeesus ei kehoita tappamaan vihollisia vaan rakastamaan. Vanhan liiton aikaan Jumala ohjasi Israelin kansaa sotimaan muita kansoja vastaan jotka elivät täysin jumalatonta elämää. Vanhassa liitossa Israelin seurakunta toimi suoraan Jumalan kätenä toimittaen Jumalan rangaistuksia uskottomia kohtaan. Vanha liitto loppui Herran Jeesuksen ristinkuolemaan jonka jälkeen alkoi uusi ja parempi liitto. Uudessa liitossa Jumala ei ohjaa enään seurakuntaansa sotimaan vihollisia vastaan vaan uudessa liitossa Jumala ohjaa seurakuntaansa rakastamaan vihollisia.

Mutta minä Jeesus sanon teille: rakastakaat vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat.  Että te olisitte teidän Isänne pojat, joka on taivaissa; sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain ylitse kuin hyväinkin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

Herran Jeesuksen opetuslapsien ei tule vastata pahalla pahaan ja vihata vihollista vaan heidän tulee vastata hyvällä pahaan ja rakastaa vihollisia. Se tarkoittaa käytännössä sitä että Herran Jeesuksen opetuslapsien tulee rukoilla niiden edestä jotka heitä vainoovat ja vahingoittavat. Jeesus kehoittaa tekemään hyvää niille jotka teitä vihaavat ei pahaa. Sillä Jumala antaa hyvää niin väärille kuin vanhurskaillekkin. Jeesuksen opetuslapsien tulee hakea käytösmallinsa Jumalalta ei ihmisiltä.

Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, mitä teidän siitä palkkaa on? eikö Publikanit myös niin tee? Ja jos te ainoastaan veljeinne kanssa soveliaat olette, mitä te sen kanssa erinomaista teette? eikö Publikanit myös niin tee? Olkaat siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.

Jeesus sanoo että jos Hänen opetuslapsensa rakastavat vain niitä jotka heitäkin rakastavat niin mikä palkka siitä on? Sillä Publikaanit myös tekevät niin. Jeesus ei kehoita olemaan vain veljien kanssa soveliaat Publikaanien ja pakanoiden tavoin vaan kaikkien myös vihollisten kanssa. Publikaanit ja pakanat ovat kyllä soveliaat veljiensa ja rakkaidensa kanssa mutta eivät vihollistensa kanssa. Jeesus ei kehoita ottamaan heistä mallia vaan kehoittaa omiaan ottamaan Jumalasta mallia ja rakastamaan kaikkia ihmisiä myös vihollisia.

Jaak.2:8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette; 
2:9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. 

Raamatullinen lähimmäisen rakkaus joka tulee Jumalalta ei katso henkilöön vaan rakastaa kaikkia ihmisiä myös vihollisia rakkaina lähimmäisinä. Jos katsomme lähimmäisen rakkaudessa henkilöön ja otamme esimerkiksi oikeudeksemme surmata vihollinen maanpuolustuksessa niin katsomme henkilöön ja silloin Jumalan laki osoittaa meidät Jumalan lain rikkojiksi.

Room.13:8. Älkäät kellenkään velvolliset olko, vaan ainoastaan että te toinen toistanne rakastatte; sillä joka toista rakastaa, se on täyttänyt lain.
9. Sillä se: ei sinun pidä huorin tekemän; ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä varastaman; ei sinun pidä väärää todistusta sanoman; ei sinun pidä himoitseman, ja mitä muuta käskyä on, se tähän sanaan suljetaan: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itsiäs.
10. Ei rakkaus tee lähimmäiselle mitään pahaa; sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Rakkaus joka tulee Jumalasta ojentautuu lähimmäistä kohtaan aina Jumalan sanan totuuden mukaan. Rakkaus joka täyttää lain ojentautuu aina Jumalan rakkauden lain (kymmenen käskyn) mukaan lähimmäistä kohtaan. Rakkaus lähimmäistä kohtaan joka tulee Jumalasta ei koskaan toimi Jumalan lain (kymmenen käskyn) vastaisesti lähimmäistä kohtaan. Rakkaus joka tulee Jumalasta ei koskaan tee lähimmäiselle mitään pahaa.

Synti tuhoaa ihmistä ja pahan tekeminen lähimmäiselle ajaa ihmisen iankaikkiseen tuskaan koska pahantekijät eivät voi periä Jumalan valtakuntaa jos eivät tee parannusta pahuuksistaan uskosta Herraan Jeesukseen. Siksi rakkaus lähimmäiseen ei koskaan tue syntiä eli laittomuutta vaan ohjaa lähimmäistä rakkauden lain mukaiseen elämään. Rakkaus joka tulee Jumalasta ei koskaan kehoita lähimmäistä elämään tai tekemään laittomuutta (10 käskyn vastaisia tekoja) koska se olisi sama asia kuin osallistua lähimmäisen tuhoamiseen.

Kaikki teot lähimmäistä kohtaan jotka ovat Jumalan rakkauden lain vastaisia eivät ole rakkautta lähimmäistä kohtaan vaan pahaa himoa joka ei tule Jumalasta vaan perkeleesta joka on uskottomat vanginnut tahtoaan tekemään. Siksi lähimmäisen rakkaus joka tulee Jumalalta ei tue laittomuutta vaan rakastaa lähimmäistä totuuden Jumalan rakkauden lain mukaan.

Rakkaus joka tulee Jumalasta ei katso henkilöön vaan se rakastaa kaikkia ihmisiä Jumalan rakkaudella Jumalan totuuden ja rakkauden lain mukaan. Jumalalta tuleva lähimmäisen rakkaus ei pakoita vaan haluaa auttaa ja ohjata lähimmäistä parannukseen pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Jumalan tykö. Rakkaus joka Jumalasta tulee kehoittaa ja ohjaa lähimmäistä Jumalan tahdon (rakkauden lain = 10 käskyn) opetuksen mukaiseen elämään. Kun ihminen rakastaa lähimmäistä Jumalan tahdon mukaan niin ihminen elää lähimmäistään kohtaan Jumalan rakkauden lain (kymmenen käskyn) opetuksen mukaan. Sillä se: ei sinun pidä huorin tekemän; ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä varastaman; ei sinun pidä väärää todistusta sanoman; ei sinun pidä himoitseman, ja mitä muuta käskyä on, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itsiäs.

Jumalan rakkauden laki kieltää tekemästä pahaa lähimmäistä kohtaan ja näitä rakkauden lain käskyjä Jumala kehoittaa noudattamaan lähimmäisiä ja itseä kohtaan. Jumalan tahdon mukainen lähimmäisen rakkaus rakastaa lähimmäistä aina Jumalan rakkauden lain mukaan.

Jumalan rakkauden laki sanoo ”älä tapa”.

Tapa sana ratsach on 2 Moos 20:13 hepreaksi qal-verbivartalossa, jossa se tarkoittaa murhata, tappaa, lyödä kuoliaaksi; Murhaamista, tappamista ja kuoliaaksi lyömistä ei saa tehdä harkitusti, vahingossa tai kostomielessä. Älä tapa ei siis tarkoita ainoastaan murhaamista vaan kaikkea tappamiseen liittyvää.

Jumalan rakkauden laki kieltää ihmisen surmaamasta lähimmäistään (sama kuka ihminen) ja itseään sillä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi määräytyy rakkauden lain kautta.

Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa ja siksi oikeaa lähimmäisen rakastamista on elää lähimmäistä kohtaan Jumalan rakkauden lain mukaan joka sanoo ”älä tapa”. Jumalan laki kieltää lähimmäisen surmaamisen missään tilanteessa. Näin Jumalan laki kieltää uuden liiton aikana kaiken sotimisen, abortit, armomurhat ja kaikki teot jossa lähimmäinen surmataan sillä rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa ja siksi oikea rakkaus lähimmäistä kohtaan ei koskaan surmaa lähimmäistä missään tilanteessa.

Jumalan laki ei myöskään katso henkilöön sillä kaikki ihmiset ovat samassa asemassa Jumalan rakkauden lain edessä!

Raamatullinen lähimmäisen rakkaus ei perustu pahalla pahaan vastaamiseen ja vihollisen vihaamiseen omien hyväksi. Raamatullinen lähimmäisen rakkaus ei katso henkilöön ja eroittele rakkauden kohteita henkilöiden mukaan vaan Jumalalta tuleva lähimmäisen rakkaus rakastaa kaikkia ihmisiä myös vihollisia rakkaina lähimmäisinä joidenka edestä Jumalan Poika on kuollut.

Sotilaallinen maanpuolustus on vastoin Raamatullista lähimmäisen rakkautta sillä sotilaallinen maanpuolustus kehoittaa ja opettaa vastaamaan pahalla pahaan ja vihaamaan (surmaamaan) vihollisen jos tilanne sitä vaatii. Sotilaallinen maanpuolustus kehoittaa toimimaan Jumalan lakia vastaan. Sotilaallinen maanpuolustus perustuu inhimilliseen lähimmäisen rakkauteen ei Jumalalta tulevaan rakkauteen. 

Piispa Seppo Häkkinen opettaa lähimmäisen rakkautta inhimillisestä näkökulmasta ei Jumalallisesta. Kristityn tulee noudattaa Jumalan lakia (kymmenen käskyä) kaikissa tilanteissa. Piispa Häkkisen lausunto opettaa toimimaan tietyissä tilanteissa Jumalan lain vastaisesti. Kristityn tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

Tässä muutama todella hyvä linkki aiheesta. Linkeissä opetetaan todella syvällisesti ja Raamatullisesti aiheesta ja kehoitan kaikkia lukemaan linkit sillä ne tuovat paljon paremmin Raamatullisen kannan esille kuin minun kirjoitukseni.

Olkaa esivallalle alamaiset http://www.kotipetripaavola.com/esivalta.html

Rauha vai sotahttps://web.archive.org/web/20061229114332/http://www.icon.fi/~erkkik/rauha.html

Vieraita ja muukalaisiahttps://web.archive.org/web/20060227134631/http://www.icon.fi/~erkkik/isanmaa.html

Väkivaltainen maailma - https://web.archive.org/web/20061230053952/http://www.icon.fi/~erkkik/vakivalt.html

Lähteet:

https://web.archive.org/web/20130722014839/http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/12003-maanpuolustus-perustuu-laehimmaeisen-rakastamiseen

- https://web.archive.org/web/20061229114332/http://www.icon.fi/~erkkik/rauha.html

- Biblia 1776

- Raamattu 33/38

Saulus-Lähetys / T.T

18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
08.12.2014Videomainos - Vastaako todistusaineisto luomista?
08.12.2014Vastaako todistusaineisto luomista?
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
18.11.2014TULOSSA - Aatami ja Eeva sopivat todistusaineistoon
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
04.11.2014Saulus-Lähetys etsii asianhoitajaa
01.11.2014Tiede on todiste Luoja Jumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
29.09.2014Viron avustustyö - Video
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
22.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 3: Pekka Reinikainen, Katsottavissa!
14.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 2: Matti Leisola, Katsottavissa
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista
14.03.2014Rukouksesta osa 4
12.03.2014Rukouksesta osa 3
10.03.2014Rukouksesta osa 2
06.03.2014Rukouksesta osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee Raamatullista maailman ikää
25.02.2014Elämänkatsomustieto ja uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankatsomuksen vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?
03.02.2014Jumala on heikoissa väkevä
13.01.2014Sinulla on mahdollisuus voittaa
01.01.2014Luominen/Evoluutio osa 11: Sokeat luolakalat
22.12.2013Viron avustukset perille
19.12.2013Tuhlaajapoika
29.11.2013Luominen/Evoluutio osa 10: Lajien monimuotoisuus
26.11.2013Arkeologia ja Raamatun sanan todistus
14.11.2013Luominen/Evoluutio osa 9: Darwininsirkut
12.11.2013Luominen/Evoluutio osa 8: Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?
10.11.2013Luominen/Evoluutio osa 7: Rappeutuminen
09.11.2013Poliisi selvittää Pirkko Jalovaaran rahan keräyksen
08.11.2013Luominen/Evoluutio osa 6: Sopeutuminen
06.11.2013Rakastatko sinä Jumalaa?
28.10.2013Uskon ja uskonnon eroavaisuudet

Näytä lisää »