Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä

07.03.2015

Muista aina se että Jumala on antanut sinulle Sanansa sekä Henkensä ettet eksyisi. Voit olla varma ettei Hän toimi siten ettet kykenisi tutkimaan ja koettelemaan sitä että ovatko asiat Jumalasta vai eivät.

Monet uskovat sanovat, että Pyhä Henki riittää sillä Hän johdattaa kyllä kaikkeen totuuteen. Jeesus sanoi että ettemme eksyisi, niin tarvitaan Raamatun sana sekä Pyhän Hengen voima. Meidän täytyy myös muistaa, että Jumalan sana sanoo, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Pyhä Henki johdattaa uskovia kaikkeen totuuteen, niin Hän opettaa ja johdattaa uskovia Jumalan sanan totuuden kautta.

Otan tähän kohtaan asiaa havainnollistavan esimerkin. Suunnistaja tarvitsee niin kompassin kuin kartan, että hän kykenee suunnistamaan tarkasti oikeaan suuntaan ja löytää päämäärän. Pelkkä kompassi ei auta häntä löytämään perille, vaan hän tarvitsee ehdottomasti myös kartan. Siksi et sinäkään enkä minä kykene kulkemaan oikeaan suuntaan uskon elämässä pelkästään Pyhässä Hengessä ilman Jumalan sanan totuutta. Jumalan Pyhä Henki on totuuden Henki, joka tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki toimii Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Monet sanovat, että alkuseurakunnan uskovilla ei ollut aluksi Uutta Testamenttia ja he kykenivät uskomaan ja toimimaan ilman Jumalan sanaa, joten se on myös meille mahdollista. Jumala valitsi Herran Jeesuksen kaksitoista opetuslasta sekä myös Paavalin kirjoittamaan Uuden Testamentin tuleville jälkipolville. Herra Jeesus opetti henkilökohtaisesti kahtatoista opetuslasta sekä Paavalia. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ilmestyi heidän elämässään erikoisella tavalla, eli sellaisella tavalla, että he tunsivat Jumalan tahdon ja totuuden ja pystyivät sen myös jakamaan muille eteenpäin.

UT:n ilmoituksen tähden he olivat erilaisessa asemassa kuin me nykyajan uskovat, sillä Jumala ei enää kirjoituta Raamatun sanaa (UT) meidän kautta, vaan se on jo annettu alkuseurakunnan uskovien kautta ja siksi apostolit kykenivät toimimaan Pyhässä Hengessä Jumalan ohjauksessa. He lukivat myös VT:n tekstejä, eli he eivät olleet ilman kirjoitettua  sanaa sekä heidän sydämelleen oli annetu Jumalan armosta koko UT;n ilmoitus.

Koska me nykyajan uskovat olemme tässä suhteessa eri asemassa kuin Jumalan valitsemat apostolit joiden tehtävänä oli kirjoittaa koko UT:n sanoma ja ilmoitus, niin me tarvitsemme Jumalan sanan kirjoitetun totuuden sekä Pyhän Hengen voiman, koska alkuseurakunnan apostolit kirjoittivat Pyhän Hengen ohjauksessa UT:n tekstit juuri meitä varten. Sen tähden Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa. Siksi Herra Jeesus myös sanoi lähetyskäskyssään, että uskoontulleita tulee opettaa sen mukaisesti mitä Jeesus on käskenyt opettaa.

Älä siis luule erehtymään, että se riittää kun sinulla on Pyhä Henki ja ettet siksi tarvitsisi Jumalan sanan totuutta. Usko joka leikkaa itsensä irti Jumalan sanan totuudesta on uskoa, jonka voimanlähteenä on riivaajien valhevoima sekä valheviisaus.

Miksi on hyvä lukea ja tutkia Raamattua päivittäin? Raamatun sana kertoo meille sen miksi olisi hyvä ja tärkeä joka päivä rukouksessa tutkia Jumalan sanaa. Herra Jeesus sanoi ihmisen eksyvän, jos hän ei tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Jos et tunne Jumalan sanan opetusta, niin et kykene tunnistamaan Jumalan Hengen tekoja, etkä tunnista vääriä ja eksyttäväisiä harhaoppeja.

Silloin kun tunnet ja ymmärrät mitä Raamattu opettaa, niin harhaopit ja väärät opetukset eivät pysty eksyttämään sinua. Kun tiedät mitä Raamattu opettaa, niin kykenet ymmärtämään millä tavalla Jumalan Pyhä Henki toimii, etkä eksy uskomaan riivaajahenkien valhevoiman eksytyksiä Jumalan voimaksi ja teoiksi. Raamatun sanan tunteminen ja ymmärtäminen on siten erittäin tärkeää, sillä se on sinulle elinehto elääksesi ja kasvaaksesi uskossa Jumalan tahdon mukaisesti. Raamattu opettaa kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Raamatun opetuksen mukaisesti.

Nyt ymmärrät myös sen miksi sinun tulisi rukouksessa tutkia ja lukea Raamattua paljon enemmän kuin hengellisiä kirjoja. Tietenkin on olemassa hyviä hengellisiä kirjoja, mutta nekin tulee koetella ja tutkia Raamatun sanan valossa.

Eksyttäjät sanovat, että kaikkea ei ole kirjoitettu Raamattuun mitä ja miten Jumala toimii. Koska Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, jonka jälkeen elävän veden (Pyhä Henki) virtaavat eteenpäin meidän sydämessämme, niin se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala on sitoutunut toimimaan, niin kuin Raamattu opettaa.

Jumala voisi toimia niin kuin Hän itse tahtoo pyhyydessään ja totuudessaan, mutta koska ihminen ei voi tietää onko kyse Jumalasta vai ei, niin siksi Jumala on antanut Raamatun sanan opetuksen, jonka mukaan Hän toimii ja vaikuttaa. Jumala on antanut meille Raamatun sanan Pyhän Hengen lisäksi, ettemme eksyisi. Jos Jumala toimisi vastoin sanansa ilmoitusta, niin silloin emme voisi koskaan tietää varmuudella, että onko kyseessä Jumala vai joku muu henki.

Siksi Jumala on itse sitoutunut toimimaan Raamatun sanan opetuksen mukaan, ettemme eksyisi ja pystyisimme tunnistamaan Hänen tekonsa. Tämän tähden Jeesus sanoi, että meidän tulee uskoa Häneen, niin kuin Raamattu opettaa.

Eksytys toimi hyvin usein siten, että ensin julistetaan sanoma, jonka kautta Raamatun sanan opetus vääristetään. Vääristetyn opetuksen kautta puolustetaan outoja, epäterveitä ja saatanallisia ilmiöitä, joita alkaa tapahtumaan julistuksen jälkeen. Jos et tunne Raamatun opetusta, niin eksytys pettää sinut valheen kautta. Eksytystä markkinoidaan myös eksyttäjien kirjojen kautta.

Jos et ole säännöllisesti lukenut Raamattua, vaan olet tottunut lukemaan hengellisiä kirjoja ja uskomaan niiden tulkintoja koettelematta niitä Raamatun sanalla, niin sinulla ei ole mitään mahdollisuutta selviytyä eksytyksestä, vaan se nielaisee sinut mukaansa. Eksytys pyrkii pitämään ihmisen pois Raamatun todellisesta opetuksesta tarjoten rinnalle oman vääristetyn versionsa Raamatun sanasta.

On siis todella tärkeä lukea ja ymmärtää mitä Raamattu opettaa. Raamattu näyttää kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii ja Jumalan Pyhä Henki toimii Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Kun ymmärrät ja tiedät edellä olevan opetuksen, niin sinua on todella vaikea eksyttää, etkä eksykään koska tiedät mitä Raamattu opettaa ja kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii.

Lopunaikana nousee paljon vääriä profeettoja ja eksyttäjiä. Toiset heistä on helppo tunnistaa, mutta toisia on vaikeampi tunnistaa. Jos Jumalan armosta tunnet Jumalaa ja Hänen sanaansa Pyhässä Hengessä, niin silloin voit tunnistaa "taitavankin" eksytyksen. Jumalan tuntemisen päämäärä on oppia tuntemaan Isä Jumala, Herran Jeesuksen kautta sekä Hänen sanansa Pyhässä Hengessä.

Eksytyksen metsästäminen tai eksytyksen tunteminen ei ole Herran Jeesuksen opetuslapsen päämäärä, vaan Jumalan (Isän ja Pojan) tunteminen Pyhässä Hengessä, Hänen sanansa tunteminen, Hänen rakkautensa tunteminen, Hänen armonsa tunteminen, Hänen totuutensa tunteminen, Hänen pyhyytensä tunteminen, se on kaikkein tärkeintä.

Eksytyksen paljastaminen on myös tärkeää, mutta ei kaikkein tärkeintä. Koska lopunaikana nousee koko ajan lisää eksytyksiä ja eksyttäjiä, niin siksi on tärkeätä paljastaa eksytys, eksyttäjät, eksytyksen luonne ja sen kavala opetus. Kehotan sinua juurtumaan Herraan Jeesukseen ja Raamatun sanaan, jonka keskipiste on pelastus ja elämä Pyhässä Hengessä Herrassa Jeesuksessa sekä Isän Jumalan tunteminen. Toiveeni ja rukoukseni on, että lukisiti Raamattua ja antaisit Jumalan Pyhän Hengen kautta valaista sinulle Hänen rakkautensa, armonsa ja totuutensa Herrassa Jeesuksessa.

Saulus-Lähetys / P.P

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »