Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä

13.02.2015

YHTEISKUNTAMME ON "KREIKKALAINEN"kyntaminen.jpg

Nykyinen Suomen yhteiskunnan ajattelutapa on hyvin pitkälle "kreikkalainen". Tällä tarkoitetaan sitä että yhteiskuntamme tätä maailmaa koskevat ajattelunpuitteet perustuvat hyvin pitkälle ikiaikaisiin kreikkalaisiin filosofioihin jotka pohjautuivat tietynlaiseen evoluution muotoon. Sekulaari humanismi joka hallitsee yhteiskuntaamme perustuu pohjimmiltaan "kreaikkalaiseen" ajattelutapaan. 

1.Kor.1:21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, 
1:22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 
1:23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus.

Raamattu ilmoittaa että sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta oli pakanoille (kreaikkalaisille) hullutusta ja juutalaisille pahennus. Miksi sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta oli pakanoille hullutus mutta juutalaisille pahennus? Siksi koska kreikkalainen ja juutalainen ajattelutapa eroavat täysin perustuksiltaansa. Kreikkalainen ajattelutapa perustuu tietynlaisen evoluution pohjalle (naturalismi) kun taas juutalainen ajattelutapa pitää Jumalaa kaiken Luojana.

Juutalaiset uskovat Jumalan luoneen maailman mutta he paheksuvat sitä että Jeesus Nasaretilainen olisi heidän odottamansa Messias itse Herra Luoja taivaasta. Kreikkalaiset eivät taas uskoneet Jumalan luoneen maailmaa vaan ajattelivat sen kehittyneen jonkinlaisen evoluution kautta ja siksi heille koko sanoma ristiinnaulitusta Jumalan Pojasta oli hullutusta. Nykyisen Suomen ajattelutapa on pitkälti kreikkalainen ja siksi yleisesti ihmiset pitävät Suomessakin nykyään saarnaa ristiinnaulitusta Kristuksesta hullutuksena (satukertomuksena).

Sillä nykykulttuuri pitää Raamatun kuvaamaa historiaa virheellisenä koska koulutusjärjestelmässämme opetetaan (aivopestään) jo lapsesta asti ihmiset uskomaan evoluutioon niin sanottuna tieteellisenä tosiasiana - ja tätä kautta Raamatun kuvaama historia nähdään mahdottomana. Kun ihmiset eivät voi luottaa Raamatun kuvaamaan historiaan niin miten he voisivat luottaa sen teologiaan joka nousee sen historiasta? Tällä on todella pitkälle meneviä seuraamuksia.

Kun ihmisillä on ennakkoasenne joka pitää Raamatun sanaa hullutuksena (satukertomuksina) niin se johtaa automaattisesti siihen etteivät ihmiset kuuntele enää kristinuskon väitteitä. Tämä johtaa siihen ettei kristinuskon sanomaa luomisesta, synnistä sekä lunastuksesta saa enää julistaa niin kuin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten kun yhteiskuntamme ajattelutapa oli vielä hyvinkin kristillinen. Esimerkiksi nykyään on melko mahdotonta päästä enää kouluihin julistamaan kristinuskon perusteita.

Toisin sanoen ihmiset ovat "tukkineet korvansa" kuulemasta Jumalan sanaa koska he ajattelevat "tieteen" osoittaneen sen vääräksi. Jotenka Suomalaisten kristittyjen todellinen ongelma on siinä miten saada ihmiset jotka ovat tukkineet korvansa -kuuntelemaan Jumalan sanaa.

Matt. 13:3 Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi: "Katso, kylväjä meni kylvämään. 
13:4 Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. 

Matt. 13:18 Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: 
13:19 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen.

Jos ihminen pitää Kristuksen ristinuhria "hullutuksena" niin hän ei ymmärrä sen sanomaa ja merkitystä. Pakanoille sanoma rististä on hullutusta koska he eivät ymmärrä sitä - eivät ymmärrä Kristuksen ristin perusteita ja merkitystä. Sillä heidän humanistinen maailmankuva on täysin vastaan niitä perusteita joihinka Kristuksen ristinsanoma perustuu.

Kristityt kylvävät evankeliumin siementä. Kun se putoaa evolutionistisen (humanistisen) elämänkatsomuksen tien oheen niin tulee paha ja tempaa sen pois. Evankeliumi tarvitsee hyvän maan. Luomisevankeliointi mahdollistaa maaperän valmistamisen jotta hyvä siemen voidaan kylvää ja niittää suuri sato. Luomisevankeliointi on siis maaperän kyntämistä eli sen muokkaamista otolliseksi ristinsanomalle. Luomisevankeliointi on "evoluutio" rikkaruohojen kitkemistä ja luomisen perustusten asettamista jotta maaperä tulee otolliseksi ristinsanomalle.

 

LUOMISEVANKELIOINTI

Koska sekulaari humanismi on "tieteen" nimissä tukkinut niin monien ihmisten korvat kuulemasta Jumalan sanaa niin meidän kristittyjen tulisi lähestyä erityisellä tavalla lähimmäisiä. Sekulaari humanismi on tukkinut ihmisten korvat niin sanotun evoluutioaatteen kautta joka pohjautuu miljardeihin ja miljooniin vuosiin. Evoluutioaate pitkine ajanjaksoineen on kaupattu ihmisille "tieteen" nimissä ja siksi tämä kreaikkalaiseen filosofiaan perustuva sanoma on niin tehokkaasti saanut tukittua ihmisten korvat Jumalan sanalta. Jumala on antanut meille kuitenkin mahtavan työkalun jonka avulla monet korvatulpat irtoavat - luomisevankelinoinnin.

Luomisevankeliointi perustuu lähestymistapaan miten Paavali lähestyi pakanoita (kreikkalaisia). 

Apt.14:15 ja sanoivat: "Miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on.

Apt.  17:23 Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. 
17:24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, 
17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. 
17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, 
17:27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; 
17:28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.' 
17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. 
17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. 
17:31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista." 
17:32 Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: "Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin." 

Kun apostoli Paavali saarnasi aikansa epäjumalia palvovia kreikkalaisia filosofeja hän puhutteli tällöin evolutionistisia polyteistejä (monijumalaisuus) ja panteistejä. Epikurolaiset uskoivat kaiken maailmankaikkeudessa saaneen alkunsa sokeasta partikkeleiden vuorovaikutuksesta. Stoalaiset taas olivat panteistejä ja uskoivat että "järki" kohtalon muodossa määräsi kaiken tapahtuvan. 

Paavali haastoi aluksi nämä kaksi maailmankuvaa ja koetti muuttaa niitä ennen kuin hän mainitsi Jeesuksesta. Toisin sanoen Paavali muokkasi/kynsi evoluution kyllästämää maaperää repimällä evoluutio rikkaruohot maasta luomisevankelioinnin kautta. Hän osoitti luomisen kautta evoluutioon perustuvat uskomukset virheellisiksi ja sitten hän kylvi tähän muokattuun maaperään siemenen Kristuksen ristinsanomasta.

  1. On olemassa yksi, ja vain yksi ainoa, tosi Jumala – Hän on taivaan ja maan Herra (jakeet 23–24).
  2. Tämä Jumala on Luoja – maailma ei ole syntynyt itsestään (jae 24).
  3. Elämä tulee Jumalalta – Hän antaa kaikille ihmisille elämän ja hengen ja kaiken muunkin (jae 25).
  4. Heidän evolutionistinen maailmankuvansa oli väärä – me kaikki polveudumme yhdestä miehestä - jonka Jumala teki (jae 26).
  5. Heidän polyteistinen/panteistinen maailmankuvansa oli väärä – jos he olivat Jumalan jälkeläisiä (kuten he myönsivät olevansa) silloin Jumala ei voinut olla kullasta, hopeasta tai kivestä tehty - toisin sanoen ihmisen suunnittelun ja taitojen tulosta (jae 29).
  6. Katukaa! Vasta sitten Paavali kertoi heille että tämä persoonallinen Luoja-Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla katumaan - koska koko ihmiskunta on tilivelvollinen Hänelle ja tulee eräänä päivänä tuomituksi Sen Miehen kautta (Jeesuksen Kristuksen) jonka Jumala herätti kuolleista (jakeet 30–31).

Paavali haastoi pakanoiden maailmankuvan ja lähtien luomisen perusteista osoitti sen miten Jumala on luonut maailman. Paavalin lähestymistapa oli tehokas sillä se haastoi pakanoiden maailmankuvan Jumalan sanan totuuden kautta ja asetti evankeliumille luomisen perustan ennen saarnaa rististä. Ihmiset alkavat tulkita asioita toisin vasta kun heidän maailmankuvansa perusteet kyseenalaistetaan ja osoitetaan että todellisuus voidaan tulkita myös toisin.  

Paavali siis tulkitsi todellisuuden luonteen Jumalan sanan ilmoituksen kautta ja sitä kautta haastoi/osoitti pakanoiden kuvan todellisuuden luonteesta vääräksi - ja vasta sitten Paavali kertoi rististä. Toiset ivasivat Paavalia mutta toiset taas halusivat kuulla tästä vielä lisää. Paavalin lähestymistapa avasi kuulon toisille pakanoille. Luomisevankeliointi on avain poistamaan korvatulppia ihmisten korvista ja aukaisee korvia sanan kuuloon! Siemen (Jumalan sana) synnyttää uskon ja luomisevankeliointi kyntää siemenelle (sanalle) otollisen maaperän mihin siemen (sana) voidaan kylvää niin että se tuottaa satoa.

Saulus-Lähetys / T.T

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »