Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa

23.01.2015

TIETEEN LÄHTÖKOHTA palapeli.jpg

Mitä eroa on kreationistitiedemiehen ja evolutionistitiedemiehen luonnontieteellisessä tutkimuksessa?

- Lähtökohta

Kreationistitiedemiehen ja evolutionistitiedemiehen eroittaa heidän lähtökohtansa - heidän maailmankatsomuksensa. Kukaan tiedemies ei ole neutraali - uskomuksista vapaa vaan jokaista tiedemiestä ohjaa heidän tutkimustyössään heidän maailmankatsomuksensa jolla on perustavaa laatua oleva vaikutus niihin johtopäätöksiin joihin tiedemies tulee tutkiessaan todistusaineistoa.

Maailmankatsomus (todellisuuden luonteen selittävä teoriamme) toimii kuin palapeli. Maailmankatsomus näyttää tiedemiehelle "yleiskuvan" todellisuuden luonteesta. Jokaisella tiedemiehellä on menneisyyttä käsitteleviin oletuksiin/uskomuksiin perustuva maailmankatsomus joka antaa heille yleiskuvan todellisuuden luonteesta. Tämä yleiskuva edustaa "palapeliä" johonka todistusaineiston palaset tulee sovittaa.

Aina kun tiedemies tutkimuksissaan näkee tai oppii jotain niin hän yrittää sovittaa havaintoaan palapelinsä yleiskuvaan. Maailmankatsomus on selitys/teoria joka auttaa tiedemiestä laittamaan havainnot loogiseksi kokonaisuudeksi. Havainnot eivät ole neutraaleja (riippumattomia) vaan ne ovat tavalla tai toiselle keskinäisessä riippuvuussuhteessa aivan kuten palapelin palaset. Havaintojen (palasten) keskinäiseen riippuvuussuhteeseen vaikuttaa perustavalla tavalla se mikä on tiedemiehen palapelin yleiskuva - ennakko-oletus - eli maailmankatsomus. Tiedemiesten maailmankatsomus näyttää heille yleiskuvan joka auttaa heitä pistämään palaset (havainnot) oikeaan paikkaan palapelissä - maailmankuvassa.

Maailmankatsomus (teoria) on tosiasioiden tulkitsemista mutta ei itse tosiasia. Teoria/yleiskuva ja havaitut tosiasiat ovat kaksi eri asiaa. Teoria/yleiskuva yhdistää asiat mutta ei ole itse totuus. Tosiasia (havainto) pysyy muuttumattomana mutta sitä selittävät tulkinnat voivat muuttua nopeastikkin. Tämän vuoksi tiedemiehet (kreationisti ja evolutionisti) voivat tulla samasta tosiasiasta (havainnosta) täysin erilaiseen johtopäätökseen koska heidän teoriansa/yleiskuvansa lähtökohta on täysin erilainen. Tosiasiatkaan eivät siis ole neutraaleja vaan ne saavat selityksen joka sopii selittäjän yleiskuvaan (palapeliin).

Kreationistit ja evolutionistit eroittaa siis perustavalla tavalla heidän lähtökohtansa koska se vaikuttaa siihen mitä tutkijat voivat nähdä ja minkälaisen selityksen he antavat näkemilleensä havainnoille. Lähtökohta vaikuttaa siihen millaisia kysymyksiä tiedemies esittää ja olettaa tehdessään kokeellistä tutkimusta.

TIETEEN MENETELMÄ

- Menetelmä

Kun kreationistitiedemies ja evolutionistitiedemies menevät laboratorioon harjoittamaan kokeellista luonnontiedettä niin he käyttävät samaa (kokeellista) menetelmää. Luonnontieteessä käytetään kokeellista menetelmää jonka avulla tutkitaan sitä miten luonto toimii ja muuntelee. Tämä käytettävä kokeellinen menetelmä on sama kaikille tiedemiehille riippumatta siitä minkälainen maailmankatsomus tiedemiehillä on. Eli tiedemiesten maailmankatsomus ei vaikuta heidän käyttämäänsä luonnontieteen kokeelliseen tutkimusmenetelmään - mutta tiedemiesten maailmankatsomuksella on perustavaa laatua oleva vaikutus siihen millaisia kysymyksiä he esittävät tehdessään tutkimusta sekä millaisiin johtopäätöksiin he tulevat luonnontieteellisten tutkimusmenetelmien tuloksista.

Luonnontieteellinen "kokeellinen menetelmä" on sama kaikille eikä tämä kokeellinen menetelmä synnytä eroa kreationistien ja evolutionistien välille vaan ero syntyy tutkimuskysymysten ja kokeellisen menetelmän tuottamien tulosten tulkinnassa sillä näihin asioihin tutkijan maailmankatsomuksella on suuri vaikutus.

Koska kreationistien ja evolutionistien ennakko-oletus yleiskuvasta on täysin erilainen niin siksi heidän tulkinnat/johtopäätökset tieteellisen menetelmän tuottamista tuloksista ovat myöskin usein täysin erilaiset. Sillä tulokset saavat sellaisen tulkinnan/selityksen että ne sopivat tulkitsijan/selittäjän yleiskuvaan (palapeliin).

Koska tiedemiesten lähtöoletuksella on perustavaa laatua oleva merkitys tulosten tulkinnassa niin lähtökohta vaikuttaa myös siihen mitä tiedemies tutkii kokeellisella menetelmällä. Tiedemiehet voivat esimerkiksi kokeellista menetelmää käyttäen tutkia "darvinismin" - sattuma/valinta menetelmän toimivuutta tai "kreationismin" - suunnittelun toimivuutta.

LÄHTÖOLETUSTEN SELITYSVOIMAISUUS

Eri lähtökohtia (kreationismi VS evoluutio) voidaan sitten vertailla niiden selitysvoimaisuuden ja johdonmukaisuuden perusteella. Teorioiden (lähtöoletusten) selitysvoimaisuuden päättelyketjussa meidän tulee pysyä johdonmukaisina.

Esimerkiksi jos elämä on persoonottoman + ajan + sattuman tulosta niin meidän tulisi pystyä loogisesti osoittamaan mekanismi miten elämä on syntynyt ja kehittynyt. Sillä jos todellisuus on aineellinen ja kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin niin ne tulee voida selittää mekanismin ja luonnonlakien kautta.

Se mikä darvinismilta/naturalismilta (evolutionisteilta) puuttuu on nimenomaan mekanismi joka selittäisi elämän synnyn ja kehityksen. Darvinistista - sattuma/valinta menetelmää on voitu testata kokeellisesti todella paljon ja kaikki tulokset viittaavat siihen ettei darvinismin - sattuma/valinta menetelmä tarjoa mekanismia joka selittäisi elämän synnyn ja kehityksen. Ei tunneta myöskään luonnonlakia joka tuottaisi uutta informaatiota. Täten darvinismilta puuttuu nimenomaan se minkä sen tulisi kyetä todistamaan jotta darvinismia voitaisiin pitää edes jotenkin selitysvoimaisena ja johdonmukaisena teoriana.

Kreationismi perustuu taas teoriaan siitä että Luojajumala on luonut/suunnitellut elämän. On selvää että ei ole olemassa mitään mekanismia tai luonnonlakia joka selittäisi tämän Jumalan menneisyydessä suorittaman luomisen/suunnittelun. Mutta ollaksemme johdonmukaisi kokemuksillemme niin emmehän me edes olettaisi sellaista olevan - se olisi epäloogista.

Sillä esimerkiksi auton on luonut/suunnitellut älykäs ihminen mutta auton syntymiselle ei ole olemassa mitään luonnollista mekanismia tai luonnonlakia. Eli autoa tutkiessamme emme voi löytää siitä itsestään luonnollista selitystä (mekanismi/luonnonlaki) sille miten ja kuka sen on alun perin on suunnitellut ja tehnyt ja miten.

Todisteet henkisen ja ei-aineellisen vaikutuksesta fyysiseen maailmaan ovat epäsuoria. Ne havaitaan niiden vaikutuksista ja jäljistä. Mekanismi on tunnusomaista aineelliselle prosessille kun sen sijaan perusteltu toiminta kertoo toimijan motiiveista. Siksi luomis-näkemystä ei kuvata luonnontieteellisenä tapahtumana eikä luonnonlain tapaisena asiana.

Palataan vielä auto esimerkkiin. Kun katsomme valmista autoa pihallamme niin emme voi nähdä tapaa jolla auto valmistettiin - emmekä valmistuksen takana olleita päämääriä, ajatuksia tai konsepteja jotka auton tekijällä oli mielessään päämääriensä toteuttamiseksi. Auto kuitenkin pursuaa tarkoitusta varten suunniteltuja asioita. Auto pursuaa päämäärätietoisuutta sillä se sisältää esimerkiksi paljon palautumatonta monimutkaisuutta joka on varma todiste siitä ettei se ole syntynyt ilman tarkoitusta.

Tämä vertailu osoittaa että älykäs vaikutus voidaan tunnistaa todisteista jotka edellyttävät tekijän ja tekevät tekemisen uskottavaksi. Jos tutkittavassa kohteessa - esim; auto on tuntomerkkejä jotka eivät kokemuksemme mukaan synny luonnollisilla mekanismeilla - meillä on vahvat perusteet sille että jotkut muut kuin luonnolliset syyt ovat vaikuttaneet asiaan.

Biologinen solu on täynnä käsittämättömän mutkikkaita biokoneita jotka ylittävät nerokkuudessaan ja monimutkaisuudessaan reippaasti kaiken ihmisen kehittämän teknologian. Jos auto pursuaa tarkoitusta niin solussa on autoon verrattuna ainakin sen verran enemmän tarkoituksellista päämäärätietoisuutta kuin New York:issa on verrattuna yhteen autoon. Joten jos haluamme olla rehellisiä ja johdonmukaisia niin kreationistinen lähtöoletus (teoria) on huomattavasti selitysvoimaisempi kuin naturalistinen/darvinistinen selitys kun tarkastelemme biologiaa - luontoa.

LUONNONTIETEEN TUTKIJAN TODISTUS

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola on harjoittanut kokeellista luonnontiedettä yli neljäkymmentä vuotta ja hän sanoo selventävästi: "käytännössä kun me tehdään näitä asioita (kokeellista tiedettä) niin darvinismi unohdetaan aina koska siten ei saada mitään järkevää aikaiseksi."

Tässä videossa professori Leisola kertoo tieteen lähtökohdista ja menetelmistä. (HUOM videon ääni on huono koska opettelen vasta editoimaan ja työkaluni siihen ovat surkeat - laittakaa ääni siis suurelle.)

LÄHTEET

Evoluutio ja biologinen informaatio

Usko ja tiede - tietoperusteita luomakunnan älykkäälle suunnittelulle

Saulus-Lähetys / T.T

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »