Maailman ikä - mitä väliä?

16.01.2015

tiimalasi.jpg

Maailman ikä on todella tärkeä aihe. Monet eivät varmaan ole tulleet ajatelleeksi edes sitä kuinka tärkeästä aiheesta on kyse. Monet kristitytkin sanovat ettei maailman ikä ole tärkeä aihe eikä sillä ole mitään väliä kristinuskon kannalta kuinka vanhaan maailmaan uskoo. Olen täysin eri mieltä sillä maailman ikä on perustavaa laatua oleva aihe ja sillä on tärkeä merkitys kristinuskon kannalta. Nimittäin maailman ikä kysymyksellä on suora seuraus siihen mitä ajattelemme Jumalan sanasta - mille jalustalle asetamme Jumalan sanan.

On tosiasia että sekulaarin maailman media ja uutiset tuottavat jatkuvasti uutisia siitä että maailma on miljardeja vuosia vanha ja monet historialliset löydöt ovat useita miljoonia vuosia vanhoja. Sekulaari media uutisoi miljardeja ja miljoonia vuosia tieteellisinä tosiasioina ja jopa koulutusjärjestelmämme opettaa että tiede on osoittanut maailman olevan miljardeja vuosia vanha.

Väitän että väitteet maailman miljardeja vuosia vanhasta iästä ovat maailman suurin huijaus jonka perusteet johtavat itse valheen isään (saatanaan). Tiedän että väitteeni voi kuulostaa rajulta mutta sille on hyvät perusteet.

SAATANAN TAKTIIKKA

1.Moos.3:1 Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"
3:2 Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,
3:3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'"
3:4 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;
3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan."

saatanan taktiikka on ollut alusta asti kyseenalaistaa Jumalan sana ihmisten mielissä. Tätä taktiikkaa hän on käyttänyt aina ja tulee myös aina käyttämään. saatana pyrkii aina kyseenalaistamaan Jumalan sanan ja tätä kautta hän pyrkii horjuttamaan Jumalan sanan arvovaltaa ihmisten ajatusmaailmassa. Kun ymmärrämme tämän historiallisen asian ja tulkitsemme todellisuutta Raamatun kuvaamien tapatumien kautta niin voimme nähdä sen miksi maailman miljardien vuosien ikä on maailman suurin huijaus. Nimittäin usko miljardeihin vuosiin kyseenalaistaa suoraan Luojamme Herran Jeesuksen sanat ja arvovallan.

HERRAN JEESUKSEN TODISTUS

Matt.19:4 Hän (Jeesus) vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'.

Mark.10:6. Mutta luomisen alusta on Jumala heidät luonut mieheksi ja vaimoksi.

Herra Jeesus sanoo että ihminen luotiin heti luomisen alussa eikä esimerkiksi miljardeja vuosia sen jälkeen. Jumalan sana ilmoittaa että ihminen luotiin maailman alussa tarkasti ottaen kuudentena päivänä. Tämä Herran Jeesuksen todistus kumoaa täysin kaikenlaiset kehitysopilliset tarinat siitä että ihminen olisi kehittynyt mikrobeista miljardien vuosien aikana. Jeesuksen mukaan ihminen luotiin jo luomisen alusta ja tällä Jeesus tarkoittaa sitä että ihminen luotiin niiden kuuden päivän aikana kun Luoja loi taivaat ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Huomioitavaa on myös se että Jeesus vetosi suoraan kirjoituksiin - tarkasti ottaen ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Toisinsanoen Jeesus tarkoitti että - ettekö ymmärrä että ihmiselle on olemassa historiallinen perusta? Ja että tämä perusta löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Jeesus ei kyseenalaistanut kirjoituksia (Jumalan sanaa) vaan vahvisti ne vetoamalla niihin.

Väitteet maailman miljardien vuosien "tieteellisestä" iästä ovat suora hyökkäys Herran Jeesuksen sanaa ja arvovaltaa vastaan. Onko Jeesus todellakin sanonut niin? Mistä Jeesus olisi sen voinut tietää? Jeesuksella ei ollut sitä tietoa joka meillä nykyään on - Raamattu ei ole historiankirja jne...

saatanan tehokkain hyökkäys Jeesuksen sanaa ja arvovaltaa vastaan on hyökkäys jonka hän tekee tieteen nimissä vedoten aikaan - miljardeihin ja miljooniin vuosiin. saatana on saanut iskostettua suurelle osalle maailman ihmisiä ajatuksen että maailman miljardien vuosien ikä on tieteellinen mittaustulos ja tämä on suurin syy miksi niin monet ihmiset näkevät Raamatun "satukirjana" jonka kuvaama historia on vastoin tunnettuja tosiasioita. On päivänselvä asia että jos ihmiset eivät voi luottaa Raamatun kuvaamaan historiaan niin eivät he voi silloin todellisuudessa luottaa myöskään Raamatun kuvaamaan teologiaan joka nousee suoraan Raamatun kuvaamasta historiasta. Jeesus itse vahvistaa tämän.

Joh.3:12 Jos ette usko, kun minä (Jeesus) puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

Jeesus sanoo että jos ihmiset eivät usko Häntä kun Hän puhuu maallisista (maailman ja ihmisen historiasta) kuinka ihmiset uskoisivat Häneen kun Hän puhuu heille taivaallisista... Jeesuksen mukaan sillä on perustavaa laatua oleva merkitys koko kristillisen uskon kannalta miten suhtaudumme Raamatun kuvaamaan historiaan (maallisiin asioihin). Näin siksi että jos emme voi luottaa Jumalan sanan arvovaltaan kun sana puhuu maallisista (historiasta) niin miten uskoisimme Raamatun hengelliseen opetukseen joka on riippuvainen sen historiallisesta perustuksesta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ja juuri tähän saatanan hyökkäys perustuu.

saatana yrittää murentaa Raamatun kuvaaman historian - maalliset asiat jotta ihmiset eivät uskoisi Raamatun hengellistä sanomaa. Mikään ei ole niin tehokkasti laimentanut ihmisten uskoa Jeesukseen Kristukseen ja Raamattuun kuin väitetyt tieteelliset ”todisteet” joiden mukaan maapallo on hyvin vanha ja siksi Raamattu (Jeesus) on väärässä.

Raamattu ei opeta että sinä pelastut jos uskot sydämessäsi ja suullasi tunnustat että maailma on noin kuusituhatta vuotta vanha. Jumalan sana opettaa että me pelastumme jos sydämessämme uskomme ja suullamme tunnustamme että Jeesus on Herra (Luojajumala). Mutta Raamattu myös opettaa että jos emme voi uskoa Jumalan sanaan maallisissa asioissa niin emme voi myöskään uskoa sanan hengellistä opetusta (niin kuin kirjoituksissa lukee) joka on sidoksissa sanan maalliseen historiaan. Kristittyjen olisi aika herätä huomaamaan tämä asia eikä tehdä kompromisseja pakanauskonnoista nousevien uskomuksien kanssa.

ONKO MAAPALLON MILJARDIEN VUOSIEN IKÄ TIETEELLINEN MITTAUSTULOS?

Suurin osa ihmisistä uskoo että maapallon miljardien vuosien ikä on tieteellinen mittaustulos joka on saatu radioaktiivisen iänmäärityksen kautta. Mutta onko tämä radioaktiivinen mittaustulos tieteellinen tosiasia vaiko olettamus - uskomus.

Mikään tieteellinen menetelmä ei voi todistaa (tieteellisesti) maailmankaikkeuden tai maan ikää. Kaikkiin ikälaskelmiin sisältyy olettamuksien tekemistä menneisyydestä: ”kellon” käynnistymisajankohta, kellon nopeus ja se ettei kelloa ole koskaan häiritty. Ei ole olemassa riippumatonta luonnollista kelloa jonka avulla voisimme testata näitä olettamuksia.

Otan esimerkin uintikilpailusta joka havainnollistaa niitä periaatteita joita käytetään ajan mittaamiseen. Uimari tulee maaliin 1500 metrin kilpailussa ja tarkkaan kalibroitu kello näyttää aikaa 10:11 ja 19 sekuntia. Miten pitkään kilpailijalta kului uida 1500 metrin matka?

Me kaikki tiedämme että ilman lähtöaikaa on mahdotonta vahvistaa kilpailuun kulunutta aikaa. Lähtöajan tietäminenkään ei vielä riitä. Meidän täytyisi olla myös varmoja siitä että uimari todellakin ui 1500 metriä sillä jos emme voi olla varmoja matkan pituudesta emme voi olla varmoja ajan paikkansa pitävyydestä. Tästä syystä uintikilpailuissa täytyy olla useampi tuomari seuraamassa kilpailua jotta kilpailun ajat voidaan vahvistaa.

Kellon tarkkuudella ei ole myöskään väliä tuloksen kannalta ilman luotettavia silminnäkijöitä. Voimme vahvistaa ajan vain jos sen mittasi kaksi tai useampi silminnäkijää jotka näkivät lähdön - tapahtumien kulun ja maaliintulon. Juuri samasta on kyse geologisten tapahtumien ajoituksessa kun käytetään radioaktiivisuuteen perustuvia menetelmiä.

Emme voi mitata kiven ikää radioaktiivisella iänmäärityksellä koska emme olleet paikalla mittaamassa kivessä olevia radioaktiivisia alkuaineita sen muodostuessa emmekä seuranneet miten nuo alkuaineet muuttuivat kiven koko geologisen historian aikana. Radioaktiivisen iänmäärityksen ratkaiseva ongelma on se että se perustuu aina olettamuksille menneisyydestä. Olettamuksille joita on mahdoton tieteellisesti testata ja vahvistaa. Tämän vuoksi radioaktiivinen iänmääritys voi antaa tulokseksi minkä tahansa iän riippuen niistä olettamuksista joita tuloksen tulkinnassa on käytetty. Radioaktiivinen iänmääritys perustuu aina tulkintaan joidenka pohjana ovat olettamukset/uskomukset menneisyydestä ja näin radioaktiivinen iänmääritys ei koskaan voi edustaa tieteellistä mittaustulosta maailman iästä.

SUMMA SUMMARUM

Maapallon miljardien vuosien ikä ei ole tieteellinen mittaustulos vaan uskomus jonka perustana on todellisuudessa hypoteettinen "makroevoluutio".

Ydinfysiikan emeritusprofessori Herman Schneider Heidelbergin Yliopistosta kirjoittaa:

"Radiometria antaa vain näennäisen iän. Kelvatakseen "oikeaksi iäksi" tai "hyväksytyksi iäksi" täytyy sen osua geologisen aikataulun edeltä määräämään kohtaan. Todellinen absoluutti ei ole mittaus tai arviointitulos vaan olemassaoleva geologinen aikataulu. Niin kauan kuin geologinen aikataulu ratkaisee mittauksen kelpoisuuden eivät mittaukset voi ratkaista geologisen aikataulun oikeellisuutta...

...Todellinen mittatikku, johon geologinen aikataulu sovitetaan, on otaksuttu eliöiden makroevoluutio."

Geologinen aikataulu sovitetaan todellisuudessa sopimaan evoluutioteorian olettamaan historiaan - joten todellisuudessa ajoitustulosten todellinen mittatikku on sekulaarien tiedemiesten keskuudessa - "evoluutioteoria" ja teorian olettama historia. Evoluutioteorian hypoteesi eliöiden historiasta määrää geologisen aikataulun ja geologinen aikataulu määrää taas sen mitkä radiometriset tulokset ovat sallittuja.

Radiometristen ajoitusmenetelmien pohjana ja mittatikkuna toimii siis uskomus menneisyydestä - uskomus jota ei voida tieteellisesti todistaa ja tämä tekee myös kaikista radiometrisistä ajoituksista uskomuksiin perustuvia tulkintoja. Vastoin yleistä uskomusta radiometriset ajoitustulokset eivät siis ole tieteellisiä "tosiasioita" siitä kuinka vanhoja näytteet todellisuudessa ovat. Ne ovat ainoastaan uskomuksiin perustuvia 'tulkintoja'.

Kaikki iänmääritysmenetelmät perustuvat erehtyväisten ihmisten vajavaisiin oletuksiin/uskomuksiin menneisyydestä. Toisin sanoen iässä ei ole kysymys tieteellisistä havainnoista vaan ennemminkin kiistasta menneisyyden olettamuksistamme - menneisyyden josta ei voi tehdä havaintoja.

Miksi niin monet kristitytkin ovat valmiita tekemään kompromisseja näiden uskomuksien kanssa? Miksi niin monet kristitytkin ovat niin kärkkäitä hyväksymään ihmisten erehtyväiset iänmääritysmenetelmät kiistattomina tosiasioina? Miksi niin monet kristityt ovat valmiita horjuttamaan Jumalan sanan arvovaltaa erehtyväisten ihmisten uskomuksien perusteella? Siksi koska niin monet ihmiset ovat nielaisseet saatanan syötin "onko Jumala todellakin sanonut niin" ja tämän tähden he kyseenalaistavat Jumalan sanan ilmoituksen.

Meillä on objektiivinen ja luotettava silminnäkijätodiste maailman historiasta - kaiken alusta Jumalan sanassa. Luojajumala oli ainoana paikalla kun maailma perustettiin ja siksi vain Hänellä voi olla todellinen tieto maailman historiasta. Kristittyjen tulisikin luottaa Luojajumalan sanaan eikä kyseenalaistaa sitä erehtyväisten ihmisten uskomuksiin nojaten. Raamatun ilmoitus - Jumalan sana ei ole sodassa tiedettä vastaan vaan sekulaarin maailman uskomuksia vastaan ja valitettavasti monet kristitytkin ovat tehneet kompromisseja näiden sekulaarien (pakanallisten) uskomuksien kanssa. Näin he ovat horjuttamassa Jumalan sanan arvovaltaa ja tämä jos mikä on vahingollista ja eksyttävää kristillisen uskon ja evankeliumin kannalta.

Saulus-Lähetys / T.T

LÄHTEET

Marvin L. Lubenowin kirja Myytti apinaihmisistä - kiista fossiilien ajoituksesta sivuilta 295 - 309.

Luominen -lehti num: 11 - "Radioaktiivisen iänmäärityksen tuhoisa virhe"

The fatal flaw with radioactive dating methods

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »