Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme

07.12.2014

simpanssi.jpg

VANHA ”IHMISET JA SIMPANSSIT OVAT 99% SAMANLAISIA” – VÄITE ON MENNEEN TALVEN LUMIA

Tutkijat eivät olleet valmistautuneet siihen mitä he löytäisivät kun he saivat sekvensoitua (määrittää DNA:n emäsparien ("kirjainten") järjestys) simpanssin Y-kromosomin jonkin aikaa sitten ja vertasivat sitä ihmisen Y-kromosomiin.

Massachusettsissa sijaitsevan Cambridgen Whitehead Institude for Biomedical Research:n (Whiteheadin instituutti biolääketieteelliselle tutkimukselle) David Page sanoi: "Y on täynnä yllätyksiä". Dr Page ja hänen työryhmänsä olivat juuri saaneet selville että simpanssin ja ihmisen Y-kromosomit ovat "kauhistuttavan erilaisia toisistaan".

Miksi Dr Page käytti sanaa "kauhistuttavan"? Koska hän uskoo evoluutioon - siihen että simpanssit ovat meidän lähimpiä kehitysopillisia sukulaisiamme. Mutta Pagen työryhmä huomasi että simpanssin Y-kromosomissa oli vain kaksi kolmasosaa erilaisten geenien tai geeniperheiden määrästä verrattuna ihmisen Y-kromosomiin ja vain 47% proteiineja koodaavia osia ihmiseen verrattuna. Lisäksi yli 30%:lta simpanssin Y-kromosomista puuttuu vastaava osa ihmisen Y-kromosomissa ja toisinpäin.

Nähtyään nämä ja muut jyrkät eroavuudet Y-kromosomien välillä - Page sanookin nyt: "sukulaisuussuhde ihmisen ja simpanssin Y-kromosomien välillä on hajonnut käsiin." (Y chromosome shock)

Y-KROMOSOMI

Geenitutkija Robert Carter kertoo y-kromosomista seuraavaa: "Modernin genetiikan löydöksistä olemme oppineet y-kromosomin olevan pääohjauskytkin, joka vaikuttaa tuhansien muiden geenien toimintaan kaikissa muissa kromosomeissa. Sen vaikutus on niin perustavanlaatuinen, että se saa aikaan miesten ja naisten välisen eron. Y- kromosomi on erittäin tärkeä myös sukulaisuuden ja evoluution tutkimuksessa, johtuen sen periytymisestä yksin isän kautta. Käyttäen y-kromosomin sekvenssi dataa, voidaan muodostaa sukupuu y-kromosomeista ja käyttää sitä kuvaamaan ihmisten historiallisia muuttokuvioita ympäri maailmaa. Varhainen tutkimus selvitti että kaikilla ihmismiehillä on erittäin samanlaiset y-kromosomit. Tämä on johtanut päätelmään siitä, että koko maailman väestöllä on yksi yhteinen kantaisä, jota kutsutaan y-kromosomi Aatamiksi." (Robert Carter - chimp-y-chromosome)

Y-KROMOSOMI DATA ON TODISTUSAINEISTOA SEN PUOLESTA ETTÄ IHMISET JA SIMPANSSIT OVAT HYVIN ERILAISIA

Geenitutkija Robert Carter kirjoittaa: "Puolella simpanssin amplioninic-sekvenssistä ja 30%:lla koko MSY:stä ei ole vastinetta ihmisen MSY:ssä ja päinvastoin. Nämä erot ovat suuria.

30%:n ero ihmisen ja simpanssin MSY-alueiden välillä oli shokki (evolutionisteille). Tämän kokoista eroa odotettiin ihmisen autosomien ja suunnilleen kanan tms. vastaavan autosomien välillä; ja kana ei edes ole nisäkäs. Näin suuri ero sukukromosomeissa oli valtavaa.

Kun tutkijat katsoivat kahden vastaavan kromosomin geenisisältöjä, he yllättyivät vielä lisää. He havaitsivat että simpanssilla oli vähemmän, ja ihmisellä paljon enemmän geenejä, joissa ”ainoastaan kaksi kolmasosaa niin monta eroavaa geeniä tai geeniperhettä kuin ihmisen MSY:ssä, ja ainoastaan puoliksi niin monta proteiineja koodaavaa kirjoitusyksikköä”. Se tarkoittaa että he löysivät valtavia eroja geenien määrissä ja tyypeissä näiden kahden y-kromosomin välillä, ja joutuivat väittämään valtavan geenien menetyksen tai lisäyksen olleen se evolutiivinen mekanismi joka aiheutti tämän eron. Suunnittelua ei (tietenkään) pidetty mahdollisena vaihtoehtona.

Selittääkseen saamansa datan, he ehdottivat joitakin tekijöitä, jotka johtavat ihmisen ja simpanssin väliseen eroon, mukaan lukien siittiösolujen kilpailun (koska vähemmän DNA:ta solua kohti on oletetusti etu simpanssiurokselle, koska kevyempi siittiösolu saattaa uida nopeammin kuin kilpailijan siittiösolu), geneettinen liftaaminen (jossa haitalliset mutaatiot kulkeva edullisten mutaatioiden mukana), ja korkeat geeni muunnoksen (konversio) määrät (jossa samankaltaiset sekvenssit yhdistyvät uudelleen kromosomin sisällä, johtaen sekvenssien yhdenkaltaistumiseen/ homogenisoitumiseen). Suunnittelua ei taaskaan pidetty vaihtoehtona erojen selitykseksi.

Ajatus y-kromosomin kehittymisestä valtavalla vauhdilla perustuu oletukseen yhteisestä esi-isästä. Mutta ihmisen y-kromosomien välillä on erittäin matala vaihtelun taso, mikä ei olisi odotettavissa, jossa niissä tapahtuisi mutaatiota suurella nopeudella. Siten ei ole olemassa mitään todellista näyttöä evolutiivisista muutoksista näissä kromosomeissa." (Robert Carter - chimp-y-chromosome)

SUMMA SUMMARUM

Y-kromosomi on pääohjauskytkin joka vaikuttaa tuhansien muiden geenien toimintaan kaikissa muissa kromosomeissa. Kyseessä on siis todella tärkeästä ja merkittävästä kromosomista. Y-kromosomiin on talletettu geneettinen tieto historiastamme. Moderni geenitede pystyy nyt lukemaan tätä geeneihin talletettua tietoa historiastamme ja se paljastaa ensinnäkin sen etteivät ihmiset ja simpanssit ole sukulaisia keskenään. Y-kromosomi dataan on talletettu meidän historiamme ja ihmisen ja simpanssin y-kromosomien radikaali eroaminen kertoo siitä ettei meillä ole yhteistä historiaa.

Ihmisen ja simpanssin y-kromosomit eroavat 30% toisistaan. Tämä on valtava ero jollaista odotettiin esimerkiksi ihmisen ja kanan välillä. Mikäli ihmisillä ja simpansseilla olisi ollut yhteinen esi-isä tarkoittaisi se y-kromosomi datan perusteella sitä että y-kromosomeissa olisi täytynyt tapahtua muutoksia (mutaatioita) valtavalla nopeudella.

Kuitenkin ihmisten (miesten) y-kromosomit ovat maailmanlaajuisesti samankaltaisia. Evoluutiotieteilijöiden mukaan yhtään ”muinaista” (toisin sanoen erittäin mutatoitunutta tai suuresti poikkeavaa) y-kromosomia ei ole löytynyt. Ihmisen Y-kromosomi ei ole muuttunut miksikään vaikka muutos vauhdin y-kromosomeissa tulisi olla huimaa jotta ihmisen ja simpanssin välinen ero olisi voitu saavuttaa. Se että ihmisillä (miehillä) on samanlainen muuttumaton y-kromosomi kaikkialla maailmassa vie pohjan uskomuksilta ihmisen ja simpanssin yhteisestä esi-isästä ja nimenomaan geenitieteen dataan perustuen.

Tämä modernin geenitieteen data tukee Raamatun ilmoitusta jonka mukaan Luojajumala rakensi ihmisen kuudentena päivänä maan tomusta ja teki koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä.

Päivitetty simpanssi? P Reinikainen

LÄHTEET

Y chromosome shock

The chimpanzee Y chromosome is radically different from human

Saulus-Lähetys / T.T

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »