Luominen/Evoluutio osa 2: maailmankatsomus ja moraali

26.06.2013

Mikä on ensisijainen syy siihen että maailmassa on: Homoseksuaalisuutta, vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; korvaankuiskuttelua, panettelua, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä olevia, petturuutta, rakkaudettomuutta ja laupeudettomuutta?

Syy on: Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymättömät menonsa, nimittäin, ijankaikkinen voimansa ja jumaluutensa nähdään hamasta maailman luomisesta, jotka ymmärretään niistä, jotka tehdyt ovat: ettei he taitaisi itseänsä syyttömiksi sanoa. Että he tunsivat Jumalan, ja ei ylistäneet häntä niinkuin Jumalaa eikä kiittäneet, vaan vilpistelivät omissa ajatuksissansa, ja heidän järjetöin sydämensä on pimennyt. 

Kuin he itsensä viisaiksi luulivat, niin he ovat tyhmiksi tulleet. Ja ovat katoomattoman Jumalan kunnian muuttaneet katoovaisen ihmisen ja lintuin ja neljäjalkaisten ja matelevaisten kuvan muotoiseksi. Sentähden on myös Jumala heidät laskenut sydämensä himoihin, saastauteen, häpäisemään keskenänsä omaa ruumistansa. Jotka Jumalan totuuden ovat valheeksi muuttaneet ja ovat kunnioittaneet ja palvelleet enemmän luontokappaletta kuin Luojaa, joka on siunattu ijankaikkisesti, amen! Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Ihmiskunta polveutuu Nooan jälkeläisistä jotka tunsivat Jumalan. Jumalan luoma maailma todistaa Luojasta. Syy kaikkeen pahuuteen ja moraalittomuuteen maailmassa on ensisijaisesti siinä kun ihmiset hylkäsivät Jumalan Luojana ja vaihtoivat Jumalan kunnian luodun luonnon kunniaksi. Kun Jumala hylätään Luojana ja Jumalan kunnia kaiken Luojana ja Omistajana annetaan luodulle luonnolle saa se aikaan Jumalan tahdon vastaista elämää. Kysymys on maailmankatsomuksemme perustasta mihin se perustuu. Uskommeko ja kunnioitammeko Jumalaa Luojanamme vai annammeko Jumalan kunnian luonnolle.

Onko Luojamme Herra Jeesus kristus vai onko se epäjumala nimeltä evoluutio?

Tämä on perustavaalaatua oleva kysymys joka rakentaa myös maailmankatsomuksemme pohjan ja ohjaa koko meidän moraalista käyttäytymistä.

Ensimmäisessä Luominen/Evoluutio osassa käsittelin tieteen luonnetta. Luominen ja evoluutio eivät ole tieteellisesti (kokeellisesti) todistettavia eivätkä kuulu käytännöntieteen piiriin vaan
alkuperätieteen piiriin.  Luomisteoria ja evoluutioteoria ovat uskomusjärjestelmiä eli uskomuksia siitä miten eliöt ovat menneisyydessä syntyneet/kehittyneet.

On vain kahdentyyppisiä näkökulmia alkuperästämme: evoluutioon tai luomiseen perustuvia. Jos ihminen ei usko että on olemassa kaiken luonut ääretön olento silloin ainoa vaihtoehto on jonkinlainen
evoluutio. Kummatkin näkökulmat ovat luonteeltaan uskomuksellisia eivät tieteellisiä ja nämä näkökulmat määrittävät sen miten tulkitsemme havaitsemiamme tosiasioita. Luominen ja evoluutio ovat
kummatkin alkuperäämme käsitteleviä uskomusjärjestelmiä jotka muodostavat maailmankatsomuksemme.

Maailmankatsomukseemme vaikuttaa välttämättömästi se mitä uskomme alkuperästämme ja kohtalostamme. Se mitä uskomme alkuperästämme vaikuttaa siihen miten tulkitsemme seuraavia kysymyksiä:

1) Mistä olemme tulleet?

2) Miksi olemme täällä?

3) Mihin olemme menossa?

Nämä kysymykset rakentavat taas maailmankatsomuksemme pohjan. Maailmankatsomuksestamme nousevaan moraaliimme vaikuttaa välttämättömästä se mitä ajattelemme maailmankaikkeuden
olemassaolosta. Onko siihen joku syy että olemme olemassa? Onko sillä jokin tarkoitus että olemme olemassa? Onko olemassa olollamme päämäärä? Nämä kysymykset vaikuttavat suoraan ihmisen moraaliin tiedosti ihminen sitä tai ei.

Kun ihminen uskoo Raamatun ilmoituksen hän ymmärtää että Jumala on Luoja joka on luonut koko maailmankaikkeuden. Maailmankaikkeudella on Luoja ja tarkoitus ja syy. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseensa.

Usko Jumalaan Luojana

Ihminen luotiin jotta ihminen saisi elää Jumalan rakkaudessa. Kun ihminen uskoo Raamattuun hän ymmärtää mm:

1) Mistä on tullut → Jumala loi ihmisen.

2) Miksi olemme täällä → elämässä Jumalan tahdon mukaista elämää Jumalan rakkaudessa.

3) Mihin on menossa → Jumalan valtakuntaan.

Kun ihminen uskoo Jumalan sanan ilmoitukseen ymmärtää ihminen että Jumala on Luoja, Tuomari ja Vapahtaja. Hän on kaikista ylin auktoriteetti jolle kaikki ihmiset ovat vastuussa kaikista teoistaan. Jumala tulee tuomitsemaan ihmisten kaikki teot oikeudenmukaisesti. Kukaan ei pääse livistämään pakoon Jumalan tuomiota. Jumala määrittää sanansa kautta sen mikä on oikein ja väärin, laki ja laittomuus, hyvä ja paha. Jumalalta tulee absoluuttiset arvot siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Jumalalla on valta tuomita ihminen iankaikkisesti. Ihminen hyväksyy että Luomistyön tehnyt Jumala kertoo meille mistä elämässä on loppujen lopuksi kysymys.

Tiedämme silloin että Jumala on elämänantaja että elämällä on merkitys ja tarkoitus ja että kaikki ihmiset on luotu Jumala kuvaksi ja siksi heillä on myös suuri arvo ja merkitys. Kun ihminen uskoo Jeesukseen Kristukseen Luojana niin hän tiedostaa tämän kaiken ja näiden asioiden tiedostaminen ja ymmärtäminen vaikuttaa välttämättömästi ihmisen moraaliseen käytökseen. Kun ihminen uskoo Jeesukseen Kristukseen Luojana ymmärtää ihminen että Jeesus on tehnyt kaiken ja siksi Hän on kaikista ylin auktoriteetti jolla on kaikki valta ja oikeus. Kun ihminen ymmärtää että hän on vastuussa kaikista teoistaan Jumalalle jolla on kaikki valta ja oikeus ihmiseen vaikuttaa tämä tieto välttämättömästi ihmisen moraaliin ja käytökseen. Silloin ihminen ymmärtää sen että jos hän elää tahaltaan Jumalan tahdon vastaisesti niin hän on siitä vastuussa Jumalalle eikä ihminen pääse livistämään vastuutaan karkuun. Se mitä ajattelemme maailmankaikkeuden olemassaolosta (onko Jumala Luoja) vaikuttaa siis suoraan moraaliseen ajatteluumme ja käytökseemme.

Ihminen hylkää luomistyön tehneen Luojan ja vaihtaa sen evoluutio uskoon

Kun ihminen ei usko Jumalaan Luojana vaan sattumanvaraiseen evoluutioon olisi loogista silloin ajatella kysymyksiä:

1) Mistä on tullut → sattumalta kehittynyt

2) Miksi olemme täällä → ei ole tarkoitusta eikä päämäärää olemassaololle kaikki on vain sattumaa

3) Mihin on menossa → ei mihinkään sillä sattumalla ei ole tarkoitusta - ihminen raukeaa kuollessaan tyhjiin.

Jos ihminen ei usko Luojaan maailmankaikkeuden olemassaolon tarkoituksena on vaihtoehtona sattuma ja evoluutio. Kun ihminen hylkää Jumalan ja korvaa Hänet toisella uskolla joka asettaa sattumanvaraiset tapahtumasarjat Jumalan paikalle oikealla ja väärällä ei ole enään mitään perustaa. Säännöistä tulee sellaisia kuin haluat niiden olevan. Ei ole mitään absoluutteja – ei periaatteita joita täytyy noudattaa. Ihmiset voivat tehdä omat sääntönsä. Kun ihminen uskoo evoluutioon niin hän ajattelee että on sattumalta kehittynyt. Ainut syy miksi hän on olemassa on sokea ja päämäärätön sattuma. Näin nyt vain sattui käymään. Elämällä ei ole tarkoitusta eikä päämäärää sillä kaikki on sattumaa. Ei ole mitään yliluonnollista Jumalaa jolle ihminen olisi vastuussa teoistaan. Ei ole mitään ihmistä suurempaa auktoriteettia joka määrittäisi sen mikä on oikein ja mikä väärin. Ei ole mitään Tuomaria jolle ihminen olisi vastuussa kaikista teoistaan ja jolla olisi valta tuomita ihminen iankaikkisesti. Kaikki on vain sattumanvaraisen kehityksen tulosta. Aivan kaikki. Tällöin pohjimmiltaan ei ole olemassakaan oikeaa ja väärää vaan ihminen voi itse päättää mikä on oikein ja mikä väärin. Jos joku on eri mieltä oikeasta ja väärästä niin kyseessä on vain sattumanvaraisten kehityksien eriävät mielipiteet. Mielipide eroihin vaikuttaa silloin tietysti sattumanvarainen kehitys.

Kun Jumala Luojamme poistetaan kuvioista mikään ei ole enään absoluuttista. Lain ja periaatteiden kunnioitus vähenee ja ihminen ajelehtii tarkoituksettomassa maailmankaikkeudessa. Ihmistä ohjaavat vain hänen häilyvät himonsa ja sen hetkinen tilanne. Omien himojen täyttäminen ja oman edun saaminen ovat ainoita tavoiteltavia asioita maailmassa joka on sattumalta syntynyt jossa sattumat saavat itse päättää mikä on hyvää ja pahaa. Usko evoluutioon poistaa Jumalan ylimpänä auktoriteettina ja absoluuttisten lakien antajana ja Tuomarina. Usko evoluutioon ikään kuin vapauttaa ihmisen elämään ”hyvällä omallatunnolla” sellaista elämää kuin ihminen itse haluaa jossa ihminen itse päättää oikeasta ja väärästä. Evoluutio ei ole mikään sääntökokoelma vaan usko evoluutioon vapauttaa ihmisen pohjimmiltaan kaikista säännöistä elämään jossa ihminen voi itse rakentaa omat sääntönsä.

Evoluutio onkin ihmisten niin sanottu ”tieteellinen” oikeutus Jumalan ja Hänen absoluuttisten arvojen vastaiseen kapinaan. Ihmisen epäusko Jeesukseen Kristukseen Luojana vaikuttaa välttämättömästi ihmisen moraaliseen käytökseen ja arvoihin. Kun Jeesus Kristus ei ole Luoja vaan kaikki on vain sattumaa ei ole mitään moraalista oikeutusta myöskään Jumalan laille (kymmenen käskyä) vaan ihminen voi itse määrittää lakinsa. Se mitä ihminen ajattelee lähimmäisestään onko lähimmäinen Jumalan kuvaksi luotu vai onko hän vain sattuman tuotoksena syntynyt eläin vaikuttaa välttämättömästi siihen miten ihminen suhtautuu lähimmäiseen.

Kuinka tämä näkyy käytännössä?

Koko ihmiskunta polveutuu Nooan ja hänen poikiensa perheiden jälkeläisistä. Nooa perheineen uskoi ja kunnioitti Jumalaa Luojana. Ihmiskunnan alusta ihmisillä on ollut siis jo kristilliset absoluuttiset arvot perusteinaan oikealle ja väärälle. Alkujaan ihmiskunnan moraalinen maailmankatsomus perustui Jumalan sanan ilmoitukseen koska koko ihmiskunta polveutuu vanhurskaan Nooan jälkeläisistä. Kun ihmiset ovat lisääntyneet ja levittäytyneet ja erkaantuneet aikojen saatossa on jotkut populaatiot hylänneet luomistyön tehneen Jumalan ja se on rappeuttanut näiden ihmisten kulttuuria. Maailmassa on paljon erilaisia kulttuureja sillä ihmiset ovat levittäytyneet ympäri maailman Nooan ajoista ja monet ovat aikojen kuluessa hylänneet luomistyön tehneen Jumalan. Se on rappeuttanut kulttuureita ympäri maailman. Maailmankatsomuksellinen kulttuuri ei ole kokenut mitään kulttuurievoluutiota vaan kulttuurirappeutumisen maailmanlaajuisesti sitten Nooan.

Jumalan ilmoituksen mukaan kaikki ihmiset polveutuvat Nooan perheestä ja Raamatullisista arvoista joihin esi-isämme ovat uskoneet. Tämän vuoksi kaikista maailman kulttuureista löytyy yhä tänäkin päivänä jäänteitä ja rippeitä kristillisistä arvoista siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Nämä arvot eivät ole siis evoluution tulosta vaan perimätietoa ihmiskunnan alkuajoilta.

Koko modernin länsimaisen yhteiskunnan moraalinen perusta perustuu kristinuskosta tuleville absoluuttisille arvoille. Muutamia vuosikymmeniä sitten kristilliset absoluuttiset arvot vallitsivat länsimaisissa yhteiskunnissa niin maiden lakien säädössä kuin kansalaisten käytännönelämässä. Vuosia sitten yhteiskuntamme perustana olivat siis kristilliset absoluuttiset arvot. Ihmiset tiesivät mikä on oikein ja väärin. Seksuaalista poikkeavuutta, julkista lainrikkomista, abortteja, pornografiaa, julkista alastomuutta ja ”helppoja” avioeroja pidettiin väärinä. Yhteiskunnalla oli erilaisia rangaistuksia näihin syyllistyville. Arvojen perustana olivat Raamatulliset periaatteet (Esim: kymmenen käskyä). Suurin osa ihmisistä hyväksyi uskon Jumalaan tai kunnioitti sitä. Suomea sanottiin kristilliseksi maaksi!

Kuitenkin ihminen haluaa omassa lihassaan kapinoida Luojaansa vastaan ja evoluutiosta tuli ihmisille tähän kapinaan ikään kuin "tieteellinen" oikeutus. Kun evoluutio kansantajuistettiin (otettiin koulujemme koulutusjärjestelmään) Darwinin ajoista alkoi se yleistymään nopeasti sillä se tarjosi ihmisille mahdollisuuden kapinoida Jumalaa vastaan tyylillä joka ei saanut aikaan liian suurta paheksuntaa maissa joidenka perustana olivat kristilliset absoluuttiset arvot. Evoluutio on niistä päivistä levinnyt koko länsimaisen yhteiskunnan koulutusjärjestelmään ja vaikutukset ovat todella selvästi näkyvissä!

Jopa kolmessakymmenessä vuodessa on tapahtunut valtava muutos Suomessakin ja tämä on todella selvästi nähtävillä. Se mitä yleisesti pidettiin paheksuttavana vielä kolmekymmentä vuotta sitten ei enään sitä yleisesti ole. Viime vuosina yhä useammat ihmiset ovat hylänneet Raamatun Jumalan. Evoluution leviäminen koulutusjärjestelmämme kautta on suorassa yhteydessä siihen että samassa suhteessa missä evoluutioon aletaan uskomaan siellä usko Raamatun ilmoitukseen hylätään. Tämä yhteys on todella tärkeää huomata!

Kun ihmiset uskovat evoluutioon muka tieteellisesti todistettuna faktana niin uskosta Jumalaan tulee ihmisille vain vanha myytti ja tarukokoelma. Kun usko Jumalaan on hylätty ihmiset ovat alkaneet kyseenalaistaa yhteiskunnan perusteita. Esimerkiksi jos ei ole Jumalaa niin miksi totella kymmentä käskyä? Miksi kukaan sanoisi että homoseksuaalisuus on väärin? Miksi homoseksuaalisuus olisi väärin jos se olisi vain yksi kehityksen muoto? Miksi naiset eivät saisi tehdä abortteja silloin kuin haluavat? Miksi naiset eivät saisi olla osa luonnonvalintaa ja karsia populaatiota halujensa mukaan? Miksi vahva ei saisi voittaa heikkoa elämänkamppailussa? Kun ihmiset poistavat Jumalan omastatunnostaan he ryhtyvät muuttamaan lakeja jotka ovat perustuneet kristillisyyden absoluuttisuudelle joka pitää Jumalaa kaiken Luojana ja omistajana.

Kun luomisen perusta on poistettu ja kun evoluution perusta vahvistuu näemme kuinka laittomuus, homoseksuaalisuus, abortit jne.. lisääntyvät yhteiskunnassamme. Näinhän juuri nyt suomessakin tapahtuu. Usko Jeesukseen Kristukseen kaiken Luojana vähenee ja usko evoluutioon kasvaa ja samassa suhteessa kaikenlainen laittomuus Jumalan silmissä kasvaa yhteiskunnassa ja saa hyväksyntää. Meidän täytyy ymmärtää näiden asioiden välinen yhteys!

Sillä kun ihmiset hylkäävät luomistyön tehneen Jumalan ja siten hylkäävät myös Hänen sääntönsä he hylkäävät kristillisen etiikan ja hyväksyvät uskomuksia omien mielipiteidensä mukaan. Kun hylkäät
Jumalan ja korvaat Hänet toisella uskolla joka asettaa sattumanvaraiset tapahtumasarjat Jumalan paikalle, oikealle ja väärälle ei ole enään mitään perustaa. Säännöistä tulee sellaisia kuin haluat niiden olevan. Ei ole mitään absoluutteja ei periaatteita joita täytyy noudattaa. Ihmiset voivat tehdä omat sääntönsä. Tämä tarkoittaa sitä että henkilö voi tehdä mitä haluaa olematta vastuussa kenellekään muulle kuin itselleen kunhan vain suurin osa ihmisistä saadaan vakuuttuneiksi ettei tästä aiheudu uhkaa heille. Tämän seurauksena yhteiskunnalle kerrotaan että kukaan ei voi sanoa mitään niille jotka haluavat olla seksuaalisesti poikkeavia, alastomia julkisesti tai tehdä mitä tahansa kristillisen etiikan vastaista kunhan se tapahtuu lain puitteissa joka sekin muuttuu koko ajan vain suvaitsevammaksi.

Evoluutio on uskomus jossa ihmisen mielipide on korkeimmassa asemassa. Sen hedelmiä on (koska Luoja ja Lainantaja on hylätty niin säännöistä tulee sellaisia kuin haluat niiden olevan): laittomuus, moraalittomuus, saastaisuus, abortit, rasismi ja Jumalanpilkka. Tämä jos mikä näkyy nyt nyky-yhteiskunnassa jossa evoluutiota opetetaan koulutusjärjestelmässämme kaikille lapsille ja ihmiset pitävät yleisesti evoluutiota tieteellisenä tosiasiana ja kristinuskoa myyttinä. Seuraukset ovat kaikkien nähtävissä. Humanismi jonka perustus evoluutio on lisääntynyt sitä mukaa länsimaissa kun kristillisiä arvoja on alettu vastustamaan sillä ne ovat toisiaan vastaan. Humanismin hedelmää ovatkin; homoseksuaalisuus, aborttien hyväksyminen, haluttomuus totella auktoriteetteja, haluttomuus tehdä töitä, avioliiton hylkääminen, rietas vaatetus, pornografia ja laeista piittaamaton käyttäytyminen. Nämä asiat lisääntyvät suurella vauhdilla nyky-yhteiskunnassa kun humanismin nimeen kristillistä arvomaailmaa vastustetaan.

Eli se mitä näemme tapahtuvan yhteiskunnassa on se että kun evoluutio kansantajuistettiin ja otetiin koulutusjärjestelmään kristillisessä yhteiskunnassa niin seuraukset ovat olleet Jumalan hylkääminen Luojana ja absoluuttisten arvojen antajana ja humanismin (ihminen päättää oikean ja väärän) leviäminen. Kun humanismi on levinnyt yhteiskuntaan näkyy se heti epäkristillisten arvojen suvaitsemisena ja kannattamisena. Homoseksuaalisuus, abortit, eutanasiat, julkinen alastomuus, avioliiton hylkääminen ovat oireita mutta eivät syy. Niiden syy ja perustus on Jumalan hylkääminen Luojana ja usko evoluutioon josta on tullut humanismi uskonnon perustus ja tieteellinen ”oikeutus”. Tämä voidaan nähdä täysin selvästi yhteiskuntamme historiasta.

Oireiden syy ja perusta

 

Room. 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten
jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta
vääryyden vallassa,
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä
heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja
jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan,
maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään
itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana
kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa
turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen
ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan
kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt
saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja
kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on
ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä
heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden
luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen
kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet,
miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään
saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta,
niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan,
tekemään sopimattomia.
29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä,
täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia,
väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen
tottelemattomia,
31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne,
jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan
itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka
niitä tekevät.

Jumalan luoma maailma todistaa huutaen Super nerokkaasta ja älykkäästä yliluonnollisesta Suunnittelijasta ja Luojasta. Maailma ja elämä on äärimmäisen taitavasti ja monimutkaisesti tehty. Dna on niin nerokas järjestelmä ettei ihmisen mitkään keksinnöt vedä sille vertoja edes murto-osan vertaa. Sattuma ei tähän pysty. Sattumalla ei ole mitään todennäköisyyksiä tähän. On äärimmäisen tekopyhää sanoa maailmaa ja elämää maailmassa päämäärättömän sattuman tuotokseksi ja samalla pilkata niitä hihhuleiksi jotka sanovat että vain Super älykäs yliluonnollinen Luoja voi olla kaiken tämän takana. Kuitenkin monet evoluutioon uskovat sanovat näin, mutta todellisuudessa he eivät voi sanojaan millään puolustaa. Kehuessaan viisaita olevansa ovat he tyhmiksi tulleet.

Kun ihmiset muuttavat sydämessään katoamattoman Jumalan kirkkauden ja kunnian Luojana katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi ovat ihmiset silloin ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Eli kun ihmiset hylkäävät Jumalan Luojana ja antavat Luojan kunnian luodulle luonnolle on ihmisten ymmärtämätön sydän pimentynyt. Tätä selvempää varoitusta Raamattu ei enään voisi antaa siitä mitä tapahtuu kun Jumala Luojana vaihdetaan sattumanvaraiseen evoluutioon.

Raamattu kertoo mitä seuraa kun ihmiset eivät halua tuntea Jumalaa Luojana: Homoseksuaalisuus, vääryys, pahuus, ahneus, häijyys, kateus, murhat, riita, petokset, pahanilkisyys; korvaankuiskuttelu, panettelu, Jumalan viha, väkivalta, ylpeys, kerskaaminen, pahankeksiminen, vanhemmilleen tottelemattomuus, järjettömyys, rakkaudettomuus ja laupeudettomuus. Nämä ovat seurauksia siitä kun ihmiset vaihtavat iankaikkisen Jumalan kunnian Luojana katoavan ja luodun luonnon kunniaksi. Nämä ovat siis seurauksia siitä mitä tapahtuu kun ihmiset hylkäävät uskon Jumalaan Luojana ja vaihtavat sen evoluutioon. 

Ja juuri näin havaitsemme tapahtuneen Suomessakin. Viisi-kolmekymmentä vuotta sitten Suomi oli vielä hyvinkin kristillinen maa jossa Jumalan sanaan uskottiin tai sitä kunnioitettiin yleisesti. Jumalan sanan absoluuttiset arvot määrittivät kansakunnassamme sen mikä oli oikein ja väärin, hyväksyttyä ja sopimatonta. Mutta sitten Darwinin kehitysopillinen uskomus kansantajuistettiin ja otettiin koulujemme koulutusjärjestelmään ja alkoi tapahtumaan juuri sitä mistä Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku meille kertoo. Sitä mukaa kun usko evoluutioon alkoi yleistymään yhteiskunnassamme alkoi usko Jumalaan Luojana vähentyä. Minkälaisia seurauksia se sai aikaan? Ihmiset alkoivat hylätä Jumalan sanan absoluuttisia arvoja ja suvaita ja kannattaa epäkristillisiä arvoja.

Esimerkiksi homoseksuaalisuus alkoi saamaan räjähdysmäisesti kannatusta ja hyväksyntää eikä sitä enään yleisesti pidetäkkään syntinä vaan melkeinpä jopa suotavana asiana. Samoin kaikenlainen auktoriteettien kunnioitus häviää ja pahanilkisyys kasvaa. Ihmiset voivottelevat kun pahuus vaan kasvaa koska he näkevät oireet mutta eivät ymmärrä syytä. Syy on perusteissa. Ja Raamattu osuu napakymppiin todistetusti siinä mitä se ilmoittaa Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Kun ihmiset hylkäävät Jumalan Luojana ja vaihtavat sen evoluutioon vaikuttaa se välttämättömästi ihmisten maailmankatsomukseen ja moraaliin ja siitä todisteena Jumalan sana ja Suomen kansa!

Se miksi ihmiset hylkäävät Jumalan ilmoituksen josta koko maailma huutaen todistaa johtuu siitä että ihmiset eivät halua hyväksyä kristinuskoa. He eivät halua hyväksyä että on olemassa Jumala jolle he ovat vastuussa. Tämän takia niin monet ihmiset hyväksyvät ja uskovat ilomielin valheen evoluutiosta ja tuudittavat omantuntonsa tähän ”tieteen” pyhän lehmän sanomaan. Evoluutiosta pidetään kiinni kynsin ja hampain vaikka evoluutiolla ei ole oikeasti yhtään kokeellisen tieteen todistetta. Siitä pidetään kiinni kynsin ja hampain siksi että evoluutio on koko humanistisen elämänkatsomuksen perustus ja tieteellinen oikeutus. Raamattu kertoo meille tämän saman asian miksi ihmiset eivät halua uskoa Jumalaan Luojana.

Joh.12:46 (Jeesus:) Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 

Joh.3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 
3:20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

Joh.7:3 Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: "Lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet; 
7:4 sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle." 
7:5 Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet. 
7:6 Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. 
7:7 Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat.

1.Joh.2:15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 
2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo (paha himo), silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 
2:17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. 

Maailma vihaa Herraa Jeesusta sillä Herra Jeesus todistaa että maailman teot ovat pahat. Jokainen joka pahaa tekee (elää tietoisesti Jumalan tahdon vastaista elämää) vihaa Herraa Jeesusta sillä Herra Jeesus paljastaa pahuuden. Ihmiset vihaavat Herraa Jeesusta sillä Herra Jeesus todistaa ihmisten tekojen olevan pahoja. Ihmiset vihaavat Herraa Jeesusta sillä he rakastavat pahoja tekoja (himoja) enemmän kuin Herraa Jeesusta eivätkä halua että heitä nuhdeltaisiin pahoista teoista joista he eivät halua tehdä parannusta. Herra Jeesus todistaa maailmalle synnin ja siksi maailma vihaa Herraa Jeesusta sillä maailma rakastaa syntiä.

Syy miksi ihmiset vastustavat Herraa Jeesusta Kristusta Luojana on se että ihmiset rakastavat enemmän pimeyttä (Jumalan tahdon vastaisia tekoja, lihan himoja, silmäin pyyntöjä ja elämän korskeutta) kuin valkeutta. Ihmiset eivät halua uskoa Jeesukseen Luojana koska eivät halua olla alamaisia ja vastuussa teoistaan Jeesuksella joka todistaa että maailman teot ovat pahat ja jolla on valta tuomita nämä maailman himot.

Ne jotka vastustavat Luojaa vastustavat Häntä joka on absoluuttinen auktoriteetti – Häntä joka asettaa säännöt ja pitää ne. Nykyään ihmiset haluavat että evoluutiota opetetaan tosiasiana ja usko luomiseen heitetään romukoppaan. Syy tähän on se että ihmiset haluavat olla laki itselleen. He haluavat pitää yllä sitä kapinoivaa luontoa jonka he ovat perineet Aadamilta. He eivät halua hyväksyä auktoriteetikseen Häntä joka on Luoja ja Lainantaja ja jolla on oikeus sanoa tarkkaan miten meidän tulee toimia. Tästä luominen vastaan evoluutio konfliktissa on loppujen lopuksi kyse. Onko Jumalalla, Luojalla oikeus sanoa ihmisille mitä heidän täytyy tehdä elämällään? vai voivatko ihmiset päättää itsekseen mitä haluavat tehdä ilman että he joutuisivat kärsimään seurauksista?

Nämä eivät ole mitään retorisia kysymyksiä. Näiden kysymysten luonne vaatii jokaista ihmistä vastaamaan. Kysymys siitä onko ihminen autonominen (itsehallinnollinen) ja voiko hän siis päättää kaikista itseensä liittyvistä asioista vai omistaako Jumala Hänet? Suurin osa ihmisistä haluaa olla autonomisia ja he uskovat että he voivat toimia omien himojensa ja oman ymmärryksensä mukaan. Mutta ihminen ei ole autonominen ja juuri tällä alueella käydään raivokasta taistelua. Kun ihmiset hylkäävät luomistyön tehneen Jumalan se vaikuttaa siihen kuinka he suhtautuvat itseensä muihin ja maailmaamme. Erityisesti länsimaisissa yhteiskunnissa joissa kristillinen etiikka oli aikaisemmin hyvin yleinen darvinistinen evoluutio tarjosi oikeutuksen olla uskomatta Jumalaan ja siksi tehdä niitä asioita joita kristityt pitivät väärinä. Darvinistinen evoluutio auttoi ikäänkuin tekemään ateismista kunnioitettavan ja juuri tätä me nyt näemme. Ihmiset ovat ylpeitä kun ovat ateisteja ja kehuskelevat että heillä on siihen tieteellinen ”oikeutus” evoluutio!

Osana luonnonvalintaa

Kun ihmiset uskovat evoluutioon jonka moottoreina pidetään luonnonvalintaa ja mutaatioita on tällä suora vaikutus ihmisen maailmankatsomukseen ja moraaliin. Vielä länsimaissa vaikuttaa yleisessä moraalikäsityksessä kristillisten arvojen perinteitä oikeasta ja väärästä vaikka nämä arvot hupenevat kovaa vauhtia. Evoluutioon uskovienkin maailmankatsomukseen vaikuttaa vielä yleisesti paljon Jumalan sanasta lähteneitä arvoja jotka olivat koko modernin länsimaisen yhteiskunnan tukipilareita vielä jokin aika sitten. Evoluutioon uskovat sanovat usein että kristilliset arvotkin ovat evoluution tulosta. He sanovat näin koska joutuvat itsekkin noudattamaan niitä vielä yhteiskunnassa. Ihmiset myös näkevät sen että kristilliset arvot ovat oikeasti lähimmäistä rakastavia ja siksi myös evoluutioon uskovat pyrkivät selittämään kristilliset arvot evoluution tulokseksi. Kristilliset arvot eivät ole evoluution tulosta sillä ne ovat täysin luonnonvalintaa vastaan.

Jumalan sanan kuninkaallinen rakkauden laki kuuluu:

Jaak.2:8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette; 
2:9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia.

Room.13:8. Älkäät kellenkään velvolliset olko, vaan ainoastaan että te toinen toistanne rakastatte; sillä joka toista rakastaa, se on täyttänyt lain.
9. Sillä se: ei sinun pidä huorin tekemän; ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä varastaman; ei sinun pidä väärää todistusta sanoman; ei sinun pidä himoitseman, ja mitä muuta käskyä on, se tähän sanaan suljetaan: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itsiäs.
10. Ei rakkaus tee lähimmäiselle mitään pahaa; sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Rakkaus joka tulee Jumalasta ojentautuu lähimmäistä kohtaan aina Jumalan sanan totuuden mukaan. Rakkaus joka täyttää lain ojentautuu aina Jumalan rakkauden lain (kymmenen käskyn) mukaan lähimmäistä kohtaan. Rakkaus lähimmäistä kohtaan joka tulee Jumalasta ei koskaan toimi Jumalan lain (kymmenen käskyn) vastaisesti lähimmäistä kohtaan. Rakkaus joka tulee Jumalasta ei koskaan tee lähimmäiselle mitään pahaa. Synti tuhoaa ihmistä ja pahan tekeminen lähimmäiselle ajaa ihmisen iankaikkiseen tuskaan koska pahantekijät eivät voi periä Jumalan valtakuntaa jos eivät tee parannusta pahuuksistaan uskosta Herraan Jeesukseen. Siksi rakkaus lähimmäiseen ei koskaan tue syntiä eli laittomuutta vaan ohjaa lähimmäistä rakkauden lain mukaiseen elämään. 

Rakkaus joka tulee Jumalasta ei koskaan kehoita lähimmäistä elämään tai tekemään laittomuutta (10 käskyn vastaisia tekoja) koska se olisi sama asia kuin osallistua lähimmäisen tuhoamiseen. Kaikki teot lähimmäistä kohtaan jotka ovat Jumalan rakkauden lain vastaisia eivät ole rakkautta lähimmäistä kohtaan vaan pahaa himoa joka ei tule Jumalasta vaan perkeleesta joka on uskottomat vanginnut tahtoaan tekemään. Siksi lähimmäisen rakkaus joka tulee Jumalalta ei tue laittomuutta vaan rakastaa lähimmäistä totuuden Jumalan rakkauden lain mukaan.

Rakkaus joka tulee Jumalasta ei katso henkilöön vaan se rakastaa kaikkia ihmisiä Jumalan rakkaudella Jumalan totuuden ja rakkauden lain mukaan. Jumalalta tuleva lähimmäisen rakkaus ei pakoita vaan haluaa auttaa ja ohjata lähimmäistä parannukseen pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Jumalan tykö. Rakkaus joka Jumalasta tulee kehoittaa ja ohjaa lähimmäistä Jumalan tahdon (rakkauden lain = 10 käskyn) opetuksen mukaiseen elämään. Kun ihminen rakastaa lähimmäistä Jumalan tahdon mukaan niin ihminen elää lähimmäistään kohtaan Jumalan rakkauden lain (kymmenen käskyn) opetuksen mukaan. Sillä se: ei sinun pidä huorin tekemän; ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä varastaman; ei sinun pidä väärää todistusta sanoman; ei sinun pidä himoitseman, ja mitä muuta käskyä on, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itsiäs.

Jumalan rakkauden laki kieltää tekemästä pahaa lähimmäistä kohtaan ja näitä rakkauden lain käskyjä Jumala kehoittaa noudattamaan lähimmäisiä ja itseä kohtaan. Jumalan tahdon mukainen lähimmäisen rakkaus rakastaa lähimmäistä aina Jumalan rakkauden lain mukaan.

Evoluutio on uskonto joka oikeuttaa sen että ihmiset voivat itse keksiä omat sääntönsä. Luonnonvalinta jota pidetään evoluution osana ei ole rakkauden sanoma lähimmäisiä kohtaan henkilöön katsomatta. Luonnonvalinta on itsekkyyden ja oman edun sanoma heikkojen kustannuksella. Luonnonvalinnan sanoma on vahvimmat voittakoon heikot elämänkamppailussa. Parhaat selviytyköön ja sopeutukoon. Luonnonvalintaan kuuluu aina tuho ja kuolema populaatiossa. Luonnonvalinnan tehtävä on karsia populaatiota tuhoten ainesta joka on epähyödyllistä populaatiolle.

Kun ihminen ajattelee olevansa vain sattumanvaraisen kehityksen ja luonnonvalinnan tuote ja eläin muiden eläinten joukossa voi tämä filosofia saada pahimmillaan aikaan todella pahaa jälkeä. Kun ihminen uskoo evoluutioon ja ajattelee ettei Jumalan sanan käskyt koske häntä koska Jumalaa ei ole niin hän saattaa ruveta ajattelemaan luonnonvalinnan mukaan. Ihminen voi alkaa ajattelemaan että hän on osa luonnonvalintaa elämänkamppailussa. Toiset populaation edustajat ovat vain eläimiä jotka eivät sopeudu vallitseviin oloihin yhtä hyvin ja siksi ne tulee karsia pois populaatiosta. Tällainen filosofia eriarvoistaa ihmiset ja voi pahimmillaan saada aikaan esimerkiksi vammaisten surmaamista sekä abortteja jossa ihmiset ajattelevat vain olevansa osa luonnonvalintaa jossa heikot ja epätoivotut yksilöt karsitaan populaatiosta.

Jos Jumalaa ei ole ja luonnonvalinta on syy elämään  niin miksi kyseinen ajattelu olisi väärin? Jos Jumalaa ei ole niin eihän luonnonvalinta ja sen mekanismi voi olla silloin väärää vaikka se tuottaakin heikkojen kuolemaa? Jos Jumalaa ei ole niin vahvat voittakoon heikot elämänkamppailussa on suuntaus joka jäljittelee luonnonvalinnan suuntaa.

Jos ihminen uskoo olevansa vain evoluution tuotos niin miksi murhaaminen olisi väärin jos ihminen saa siitä etua itselleen elämänkamppailussa? Miksi kilpailijan tai huonomman aineksen poistaminen populaatiosta olisi väärin jos ihminen saa siitä etua itselleen? Miksi mikään olisi väärin josta ihminen saisi etua itselleen? Jos synti olisi vain peritty ominaisuus eläimiltä miksi mikään synti olisi väärin jos siitä saisi hyötyä?

Esimerkkejä siitä mitä Jumalan hylkääminen Luojana ja Luojan kunnian
antaminen luonnolle voi saada pahimmillaan aikaan

Hitler ymmärsi evoluution ja luonnonvalinnan todella hyvin ja laittoi sen käytäntöön omassa elämässään. Hitler ymmärsi evoluution todellisen merkityksen ja luonteen ja se vaikutti koko hänen maailmankatsomukseensa. Hitler ajatteli että hän on osa luonnonvalintaa joka valitsee parhaat ja tuhoaa heikot ja tarpeettomat. Tähän pohjautuu Hitlerin herrakansa ajatus ja maailmanvalloitus. Sen pohja on evoluutiossa.

Sir Arthur Keith hyvin tunnettu evolutionisti selittää kuinka Hitler oli ainoastaan johdonmukainen juutalaisten suhteen - hän sovelsi darvinistisen evoluution periaatteita. Kirjassaan Evolution and Ethics hän sanoi: "jotta näkisimme evoluution mukaiset toimet ja heimomoraalin vahvasti sovellettuna suuren ja modernin kansan asioihin meidän täytyy palata vuoden 1942 Saksaan. Näemme Hitlerin olleen hyvin vakuuttuneen siitä että evoluutio on kansallisen politiikan ainoa todellinen perusta... Keino jonka hän valitsi turvaamaan rotunsa ja kansanheimonsa kohtalon oli järjestelmällinen teurastus joka kyllästi Euroopan verellä.. Sellainen menettelytapa on erittäin moraaliton kaikkien etiikan mittareiden mukaan mutta silti Saksa oikeutti sen. Se on sopusoinnussa heimomoraalin tai evoluution mukaisen moraalin kanssa. Saksa on palannut heimomenneisyyteen ja on havainnollistanut maailmalle koko paljastetussa julmuudessaan evoluution menettelytavat."

Sir Arthur Keith on oikeassa sillä mikäli Jumalaa ei ole ja luonnonvalinta on ihmisen elämän kehityksen takana ei Hitlerin ajattelutavassa ollut mitään väärää. Itse asiassa hän pyrki tehokkaasti toimimaan osana luonnonvalintaa ja karsimaan epähyödyllistä ainesta pois populaatiosta. Hitlerin esimerkki on ääripää esimerkki mutta mitä parhain esimerkki siitä mihin pahimmillaan maailmankatsomus voi johtaa kun ajatellaan että olemme vain evoluution tulosta.

Jokelan koulusurmat tehnyt Pekka Eric Auvinen ihannoi Hitleriä. Auvinen oli ateisti joka vastusti uskonnollisuutta. Auvinen oli todennut koulussa opettajalleen että "vain vahvoilla on oikeus elää". Auvinen ihannoi Hitleria joka toimi hyvin johdonmukaisesti luonnonvalinnan näkökulmasta katsottuna. Auvisen kommentti vain "vahvojen oikeutuksesta elää" on myös johdonmukainen sellaisen filosofian kanssa joka pohjautuu vain siihen että evoluutio on totta. Auvinen ymmärsi luonnonvalinnan todellisen luonteen joka on sairaiden ja heikkojen karsiminen populaatiosta. Hän alkoi myöskin Hitlerin tavoin toimimaan oman uskomuksena mukaan.

60 000 000 kiinalaisen hengen riistänyt Mao Tse Tung listasi vaikuttimikseen mm. C. Darwininin ja "evoluution".

Tässä oli muutama äärimmäinen esimerkki siitä mihin evoluutioon perustuva maailmankatsomus voi pahimmillaan johtaa. Nämä ihmiset sovelsivat uskomustaan käytännössä ja halusivat olla osa luonnonvalintaa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä että kaikki evoluutioon uskovat alkaisivat toimimaan julmasti lähimmäisiään kohtaan. Mutta syvällisesti ymmärrettynä evoluutioon pohjautuva maailmankatsomus voi ohjata ihmistä hakemaan toimilleen mallia luonnonvalinnasta jossa huonommin olosuhteisiin sopeutuvat tulee karsia populaatiosta.

Kristillisestä ennakko-oletuksesta käsin kaikki maailman ihmiset polveutuvat Nooan arkissa olleista ihmisistä. Nooan arkissa oli Jumalaan uskovia ja Häntä kunnioittavia ihmisiä. Kun ihmiskunta lähti kasvamaan Nooan arkin jälkeläisistä oli ihmisillä valmiina Jumalan sanan absoluuttiset arvot. Nämä arvot levisivät ihmisten mukana. Alkujaan ihmisillä oli siis perusteenaan Jumalan sanan absoluuttiset arvot joita Nooa perheineen noudatti. Kun ihmiskunta kasvoi levisi ja erkaantui eri populaatioihin vedenpaisumuksen jälkeen monet ihmiset hylkäsivät Jumalan sanan absoluuttiset arvot ihmisen halusta kapinoida Luojaansa kohtaan. Jumalan sanan absoluuttiset arvot hylänneiden ihmisten kulttuurit rappeutuivat ja ihmiset alkoivat elämään ”eläimellisesti” tästä todisteena monet viidakon heimot. He ovat myös alkujaan polveutuneet Nooasta mutta jossain vaiheessa heidän esi-isänsä ovat hylänneet Jumalan sanan ja se on rappeuttanut heidän kulttuurinsa. Nämä heimot eivät enään tunne Luomistyötä tehnyttä Jumalaa ja elävät eläimellistä elämää jossa jopa kannibalismia esiintyy.

3.Mooseksen kirjan luvut 18-20 kertovat kuinka ennen Israelilaisten paluuta pakkosiirtolaisuudesta Egyptistä Israelin alueella asuneet Kaananilaiset elivät täysin Jumalatonta elämää jossa rikottiin suurinta osaa Jumalan sanan käskyistä koskien lähimmäistä. He muunmuassa polttivat omia lapsiaan uhreina epäjumalille ja harjoittivat kaikkia mahdollisia perversioita eläimiin sekaantumiseen saakka. He polveutuivat myös Nooan jälkeläisistä jotka tunsivat Jumalan Luojana mutta olivat hylänneet jossain vaiheessa Jumalan Luojana ja seuraukset olivat kauheat. Heistä tuli juuri sellaisia joista Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku kertoo ihmisistä jotka eivät halua tuntea Jumalaa Luojana. Surullista kyllä nyky-yhteiskunta kulkee täysin noita samoja irstauksia kohti joita Kaananilaiset harjoittivat. Kaikenlainen epäkristillinen seksuaalisuus kukoistaa ja jopa syntymättömiä vauvoja surmataan aborteilla suuria määriä. Kaiken tämän moraalittomuuden perusta on Jumalan hylkäämisessä joka perustellaan evoluutiolla.

Evoluutioon perustuvan maailmankatsomuksen kamala seuraus

Huonot aivot huonot tavat. Näin yksinkertainen on rikollisen resepti kun rikollisuuden biologisia juuria selvittävien tutkijoiden ajatukset äärimmilleen tiivistää kuten tekee alan pioneeri Adrian Raine brittisyntyinen vankilapsykologi. Evoluutiopsykologit ovat muka osoittaneet ettei käyttäytymisemme pohjimmiltaan ole muuta kuin biologiaa. Erilaiset ”huonommat” aivot johtavat ja altistavat heidän mielestään ihmisiä rikolliseen toimintaan. Eli he perustelevat ihmisten pahaa ja moraalitonta käytöstä kehityshäiriönä. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen että ihmisiä aletaan jopa ennalta ”ehkäisemään” hoitamaan lääkkeillä ettei heistä kasvaisi rikollisia.

Tiettyjä ihmisiä voidaan alkaa karsimaan populaatiosta sen mukaan miten ihmiset arvelevat heidän sopeutuvan populaatioon. Evoluutiopsykologien päätelmät voivat johtaa karmeisiin lopputuloksiin jossa ihmisiä karsitaan heidän biologisten ominaisuuksien perusteella. Rainen hypoteesi siitä että jotkut meistä syntyvät rikollisiksi (omaten huonot aivot) on älytön ja pohjautuu täysin evoluutiosta nousevaan maailmankatsomukseen.

On olemassa lukematon määrä esimerkkejä siitä miten paatuneetkin rikolliset ovat uskoon tulon myötä tehneet parannuksen ja alkaneet elämään hyvää ja lainkuuliaista elämää. He ovat biologisia todisteita siitä ettei tavat ja rikollisuus johdu huonoista aivoista. He eivät voisi muuttua jos Raine olisi oikeassa. Lisäksi kaikista suurimat rikolliset ja moraalittomimmat ihmiset ovat usein niin korkeassa asemassa ettei yhteiskunta edes pidä heitä rikollisina. Tai oliko koko natsisaksan yhteiskunnan aivot huonot kun he seurasivat Hitleriä ja hänen ideologiaansa jota nykyään pidetään täysin pahana ja moraalittomana? Natsien jotka olivat aikanaan teknologiassa ja tieteessä muita edellä.. Rainen hypoteesin mukaan näin täytyisi olla mutta todellisuus on täysin toinen. Aivojen biologinen koostumus ei selitä käytöstä kuin harvoin ja käytöksen ja ihmisen moraalin takana on yleisesti se maailmankatsomus ja uskomus johon ihminen uskoo ja jonka mukaan hän pyrkii parhaansa mukaan toimimaan. Evoluutiopsykologia voi johtaa älyttömiin tulkintoihin jossa maailmankatsomuksesta nouseva pahameno laitetaan biologisten ominaisuuksien piikkiin.

Aiheena maailmankatsomus ja moraali on todella laaja jota voi ja tuleekin tarkastella useammasta näkökulmasta. Tällä kertaa jätän kuitenkin nyt tähän jotta kirjoitus pysyy kohtalaisen luettavana.

Loppusanat

Syy ja perustus yhteiskunnassamme oleviin pahoihin asioihin on siinä että ihmiset hylkäävät Jumalan Luojana. Se että ihmiset hylkäävät Jeesuksen Kristuksen Herrana meidän Luojanamme. Kun ihmiset hylkäävät luomistyön tehneen Jumalan ja siten hylkäävät myös Hänen sääntönsä he hylkäävät kristillisen etiikan ja hyväksyvät uskomuksia omien mielipiteidensä mukaan. Ihmiset oikeuttavat luomistyön tehneen Jumalan hylkäämisen niin kutsutun ”tieteellisen” evoluutionäkemyksen vuoksi. Evoluutio on olennaisin peruste hylätä Jumalan ilmoitus. Evoluutio antaa ihmisille ikään kuin oikeutuksen kapinoida Jumalaa ja Hänen absoluuttisia arvojaan vastaan ja juuri tätä me nyt näemme. Ihmiset kapinoivat Jumalaa ja Hänen sääntöjään vastaan ja tukeutuvat kapinassaan evoluutioon. He sanovat ”ei se ole syntiä se on luonnollinen biologinen ominaisuus joka on peritty eläimiltä”

Usko evoluutioon johtaa siihen että ihminen hakee eläinmaailmasta perusteita toiminnalleen koska evoluution mukaan ihminen on vain yksi eläin muiden joukossa. Raamattu Jumalan sana ilmoittaa kuitenkin että ihmistä ei luotu eläimeksi vaan Jumalan kuvaksi. Jumalan kuva ei tarkoita näköiskuvaa vaan sitä että ihmisen ajatusten ja tekojen tulisi olla Jumalan ajatusten ja tekojen mukaisia. Tämän vuoksi ihmisten ajattelua hallitsevien periaatteiden tulee perustua kaikilla alueilla Raamattuun. Jumalan kuvan tulee hakea perusteet ja säännöt elämälleen Jumalan sanasta eikä eläinkunnasta. Jumalan kuvan tulee hankkia käytösohjeensa (maailmankatsomuksensa ja moraalinsa) Jumalalta ei eläimiltä.

Kaikenlainen eläimellinen toiminta lähimmäisiä kohtaan johtuu siitä että ihmiset hylkäävät Jumalan tuntemisen ja Hänen lakinsa. Silloin Jumala jättää ihmiset tekemään typeriä, kieroutuneita ja turmeltuneita asioita. Tämän kapinan Jumalaa kohtaan ihmiset oikeuttavat itselleen vedoten evoluutioon. Evoluutio on menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä ja epäkristilliseen moraaliin johtavan maailmankatsomuksen perusta ja moottori.

Room.1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen
ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan
kaltaiseksi.

Jesaja.5:20 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi! 
5:21 Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!

Saulus-Lähetys / T.T

Lähteet:

- Ken Ham - "Valhe evoluutio"

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000123573.html

- Raamattu 33/38

http://www.evoluutio.com/?o=76&a=0&st=0

- Tiede-lehti numero 3/2011 "Jotkut meistä syntyvät rikollisiksi"

18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
08.12.2014Videomainos - Vastaako todistusaineisto luomista?
08.12.2014Vastaako todistusaineisto luomista?
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
18.11.2014TULOSSA - Aatami ja Eeva sopivat todistusaineistoon
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
04.11.2014Saulus-Lähetys etsii asianhoitajaa
01.11.2014Tiede on todiste Luoja Jumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
29.09.2014Viron avustustyö - Video
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
22.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 3: Pekka Reinikainen, Katsottavissa!
14.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 2: Matti Leisola, Katsottavissa
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista
14.03.2014Rukouksesta osa 4
12.03.2014Rukouksesta osa 3
10.03.2014Rukouksesta osa 2
06.03.2014Rukouksesta osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee Raamatullista maailman ikää
25.02.2014Elämänkatsomustieto ja uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankatsomuksen vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?
03.02.2014Jumala on heikoissa väkevä
13.01.2014Sinulla on mahdollisuus voittaa
01.01.2014Luominen/Evoluutio osa 11: Sokeat luolakalat
22.12.2013Viron avustukset perille
19.12.2013Tuhlaajapoika
29.11.2013Luominen/Evoluutio osa 10: Lajien monimuotoisuus
26.11.2013Arkeologia ja Raamatun sanan todistus
14.11.2013Luominen/Evoluutio osa 9: Darwininsirkut
12.11.2013Luominen/Evoluutio osa 8: Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?
10.11.2013Luominen/Evoluutio osa 7: Rappeutuminen
09.11.2013Poliisi selvittää Pirkko Jalovaaran rahan keräyksen
08.11.2013Luominen/Evoluutio osa 6: Sopeutuminen
06.11.2013Rakastatko sinä Jumalaa?
28.10.2013Uskon ja uskonnon eroavaisuudet

Näytä lisää »