Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema

03.12.2014

MITÄ TAPAHTUU? images_5.jpg

Suomea on kutsuttu kristilliseksi maaksi. Muutamia vuosikymmeniä sitten kristilliset absoluuttiset arvot vallitsivat Suomen lakien säädössä kuin kansalaisten käytännönelämässä. Vuosia sitten yhteiskuntamme perustana olivat kristilliset absoluuttiset arvot. Ihmiset tiesivät mikä on oikein ja väärin. Seksuaalista poikkeavuutta, julkista lainrikkomista, abortteja, pornografiaa, julkista alastomuutta ja ”helppoja” avioeroja pidettiin väärinä. Yhteiskunnalla oli erilaisia rangaistuksia näihin syyllistyville. Arvojen perustana olivat Raamatulliset periaatteet (Esim: kymmenen käskyä). Suurin osa ihmisistä hyväksyi uskon Jumalaan tai kunnioitti sitä. Suomea sanottiin kristilliseksi maaksi!

Tänään on kuitenkin toisin. Enää Suomi ei ole kristillinen maa edes hyvällä tahdolla katsottuna. Suomen eduskunta päätti muuttaa Jumalan määrittämää avioliittolakia. Homoseksuaalisuutta ei nähdä enää syntinä vaan siitä on tullut ikäänkuin muoti-ilmiö jota jopa arkkipiispa kannattaa. Abortit ovat laillisia ja seksiä ja alastomuutta mainostetaan niin televisiossa, radiossa kuin lehdissäkin. Kouluissa ei saa enää julistaa evankeliumia niin kuin Raamattu opettaa jne... Suomi ei enää yleisellä tasolla kunnioita Raamatun ilmoittamaa etiikkaa - miksi? Mitä on tapahtunut? Miksi kristillinen maailmankuva sortuu Suomessa?

KUN PERUSTEET MURRETAAN, SORTUU KOKO RAKENNUS

Ps.11:3 Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä? images_7.jpg

Uskon että syy miksi yleisesti kristillinen maailmankuva eettisine ohjeineen sortuu Suomessa johtuu siitä että kristillisen maailmankuvan perusteet on hylätty. Kristillisen maailmankuvan perusteet ovat Jumalan sanan auktoriteetissa ja kun Jumalan sana hylätään absoluuttisena auktoriteettina niin sen automaattinen seuraus on se että Jumalan sanan eettiset ohjeet murenevat myös maahan.

Avioliiton rikkominen, homoseksuaalisuus, abortit, pornografia jne.. ovat oireita mutta eivät syy. Ne ovat oireita jotka seuraavat siitä kun kristillinen maailmankuva työnnetään syrjään ja tilalle asettuu sekulaari humanismi joka opettaa että ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Tästä seuraa että henkilö voi tehdä mitä haluaa olematta vastuussa kenellekään muulle kuin itselleen kunhan vain suurin osa ihmisistä saadaan vakuuttuneiksi ettei tästä aiheudu uhkaa heille. Tämän seurauksena yhteiskunnalle kerrotaan että kukaan ei voi sanoa mitään niille jotka haluavat olla seksuaalisesti poikkeavia, alastomia julkisesti tai tehdä mitä tahansa kristillisen etiikan vastaista kunhan se tapahtuu lain puitteissa joka sekin muuttuu koko ajan vain suvaitsevammaksi ja epäkristillisemmäksi.

Syy miksi kristillinen maailmankuva romahtaa yleisesti Suomessa johtuu siitä että kristillisen maailmankuvan perusteet - Jumalan sanan auktoriteetti on yleisesti romutettu ihmisten mielessä ja tämän takia Jumalan sanan eettiset ohjeet romuttuvat myös ihmisten ajattelussa. Toisinsanoen syy "oireisiin" joidenka voimme havaita kasvavan räjähdysmäisesti yhteiskunnassamme johtuu siitä että ihmiset ovat yleisesti ottaen hylänneet Jumalan Luojana ja korkeimpana ja ainoana absoluuttisena auktoriteettina. Kun usko Jumalaan on hylätty alkavat ihmiset automaattisesti kyseenalaistaa yhteiskunnan perusteita jotka ovat rakennettu Jumalan sanan auktoriteetin päälle - ja juuri tämän me näemme nyt tapahtuvan Suomessa.

PERUSTEET HYÖKKÄYKSEN KOHTEENA humanism.jpg

Kristillisen maailmankuvan perusta on Raamatussa joka on Jumalan sanan ilmoitus. Ensimmäinen Mooseksen kirja eli genesis on kaikkien kristillisten oppien perusta. Raamatullinen oppi alkuperästämme joka on sisällytetty ensimmäiseen Mooseksen kirjaan on perustana kaikille muille Raamatussa oleville opeille. Jokaisen Raamatullisen opin perusta on viime kädessä suorasti tai epäsuorasti ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ensimmäinen Mooseksen kirja ilmoittaa meille maailmankaikkeuden alkuperän, maailman alkuperän, elämän alkuperän, ihmisen alkuperän, synnin alkuperän, kuoleman alkuperän, Kristuksen sovitusuhrin alkuperän, avioliiton alkuperän, vaatetuksen alkuperän, kulttuurien alkuperän jne...

Koska ensimmäinen Mooseksen kirja on koko kristillisen maailmankuvan perusta niin tämän vuoksi ne jotka vastustavat kristinuskoa pyrkivät tuhoamaan sen perustan joka on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Tämän vuoksi sekulaarit hyökkäävät niitä perustavaa laatua olevia tosiasioita vastaan jotka ensimmäinen Mooseksen kirja ilmoittaa. Kun kristinusko halutaan tuhota hyökätään niitä perustavaa laatua olevia perustuksia vastaan jotka ovat ensimmäisessä Mooseksen kirjassa koskien maailman ja ihmiskunnan historiaa. Sillä jos Raamatun historia ei ole tarkkaa - entäpä sen teologia?

Ensimmäinen Mooseksen kirja on kaikista Raamatun kirjoista ylivoimaisesti yleisesti kyseenalaistetuin ja pilkatuin kirja koska saatana ja sekulaarit tietävät sen että kun kyseenalaistat ja osoitat Raamatun ilmoittaman historian virheelliseksi niin se myös automaattisesti kyseenalaistaa Raamatun opettamat eettiset ohjeet ihmisten mielissä.

SEKULAARI HUMANISMI HYÖKKÄÄ TIETEEN NIMISSÄ

Kristinuskoa vastaan ei ole hyökännyt tiede vaan pakanauskonto (materialismi). Pakanauskonnon hyökkäys on kohdistettu Raamatun perustuksiin ja se tapahtuu "tieteen" nimissä ja sen vuoksi hyökkäys on äärimmäisen kavala ja tehokas. Hyökkäys joka tapahtuu tieteen nimissä on niin kavala ja tehokas että se on murentanut jo yleisesti länsimaissa kristillisen maailmankuvan joka oli vielä muutama vuosikymmen sitten hallitsevana maailmankuvana länsimaissa.

Tieteen nimissä tehty hyökkäys on tehokas siksi että tieteen ymmärretään yleisesti tarkoittavan "tietoa" joka on saatu kokeellisen testauksen perusteella. Täten tiede ymmärretään asiaksi jonka kautta voidaan todistaa asioita. Kun puhutaan tieteellisistä tosiasioista niin ihmiset ymmärtävät yleisesti että tällöin tieteen keinoin on jokin asia todistettu. Tiede on metodi jonka kautta ihmiset hankkivat tietoa jota voidaan pitää totena. Täten on päivänselvä tosiasia että tieteen nimellä on perustavaa laatua oleva vaikutus ihmisten ajatusmaailmaan - ja juuri tätä sekulaari humanismi joka perustuu materialismiin käyttää aseenaan kun se hyökkää kristinuskon perustuksia vastaan!

KRISTINUSKO EI OLE SODASSA TIEDETTÄ VASTAAN VAAN MATERIALISTISTA USKONTOA

Vaikka sekulaari humanismi hyökkää kristinuskoa vastaan tieteen nimissä niin kristinusko ei ole sodassa tiedettä vastaan vaan materialistista pakanauskontoa johonka sekulaari humanismi perustuu. Tämä on olennaisin pointti ymmärtää - sillä todellisuudessa Raamattu ja kokeellinen tiede eivät ole toisiaan vastaan niin kuin sekulaarit ovat koittaneet uskotella. Raamattu ja materialismi ovat toisiaan vastaan - ei Raamattu ja tiede.

Syy siihen miksi ihmiset eivät ole vastaanottavaisia evankeliumille on se että heillä on maailmankuva joka estää heitä tekemästä niin. Humanistinen ajattelutapa on valtava muuri evankeliumin vastaanottamiselle.

Sekulaari humanismi ei hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä ja materialismin mukaan todellisuus on aineellinen. Materialismin mukaan kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin. Sekulaarin humanismin perusta on siis materialistisessa filosofiassa ja tämä materialistinen filosofia on täysin vastaan Raamatun ilmoitusta.

Esimerkiksi:

- Sekulaari humanismi vs. kristinusko:

- Jumalaa ei ole vs. Jumala on Luoja, Lainantaja, Tuomari ja Vapahtaja

- Todellisuus on sitä - mitä voimme havaita vs. Jumala on äärimmäinen todellisuus

- Kaikki sai alkunsa alkuräjähdyksestä vs. Jumala loi kaiken Sanallaan

- Ihminen on vain eläin vs. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi

- Oikea ja väärä ovat suhteellisia; absoluutteja ei ole vs. Jumala määrittelee oikean ja väärän Raamatussa

- Syntiä ei ole olemassakaan vs. Synti on tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan

- Päämäärä on siirtää geenejään eteenpäin vs. Päämäärä on miellyttää Jumalaa

- Pelastusta ei tarvita vs. Pelastus tulee Jumalan armosta - uskon kautta Kristukseen

Kristinuskoa ei ole kohdannut siis tieteen hyökkäys vaan materialistisen pakanauskonnon hyökkäys joka on ominut tieteen nimen omien uskomuksiensa tueksi.

TIETEEN RAJAT

Kokeellinen tiede on metodi jolla voidaan tutkia vain nykyisyyttä ja nykyisyydessä olevia asioita. Kokeellinen tiede voi tutkia sitä miten luonto toimii ja muuntelee mutta kokeellisen tieteen metodein ei voida tutkia ja saada tietoa menneisyydestä - siitä miten luonto ja organismit ovat saaneet menneisyydessä alkunsa. Täten tiede voi antaa meille tieteellistä tietoa vain siitä miten luonto ja organismit toimivat nykyisyydessä. Tämä tieto ei kuitenkaan vastaa meille siihen miten luonto ja organismit saivat alkunsa menneisyydessä. Näin tieteellinen tieto on rajattu vain nykyisyyden tutkimisen tuottamaan tietoon - siihen miten jo olemassa olevat asiat muuntelevat jne..

TODISTEET EIVÄT PUHU PUOLESTAAN

Tieteelliset todisteet eli todistusaineisto ei osaa puhua puolestaan vaan tiedemiesten tulee tulkita se mitä he havaitsevat. Yksikään ihminen ei ole neutraali vaan jokaista ihmistä ohjaa hänen uskomuksiin perustuva maailmankuvansa. Maailmankuva on se ennakkoasenne minkä kautta ihmiset tulkitsevat todistusaineistoa.

Se mitä ajattelemme todellisuuden luonteesta on suhteessa automaattisesti siihen mitä ajattelemme ihmiskunnan historiasta - kaiken alusta (mistä, miten ja miksi olemme täällä). Alkua koskevat kysymykset ovat aina luonteeltaan uskomuksellisia sillä tieteen metodein ei voi nähdä menneisyyteen. Jotenka kaikilla ihmisillä on uskoon pohjautuva maailmankuva jonka pohjalta ihmiset tulkitsevat todellisuuden luonteen ja näiden tulkintojen pohjalta ihmiset sitten näkevät ja käsittelevät tosiasioita.

Se minkä päälle ihmisen identiteetti, asenteet ja arvot kasvavat - tämän kaiken pohja on jokaisella ihmisellä siinä miten ihminen selittää ja tulkitsee elämänluonteen sen mistä, miten ja miksi elämä on olemassa. Jokaisen ihmisen maailmankatsomuksella on pohja ja tämä pohja on jokaisella uskomuksiin perustuva.

Jokaisella tiedemiehellä on myös uskoon perustuva maailmankuva jota hän käyttää tosiasia aineiston tulkitsemiseen. Täten todistusaineisto ei puhu puolestaan vaan tiedemies tulkitsee sen uskomuksista nousevien ennakko-oletusten kautta.

Esimerkiksi biologisen solun mekanismeissa kristitty näkee huikean suunnitelman - materialisti sattuman ja valinnan tuotoksen. Näin kaksi ihmistä katsoo samaa todistetta mutta he tulevat täysin erilaiseen johtopäätökseen koska heidän ennakko-oletukset joidenka kautta he tulkitsevat todisteen ovat täysin erilaiset. Täten todisteet eivät eroita kristittyjä ja materialisteja koska todisteet ovat kaikille samat. Eron synnyttävät ne uskomukset joidenka kautta todisteet tulkitaan - oikein tulkittuna “todisteet” vahvistavat Raamatun luotettavuuden.

Esimerkiksi:

- Aatami ja Eeva sopivat todistusaineistoon

- Evoluutiolla mikrobista ihmiseksi ei ole mekanismia

Kristinusko ei ole vastaan todistusaineistoa vaan ainoastaan materialistisia uskomuksia joidenka kautta sekulaarit humanistit tulkitsevat todistusaineiston. Tämä on ensiarvoisen tärkeää huomata ja ymmärtää.

SEKULAARI HUMANISMI EI SUVAITSE KRISTINUSKOA secular.jpg

Sekulaari humanismi esiintyy suvaitsevaistona. He vaativat suvaitsevaisuutta kaikille. Se mitä he todella tarkoittavat on suvaitsevaisuutta kaikille asioille paitsi kristinuskolle. Sekulaarin humanismin ajatus avoimuudesta pohjautuu humanistiseen käsitykseen jonka mukaan ei ole olemassa absoluuttista totuutta - tämä on heidän absoluuttinsa. Ajatus ettei absoluuttista totuutta ole pohjautuu Raamatunvastaisesta filosofiasta joka pitää kaikkea suhteellisena.

Kristinusko perustuu Jumalan sanan absoluuttiselle totuudelle - normeille jotka asettavat ihmisille lain joka opettaa ihmisille miten elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Sekulaari humanismi ei voi suvaita kristinuskon absoluuttisuutta koska sekulaarit humanistit eivät halua sitä että Jumala omistaisi heidät. Sillä he haluavat keksiä omat sääntönsä jossa kukaan ei tuomitse niitä himoja joista he saavat nautintoja. Sekulaarin humanismin suvaitsevaisuus perustuu siis pohjimmiltaan kristinuskon suvaitsemattomuuteen.

SUMMA SUMMARUM

Sekulaarit humanistit ovat tieteellistäneet omat materialistiset "uskomuksensa" siitä miten maailma ja elämä on menneisyydessä kehittynyt. Materialistit ovat antaneet näille menneisyyttä koskeville uskomuksilleensa tieteen nimen vastoin tieteen todellista luonnetta. He kutsuvat menneisyyttä koskevia uskomuksia tieteellisiksi tosiasioiksi ja näin he ovat saaneet huijattua ja eksytettyä monet luulemaan että tiede on todistanut heidän menneisyyttä käsittelevät teoriat.

Kun ihmiset on saatu uskomaan siihen että tiede on todistanut materialistiset menneisyyttä käsittelevät teoriat niin tämän seurauksena ihmiset kyseenalaistavat Raamatun ilmoittaman historian koska materialistiset teoriat ja Raamatun ilmoittama historia ovat täysin toisiaan vastaan. Lisäksi materialistiset uskomukset miellyttävät ihmisiä siksi että ne tarjoavat ihmisille vapautta elämään himoissa jotka kristillinen maailmankuva tuomitsee synniksi. Sillä mikäli materialismi on totta niin ei ole Jumalaa joka omistaisi ihmisen ja jolle ihminen olisi vastuussa teoistaan. Tämän vuoksi syntiä rakastava ihminen mielistyy niin helposti materialistisiin uskomuksiin.

Ihmiset on johdettu uskomaan että tiede on todistanut muka Raamatun historian olevan virheellinen vaikka todellisuudessa tieteellä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Todellisuudessa materialistit yrittävät vain uskotella että tiede olisi todistanut Raamatun kuvaaman historian virheelliseksi vaikka todellisuudessa tieteen metodilla ei voida todistaa tieteellisesti mitään menneisyyteen liittyvää asiaa. Materialistien "evoluutioteoria" on täysin yhtä paljon uskomusjärjestelmä kuin kristittyjen "luomisteoriakin".

Yleisesti nykyään kristinuskoa vastustetaan siitä syystä että sitä pidetään todistusaineiston vastaisena satukertomuksena mutta todellisuudessa meillä ei ole mitään järkiperäisiä syitä hylätä kristinuskoa. Lukuisat kreationisti tiedemiehet ovat osoittaneet että todistusaineisto tukee nimenomaan Raamatun ilmoitusta ja on materialistisia teorioita vastaan. Itse asiassa tiede ei voi edes toimia ilman Raamatun Luojajumalaa.

Todellisuus on kristittyjen puolella ja jos kristityt vain pitäisivät lujasti Jumalan sanan auktoriteetista kiinni niin Jumalan sanan totuus valaisisi tätä pimeää maailmaa niin kuin se on tehnyt aina siellä missä Jumalan sana on nostettu sille kuuluvalle paikalle.

Valitettavasti Suomessakin niin sanotut "johtavat kristityt" piispat ja monet papit ovat hylänneet Jumalan sanan absoluuttisena auktoriteettina materialististen (pakana) uskomuksien johdosta ja näin he ovat alkaneet palvella ja kunnioittaa pakanauskontoa kristinuskon sijaan. Tämä on yksi suurimmista syistä miksi yleisesti Suomessakin Raamatun absoluuttinen arvovalta ja auktoriteetti on hylätty ja sitä kautta on Jumalan sanan eettiset ohjeetkin ovat murentuneet ihmisten mielissä. Tämän seurauksena kristilliset lait halutaan muuttaa sekä enenevässä määrin ihmiset haluavat suvaita epäkristillisiä asioita.

Suomi on antanut yleisesti totuuden auktoriteetin materialistisille uskomuksille Jumalan sanan sijaan ja tämä syy on synnyttänyt oireet (homoseksuaalisuus, aborttien hyväksyminen, haluttomuus totella auktoriteetteja, haluttomuus tehdä töitä, avioliiton hylkääminen, rietas vaatetus, pornografia ja laeista piittaamaton käyttäytyminen jne...) jotka nyt rehoittavat Suomessa jota kutsuttiin ennen kristilliseksi maaksi. Jumalan sana profetoikin että viimeisinä aikoina ihmiset tulevat olemaan sellaisia mihin suuntaan Suomikin nyt näyttää vauhdilla matkaavan.

Kristittyjen ei tule pelästyä tällaista aikaa sillä tällaisen ajan täytyy tulla. Sen sijaan kristittyjen tulisi ymmärtää aika jossa elämme ja huomata myös minkä hyökkäyksen kohteena he ovat. Kristittyjen ei tule luopua Raamatun auktoriteetista absoluuttisena totuutena pakanauskonnon painostuksesta niin kuin nyt jotkut kristityt ovat luopuneet. Kristittyjen tulee pitää kiinni Jumalan sanan auktoriteetista sillä Jumalan sana kestää kaiken koettelun myös tieteellisen sillä eihän se muutoin edes olisi Jumalan sanaa! Jumalan sanan profetioiden toteutuminen olkoon myös rohkaisuksi jokaiselle kristitylle jatkaa evankeliumin julistusta jotta mahdollisimman moni lähimmäinen saisi kuulla Jumalan sanan evankeliumin pelastukseksi - pimeydestä valkeuteen - saatanan vallasta Jumalan tykö.

Saulus-Lähetys / T.T

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »