Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede

19.11.2014
WorldMigrations2012.png Evoluutiotieteen kartta maailman muutosliikkeistä on hätkähdyttävän lähellä raamatullista kuvausta siitä, kun kansat hajaantuivat yhdellä kertaa Baabelista. Evoluutiotieteen Afrikasta-teorian mukaan tapahtui yksi kansojen hajaantuminen, jonka keskus ja kauttakulkureitti oli Lähi-idässä. Kolme pääasiallista mitokondriolinjaa ja väestö, joka vaeltaa pienissä ryhmissä aiemmin asumattomille alueille. Kaikki tämä tapahtui lähimenneisyydessä, ja kaikki nämä asiat voidaan ennakoida suoraan siitä, mitä Raamattu kertoo Baabelin tornista. (Kuva: www.mitomap.org, lisenssi: CC BY 3.0).

Suurimmalle osalle ihmisistä tulee yllätyksenä se valtava määrä todisteita siitä, että koko ihmisrotu polveutuu kahdesta ihmisestä vain muutama tuhat vuotta sitten (Aatami ja Eeva). Samoin yllätyksenä tulee se, että lähimenneisyydessä (tulvan aikoihin) tapahtui valtava väestön lukumäärän romahdus (pullonkaula), jonka jälkeen tapahtui yksi ainoa väestön hajaantuminen (Baabelin torni). Ihmiset yllättyvät vieläkin enemmän siitä, että todistusaineisto on peräisin evoluutiotiedemiehiltä. Itse asiassa moderni tiede on kaivanut esiin valtavan todistuksen raamatulliselle historialle. Tämä todistus on kaikkien nähtävissä, jos tietää minne katsoa!

Meidän näkökulmastamme tärkein paikka johon katsoa on y-kromosomi (joka on vain miehillä ja siirtyy suoraan isältä pojalle) ja mitokondriaalisessa dna:ssa (pieni dna-kehä, jonka lähes aina perimme ainoastaan äideiltä. Miehet eivät välitä sitä omille lapsilleen.) Nämä kaksi dna-palaa sisältävät hätkähdyttäviä tosiasioita menneisyydestämme.

Viimeisen vuosikymmenen aikana on kerätty kattava määrä sellaista tietoa, jonka avulla kykenemme vastaamaan kysymyksiin, joita emme voineet edes harkita aikaisemmin. Modernin geenitieteen työkalujen avulla voimme kysyä tiettyjä historiaan liittyviä kysymyksiä, koska geeneissämme on tieto siitä, mistä me tulemme ja kuinka päädyimme sinne missä nyt olemme. Työkalut ovat mahtavia.

Geenitiede ja luominen

Luomiskertomuksessa on kaksi lyhyttä jaetta, joita voimme käyttää tehdessämme päätelmiä ihmisen geneettisestä historiasta. Huomatkaamme, ettemme voi soveltaa näitä jakeita maalla eläviin eläimiin (koska emme tiedä, kuinka monta eri lajia alussa luotiin) emmekä myöskään uiviin olentoihin (”jotka vesissä vilisivät”, Genesis 1:21). Nämä huomiot sopivat ainoastaan ihmisiin:

7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. (Kr 33/38) Gen 2:7

21. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Kr 33/38)
Gen 2:21–22

Näillä yksinkertaisilla lausahduksilla on kauaskantoisia seuraamuksia. Ne rajoittavat sitä monimuotoisuutta, jota odotamme näkevämme ihmisissä tänään. Raamattu sanoo selvästi, että ihmissuku alkoi ainoastaan kahdesta ihmisestä. Mutta kuinka erilaisia nuo kaksi olivat? On olemassa kiehtova mahdollisuus siitä, että Eeva oli Aatamin klooni. Kloonaaminen toimii niin, että alkuperäisestä organismista otetaan dna:ta, jonka avulla tuotetaan alkuperäisen organismin lähes täydellinen kopio. Tässä Jumala ottaa palan lihaa, jossa on soluja ja soluelimiä – ja mikä tärkeintä, Aatamin dna:ta – näitä Jumala käyttää naisen rakentamiseen. Tietenkään nainen ei voinut olla täydellinen klooni, koska oli nainen! Mutta entä jos Jumala käytti Aatamin genomia Eevan rakentamiseen? Hänen tarvitsi ainoastaan jättää pois Aatamin y-kromosomi ja kahdentaa hänen x-kromosominsa ja voilá: nainen oli syntynyt!

En tiedä, oliko Eeva geneettisesti identtinen Aatamin kanssa. Tuon tämän esiin ainoastaan siksi, että meillä on kaksi mahdollista vaihtoehtoa raamatullisen mallin luomiseksi ihmisen geneettisestä historiasta: Yksi tai kaksi alkuperäistä genomia. Kumpikin lopputulos eroaa suuresti suosituimmista evoluutiotieteen malleista, mutta meidän on huomioitava kaikki ne vaihtoehdot, jotka Raamattu sallii.

Genomisi on kuin tietosanakirja (miltei kirjaimellisesti). Ja kuten tietosanakirjat, myös genomi on hajautettu ”niteisiin”, joita kutsutaan kromosomeiksi. Sinulla on kaksi kopiota jokaisesta osasta (poikkeuksena x- ja y-kromosomit: naisella on kaksi x-kromosomia, mutta miehellä yksi x- ja yksi y-kromosomi). Kuvittele vertaavasi kahta kahdennettua ”nidettä” vierekkäin ja huomaavasi että yksi sana tietyssä lauseessa on kirjoitettu eri tavalla kummassakin ”niteessä”. Vaikkapa sanat ”väri” ja ”wäri”. Näethän, että jos Eeva olisi Aatamin klooni, tällöin kussakin genomin kohdassa olisi ollut korkeintaan kaksi mahdollista lukutapaa? Jos Eeva ei ollut klooni, silloin jokaisessa genomin kohdassa on olemassa korkeintaan neljä erilaista lukutapaa (koska alkuperäisiä kromosomeja on neljä). Tämä sallii silti kaiken kaikkiaan paljon monimuotoisuutta, mutta rajoittaa jokaisessa kohdassa variaatiot kahteen, kolmeen tai neljään alkuperäiseen lukutapaan.

Täsmääkö tämä todistusaineiston kanssa? Ehdottomasti! Useimmat vaihtelevissa olevat kohdat genomissa esiintyvät kahtena versiona ja nämä versiot ovat levinneet ympäri maailmaa. On olemassa joitakin erittäin vaihtelevia kohtia, jotka näyttävät olevan ristiriidassa tämän kanssa, mutta suurin osa niistä johtuu mutaatioista, joita tapahtui eri alapopulaatioissa Baabelin jälkeen.

On kuitenkin olemassa viitteitä siitä, ettei Eeva ehkä ollutkaan klooni. ABO-veriryhmä on oppikirjaesimerkki geenistä, jolla on enemmän kuin kaksi variaatiota.3 On olemassa kolme pääversiota veriryhmän geenistä (A, B ja O). Mutta useilla (ei kuitenkaan kaikilla) O-veriryhmän edustajilla on geeni, joka muistuttaa kovasti A:n mutaatiota. Mutaatio estää tuottamasta A-tyypin piirteitä solujen ulkopuolelle. Meillä on siis geeni, jolla on enemmän kuin kaksi eri versiota, mutta toinen pääversioista on selvästi mutaatio. Tämä pätee moniin muihinkin geeneihin, mutta, kuten tavallista, on olemassa myös poikkeuksia. Tärkeintä on muistaa, että käytännössä kaikki nykyään esiintyvät geneettiset variaatiot ovat olleet kahden ihmisen kannettavissa, jos ei oteta huomioon mutaatioita, jotka tapahtuivat sen jälkeen, kun levisimme ympäri maailmaa. Tämä on monille yllätys.

Geenitiede ja tulva

Kuten luomiskertomuksessa, myös tulvatarinassa on vain muutama jae, jotka auttavat meitä mallimme kanssa. Mutta kuten aiemmin näimme, nämä jakeet ovat merkittäviä. Noin kymmenen sukupolvea luomisen jälkeen ihmisväestössä ilmeni ankara, lyhyt pullonkaula. Tuntemattomasta määrästä ihmisiä koko maailman väestö supistui vain kahdeksaan sieluun - vieläpä ainoastaan kolmeen lisääntyvään pariin.

7. Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon. (Kr 33/38) Gen 7:7

18. Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä.
19. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat. (Kr 33/38).
Gen 9:18–19

Näistä väitteistä voimme tehdä monta tärkeää päätelmää. Esimerkiksi perustuen Genesiksen lukuihin 7 ja 9: kuinka monta y-kromosomia arkissa oli? Vastaus: yksi. Miehiä oli kylläkin neljä, mutta Nooa antoi kaikille pojilleen oman y-kromosominsa. Ellei tapahtunut mutaatiota (mikä on täysin mahdollista), kaikilla hänen pojillaan oli täysin samanlainen y-kromosomi. Emme tiedä, kuinka paljon mutaatiota tapahtui ennen tulvaa. Kun huomioidaan esi-isiemme pitkät eliniät tulvaa edeltäneessä maailmassa, voidaan olettaa, että mutaatiota tapahtui vähän. Mutta koska koko luomakunta, mukaan lukien ihmisen genomi, oli kirottu, ei liene viisasta tulla siihen johtopäätökseen, ettei mutaatiota tapahtunut lainkaan ennen tulvaa. Mutaation määrä saattaa kuitenkin olla epäolennainen kysymys. Vaikka sitä olisikin tapahtunut, tulva olisi hävittänyt suurimman osan todisteista (y-kromosomin kohdalla kaikki todisteet).

Kuinka monta mitokondriolinjaa arkissa oli? Vastaus: kolme. Naisia oli tosiaan neljä, mutta Raamattu ei kerro Nooan vaimon enää saaneen lapsia tulvan jälkeen (tässä tapauksessa tyttäriä). Ja huomatkaamme vielä Genesis 9:19:a väite 19. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat. Tämä on vahva viite siitä, ettei Nooan vaimo enää vaikuttanut maailman väestöön muilla tavoin. Koska sisarusten välisiä avioliittoja ei vielä ollut kielletty, yksi tai useampi miniöistä saattoi olla hänen tyttärensä. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä oletusta, että tässä vaiheessa koko maailman väestössä pitäisi olla enintään kolme mitokondriolinjaa. On mahdollista, että niitä on vähemmän, jos ennen tulvaa tapahtui hyvin vähän mutaatiota tai jos useat miniöistä olivat läheistä sukua keskenään. Emme odota linjoja olevan neljää enempää.

Kuinka monta x-kromosomilinjaa arkissa sitten oli? Tämä riippuu eri tekijöistä. Jos kaikki mahdollisuudet lasketaan, niitä on kahdeksan. Jos Nooan vaimo välitti kaikille pojilleen saman x-kromosomin (25 prosentin todennäköisyys), linjoja on seitsemän. Jos Nooa sai tyttären tulvan jälkeen (ei odotettavissa, mutta mahdollista), x-kromosomilinjoja voi olla yhdeksänkin. Joka tapauksessa se on huomattava määrä geneettistä materiaalia. Ja koska x-kromosomit yhdistyvät uudelleen (naisilla), on mahdollista että x-kromosomeissa on valtavasti potentiaalia monimuotoisuudelle.

Sopiiko tämä todistusaineistoon? Ehdottomasti! Näemme että y-kromosomit ovat maailmanlaajuisesti samankaltaisia. Evoluutiotieteilijöiden mukaan yhtään ”muinaista” (toisin sanoen, erittäin mutatoitunutta tai suuresti poikkeavaa) y-kromosomia ei ole löytynyt.5 Tämä onkin pienehkö ongelma evoluutiotieteilijöille, joiden on täytynyt turvautua puhumaan suuremmasta ”lisääntymisvaihtelusta” miesten välillä naisiin verrattuna, korkeista ”geenikonversion” määrästä y-kromosomissa tai kenties ”valikoivasta lakaisusta”, joka tuhosi muut mieslinjat. Tulos on kauniisti linjassa raamatullisen mallin kanssa, ja me voimme ottaa sen vastaan sellaisenaan.

Mitokondrionaalisen dna:n todistusaineisto sopii malliin aivan yhtä hyvin kuin y-kromosomidata. On nimittäin paljastunut, että ympäri maailman on olemassa kolme keskeistä mitokondrionaalisen dna:n linjaa. Evoluutiotieteilijät ovat nimenneet ne linjoiksi M,N ja R, joten me käytämme niistä samoja nimityksiä. He eivät sanoisi niiden tulleen arkista. Sen sijaan he väittävät niiden olevan johdannaisia vanhemmista Afrikasta löytyneistä linjoista, mutta väite perustuu joukolle oletuksia (käsittelin näitä yksityiskohtaisesti tuoreessa artikkelissani Journal of Creation -lehdessä7). On myös käynyt ilmi, että M,N ja R eroavat toisistaan ainoastaan muutaman mutaation verran. Tästä voimme vetää joitakin johtopäätöksiä mutaatioiden määrästä ennen tulvaa.

Olettakaamme, että Eevaa ja arkissa olevia naisia erottaa kymmenen naissukupolvea. M ja N eroavat toisistaan noin kahdeksan mutaation verran (murto-osa 16 500 kirjaimesta mitokondrionaalisessa genomissa). R eroaa vain yhden mutaation verran N:stä. Tämä on osoitus mutaatioiden määrästä ennen tulvaa. Jos oletetaan mutaatioita ilmenevän samalla nopeudella kaikissa linjoissa, suunnilleen neljä mutaatiota erottaa M:n ja N:n Eevasta. (ehkä neljä mutaatiota kaikissa linjoissa kymmenessä sukupolvessa). Mutta entäpä R? Se on hyvin samankaltainen N:n kanssa. Olivatko N ja R siskoksia tai kenties vieläkin läheisempää sukua keskenään kuin mitä he olivat M:lle? Emme koskaan saa tietää, mutta ajatus on kiehtova.

Vielä yksi todiste: maailman kansojen geneettisen monimuotoisuuden määrä. Eroja on näet paljon vähemmän kuin suurin osa (eli evoluutiotieteilijät!) oletti. Yleinen monimuotoisuuden vähyys pakottaa Afrikasta-mallin olettamaan ihmiskunnan käyneen läpi tuhoisan, miltei sukupuuton aiheuttaneen pullonkaulan, jossa vain noin 10 000 (ja ehkä jopa niinkin vähän kuin 1 000) ihmistä jäi henkiin8. Syy tälle vähyydelle on kaksiosainen. Ensiksikin: ihmiskunta alkoi vain kahdesta ihmisestä. Toiseksi: ihmiskunta ei ole niin vanha kuin oletetaan, eikä se ole kerännyt paljoa mutaatioita huolimatta korkeasta mutaatiovauhdista. Kolmanneksi: tällainen pullonkaula todella tapahtui: Nooan tulva!

Geenitiede ja Baabelin torni

Baabelin torni on ollut suosittu iltasatu sukupolvien ajan. Mutta onko se enemmän kuin vain iltasatu? Onko mahdollista löytää todisteita tukemaan tätä kertomusta kapinasta ja tuomiosta? Kuten luomisen ja tulvan tapauksissa, on vain muutama jae, jotka liittyvät geneettiseen malliimme. Mutta kuten nuo aiemmatkin jakeet, nämäkin ovat yhtä merkittäviä, kuin ne ovat yksinkertaisia:

Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. (Kr 33/38) Gen 11:1

Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan." (Kr 33/38) Gen 11:4

Kuulostaa siltä että kyseessä oli yhdenmukainen kulttuuri, mutta mitä ihmiset sellaisessa tilanteessa tekevät? Odottaisitko heidän sekoittuvan vapaasti? Oliko olemassa kielimuureja tai kulttuurisia esteitä sille, että Seemin pojat menisivät naimisiin Jaafetin tytärten kanssa? Saattoiko Haamin tytärten olettaa menevän vapaasti naimisiin kenen hyvänsä näiden kolmen miehen poikien kanssa? Huomatkaamme, että Gen. 11:4:n mukaan he tiesivät siitä mahdollisuudesta, että he levittäytyisivät ja eroaisivat toisistaan ja tekivät tarkoituksella juuri päinvastoin! Tämä oli kuitenkin vastoin Jumalan selvää käskyä, joka oli käskenyt heitä hajaantumaan (täyttämään maan). Joten Hän otti asiat omiin käsiinsä:

7. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." 8. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. (Kr 33/38) Gen 11:7–8

Baabel-kertomuksesta voidaan johtaa joitakin valtavia johtopäätöksiä. Ensiksikin se selittää muinaisten kansojen hämmästyttävän kulttuurillisen yhdistettävyyden – pyramidien rakentamisen, yhteiset tulvalegendat ja muinaiset, ei-kristilliset sukuluettelot, jotka johtavat takaisin raamatullisiin hahmoihin (esimerkiksi monet pohjoisten eurooppalaisten pakanoiden kuningassukujen sukupuut johtavat takaisin Jaafetiin, Nooan poikaan9).

Maapallon väestömäärän tuntuva kohoaminen viimeisten vuosikymmenten aikana on tiedetty tosiasia. Raamatullisesta näkökulmasta nykyinen populaation määrä sopii yleisiin väestönkasvumalleihin käyttäen hyvin konservatiivisia lukuja10. Itse asiassa aloittamalla kuudella ihmisellä ja tuplaamalla populaation joka 150. vuosi saadaan enemmänkin kuin nykyinen ihmisväestö (alle 0.5 prosentin vuosikasvulla!) Väestön määrä olisi kasvanut nopeasti ottaen huomioon sen vauhdin, jolla tulvan jälkeinen väestö otti uudelleen käyttöön viljelyn, kotieläimet, tuotannon ja sivilisaation. Joudumme siis kysymään kysymyksen: ”Miksi maailmassa on nykyään niin vähän ihmisiä?” Vastaus : maailma on nuori, emmekä ole olleet täällä montaa vuosituhatta.

Milloin hajaantuminen tapahtui? Paras vihje tähän on Genesis 10:25. Viittauksessa viidennen sukupolven jälkeläiseen Seemistä katsoen, Peleg-nimisen miehen kohdalla sanotaan: ”Hänen päivinään maa jakautui”. Mistä tässä puhutaan? Monet ajattelevat tämän viittaavan maamassojen jakautumiseen (laattatektoniikka). Tämä saattaa olla totta, mutta se vaatisi valtavan määrän geologista aktiviteettia tulvan jälkeen ja olisi tapahtunut historiallisella ajalla ilman minkäänlaisia mainintoja näistä tapahtumista. Suosin tulkintaa siitä, että jakeessa tarkoitetaan väen hajaantumista Baabelista. Vain muutama jae Pelegin mainitsemisen jälkeen on toinen maininta Baabelin hajaannuksesta. Tämä sopii sekä jakeen asiayhteyteen että tieteeseen. Asiayhteydessä Peleg liitetään vahvasti Baabeliin.

Kuinka suuri väestö tuolloin oli? Odottaisimme nopeaa väestönkasvua, mutta emme tiedä tarkalleen. Kolmen veljeksen, Seemin, Haamin ja Jaafetin 16 poikaa mainitaan nimeltä. Jos oletamme saman määrän tyttäriä, Nooalla oli kolmisenkymmentä lastenlasta. Tällä kasvunopeudella Salahin sukupolvena olisi ollut suunnilleen 150 lasta, Eeberin sukupolvena suunnilleen 750 ja Pelegin sukupolvena suunnilleen 3 750. Nämä sukupolvet ovat tietysti päällekkäisiä, joten tuona aikana Baabelissa oli 1 000-10 000 ihmistä. Tämä sopii saatavilla olevaan dataan mukavasti. Kasvu on nopeaa, mutta sodat ja taudit eivät vielä tässä vaiheessa vaadi veroaan.

On vielä yksi raamatunjae, jota on käsiteltävä tässä:

Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen. (Kr 33/38) Gen 10:32

Huomaatko tämän jakeen yksinkertaisen seuraamuksen? Baabelissa Jumala ei jakanut kansoja kielen perusteella. Hän käytti kieliä erottamaan kansat isien sukujen mukaan! Tällä on valtava merkitys, ja se on avain ihmisen geneettisen historian ymmärtämiseen. Jako isien mukaan johtaisi spesifisiin y-kromosomilinjoihin maantieteellisillä alueilla. Koska mies- ja naispuoliset jälkeläiset kolmen perheen välillä saivat sekoittua rauhassa ennen tätä, se johtaa mitokondriaalisten linjojen sekoittumiseen. On kuin Jumala olisi laittanut kaikki ihmiset valtavaan taulukkolaskentaohjelmaan ja painanut ”luettele isän mukaan” -nappia. Sitten Hän otti luettelon ja jakoi kansakunnat sen perusteella.

Näimme jo aiemmin, että y-kromosomeilla on vähän eroa keskenään. Nyt otamme huomioon sen tosiasian, että tämä pieni vaihtelu on aina ominaista tietylle maantieteelliselle alueelle. Se tarkoittaa, että kansojen jakauduttua y-kromosomien mukaan mutaatioita tapahtui kaikissa sukulinjoissa. Koska linjat oli lähetetty tietyille maantieteellisille alueille, mutaatiot ovat ominaisia näille alueille. Y-kromosomilinjojen nykyinen jakauma on väkevä vahvistus raamatulliselle mallille.

Mitokondriaalinen dna (mtDNA) lisää toisen vahvistuksen. Olemme jo saaneet tietää, että on olemassa kolme päälinjaa mtDNA:lle. Nyt lisäämme sen tosiasian, että nämä kolme linjaa ovat jakautuneet maailmalle enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti. Lisäksi useat mutaatiot kaikissa kolmessa mtDNA perheessä ovat myös maantieteellisesti jakautuneet (spesifit)11. Toisin sanoen kun nämä kolme mitokondriolinjaa kulkivat mukana y-kromosomien jakaumassa, kukin linja omalla alueellaan alkoi poimia mukaansa uusia mutaatioita aivan kuten ennakoisimmekin tapahtuvan.


Tulvan jälkeen

Viimeinen raamatullinen viittaus, joka auttaa meitä rakentamaan ihmisten geneettisen historian mallin on nimeltään kansojen taulukko. Se löytyy Genesiksen luvuista yhdeksän ja kymmenen. Kansojen taulukko on kuvaus Baabelin jälkeisistä heimoista, keistä ne polveutuivat ja minne ne menivät. Jos Raamattu on tarkka historian lähde, voidaan olettaa, että huomattava määrä todisteita kansojen taulukolle voidaan löytää geneettisesta datasta. Totuus ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, ja on tärkeää pitää muutama asia mielessä. Ensiksikin kuvauksen on kirjoittanut Lähi-idän asukas, Lähi-idän näkökulmasta. Taulukko on puutteellinen siinä, että se jättää isoja osia maailmaa mainitsematta (Saharan etelänpuoleinen Afrikka, Pohjois-Eurooppa, suurin osa Aasiaa, Australia, Amerikka ja Oseania.) Se kuvastaa myös tiettyä hajaantumisen hetkeä – se kirjoitettiin sen jälkeen, kun hajaantuminen alkoi, mutta ei välttämättä ennen kuin hajaantuminen oli saatettu loppuun. Väliin jäävinä vuosina tapahtui paljon. Kansanryhmät ovat muuttaneet, kulttuureja on kadonnut, kielet ovat muuttuneet, eri kulttuurit ovat yhdistyneet toisiinsa jne. Ihmiskunnan historia on täynnä liikettä sinne ja tänne kansojen taistellessa ja sekoittuessa, vastustaessa tunkeilijoita ja joutuessa vallatuiksi. Ihmisen historia Baabelista eteenpäin on erittäin monimutkaista. Moderni geenitiede kykenee vastaamaan joihinkin isompiin kysymyksiin, mutta pienempien tapausten yksityiskohdat saattavat paeta meitä iäti.

Tämä on tärkeä puheenaihe luomismallille. Maailma ei katso Raamattua positiivisessa valossa. Se itse asiassa väheksyy sitä, joskus avoimen vihamielisesti. Hyökkäykset keskittyvät yleensä väitteeseen, ettei Raamattu ole luotettava historiallisesta näkökulmasta; ja jos Raamatun historia ei ole tarkkaa, entäpä sen teologia? Ajatelkaamme, mitä Jeesus sanoi Nikodeemukselle Joh 3:12, “Jos ette usko kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte jos puhun teille taivaallisista?” Monet nykyihmiset eivät näe Raamatussa historiaa, niinpä sen hengelliset johdannaiset ovat heille merkityksellisiä. Mitä tapahtuisi evankelioimiselle, jos Raamatun historia osoittautuisikin lopulta todelliseksi?


Lähteet ja muistiinpanot:

 1. Katso Nelson J.W., Genetics and Biblical demographic events, Journal of Creation [formerly TJ] 17(1):21–23, 2003; https://creation.com/genetics-and-biblical-demographic-events

 2. The most common version of the Out of Africa Theory has people living in Africa (as Homo erectus) for about a million years. Several tens of thousands of years ago (the data varies from author to author), a sudden bottleneck event reduced the population to 10,000 people or less. Modern humans came out of this bottleneck, our population grew and diversified a little, and then we left Africa and colonized the rest of the world.

 3. Criswell D., ABO Blood and Human Origins, Acts & Facts 37(2):10, 2008; ; as well as Sarfati, J., Blood types and their origin (Countering the Critics), Journal of Creation (then called CEN Technical Journal) 11(1):31–32, 1997.

 4. Prohibitions against marrying close relatives were first given in Lev. 18 and 20, about 2,500 years after Creation. Indeed, Abraham, Isaac and Jacob each married close relatives from their own family.

 5. Jobling, M.A., Tyler-Smith, C., The human Y chromosome: an evolutionary marker comes of age, Nature Reviews 4:598–612, 2003.

 6. Garrigan, D. and Hammer, M.F., Reconstructing human origins in the genomic era, Nature Reviews 7:669–680, 2006.

 7. Carter, R.W., The Neutral Model of evolution and recent African origins, Journal of Creation 23(1):70–77, 2009.

 8. Harpending, H.C., et al., The genetic structure of ancient populations, Current Anthropology 34:483, 1993.

 9. A five part series on this subject was printed in the Journal of Creation (then called CEN Technical Journal) in the early 1990s. See Cooper, W.R., The early history of man: Part 1. The table of nations. CEN Tech J 4:67–92, 1990.

 10. Batten, D., Where are all the people? Creation 23(3):52–55, 2001; creation.com/where-are-all-the-people. You can do your own simulation in a spreadsheet program using the formula N = Noekt, where No = the starting population size (6), k = growth rate per year (experiment with different rates and see what happens), and t = time (in years).

 11. Torroni, A., et al., Harvesting the fruit of the human mtDNA tree, TRENDS in Genetics 22(6):339–345, 2006.


Kirjoittanut tohtori Robert W. Carter 11. toukokuuta 2010. Alkuperäisartikkeli: Adam, Eve and Noah vs Modern Genetics

Kääntänyt Joonas H. Kuosa

Copyright © Creation Ministries International. https://www.creation.com
Used with permission. Käytetty luvalla.


Saulus-Lähetys / T.T
16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »