1. Mooseksen kirjassa on perusta

20.10.2014

MAAILMANKUVA biblia.jpg

Meillä kaikilla on uskomusjärjestelmä (maailmankuva) jota käytämme todisteiden tulkitsemiseen. Se mitä todisteet näyttävät ilmoittavan meille riippuu niistä ”uskomuslaseista” joiden läpi katselemme (tulkitsemme) todisteita.

Esimerkiksi kun laitat aurinkolasit joissa on punaiset linssit niin näet kaiken punaisena. Kun laitat evolutionistiset uskomuslasit silmillesi niin näet kaiken evoluution valossa. Kun laitat luominen (genesis) uskomuslasit silmillesi niin näet kaiken luomisen valossa. Uskomuslasit ovat meidän maailmankatsomus joka vaikuttaa sen mitä voimme havaita - ne ovat kuin suodatin joka määrää sen mitä voimme havaita. Se mitä uskomme ja miten ajattelemme riippuu siitä miltä pohjalta aloitamme - sillä ennakkoasenteemme määrittää sen miten tulkitsemme todisteita (tosiasioita).

Maailmankatsomuksemme (todellisuuden luonteen selittävä teoriamme) on kuin palapeli - kun tulkitsemme havaitsemiamme tosiasioita niin itse asiassa pyrimme silloin liittämään niitä maailmankatsomus palapeliimme. Tosiasiat saavat siis sellaisen tulkinnan jotta ne sopivat maailmankatsomukseemme. Tosiasiat (todisteet) eivät synnytä maailmankatsomusta vaan näemme tosiasiat maailmankatsomuksiemme kautta (valossa). Tosiasiat nähdään siis maailmankatsomuksien valossa koska maailmankatsomus laittaa ihmisten silmille ne "uskomuslasit" joidenka läpi ihmiset katsovat tosiasioita. Kun ihmiset väittelevät tosiasioiden syistä ja perusteista he todellisuudessa väittelevät mikä maailmankatsomus on oikeassa.

KRISTILLINEN MAAILMANKUVA rakas_raamattu.jpg

Kristillisen maailmankuvan perusta on Raamatussa joka on Jumalan sanan ilmoitus. 1.Mooseksen kirja eli genesis on kaikkien kristillisten oppien perusta. Raamatullinen oppi alkuperästämme joka on sisällytetty ensimmäiseen Mooseksen kirjaan on perustana kaikille muille Raamatussa oleville opeille. Jokaisen Raamatullisen opin perusta on viime kädessä suorasti tai epäsuorasti ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ensimmäinen Mooseksen kirja ilmoittaa meille maailmankaikkeuden alkuperän, maailman alkuperän, elämän alkuperän, ihmisen alkuperän, synnin alkuperän, kuoleman alkuperän, Kristuksen sovitusuhrin alkuperän, avioliiton alkuperän, vaatetuksen alkuperän, kulttuurien alkuperän jne...

Ensimmäinen Mooseksen kirja on perusta jonka perustuksille kristillinen ajattelu tulee rakentaa - sillä evankeliumi rakentuu ensimmäisen Mooseksen kirjan perustuksille. Sillä jos emme ymmärrä ensimmäistä Mooseksen kirjaa niin emme ymmärrä kunnolla Jumalaa ja Hänen suhdettaan ihmiseen - emmekä sitä mistä kristinuskossa loppujen lopuksi on kysymys. Esimerkiksi jos emme ymmärrä synnin ja kuoleman alkuperää ja niiden merkitystä niin emme voi ymmärtää Kristuksen ristin merkitystä kunnolla. Ensimmäinen Mooseksen kirja tulee ottaa kirjaimellisesti tai muuten Raamatun loppuosalle ei ole perustaa.

JOS ETTE USKO, KUN MINÄ (JEESUS) PUHUN TEILLE MAALLISISTA, KUINKA TE USKOISITTE, JOS MINÄ PUHUN TEILLE TAIVAALLISISTA?

Jotkut kristitytkin sanovat ettei ensimmäiseen Mooseksen kirjaan tarvitse uskoa tai että se on vain vertauskuvaa jne.. riittää kun uskoo Jeesukseen. Tällainen suhtautuminen ensimmäiseen Mooseksen kirjaan vie pohjan koko Jeesuksen ristinuhrilta sillä Jeesus ei kuollut ristillä vertauskuvan tähden vaan ihmisten syntien tähden. Ihmisten syntisyyden alkuperä on taas Eedenissä jossa ihminen lankesi kapinaan Luojaansa vastaan. Ihmisen kapina Luojaa kohtaan johti maailman kiroamiseen ja toi kuoleman maailmaan. Jeesus kuoli ristillä jotta Hän voittaisi kuoleman ja ennallistaisi kaiken jälleen alkuperäisen hyväksi niille jotka uskovat Häneen ja tekevät parannuksen. Jos kuolema ei johdu ihmisen kapinasta Luojaansa kohtaan niin Jeesuksen ristillä ei ole merkitystä. Tämän vuoksi ensimmäinen Mooseksen kirja tulee ottaa kirjaimellisesti tai muuten teemme väkivaltaa Raamatun loppuosalle.

Luuk.16:31 Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.'"

Joh.5:46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.
5:47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

Joh.3:12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

Jeesus sanoo että jos ihmiset eivät kuule Moosesta ja profeettoja niin he eivät usko vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Jeesus sanoo myös että jos ihmiset eivät usko Moosesta kuinka he uskoisivat Hänen sanoja? Jeesus sanoo myös että jos ihmiset eivät usko kun Hän puhuu heille maallisista (koko Raamattu on Jeesuksen ilmoitus) kuinka he uskoisivat Häneen kun Hän puhuu taivaallisista. Jeesus itse antaa ensimmäiselle Mooseksen kirjalle siis todella suuren ja tärkeän merkityken koko kristillisen uskon kannalta. Jeesuksen mukaan ihminen ei voi uskoa Häneen Raamatullisesti jos ihminen ei usko Moosesta. Usko Jeesukseen syntyy evankeliumin kuulemisesta ja uskon Jeesuksen tarkoittaneen yllä olevissa lainauksissa sitä että ihminen joka kieltäytyy uskomasta esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan ilmoitusta luomisesta, synnistä jne.. ei silloin myöskään halua uskoa Jeesukseen kirjoitusten mukaan.

1.Mooseksen kirja sisältää perustuksen maailman luomiselle - elämälle - synnille - kuolemalle - ristille ja siksi jos ihmiset eivät voi uskoa näihin perustuksiin jotka Mooses Jeesuksen kautta on kirjoittanut niin miten ihmeessä he voisivat uskoa ristinsanoman toeelliseen merkitykseen? Maallisilla Jeesus viittaa luomiseen, syntiin, kuolemaan jne.. sanoma rististä on taas taivaallista ja sanoma rististä tarvitsee maallisen perustuksen. Jos ihminen ei voi uskoa että Jumala on maailman Luoja jolle ihminen on vastuussa synneistään ja että ihminen on syntinen koska kapinoi Luojansa tahtoa vastaan niin sanomalla rististä ei ole mitään merkitystä - sillä ei kukaan tee parannusta jos ei usko olevansa syntinen ja vastuussa Luojalle synneistään. Tämän vuoksi evankeliumin julistus tarvitsee auttamatta ne perustukset jotka ensimmäinen Mooseksen kirja meille ilmoittaa ja näihin perustuksiin niin Jeesus kuin Paavalikin perustivat saarnansa.

JEESUKSEN ESIMERKKI

Matt.19:3 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"
19:4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'
19:5 ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?
19:6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
19:7 He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"
19:8 Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.
19:9 Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

Kun Jeesukselta kysyttiin avioerosta niin Hän viittasi suoraan avioliiton alkuperään ja perustaan. Jeesus sanoi "Ettekö ole lukeneet että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja vaimoksi". Jeesus viittasi ensimmäiseen Mooseksen kirjaan jossa on avioliiton perusta.

Toisinsanoen Jeesus tarkoitti että - ettekö ymmärrä että avioliitolle on historiallinen perusta? Jos tätä historiallista perustaa ei olisi ei olisi edes avioliittoa. Avioliitolla on historiallinen Jumalan säätämä perusta ja tämän vuoksi me voimme myös ymmärtää miksi esimerkiksi Kallen ja Jussin liitto ei ole avioliitto. Kun kristitty lähtee avioliiton historiallisesta perustasta niin hän ymmärtää miksi miehen ja vaimon liitto on yhden miehen ja naisen liitto sekä miksi homoseksuaalisuus on väärin sekä miksi huoruus on väärin jne.. Samoin synnillä, kuolemalla, oikealla ja väärällä ja miksi käytämme esimerkiksi vaatteita on historiallinen perusta.

JUMALAN SANA - AJATTELUN PERUSTA

Meidän kristittyjen tulee rakentaa koko ajattelumme kaikilla sen alueilla Raamattuun. Meidän tulee aloittaa Jumalan sanasta ei rajallisten ja erehtyväisten ihmisten sanasta. Meidän tulee arvioida ihmisten mielipiteet Jumalan sanan perusteella ei toisinpäin. Eli kristittyjen ajattelua hallitsevien periaatteiden tulee perustua kaikilla alueilla Raamattuun.

Yksi suuri ongelma kristittyjenkin keskuudessa on se että kristityt eivät rakenna koko ajattelua kaikilla sen alueilla Raamatun sanaan vaan he lähtevat tulkitsemaan Raamattua sekulaarien uskomuksien kautta.

Monet kristitytkin eksyvät tieteen "kaapuun" puetun valhetiedon nielaisemiseen esimerkiksi maailman iästä ja elämän kehityksestä. Eli kun he kuulevat sekulaarissa mediassa että tiede on muka todistanut kiistattomasti että maailma on miljardeja vuosia vanha ja evoluutio on fakta niin jotkut kristityt alkavat tältä pohjalta tulkitsemaan Raamatun sanaa.

Tällöin he eivät aloita Jumalan sanasta ja tulkitse todistusaineistoa Jumalan sanan ilmoituksesta käsin vaan he aloittavat ihmisten sanasta ja pyrkivät tulkitsemaan Jumalan sanan ihmisen sanan mukaiseksi. Tiede ei voi todistaa tieteellisesti maailman ikää eikä elämän kehitystä menneisyydessä. Sekulaarin median ilmoitukset maailman iästä ja elämän kehityksestä perustuvat ihmisten kehittämiin "uskomuksiin" - ne eivät ole tieteellisiä tosiasioita ja kuitenkin monet kristitytkin alkavat näiden sekulaarien uskomuksien kautta tulkitsemaan Jumalan sanaa ja se on vaarallista sillä silloin ihmisen sana määrittää sen mitä Jumalan sana sanoo.

saatana tietää että kun perustukset murenevat niin koko rakennus sortuu. Siksi saatana yrittää kaikkensa jotta saisi murrettua kristilliset perustukset ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Kun ensimmäinen Mooseksen kirja menettää luotettavuuden ihmisten silmissä tarkoittaa se automaattisesti luotettavuuden menetystä loppujakin Raamatun kirjoja kohtaan. Tämän vuoksi ensimmäisen Mooseksen kirjan sanoma kyseenalaistetaan eniten niin sekulaarien kuin kristittyjenkin piirissä. Niin monet uskovat sen vanhan valheen koskien ensimmäistä Mooseksen kirjaa - "onko Jumala todellakin sanonut niin"..

Koska Jumalalla yksin on kaikki tieto niin siksi Jumalan sanaa ei tule tulkita erehtyväisten ihmisten joilla ei ole kaikkea tietoa sanan kautta - vaan kristittyjen tulee tulkita todellisuus ja kaikki mitä siinä on Jumalan sanan kautta. Kristittyjen ei tulisi antaa mitään sijaa sekulaarille ajattelutavalle vaikka sitä syötetäänkin joka puolelta vaan kristittyjen tulisi lähteä aina Jumalan sanan totuudesta käsin tulkitsemaan havaintoja ja väitteitä. Jumalan sana on absoluuttinen auktoriteetti ei ihmisen.

ESIMERKKI - JUMALA EI LUONUT EVOLUUTION KAUTTA

Monet ihmiset pyrkivät liittämään evoluution Raamattuun koska he luulevat evoluution olevan tieteellinen tosiasia. Tämä saa heidät tulkitsemaan Raamattua evoluutioaatteen kautta. Evoluutioaate on uskomusjärjestelmä ei tieteellinen tosiasia ja Jumalan sanaa ei tule alkaa tulkitsemaan sekulaarien uskomuksien pohjalta vaan Jumalan sanan pohjalta tulee tulkita sekulaarit uskomukset. Kun lähdemme aina Jumalan sanan totuudesta käsin tulkitsemaan asioita emme eksy.

Raamattu todistaa kiistattomasti ettei Jumala luonut evoluution kautta ja tuon tässä muutaman esimerkin;

LUOMISJÄRJESTYS

1.Mooseksen kirja: Kehitysopillinen pitkien ajanjaksojen teoria:

Maapallo ennen aurinkoa ja tähtiä Aurinko ja tähdet ennen maapalloa

Maapallo aluksi vedenpeitossa Maapallo aluksi sula möykky

Elämä luotiin ensiksi kuivalle maalle (kasvit) Elämä alkoi meressä

Kasvit luotiin ennen aurinkoa Kasvit muodostuivat auringon jälkeen

Kalat ja linnut luotiin samaan aikaan Kalat muodostuivat kauan ennen lintuja

Linnut luotiin ennen maalla eläviä eläimiä Maalla elävät eläimet muodostuivat ennen lintuja

Valaat luotiin ennen maalla eläviä eläimiä Maalla elävät eläimet syntyivät ennen valaita

Ihminen ja dinosaurukset elivät yhtä aikaa Dinosaurukset kuolivat kauan ennen ihmistä

Luominen tapahtui kuudessa päivässä Evoluutio jatkuu edelleen tulevaisuuteen

KUOLEMA

Miksi ihmiset ja eläimet ovat syntyneet ja miksi ne kuolevat. Raamattu antaa meille Luojamme vastaukset näihin kysymyksiin. Kuolema on seurausta ihmisen synnistä – sillä maailma kirottiin ja kuolema tuli maailmaan ihmisen synnin vuoksi. Se miksi maailmassa on pahuutta, kärsimystä ja kuolemaa on siis ihmisen syytä. Se on MEIDÄN syy! Ne jotka sanovat että kuolema oli maailmassa eläinkunnassa jo ennen ihmisen syntiinlankeamusta tekevät Jumalan syylliseksi pahuuteen, kärsimykseen ja kuolemaan maailmassa. He syyttävät Jumalaa siitä mikä on oikeasti MEIDÄN ihmisten syy. Oppi kuolemasta maailmassa ennen syntiä on Jumalanpilkkaa ja syyttelemistä ihmisen pahuuden seurauksista.

Evoluutioprosessin on ajateltu olevan kuolemaa, kamppailua, julmuutta, raakuutta ja säälimättömyyttä. Se on hirvittävää taistelua eloonjäämisestä sekä heikkojen ja epämuodostuneiden eliminointia. Evoluutio on kuolemaa verenvuodatusta ja kamppailua josta seuraisi ihmisen kehittyminen. Kuolemaa miljoonien vuosien ajan. Etenevää kehitystä kaiken tuon raakuuden kautta joka johtaa ihmiseen.

Raamattu sen sijaan opettaa Roomalaiskirjeessä (5:12) ihmisen toiminta johti syntiin joka johti kuolemaan. Raamattu kertoo ettei ilman verenvuodatusta voi olla syntien anteeksiantamista (Hepr. 9:22). Jumala asetti kuoleman ja verenvuodatuksen jotta ihmiset voitaisiin lunastaa. Jos kuolema ja verenvuodatus olivat olemassa jo ennen Aadamin syntiä koko Herran Jeesuksen sovituksen perusta on tuhottu. Niiden jotka uskovat evoluutioon ja kuolemaan ennen syntiinlankeamusta kannattaa miettiä tätä että heidän uskonsa näihin asioihin tuhoaa koko ristinsanoman merkityksen.

Ne jotka sanovat että Raamattu opettaa näistä asioista vain hengellisellä tasolla ovat sokeita todellisuudelle ja laittavat lihassa koettavan kuoleman Jumalan syyksi. Jos haluamme ymmärtää jonkin asian merkityksen meidän täytyy ymmärtää sen alkuperä – sen perusta. Seuraavaksi käsittelen näitä perustuksia. Koko kirjoitus on linkissä Kuolema.

LUOMISPÄIVIEN PITUUS

Jumala loi selvän Raamatun ilmoituksen mukaan ihmisen ja eläimet kokonaan valmiiksi lisääntymään lajiensa mukaan yhden vuorokauden aikana. Tämä jo yksistään riittää kumoamaan täydellisesti hitaan kehitysopillisen kehityksen mikrobeista ihmiseksi! Koko kirjoitus on luettavissa linkissä Maailman ikä.

JEESUKSEN SUKUPUU

Luuk.3:23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,
3:24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,
3:25 tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,
3:26 tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,
3:27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,
3:28 tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,
3:29 tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,
3:30 tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,
3:31 tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,
3:32 tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,
3:33 tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,
3:34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
3:35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,
3:36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,
3:37 tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,
3:38 tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.


Jeesuksen sukupuu johtaa Aadamiin ja Aadamista suoraan Jumalaan. Aadamin ja Jumalan välissä ei ole mitään lätäkönlimaa tai apinankaltaista olentoa. Raamattu ja evoluutioteoria ovat siis täysin päinvastaisia ilmoituksia siitä miten ihminen on syntynyt ja kehittynyt.

JEESUS KERTOO LUOMISESTA

Mark.10:6. Mutta luomisen alusta on Jumala heidät luonut mieheksi ja vaimoksi.

Luuk.11:50. Että tältä sukukunnalta pitää etsittämän kaikkein prophetain veri, joka on vuodatettu maailman alusta,
51. Abelin verestä hamaan Sakariaan vereen asti, joka hukattiin alttarin ja templin vaiheella; tosin minä sanon teille, se pitää etsittämän tältä sukukunnalta.


Jeesus opettaa että luomisen alusta on Jumala heidät tehnyt mieheksi ja vaimoksi. Jeesus myös sanoo että profeettojen veri on vuotanut jo maailman alusta. Jeesuksen mukaan ihminen on ollut olemassa jo maailman luomisen alusta eikä vasta miljardeja vuosia maailman syntymisen jälkeen. Genesis eli ensimmäinen Mooseksen kirja joka on myös Jeesuksen (Luojamme) ilmoitus kertoo tarkemmasti ja yksityiskohtaisesti milloin ihminen tarkalleen luotiin (kuudes päivä).

SUMMA SUMMARUM

Raamattu on Luojajumalan ilmoitus eikä Raamattua tule siksi tulkita ihmisen sanan kautta vaan Raamattuun tulee uskoa niin kuin sana sanoo. Raamattu Jumalan sana on ajattelun perusta ja silmälasit joidenka kautta kristittyjen tulee tulkita havaintoja. Vain näin tehden voidaan ymmärtää todellisuuden todellinen luonne sillä maailma ja siinä oleva elämä toimii ja käyttäytyy Jumalan sanan opetuksen mukaan.

Jos tuomme Jumalan sanaan sekulaareja "maailmallisia" uskomuksia ja alamme näiden uskomusten kautta tukitsemaan Jumalan sanaa niin eksymme totuudesta sillä maailman viisaus on hullutusta Jumalan silmissä. Kristittyjen tulisi luottaa Raamattuun silloinkin kun sekulaari tiedemies sanoo että Raamattu ei voi olla totta koska tiede on todistanut sitä ja tätä. Tiede ei todista mitään koska se on vain metodi jota tiedemiehet käyttävät. Tiedemiehet joilla on oma uskomusjärjestelmänsä joidenka kautta he tulkitsevat todistusaineistoa ja evoluutioon uskova tiedemies ei voi tulkita todistusaineistoa muussa kuin evoluution valossa - hän on jo ennakkoon sitoutunut antamaan todisteille vain evoluutioon sopivia merkityksia vastoin sitä mihin todisteet todellisuudessa viittaisivat.

Tiede vaatii havaintoja ja ainoa luotettava keino minkään menneisyyttä käsittelevän asian tietämiseksi on tapahtumat havainnoineen luotettavan silminnäkijän todistus. Aikakone jolla pääsisimme menneisyyteen katsomaan miten asiat tapahtuivat toisi meille tieteellisen havainnon. Kristityillä on aikakone menneisyyteen sillä Raamattu sanoo olevansa sen Ainoan ilmoitus joka oli todistamassa luomistapahtumaa: Luojan itsensä. Kristityillä on siis aikakone menneisyyteen Jumalan ilmoitus siitä miten kaikki on syntynyt. Nykyisyys ei ole avain menneisyyteen. Ilmoitus (kaikkitietävän silminnäkijän eli Luojan 100% erehtymätön kuvaus) on avain menneisyyteen ja nykyisyyteen - todellisuuden todelliseen ymmärtämiseen.

Jos meillä ei ole uskoon perustuvaa ymmärrystä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta emme voi saavuttaa täyttä ymmärrystä siitä mistä kristinuskossa on kyse. Sillä jos haluamme ymmärtää jonkin asian merkityksen meidän täytyy ymmärtää sen alkuperä ja ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo perustukset niille asioille jotka antavat merkityksen evankeliumille. Jotenka evankeliumin kannalta on ensiarvoisen tärkeää että rakennamme evankeliumin saarnamme Raamatun antamalle perustukselle elämän ja todellisuuden luonteesta jotta sanoma rististä saa todellisen merkityksen ihmisten sydämissä.

Genesis 1-11 Overview (Ken Ham)

Saulus-Lähetys / T.T

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »