Luominen - Evoluutio osa 5: Maailman ikä

28.08.2013

Mikä on maailman ikä ja miten sen voisi tietää? Maailman ikää ei pysty tieteellisesti todistamaan sillä menneisyyttä ei voi kokeellisesti testata ja toistaa. Maailman ikä on tieteellisen todistuksen ulkopuolella ja se perustuu uskomuksiin.

Kristityillä on kuitenkin luotettava silminnäkijälausunto maailman iästä. Kristityillä on lausunto Häneltä kuka oli paikalla kun maailma perustettiin. Kristityillä on silminnäkijä todistus itse maailman Luojalta. Ainut tapa siis tietää totuus maailman iästä on tutkia mitä Jumalan Luojamme sana siitä kertoo.

1. Moos. 1: Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3. I. Ja Jumala sanoi: tulkoon valkeus, ja valkeus tuli.
4. Ja Jumala näki valkeuden hyväksi. Niin Jumala eroitti valkeuden pimeydestä:
5. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden kutsui hän yöksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta ensimäinen päivä.
6. Ja Jumala sanoi: tulkoon vahvuus vetten vaiheelle, eroittamaan vesiä vesistä.
7. Ja Jumala teki vahvuuden, ja eroitti vedet, jotka ovat vahvuuden alla, niistä vesistä, jotka ovat vahvuuden päällä: ja tapahtui niin.
8. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta toinen päivä.
9. Ja Jumala sanoi: kokoontukoon vedet taivaan alla erinomaiseen paikkaan, niin että kuiva näkyy. Ja tapahtui niin.
10. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja vetten kokoukset hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki sen hyväksi.
11. Ja Jumala sanoi: vihoittakoon maa, ja kasvakoon ruohon, jossa siemen on, ja hedelmälliset puut, jotka hedelmän kantavat lajinsa jälkeen, jossa sen siemen on maan päällä. Ja tapahtui niin.
12. Ja maa vihoitti ja kasvoi ruohon, jossa siemen oli lajinsa jälkeen, ja hedelmälliset puut, joiden siemen oli itsessänsä lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.
13. Ja tuli ehtoosta ja aamusta kolmas päivä.
14. Ja Jumala sanoi: tulkoon valkeudet taivaan vahvuuteen, eroittamaan päivää ja yötä: ja olkoon merkeiksi, ja ajoiksi, ja päiviksi ja vuosiksi.
15. Ja olkoon valkeudeksi taivaan vahvuudessa, paistamaan maan päälle. Ja tapahtui niin.
16. Ja Jumala teki kaksi suurta valkeutta: suuremman valkeuden päivää hallitsemaan, ja vähemmän valkeuden yötä hallitsemaan, ja tähdet.
17. Ja Jumala pani ne taivaan vahvuuteen, paistamaan maan päälle.
18. Ja hallitsemaan päivää ja yötä, ja eroittamaan valkeutta ja pimeyttä. Ja Jumala näki sen hyväksi.
19. Ja tuli ehtoosta ja aamusta neljäs päivä.
20. V. Ja Jumala sanoi: kuohuttakoon vedet yltäkyllä liikkuvaisia eläimiä, ja linnut lentäköön maan päällä taivaan avaruudessa.
21. Ja Jumala loi suuret valaskalat*, ja kaikkinaiset liikkuvaiset eläimet, jotka vedet kuohuttivat yltäkyllä kunkin lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset siivilliset linnut, lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.
22. Ja Jumala siunasi heitä, ja sanoi: olkaat hedelmälliset ja lisääntykäät, ja täyttäkäät meren vedet, ja linnut lisääntyköön maan päällä.
23. Ja tuli ehtoosta ja aamusta viides päivä.
24. Ja Jumala sanoi: tuottakoon maa eläimet lajinsa jälkeen, karjan, madot ja pedot maalle lajinsa jälkeen. Ja tapahtui niin.
25. Ja Jumala teki pedot maalle lajinsa jälkeen, ja karjan lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset matelevaiset maalla lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.
26. Ja Jumala sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen: ja he vallitkaan kalat meressä, ja taivaan linnut, ja karjan ja koko maan, ja kaikki, jotka maalla matelevat.
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän sen loi*: mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä.
28. Ja Jumala siunasi heitä, ja Jumala sanoi heille: kasvakaat ja lisääntykäät ja täyttäkäät maata, ja tehkäät se teillenne alamaiseksi; ja vallitkaat kalat meressä, ja taivaan linnut, ja kaikki eläimet, jotka maalla liikkuvat.
29. Ja Jumala sanoi: katso, minä annoin teille kaikkinaiset ruohot, joissa siemen on koko maan päällä, ja kaikkinaiset hedelmälliset puut, ja puut, joissa siemen on, teille ruaksi
30. Ja kaikille eläimille maan päällä, ja kaikille taivaan linnuille, ja kaikille, jotka matelevat maan päällä, joissa elävä henki on, kaikkinaiset viheriäiset ruohot syötäväksi. Ja tapahtui niin.
31. Ja Jumala katsoi kaikkia, kuin hän tehnyt oli, ja katso, ne olivat sangen hyvät*. Ja tuli ehtoosta ja aamusta se kuudes päivä.

1. Moos. 2:1. Ja niin taivas ja maa päätettiin, ja kaikki heidän joukkonsa.
2. Ja Jumala oli päättänyt seitsemänteen päivään (asti) työnsä, kuin hän tehnyt oli, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa, kuin hän tehnyt oli.
3. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen; että hän lepäsi hänessä kaikista teoistansa, jotka Jumala loi ja (täydellisesti) teki.

Alussa Jumala loi taivaan (tilan, avaruus, enkelit jne..) ja maan. Alussa maa oli tyhjä (elämästä) ja maa oli veden peitossa pimeydessä. Jumala loi valkeuden ja eroitti sen pimeydestä. Jumala kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden yöksi ja tuli illasta (ehtoo) ja aamusta ensimmäinen päivä (täyteen). Jumala teki ensimmäisen numeraalisen päivän aikana jo pimeyden (yön) ja valkeuden (päivän) vaihtelun. Eli Jumala loi jo heti ajan joka vaihteli pimeydestä valkeuteen – ehtoosta – aamuun. Ensimmäisen numeraalisen päivän jälkeen Jumala teki vahvuuden ja eroitti vedet jotka olivat vahvuuden alla vesistä jotka olivat päällä ja tuli ehtoosta ja aamusta toinen numeraalinen päivä. Jumala tekee eri numeraalisina päivinä eri asioita aina kuudenteen päivään asti.

Nyt tärkeä kysymys on mikä on tuo aika joka kuluu numeraalisten päivien välissä? Mikä on tuo aika numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun sillä se aika kertoo meille tuon numeraalisen päivän "ajan" pituuden.

1. Moos. 1:14 Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
1:15 ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle." Ja tapahtui niin.
1:16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
1:17 Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle
1:18 ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Neljäntenä päivänä Jumala teki valot taivaalle eroittamaan päivää ja yötä. Ne tehtiin ihmisille merkeiksi ja ajoiksi osoittamaan päiviä ja vuosia. Jumala teki kaksi valoa. Suuremman valon hallitsemaan päivää (aurinko) ja pienemmän valon hallitsemaan yötä (kuu). Jumala antoi auringolle ja kuulle tehtäväksi hallita päivää ja yötä ja eroittaa valo pimeydestä. Jumala oli jo eroittanut ensimmäisenä numeraalisenä päivänä valon pimeydestä mutta nyt Hän antoi tämän tehtävän näille kahdelle valolle. Nämä valot ovat aurinko ja kuu. Näiden tehtävä on osoittaa meille päivän ja yön aika ja niistä voimme laskea vuosia.

Neljäntenä päivänä Jumala teki siis ihmisille "kellon" joka on osoittamassa meille aikoja: päiviä ja vuosia. Tämän Jumalan tekemän "kellon" ansiosta voimme tietää kuinka pitkiä nämä numeraaliset päivät olivat eli mikä oli aika numeraalisen päivän ehtoosta seuraavan numeraalisen päivän ehtooseen.

Raamatun selvän ilmoituksen mukaan Jumala on antanut ihmisille "kellon" jotta ihmiset voisivat mitata aikoja, päiviä ja vuosia. Jumala on siis antanut ihmisille mekanismin näiden mittaamiseen. Ne ovat aurinko, kuu ja tähdet. Nämä muodostavat Jumalan kellon. Jumalan kello on ihmisille riittävän tarkka ilmoittamaan tarvittavia aikoja, päiviä ja vuosia.

Koska Jumalan antama kello sisältää auringon ja kuun sekä tähdet niin aika katsotaan silloin niistä. 1.Mooseksen kirja määrittää numeraalisten päivien välisen eron (numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun) sisältävän yön ja päivän. Pimeän ja valoisan ajan. Päiväntasaajan kohdalla jossa Israel sijaitsee yö ja päivä kestävät kummatkin 12h. Näin ihmiset pystyivät Jumalan antamasta kellosta määrittämään ajan - päivän pituuden. Näin tiedämme mikä aika kului numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun eli näin tiedämme mikä aika tuohon väliin jää ja se aika on 24h Jumalan antaman kellon mukaan.

Raamatussa vanhassa ja uudessa testamentissa aijoilla on tärkeät merkitykset. Siellä puhutaan kuukaisista ja "hetkistä" esim; kolmas hetki päivästä jne.. Ihmiset määrittivät siis aikaa jo silloin Jumalan antamasta kellosta.

Nykyään tiedämme tarkemmasti (sekunnilleen) kuinka kauan vuorokausi (1. Mooseksen kirjan numeraalinen päivä) kestää.

Maan pyörimisliike hidastuu hieman mutta sillä ei ole käytännönmerkitystä Jumalan kellolle. Noin 620 miljoonaa vuotta sitten vuorokausi olisi ollut 22 h maan pyörimisliikkeen hidastumisen mukaan arvioituna.

Raamatussa on tarkoituksella tallennettu sukuluettelot Kristuksesta Aadamiin. Näin tiedämme kuinka monta sukupolvea eroittaa Kristuksen Aadamista. Me tiedämme myös sen että Kristus eli noin 2000 vuotta sitten sillä koko nykyinen ajanlaskumme (kalenteri) perustuu Kristuksen syntymään. Näillä tiedoilla voimme laskea suurinpiirtein sen ajan mikä on Aadamin luomiseen ja se aika on noin 6000 vuotta. (Juutalaisen kalenterin mukaan nyt on noin 5800 vuosi.)

Kun ymmärrämme Raamatun sukuluetteloiden perusteella että maailma on vain noin 6000 vuotta niin ymmärrämme myös sen että Jumalan "kello" käy edelleen käytännössä täysin samassa ajassa kuin 6000 vuotta sitten. Pyörimisliikkeen hidastuminen ei ole siis vaikuttanut Jumalan antaman kellon tarkkuuteen 6000 vuodessa.

Jumalan antaman "kellon" perusteella ja Jumalan antamien sukuluetteloiden avulla pystymme laskemaan suurinpiirtein maailmankaikkeuden iän. Se on noin 6000 vuotta. 6000 vuotta on älyttömän pitkä aika. Se on maailmankaikkeuden olemassa-olo aika. Maailma on siis vanha se on iki - vanha jopa 6000 vuotta vanha ja tämä arvio perustuu Jumalan antaman kellon ilmoitukseen ajasta, luomipäivistä sekä Jumalan antamaan ilmoitukseen ihmisten suvusta. Raamattu on maailman paras ja totuudellisin historian kirja sillä se kertoo tarkasti maailman ja ihmiskunnan historian iän ja eri vaiheista.

Miksi Jumala ei luonut heti aurinkoa ja kuuta vaan vasta neljäntenä päivänä?

Tämä valkeuden ja pimeyden vaihtelu oli olemassa jo ennen aurinkoa. Uskon että Jumala halusi tehdä näin siksi että Hän halusi ilmoittaa että Hän on elämän ja valon antaja ei luotu aurinko jota monet palvovat elämän ja valon antajana. Jumala antoi tämän (valon) tehtävän auringolle vasta myöhemmin. Aurinko luotiin myöhemmin ja sitten Jumala antoi auringolle tehtävän hoitaa tätä valkeutta eli eroittaa päivä yöstä. Mutta päivä ja yö oli olemassa jo ennen aurinkoa ja näin myös numeraalinen päivä (vuorokausi päivän alusta seuraavan päivän alkuun) oli ennen aurinkoa. Kun Jumala loi auringon Hän antoi auringolle tehtäväksi hoitaa tätä virkaa olla valona ja eroittaa päivä yöstä. Jumala loi auringon hoitamaan sitä valon ja pimeyden eroitusta joka oli jo olemassa. Tiedämme nyt että valon ja pimeyden eroitus Israelissa on 12 h. Täten tiedämme mitä se siis oli jo ennen auringon syntymistä.

Jumala on johdonmukainen ja looginen ja siksi päivästä - päivään on aina ollut se aika minkä Jumala antoi auringolle ja kuulle sen meille "kellona" ilmoittaa.

Hebrean sana "jom" ja viikko:

Hebreassa sanoilla on useita eri merkityksiä. Jom sanalla on merkityksiä päivä, aika, vuosi. Monet sanovat että jom tarkoittaa luomispäivissä aikoja joita ei tiedetä. Vaikka sana jom tarkoittaisi päivää tai aikoja numeraalisten luomispäivien kohdalla niin me tiedämme näiden numeraalisten päivien välisen ajan Jumalan antaman "kellon" perusteella niin kuin tutkimme. Eli sillä ei ole periaatteessa väliä tulkitseeko "jomin" kyseisissä kohdissa päiväksi vai ajaksi.

Raamattu on kuitenkin jättänyt meille kiistattoman todisteen siitä että Jumala tarkoitti numeraalisilla "jomeilla" nimenomaan päivää.

Miksi Jumala loi kuutena päivänä? Jumala olisi voinut tietysti luoda kaiken vaikka silmänräpäyksessä mutta Hän valitsi kuusi päivää sillä näin Jumala antoi ihmisille esimerkin mitä seurata. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Tämä kuva ei tarkoita näköiskuvaa vaan sitä että ihmisten ajatusten ja tekojen tulisi olla Jumalan ajatusten ja tekojen mukaisia.

2. Moos. 20:9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
20:10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

Jumalan laki kymmenen käskyä sanoo että kuusi päivää tulee tehdä työtä mutta seitsemäs päivä on Jumalan sapatti jolloin ei työtä saa tehdä. Näin siksi että Jumala itse teki töitä esimerkkinä ihmisille kuusi päivää ja lepäsi seitsemännen päivän. Jumala siis itse antoi ihmisille työviikon esimerkin. Näin Raamattu vahvistaa että numeraaliset päivät luomisessa tarkoittivat todellakin päiviä (vuorokautta). Jumala siis määritti itse viikon pituuden heti luomisessa ja tätä viikkoa ihmisten tulisi noudattaa omassa työelämässäkin.

Jos jom olisi tarkoittanut luomisessa epämääräistä aikaa niin toisen Mooseksen kirjan (20:8-11) kohdassa merkityksen täytyisi olla: tee työtä kuusi epämääräisen ajan kestävää ajanjaksoa ja lepää seitsemäs epämääräisen ajan kestävä ajanjakso. Tässä ei kuitenkaan olisi mitään järkeä. Jomit eivät olleet siis luomisessa mitään epämääräisiä "aikoja" vaan tarkasti määriteltyjä päiviä joidenka pituuden näemme Jumalan "kellosta".

Päivät ja vuodet:

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (1:14): "Ja Jumala sanoi: Tulkoot valot taivaanvahvuuteen eroittamaan päivää yöstä ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia.

Jos sana "päivä" ei tässä ole kirjaimellinen päivä niin samassa jakeessa käytetty sana "vuosi" on merkityksetön.

Herran Jeesuksen todistus:

Mark. 10:6. Mutta luomisen alusta on Jumala heidät luonut mieheksi ja vaimoksi.

Herra Jeesus sanoo että ihminen luotiin heti luomisen alussa eikä esimerkiksi miljoonia vuosia sen jälkeen. Jeesus on Luojamme joka tietää varmasti miten asia on ja siksi kristityn tulee perustaa uskonsa Jeesuksen sanaan. Jumalan sana ilmoittaa siis että ihminen luotiin maailman alussa kuudentena päivänä. Jotkut sanoo että Jeesus tarkoitti että "ihmisen" luomisen alusta lähtien Jumala teki heidät mieheksi ja naiseksi. Tuo väite on kuitenkin väärä sillä alkuteksti (Textus Receptus) ei käytä sanaa "ihmisen" ollenkaan ko. kohdassa.

Aadamin todistus:

Jumala teki ensimmäisen ihmisen (Aadamin) kuudentena päivänä (1. Moos. 1:26-28). Aadam eli loput kuudennesta päivästä ja seitsemännen päivän jollon Jumala lepäsi kaikesta työstänsä. Jumala ei tehnyt seitsemäntenä päivänä mitään koska silloin Hän lepäsi. Jumala ei siis ajanut silloin Aadamia pois paratiisista vaan Hän lepäsi seitsemännen päivän jonka myös Aadam eli. Meille kerrotaan että Aadam kuoli 930-vuotiaana (1. Moos. 5:5).

Jos jokainen numeraalinen päivä (jom) olisi ollut luomisessa esimerkiksi miljoona vuotta olisi Aadamin ikä heti ristiriidassa luomis tapahtumien kanssa. Vaikka jokainen päivä olisi ollut vain tuhat vuotta tämä olisi silti järjetöntä ajatellessamme Aadamin ikää hänen kuollessaan. Ainut järkevä tulkinta Aadamin kuoliniän suhteen luomispäivien pituudesta on se että nämä päivät olivat normaaleja päiviä niin kuin ne ovat tänäänkin (vuorokausi 24h).

Yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta:

"Yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta" on yleinen kohta, jolla luomispäivien pituutta koitetaan saada pitemmiksi kuin normaali päivä. Tässä linkki kirjoitukseen, jossa selvitetään selkeästi mitä "yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta" oikeasti Raamatussa tarkoittaa: Yksi päivä on niinkuin tuhat vuotta.

Miksi maailman iän oikea ymmärtäminen tulisi olla tärkeää kristityille?

Ensiksi siksi että meidän tulee uskoa se mitä Raamattu Jumalan sana ilmoittaa maailman iästä. Meidän ei tule uskoa yleistä ihmisten mielipidettä ja uskomusta maailman iästä vaan Jumalan ilmoitus asiasta. Toiseksi siksi että koska koko yleinen jumalaton maailma uskoo maailman olevan miljardeja ja miljoonia vuosia vanha jotta he voivat uskoa evoluutioon niin kristityt eivät saa olla tukemassa tällaista valhetta ja eksytystä. Evoluutiota ei voi olla ilman miljoonia vuosia ja siksi evoluutioon uskovien on täytynyt keksiä miljoonat vuodet. Raamattu ei opeta mitään miljoonista vuosista ja siksi ei myöskään kristittyjen tulisi uskoa sellaista joka tukee valhetta (evoluutio).

Jumalattoman maailman uskomuksissa joita koulutusjärjestelmämme opettavat lapsillemme jo pienestä pitäen on miljoonat vuodet. Kun ihmiset opetetaan jo lapsesta saakka uskomaan miljooniin vuosiin jne.. niin ihminen saattaa vanhempana kyseenalaistaa Jumalan sanan ja pitää sitä vain "taruna" jota ei ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. Kun ihminen kyseenalaistaa Jumalan sanan jumalattoman maailman uskomuksien pohjalta niin tämä epäusko Raamattua kohtaan voi levitä koskemaan myös muita Raamatun alueita.

Jumalaton maailma ja jumalattoman maailman tiede kieltää Kristuksen ylösnousemisen. Kun ihminen (kristitty) tottuu uskomaan ennemmin jumalattoman maailman uskomuksia kuin Raamattua niin hän saattaa kyseenalaistaa jopa Herran Jeesuksen ylösnousemuksen ja tällöin hän kyseenalaistaa koko pelastus-sanoman.

Uskovien tulee puhua kuudesta tuhannesta vuodesta koska se on Raamatun ilmotus maailman iästä. Tämä ilmoitus on täysin vastaan jumalattoman maailman uskomuksia mutta niin on Jeesuksen ylösnousemuskin sekä itse Jumala joka on Henki jota jumalaton maailma ja sen tiede ei usko. Raamatun totuus ja jumalattoman maailman uskomukset ovat täysin toisiaan vastaan. Totuus ja valhe. Valkeus ja pimeys.

Joh. 3:12 (Jeesus) Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

Jos emme usko Jeesusta maallisissa (maailman ikä) asioissa kuinka voisimme uskoa Häntä taivaallisissa asioissa? 1.Mooseksen kirja kertoo meille maallisista asioista ja jos emme voi uskoa niihin enää kirjaimellisesti niin on se askel luopumuksen suuntaan myös taivaallisissa asioissa.


Monet havainnot maailmasta tukevat noin 6000 vuotta vanhaa maailmaa:

Tässä linkki sivulle, jossa on 101 todistetta jotka tukevat Raamatun ilmoitusta maailman iästä: Age of the earth.

Tässä geenitutkija Robert Carterin tutkimus siitä että ihmisten perimä puoltaa noin 6000 vuotta vanhaa ihmiskuntaa, joka alkoi kahdesta ihmisestä: The Non-Mythical Adam and Eve!

Tässä vielä Ken Hamin todella mainio opetusvideo siitä että Jumala loi kaiken kuudessa normaalissa päivässä, ja miksi se on tärkeää uskoa.


Saulus-Lähetys / T.T

31.01.2020Saulus-Lähetys tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020
24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta
05.06.2019Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa
09.05.2019Herran Jeesuksen täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri
29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa
16.03.2019Maria Jumalan äiti?
22.02.2019Kristuksen tulee kasvaa
29.01.2019Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen
30.12.2018Nykytiede vahvistaa Sodoman tuhon
03.12.2018Jeesus täytti lain meidän puolestamme
13.11.2018Lain muutos ja Kristuksen laki
30.10.2018Synnit naulittu ristinpuuhun
25.10.2018Parannuksia sivuillamme
19.10.2018Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti"
11.10.2018Jumalan hyvästä huolenpidosta
28.08.2018Herran Jeesuksen ristin voima
06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö
22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
26.01.2018Historiallinen Raamatun Jeesus
12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta
26.09.2017Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
29.08.2017Ehdottoman ihmisarvon vaatimus
27.08.2017Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?
09.08.2017Kristuksen armo on tieteellisen ajattelun perusta
08.08.2017Kouluopetus on yksipuolista mielipiteen muokkaamista
27.07.2017Evoluutioteoria on absoluuttisen ehdottomasti väärä
02.07.2017Evoluutioteoria tulisi hylätä kumottuna teoriana
21.06.2017Kaiken koetteleminen
17.05.2017Kristillinen perhekäsitys on korkeakulttuurin elinvoima
27.04.2017TULOSSA: debatti Tieteiden talolla
30.03.2017Lapset ovat luonnostaan kreationisteja
05.03.2017Käsitys Jumalasta ohjaa kaikkien elämää: Perususkomukset
28.02.2017Jumalan armo on iankaikkinen
24.02.2017Kaikki ihmiset ovat maailmankuvaltaan uskovaisia
31.01.2017Avioliitto ja tasa-arvo
28.01.2017Rakkaudesta lähimmäiseen
04.01.2017Sekulaarien tiedemiesten itsepetos
20.12.2016Älä halveksu Herran kuninkuutta
06.11.2016Kristuksen mielenlaatu ja ylöstempaus
24.10.2016Maailman top-ten kemisti torppaa evoluutioteorian
18.10.2016Evoluutiota kannattavien tiedemiesten data tukee Raamatun Aadamia ja Eevaa
05.10.2016Herra sitoo särjetyt sydämet
30.09.2016Alkuräjähdys vs. Raamattu
27.09.2016Aadam ja Kristus
10.09.2016Biologinen informaatio on evoluutioteorian tuho
05.09.2016Raamattu vastaa tieteellistä todistusaineistoa
02.09.2016Uusin tieteellinen data osoittaa - ihmisen genomi on suunniteltu
30.08.2016Jeesus on Herra
11.08.2016Tippukivipuikot sopivat Raamatun kuvaamaan varhaishistoriaan
31.07.2016Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on
11.07.2016Evankeliointi sekulaarissa kulttuurissa
10.07.2016Raamatun mittojen mukaan tehty Nooan arkki avattu Yhdysvalloissa
17.05.2016Herran Jeesuksen jumaluus osa 4
26.04.2016Herran Jeesuksen jumaluus osa 3
23.03.2016Tämä sinun tulisi tietää evoluutiosta
03.03.2016Ateismin uskonnollisuus
13.02.2016Suvaitsevaiston "suvaitsevaisuus" analyysissä
11.02.2016TUTKIMUS: kumpi uskonto (kristinusko vai islam) on pyhien kirjojensa mukaan väkivaltaisempi
10.02.2016Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan
02.02.2016Informaatiota luovista mutaatioista ei löydy todistusaineistoa
28.01.2016Raamattu kaiken tiedon perustana
22.01.2016Miksei suuri kurpitsa voi olla universumin Luoja?
18.01.2016Herran Jeesuksen jumaluus osa 2
04.01.2016Myytin kumoaminen Osa 1 - Tiede vs. kristinusko
01.01.2016Kaikki ovat kreationisteja
28.12.2015Luonnontiede elää kristillisen perintönsä pääomalla
24.12.2015Evoluutioteoria on satukertomus
23.12.2015Jalostus vahvistaa Raamatun kuvaaman biologian
22.12.2015Prinsessa ja evoluutio
02.12.2015Herran päivä on tuleva
28.11.2015Nooan arkki - valtava merikelpoinen alus
13.11.2015Koivumittarit eivät tue evoluutioteoriaa
12.11.2015Herran Jeesuksen jumaluus osa 1
12.11.2015Maailman pisimmän evoluutiokokeen tulokset ovat evoluutioteoriaa vastaan
06.11.2015KRISTUKSEN ARMO ON AINUTLAATUISTA
03.11.2015Raamatullinen vapaus vs. valhevapaus - Osa 3
02.11.2015Lajiutuminen tukee Raamatun kuvaamaa historiaa
31.10.2015Evoluutiota kannattavien tiedemiesten data tukee raamatullista Aadamia
30.10.2015Professori todistaa - evoluutioteorialta puuttuu mekanismi
28.10.2015Verisairaus torppaa evoluution
14.10.2015Raamatullinen vapaus vs. valhevapaus - Osa 2
09.10.2015Raamatullinen vapaus vs. valhevapaus - Osa 1
24.09.2015Voiko uskova tehdä Jeesusta suurempia tekoja?
17.09.2015Biologia tukee Raamatun ilmoitusta
15.09.2015Jeesus maksoi velkamme
04.09.2015Jumala oli Nooan arkissa
31.08.2015Jeesus on ainut tie Isän luokse
20.08.2015Uusi liitto Jeesuksen veressä kumosi vanhan liiton järjestyksen

Näytä lisää »