Uusi liitto Jeesuksen veressä kumosi vanhan liiton järjestyksen

20.08.2015

Room 3:31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Apostoli Paavali kirjoittaa, että onko laki tehty mitättömäksi uskon kautta. Paavali kirjoittaa seuraavaksi hänelle tyypillisen sanonnan pois se, joka tarkoittaa tässä kohdassa, että ei ole, tarkoittaen sillä sitä, että usko ei kumoa Jumalan lakia. Paavalin opetus on se, että uskon kautta Jeesuksen me vahvistamme Jumalan lain.

Tämä tarkoittaa sitä, että koska emme ole enää vanhan liiton järjestyksen alaisia, niin uskon kautta Herraan Jeesukseen vahvistetaan Jumalan laki (sanan opetus), joka on voimassa Uuden liiton järjestyksen mukaan. Paavalin tarkoittama lain vahvistaminen ei siis tarkoita vanhan liiton järjestykseen perustuvaa lain vahvistamista, vaan Uuden Liiton aikakaudessa olevan Jumalan lain (opetus) vahvistamista.

Emme ole enää Uudessa Liitossa vanhan liiton alla. Uudessa Liitossa ei ole enää voimassa vanhan liiton järjestys sekä esim. kaikki VT:n uhreja, pappeutta ja temppeliä koskevat lait ovat kumottu Uuden Liiton aikakaudessa. Uudessa Liitossa on voimassa kaikki VT:n käskyt, joiden on mainittu olevan voimassa Uuden Liiton aikakaudessa sekä uudet käskyt, jotka on tarkoitettu Uuden Liiton aikakauteen, jotka nekin löytyvät UT:n kirjoista sekä kirjeistä ja kaikki tämä on se Jumalan laki joka vahvistetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Nykyään yhä useammin törmää uskovien keskuudessa sellaiseen väärään opetukseen, joka opettaa koko vanhan liiton lain olevan voimassa yhä edelleen Uuden Liiton aikakaudessa. Eräs Raamatun kohta johon he vetoavat on se ettei Jeesus tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Kun tutkimme asian koko Raamatun opetuksen valossa, niin silloin ymmärrämme, että osa vanhan liiton laista on kumottu.

Matt 5:
17 ¶ Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Herra Jeesus sanoi selvästi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Herra Jeesus täytti lain elämällä täydellisen ja synnittömän elämän. Herra Jeesus ei todellakaan kumonnut VT:n lakia, vaan täytti sen eläen täydellisen ja synnittömän elämän maan päällä, mutta Hänen verensä ja kuolemansa kautta annettu syntiuhri kumosi kuitenkin osan VT:n käskyistä ja laeista.

Hepr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

.........

17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön

Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Hänestä tuli Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, joka tarkoittaa sitä, että VL:n leeviläinen pappeus kumoutui. Tämä taas tarkoittaa sitä, että koko VT:n lakia ei kumottu, mutta lain muutoksen kautta esim. VT:n pappeus on kumottu. VT:n pappeuden yhteyteen kuuluivat uhrilait ja pappeuteen sekä temppeliin liittyvät lait, jotka kaikki kumoutuivat Jeesuksen syntiuhrin tähden.

Heprelaiskirje sanoo luvussa 7 jakeissa 17 ja 18 selkeästi, että VT:n pappeusjärjestelmä on kumottu, koska Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan.

Hepr 9:
8 ¶ Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.

Heprealaiskirjeen 9 luku tuo esille sen, että myös VT:n lait koskien ruoka-, juoma- ja peseytymissäädöksiä ovat kumoutuneet Uuden Liiton aikakaudessa.

Lain muutoksen eräs tärkeä muutos on se, että kaikki VT:n lait kuolemanrangaistuksista (kuoliaaksi kivittäminen jne.) ovat kumottuja Uuden Liiton järjestyksessä. VT:ssa seksuaalisynneistä kuten esim. aviorikos ja homoseksuaalisuus määrättiin kuolemanrangaistus. Uudessa Liitossa edellä mainitut seksuaaliset synnit ovat edelleen syntejä, mutta seurakunnalla ei ole oikeutta rangaista näihin syntiin syyllistyneitä kuolemanrangaistuksella. Tässäkin kohden tulee esille lain muutos, jonka mukaan synti on edelleen syntiä, mutta siitä ei seuraa kuolemanrangaistuksen toteutuminen maan päällä seurakunnan toimesta.

Hepr 8:
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

Hepr 10:
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

Heprealaiskirjeen luvut 8 ja 10 tuovat selkeästi esille sen, että vanhan liiton järjestys eläinuhreineen on kokonaan kumottu. Herra Jeesus ei todellakaan kumonnut koko Jumalan lakia, mutta Hänen syntiuhrinsa kautta tapahtui lain muutos, jonka mukaisesti kaikki 10 Käskyä sekä kaikki ne VT:n lait ja käskyt ovat voimassa, joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa (UT:n tekstissä). Tämän lisäksi Uuden Liiton järjestykseen kuuluvat vielä uudet käskyt, joita ei ole mainittu VT:ssa, mutta jotka opetetaan UT:ssa kuten esim. Jeesuksen veren kautta syntien anteeksiantamus, kuninkaallinen pappeus, uskovat ovat Jumalan temppeli jne.

Saulus-Lähetys /P.P

21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta
05.06.2019Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa
09.05.2019Herran Jeesuksen täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri
29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa
16.03.2019Maria Jumalan äiti?
22.02.2019Kristuksen tulee kasvaa
29.01.2019Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen
30.12.2018Nykytiede vahvistaa Sodoman tuhon
03.12.2018Jeesus täytti lain meidän puolestamme
13.11.2018Lain muutos ja Kristuksen laki
30.10.2018Synnit naulittu ristinpuuhun
25.10.2018Parannuksia sivuillamme
19.10.2018Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti"
11.10.2018Jumalan hyvästä huolenpidosta
28.08.2018Herran Jeesuksen ristin voima
06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö
22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
26.01.2018Historiallinen Raamatun Jeesus
12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta
26.09.2017Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
29.08.2017Ehdottoman ihmisarvon vaatimus
27.08.2017Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?
09.08.2017Kristuksen armo on tieteellisen ajattelun perusta
08.08.2017Kouluopetus on yksipuolista mielipiteen muokkaamista
27.07.2017Evoluutioteoria on absoluuttisen ehdottomasti väärä
02.07.2017Evoluutioteoria tulisi hylätä kumottuna teoriana
21.06.2017Kaiken koetteleminen
17.05.2017Kristillinen perhekäsitys on korkeakulttuurin elinvoima
27.04.2017TULOSSA: debatti Tieteiden talolla
30.03.2017Lapset ovat luonnostaan kreationisteja
05.03.2017Käsitys Jumalasta ohjaa kaikkien elämää: Perususkomukset
28.02.2017Jumalan armo on iankaikkinen
24.02.2017Kaikki ihmiset ovat maailmankuvaltaan uskovaisia
31.01.2017Avioliitto ja tasa-arvo
28.01.2017Rakkaudesta lähimmäiseen
04.01.2017Sekulaarien tiedemiesten itsepetos
20.12.2016Älä halveksu Herran kuninkuutta
06.11.2016Kristuksen mielenlaatu ja ylöstempaus
24.10.2016Maailman top-ten kemisti torppaa evoluutioteorian
18.10.2016Evoluutiota kannattavien tiedemiesten data tukee Raamatun Aadamia ja Eevaa
05.10.2016Herra sitoo särjetyt sydämet
30.09.2016Alkuräjähdys vs. Raamattu
27.09.2016Aadam ja Kristus
10.09.2016Biologinen informaatio on evoluutioteorian tuho
05.09.2016Raamattu vastaa tieteellistä todistusaineistoa
02.09.2016Uusin tieteellinen data osoittaa - ihmisen genomi on suunniteltu
30.08.2016Jeesus on Herra
11.08.2016Tippukivipuikot sopivat Raamatun kuvaamaan varhaishistoriaan
31.07.2016Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on
11.07.2016Evankeliointi sekulaarissa kulttuurissa
10.07.2016Raamatun mittojen mukaan tehty Nooan arkki avattu Yhdysvalloissa
17.05.2016Herran Jeesuksen jumaluus osa 4
26.04.2016Herran Jeesuksen jumaluus osa 3
23.03.2016Tämä sinun tulisi tietää evoluutiosta
03.03.2016Ateismin uskonnollisuus
13.02.2016Suvaitsevaiston "suvaitsevaisuus" analyysissä
11.02.2016TUTKIMUS: kumpi uskonto (kristinusko vai islam) on pyhien kirjojensa mukaan väkivaltaisempi
10.02.2016Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan
02.02.2016Informaatiota luovista mutaatioista ei löydy todistusaineistoa
28.01.2016Raamattu kaiken tiedon perustana
22.01.2016Miksei suuri kurpitsa voi olla universumin Luoja?
18.01.2016Herran Jeesuksen jumaluus osa 2
04.01.2016Myytin kumoaminen Osa 1 - Tiede vs. kristinusko
01.01.2016Kaikki ovat kreationisteja
28.12.2015Luonnontiede elää kristillisen perintönsä pääomalla
24.12.2015Evoluutioteoria on satukertomus
23.12.2015Jalostus vahvistaa Raamatun kuvaaman biologian
22.12.2015Prinsessa ja evoluutio
02.12.2015Herran päivä on tuleva
28.11.2015Nooan arkki - valtava merikelpoinen alus
13.11.2015Koivumittarit eivät tue evoluutioteoriaa
12.11.2015Herran Jeesuksen jumaluus osa 1
12.11.2015Maailman pisimmän evoluutiokokeen tulokset ovat evoluutioteoriaa vastaan
06.11.2015KRISTUKSEN ARMO ON AINUTLAATUISTA
03.11.2015Raamatullinen vapaus vs. valhevapaus - Osa 3
02.11.2015Lajiutuminen tukee Raamatun kuvaamaa historiaa
31.10.2015Evoluutiota kannattavien tiedemiesten data tukee raamatullista Aadamia
30.10.2015Professori todistaa - evoluutioteorialta puuttuu mekanismi
28.10.2015Verisairaus torppaa evoluution
14.10.2015Raamatullinen vapaus vs. valhevapaus - Osa 2
09.10.2015Raamatullinen vapaus vs. valhevapaus - Osa 1
24.09.2015Voiko uskova tehdä Jeesusta suurempia tekoja?
17.09.2015Biologia tukee Raamatun ilmoitusta
15.09.2015Jeesus maksoi velkamme
04.09.2015Jumala oli Nooan arkissa
31.08.2015Jeesus on ainut tie Isän luokse
20.08.2015Uusi liitto Jeesuksen veressä kumosi vanhan liiton järjestyksen
07.08.2015Jeesus sovitusverensä kautta Jumalan armoistuimena
26.07.2015Jumalan huolenpito ja rakkaus totuuteen
21.07.2015Golgatan ristin sanoma
07.07.2015Lukiolaistutkimus uskosta ja tiedosta
03.07.2015Rakkaus ja kunnioitus uskonkasvun rakennusaineita

Näytä lisää »