Kaiken koetteleminen

Share |
21.06.2017

1 Tess 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

Erilaiset uskonsuunnat ja yksilöuskovat ovat yksimielisiä siitä, että Raamattu opettaa koettelemaan kaiken toiminnan, jonka sanotaan olevan Jumalasta. Se miten koettelemisen tulisi tapahtua käytännössä erilaisissa tilanteissa jakaa voimakkaasti mielipiteitä uskovien keskuudessa.

1 Tess 5:21 sisältää sen opetuksen, että meidän tulee koetella kaikki myös se miten me uskomme yksilöinä sekä paikallisen seurakunnan sisällä tapahtuva opetus ja toiminta tulee tutkia ja koetella seurakunnan sisältä käsin, eli sen paikallisen seurakunnan toimesta missä opetus ja toiminta tapahtuu. 1 Tess 5:21 sisältää myös laajemman opetuksen koettelemisesta kuin edellä esille tuotu koetteleminen, mutta tästä lisää ja enemmin myöhemmin.

1 Tim 3:
8 ¶ Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,
9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.
10 Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.

Koetteleminen koskee myös seurakunnan palvelutehtäviä. Meidän tulee suostua seurakunnan keskuudessa koeteltaviksi ja kun meidät on havaittu koetuksen kestäviksi, niin vasta sen jälkeen me voimme palvella seurakunnassa sen kutsun kanssa minkä Jumala on meille antanut.

2 Kor 13:
5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.
6 Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä.

Raamattu opettaa meille uskoville itsemme tutkimista ja koettelemista olemmeko uskossa. Alkutekstissä uskossa sana on kreikaksi pistis, joka tarkoittaa uskoa, varmuus, varmuus totuudesta. Raamattu opettaa meitä tutkimaan ja koettelemaan ollaksemme varmoja totuudesta, kun uskomme Jeesukseen. Tämä ei tietenkään tarkoita samaa kuin olla täydellinen, vaan sitä että uskossa voimme olla ja meidän tulisi olla varmoja Jumalan sanan totuudesta, koska meidän tulee uskoa Jeesukseen totuuden mukaisesti, ei valheen tai väärien opetuksien kautta.

Raamattu kehottaa meitä tutkimaan itseämme. Tutkikaa sana on kreikaksi dokimadzo, joka tarkoittaa tutkimista ja sellaista tutkimista, jossa koetellaan ja tutkitaan metallien (rahojen) aitoutta ovatko ne aitoja vai eivät. Dokimadzo sana sisältää myös sellaisen ulottuvuuden, että kun asia on havaittu aidoksi koettelemisen ja tutkimisen kautta, niin se tulee hyväksyä ja sitä on pidettävä arvokkaana ja aitona. Dokimadzo saan tulee sanasta dokimos, joka tarkoittaa hyväksytty, tutkittu ja koeteltu.

Kun tutkimme ja koettelemme itseämme uskommeko Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että meidän tulee tutkia ja koetella kaikki Jumalan sanan totuuden kautta, ei perinteiden tai uskonnollisten ihmisoppien kautta. Uskovakin hakee puolustusta uskolleen liian usein muualta kuin Raamatusta tai sitten hän hakee omalle uskolleen tukea väärän opetuksen kautta.

Jos emme tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki), niin Jeesuksen sanojen mukaan me eksymme (Matt 22:29). Siksi on tärkeää henkilökohtaisesti tutkia ja lukea runsaasti Jumalan sanaa. Meidän uskovien tulee lukea ja tutkia Jumalan sanaa paljon enemmän kuin mitä luemme hengellisiä kirjoja, netissä olevia tekstejä tai kuulemiamme saarnoja ja opetuksia. Roomalaiskirjeen 12 luvun alussa opetetaan siitä kuinka nimenomaan Jumalan sanan tutkimisen kautta me voimme vain muuttua (mielenuudistus), sillä pelkkä lukeminen tai kuunteleminen ei muuta meitä, koska siihen tarvitaan henkilökohtainen Raamatun tutkiminen, jonka kautta saamme varmuuden totuudesta ja siten voimme Pyhän Hengen voiman avulla ojentautua käytännössä elämään Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Jeesus sanoi ilmoittavansa (totuus avautuu) itsensä sellaiselle uskovalle, joka rakastaa Jumalaa (Joh 14:22). Vain Jumalan rakastamisen kautta on mahdollista ymmärtää koko ajan syvällisemmin Jumalan sanan opetusta sekä elää Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Jeesuksen profetiallisten sanojen mukaan, koska Hän ei löydä kovinkaan paljoa totuuden mukaista uskoa tulessaan takaisin, niin se kertoo meille sen, että meidän uskovien suurin ongelma lopunaikana on kaikenlaisten muiden asioiden rakastaminen, mutta emme rakasta Jumalaa, niin kuin Häntä tulisi rakastaa.

Kun me rakastamme Jumalaa sekä Jumalan armosta Hänen rakastamisessaan kasvamme, niin Pyhä Henki pääsee koko ajan syvällisemmin opettamaan meitä Jumalan sanan totuuden kautta. Lopunajan suuria ongelmia uskovien keskuudessa ovat rakkaudettomuus, teoreettisen opin painottaminen sekä tunnustekojen ja ihmeiden korostaminen. Jeesuksen ristintyö ja Jumalan rakastaminen ovat suurimpia asioita, joita meidän tulisi painottaa koko ajan.

Jaak 3:
1 ¶ Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Meidän tulisi kaikella tavalla suostua koeteltaviksi yksilöinä ja seurakuntana niin sisältä käsin kuin julkisesti seurakuntamme ulkopuolelta. Koettelemisen tärkeys korostuu siinä, että me jokainen erehdymme monessa kohden ja siksi meidän tulee kaikella tavalla suostua koeteltaviksi. Sanaa julistaville ja opettaville veljille on Raamatussa varoitus ettei kukaan saisi pyrkiä itse opettamaan ilman Jumalan antamaa armoitusta, koska se on kovemman tuomion alainen palvelutehtävä, jos opettaa väärin ja varsinkin jos ei suostu koeteltavaksi eikä korjaamaan kurssiaan. Toki jokainen on vastuussa Jumalalle tekemisistään ja tekemättä jättämisistään myös hän, jolla ei ole opettamisen armoitusta, mutta väärin opettava on aina kovemman tuomion alaisena kuin häntä kuulevat, vaikka kaikki väärän opetuksen alaisuudessa olevat ovat itse vastuussa uskostaan Jumalalle.

Saulus-Lähetys / P.P

09.05.2019Herran Jeesuksen täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri
29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa
16.03.2019Maria Jumalan äiti?
22.02.2019Kristuksen tulee kasvaa
29.01.2019Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen
30.12.2018Nykytiede vahvistaa Sodoman tuhon
03.12.2018Jeesus täytti lain meidän puolestamme
13.11.2018Lain muutos ja Kristuksen laki
30.10.2018Synnit naulittu ristinpuuhun
25.10.2018Parannuksia sivuillamme

Siirry arkistoon »