Ihminen rappeutuu - ei kehity

Share |
22.05.2014

JUMALAN SANAN OPETUS

1.Moos.1:31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

1.Moos.2:1 Ja niin taivas ja maa päätettiin, ja kaikki heidän joukkonsa.
2:2. Ja Jumala oli päättänyt seitsemänteen päivään (asti) työnsä, kuin hän tehnyt oli, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa, kuin hän tehnyt oli.
2:3. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen; että hän lepäsi hänessä kaikista teoistansa, jotkaJumala loi ja (täydellisesti) teki.

Jumala loi eläimet ja ihmiset. Jumala loi kaiken sangen hyväksi ja teki ne täydellisesti. Eli Jumalan luoma maailma ja kaikki mitä siinä oli, oli hyvää ja täydellistä (virheetöntä). Tämä tarkoittaa sitä ettei mitään pahaa ollut maailmassa. Maailmassa ei ollut tuskaa ja kuolemaa vaan kaikki oli hyvää ja virheetöntä. Eläimillä ja ihmisillä oli täydelliset ja virheettömät geeniperimät ja kaikki oli kuolematonta koska kuolemaa eikä mitään muutakaan pahaa ollut maailmassa.

1.Moos.3:17. Ja Adamille sanoi hän: ettäs kuulit emäntäs ääntä, ja söit puusta, josta minä kielsin sinua, sanoen: ei sinun pidä siitä syömän: kirottu olkoon maa sinun tähtes; surulla pitää sinun elättämän itses hänestä kaiken elinaikas.

Jumala kirosi maan Aadamin tähden. Tämä kirous alisti luomakunnan (maan) katoavaisuuden (kuolevaisuuden) eli turmeluksen orjuuden alle (Room.8:19-23). Ihmisen synnin kautta tuli kuolema maailmaan.

Kun kuolema tuli synnin kautta maailmaan alkoi eliöiden täydellinen ja virheetön geenikoodi rappeutua pikkuhiljaa haitallisten mutaatioiden 'kirjoitusvirheiden' johdosta geenikoodissa. Mutaatiot ovat kirjoitusvirheitä eliöiden rakennus ja toimintaohjeissa. Kirjoitusvirhe rikkoo jo olemassa olevaa sanomaa ja tuottaa näin sanoman merkityksen rappeutumista. Kun virheitä kasaantuu tarpeeksi aiheuttavat ne eliniän ja elinvoimaisuuden heikkenemistä.

IHMISEN ELINIKÄ RAAMATUSSA elinika.gif

1.Moos.5:5 Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli.

1.Moos.11:13 Ja Arpaksad eli Selahin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
11:15 Ja Selah eli Eeberin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
11:17 Ja Eeber eli Pelegin syntymän jälkeen neljäsataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.

5.Moos.34:7 Ja Mooses oli kuollessaan sadan kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut.

Raamatusta voimme huomata että alussa ihmiset elivät huomattavasti pidempään kuin nykyään. Yksi syy siihen on se että alussa ihmisten geeniperimä ei ollut rappeutunut haitallisten mutaatioiden johdosta vielä paljoa ja siksi ihmisten elinvoimaisuus oli parempi. Raamatusta näemme että elinikä laski ihmisillä pikkuhiljaa ja tämä on samassa linjassa sen kanssa että haitalliset mutaatiot lisääntyivät pikkuhiljaa geeniperimässä aiheuttaen näin elinvoimaisuuden heikkenemistä.

TIETEELLINEN HAVAINTO PERIMÄN RAPPEUTUMISESTA 9164-mutational-meltdown.jpg

Kokeellisten luonnontieteellisten tutkimusten havainto on että jokainen sukupolvi kantaa noin 100 vähän haitallista mutaatiota enemmän kuin vanhempansa. Perimään kertyy sukupolvessa noin 100 vähän haitallista mutaatiota joita valinta ei näe - ne ovat verrattavissa auton ruosteeseen jota silmä ei näe. Vähän haitalliset mutaatiot rappeuttavat pikkuhiljaa elinvoimaisuutta samoin kuin ruoste autossa rappeuttaa autoa pikkuhiljaa. Näin perimä rappeutuu hitaasti koko ajan.

Dr. John Sanford - genetiikan professori on tutkinut ihmisen perimää paljon ja hän vastaa seuraavassa kysymykseen: "Rappeutuuko ihminen tällä hetkellä geneettisesti?" -"Siltä näyttää Mullerin, Nealin, Kondrashovin, Nachman/Crowellin, Walker/Keightleyn, Crow´n, Lynch et al.:in, Howellin, Loewen artikkelien ja myös oman artikkelini perusteella.

Kondrashov, joka uskoo evoluutioon ja on tämän aiheen asiantuntija, on kertonut minulle,että käytännöllisesti katsoen kaikki hänen tuntemansa ihmisen perinnöllisyydentutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ihminen rappeutuu geneettisesti.

Kaikkein selvimmät tulokset julkaisi Lynch vuonna 2010 Proceedings of the National Academy of Science -lehdessä. Tuon artikkelin mukaan ihmisen elinkelpoisuus vähenee 3–5 % sukupolvessa. Omasta mielestäni keskimääräinen mutaatioiden vaikutus elinkelpoisuuteen on paljon vähäisempi, kuin mitä Lynch arvioi – joten ajattelen ihmisen perimän rappeutumisnopeuden olevan paljon hitaampaa kuin hän ehdottaa. Mutta siitä olemme hänen kanssaan yhtä mieltä, että elinkelpoisuus on menossa huonompaan suuntaan eikä parempaan." (John Sanford)

Tässä linkki videoon jossa John Sanford kertoo tarkemmasti tästä rappeutumisesta ja tuo esille tämän laskelman jonka esitin (noin 100 vähän haitallista mutaatiota sukupolvessa).

- Genetic Entropy -MIKSI IHMISET ELÄVÄT NYKYÄÄN PIDEMPÄÄN KUIN MUUTAMA SATA VUOTTA SITTEN?

Modernin teknologian kautta olemme tajunneet miten parantaa monia lapsuuden sairauksia jotka tappoivat valtavia määriä vauvoja ja pieniä lapsia (kolera, hinkuyskä, lavantauti, isorokko, jne.) aikaisemmin.

Lisäksi olemme tajunnut miten parantaa tai ainakin lieventää kuolleisuutta - monia asioita jotka tappoivat ihmisiä aikaisemmin mm; (sydänsairaus, eturauhas- ja rintasyövät jne.). Tämä siirtää ihmisiä ylös vanhempaan luokkaan ja siirtää keskimääräistä elinikää ylöspäin kauemmas.

Oli lähestulkoon kuulumatonta 100 vuotta sitten että joku voisi toipua syövästä ja elää vielä 20 tai 30 vuotta mutta tämä on nyt yleistä - kiitos kehittyneen lääketieteen.

Olemme oppineet paljon viimeisten satojen vuosien aikana ja tämän takia yhä useammat ihmiset elävät vanhemman ikäisiksi kuin aikaisemmin.

Ihmiset elävät nykyään pidempään - mutta tämä ei johdu mistään muusta kuin ravinnon, hygienian ja lääketieteen parantumisesta. Pohjimmiltaan olemme oppineet paljon viime satojen vuosien aikana ja tämä on syy että yhä useammat ihmiset elävät vanhemmiksi kuin aikaisemmin.

Kuitenkin biologisella tasolla ihmisen elinkelpoisuus heikkenee jokainen sukupolvi - "noin 100 vähän haitallista mutaatiota kertyy perimään". Jos 2000 vuotta sitten ihmiset olisivat tienneet sen minkä me nyt tiedämme ravinnosta, hygieniasta sekä lääketieteestä olisivat ihmiset silloin eläneet vanhemmiksi ja terveempinä kuin nykyään - sillä heidän perimänsä oli virheettömämpi.

MIELENKIINTOINEN TEORIA

Lääkäri Pekka Reinikainen kertoi Cafe Raamatussa seuraavaa:

"Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata mutaatiota eli sata sairautta eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan edenin puutarhaan.

300 sukupolvea kertaa 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta!

300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea kertaa sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha!

Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastroofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan."

SUMMA SUMMARUM

Tiede vahvistaa Raamatun sanan sillä tieteelliset havainnot mutaatioista kertovat että ihmisen perimä rappeutuu koko ajan vähän haitallisten mutaatioiden johdosta. Ihminen ei kehity paremmaksi perimältään vaan rappeutuu huonommaksi - elinvoimaisuus heikkenee ei parannu. Oikein ymmärrettynä mutaatiot eivät ole evoluution moottori vaan sen loppu!

Perimän rappeutuminen on samassa linjassa Jumalan sanan kanssa joka opettaa että syntiinlankeamuksen seurauksena kuolema tuli maailmaan. Tämä näkyy virheettömän geenikoodin hitaana rappeutumisena haitallisten mutaatioiden seurauksena.

Perimän rappeutuminen lisää syöpiä suuresti. Viisikymmentä vuotta sitten syöpä oli vielä harvinainen sairaus mutta nyt se on todella yleinen. Näin siksi että perimä rappeutuu koko ajan haitallisten mutaatioiden seurauksena ja tämä syö ihmisen elinvoimaisuutta.

Koska tiedämme että alussa perimä oli paljon nykyistä virheettömämpi niin se myös mahdollisti sen ettei alun sisarliitoista ollut biologisia haittavaikutuksia. Täten ihmiset pystyivät alussa lisääntymään lähisukulaisten kanssa. Jumala kuitenkin kielsi sisarliitot tietyssä kohtaa koska Jumala näki että perimä on jo sen verran rappeutunut että lisääntyminen lähisukulaisten kanssa aiheuttaisi biologisia vaurioita. Näin Jumalan käsky kieltää sisarliitot oli ihmisen parhaaksi. Jumalan sanan tehtävä onkin olla ihmiselle avuksi, ohjeeksi ja neuvoksi miten elää hyvää ja tervettä Jumalan Luojamme tahdon mukaista elämää.

San.3:7 Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.
3:8 Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.

Saulus-Lähetys / T.T

LÄHTEET

Perimän rappeutumista käsittelevän merkkipaalukirjan kirjoittaja vastaa kirjaan kohdistettuun kestämättömään kritiikkiin

Genetic entropy and human lifespans

Living for 900 years

30.12.2018Nykytiede vahvistaa Sodoman tuhon
03.12.2018Jeesus täytti lain meidän puolestamme
13.11.2018Lain muutos ja Kristuksen laki
30.10.2018Synnit naulittu ristinpuuhun
25.10.2018Parannuksia sivuillamme
19.10.2018Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti"
11.10.2018Jumalan hyvästä huolenpidosta
28.08.2018Herran Jeesuksen ristin voima
06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö

Siirry arkistoon »