Älä halveksu Herran kuninkuutta

Share |
20.12.2016

Sydämelleni tuli Samuel ja Israelin kansan väärämielisyys (1 Sam 8 luku). Israelin kansa halusi itselleen kuninkaan jakamaan oikeutta, jollainen kaikilla muillakin kansoilla oli. Profeetta Samuel pahastui siitä, koska hän tiesi, että Jumala on Israelin kansan kuningas eikä heillä saisi olla muuta kuningasta. Samuel rukoili Herraa, joka käski kuulemaan kaikessa kansan ääntä. Herra sanoi Samuelille ettei Israelin kansa ollut pitänyt halpana (alkutekstin mukaan ma'as: hylätä, halveksua, ylenkatsoa) Samuelia, vaan Herraa, sillä Israelin kansa ylenkatsoi ja hylkäsi Herran olemasta heidän kuninkaansa. Herra sanoi Samuelille, että Israelin kansa oli aina Egyptistä lähdön jälkeen hylännyt Herran palvelemalla muita jumalia ja kuten kansa oli hylännyt Herran ja Hänen neuvonsa, niin kansa hylkäsi myös Samuelin, joka piti kiinni Jumalan neuvoista ja totuudesta.

Herra kehotti Samuelia kuulemaan kansan ääntä, mutta varoittamaan heitä vakavasti ja ilmoittamaan,  mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva. Samuel toi esille kuinka kuningas tulee ottamaan kaiken kansalta hallitessaan kansaa ja kun kansa huutaa Herran puoleen kuninkaan tähden, niin Herra ei kuule kansaa. Tästäkään huolimatta kansa ei halunnut kuulla Samuelin puhetta, vaan he sanoivat, että heillä täytyy olla kuningas. Kuullessaan kansan puheet Samuel puhui ne Herralle. Herra käski Samuelia kuulemaan kansan ääntä ja asettamaan heille kuningas. Näin toimiessaan Herra ei suinkaan kannattanut Israelin kansan kuningas hankkeita, vaan Herra salli sen heille siksi koska he eivät halunneet totella Herraa, vaan lihan ääntä ja siten he saisivat kantaa tekojensa seuraukset. Jumala ei pakota kansaansa palvelemaan Häntä, vaan ihmisillä on vapaus valita joko Jumalan vanhurskaat asetukset tai lihan ääni, mutta valitessaan lihan äänen ihminen joutuu kantamaan sen mukanaan tuomat synnin ja vääryyden seuraukset. Valitessaan väärin ihminen voi oppia seuraavalla kerralla valitsemaan Jumalan tahdon ja neuvon.

Jumalan seurakunnan historiassa näyttää aina toteutuvan samanlainen toistuma, jossa enemmistö kansasta hylkää Jumalan tahdon ja valitsee lihan äänen sekä ihmisten perinteet ja kokemukset Jumalan sanan totuuden sijasta sekä pieni vähemmistö Jumalan armosta haluaa olla uskollinen Jumalan tahdolle ja Jumalan sanan totuudelle. Kun seurakunnan enemmistö valitsee lihan äänen luullen sitä Jumalan tieksi, niin enemmistö alkaa aina vastustamaan ja parjaamaan totuuden puhujia, joka on samalla myös Jumalan sanan totuuden hylkäämistä sekä Herran halveksumista ja ylenkatsomista. Jumala nostaa aina kansansa keskuudesta pienestä vähemmistöstä esiin niitä uskovia, jotka Jumalan armosta puhuvat totuutta koko kansalle. Mutta kuten Raamatusta näemme, niin enemmistö ei ota todesta totuuden puhujien sanomaa, vaan pitävät sitä vääränä ja huonona ratkaisuna, jonka seurauksena he valitsevat lihan äänen sekä synnin kapinan luullen sitä Jumalan tahdoksi.

Kun uskova ihminen totuttaa itsensä lihan ääneen ja ihmisten perinteisiin luullen sitä Jumalan tahdoksi, niin Jumala ei vastaa tällaiselle ihmiselle, koska hän ei halua toteuttaa Jumalan tahtoa, vaan ihmisen perinnäissääntöjä. Jumala ei anna siunauksiaan lihan äänelle, koska Hän siunaa vain oman tahtonsa ja asetuksensa. Tästä syystä moni uskova kompastuu yhä uudestaan ja sotkee omat ja muiden asiat, koska hän luulee lihan ääntä Jumalan tahdoksi. Siksi tällainen uskova ihminen toistaa koko ajan samoja asioita ja tekee aina samoja virheitä.

Hyvin usein kun joku tuo totuuden meidän elämäämme siinä kohdassa, jossa kaikki ei ole kunnossa, eikä ole ojentauduttu Jumalan sanan totuuden mukaisesti, niin silloin on suuri vaara langeta lihallisuuteen ja käydä sisarta tai veljeä vastaan, joka on voinut olla aikaisemmin hyvin rakas meille. Silloin kun meitä lähestytään Jumalan rakkauden ja totuuden kautta ja kun ja jos hyökkäämme sitä uskovaa vastaan, joka toimii rakkaudessa ja totuudessa, niin emme hyökkää ainoastaan uskovaa veljeämme tai sisarta vastaan, vaan itse Jumalaa vastaan sekä usein siinä samalla nousemme vastustamaan Jumalan työtä ja suunnitelmia.

On selvää, että kun nousemme vastustamaan totuutta (Jumalaa), niin joudumme itse häviölle sekä kärsimään siitä ellemme tee asiassa parannusta. Jos ja kun huomaamme elämässämme tällaisia vääriä istutuksia ja asenteita sekä osallisuutta valhepuheisiin, niin meidän on tehtävä parannus, koska emme voi palvella Jumalaa vääryys sydämellä. Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä jos me tunnustamme syntimme. Jumalan Pyhä Henki haluaa johdattaa meitä ymmärtämään ja uskomaan Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaisesti, joka johtaa meidät hylkäämään kaikki uskonnolliset isien perinnäissäännöt sekä ihmisten kehittelemät valheelliset opetukset. Saakoon Jumala johdattaa meitä kaikkia uudestisyntyneitä Jumalan lapsia niin että ensin rakastamme Jumalaa ja haluamme kasvaa uskossa totuuteen aina sen mukaan miten Jumalan armosta opimme kasvamaan ja ojentautumaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti sekä että rakastaisimme toinen toisiamme uudestisyntyneinä Jumalan lapsina.

 Saulus-Lähetys / PP

29.01.2019Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen
30.12.2018Nykytiede vahvistaa Sodoman tuhon
03.12.2018Jeesus täytti lain meidän puolestamme
13.11.2018Lain muutos ja Kristuksen laki
30.10.2018Synnit naulittu ristinpuuhun
25.10.2018Parannuksia sivuillamme
19.10.2018Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti"
11.10.2018Jumalan hyvästä huolenpidosta
28.08.2018Herran Jeesuksen ristin voima
06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi

Siirry arkistoon »