Aadam ja Kristus

Share |
27.09.2016

lammas.PNG
 • Se kylvetään luonnollinen ruumis ja nousee hengellinen ruumis. Meillä on luonnollinen ruumis, on myös hengellinen ruumis. Niinkuin myös kirjoitettu on: ensimäinen ihminen Adam on tehty eläväksi sieluksi, ja viimeinen Adam eläväksi tekeväiseksi hengeksi. Mutta hengellinen ei ole ensimäinen, vaan luonnollinen, senjälkeen hengellinen. Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta. Minkäkaltainen maallinen on, senkaltaiset ovat myös maalliset, ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaiset ovat myös taivaalliset. Ja niinkuin me olemme kantaneet maallisen kuvaa, niin pitää myös meidän kantaman taivaallisen kuvaa (1.Kor.15:44-49).

Raamattu puhuu kahdesta ihmisestä. Maallisesta ihmisestä, sekä taivaallisesta ihmisestä. Ensimmäinen ihminen oli maallinen ja hänen nimensä oli Aadam. Toinen ihminen on itse Herra taivaasta ja Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Miksi Raamattu puhuu Aadamista ensimmäisenä ja Kristuksesta toisena ihmisenä? Uskon, että siksi, koska isossa kuvassa on vain kaksi ihmistä (ihmissukua) Aadam ja Kristus.

 

AADAMIN SUKUKUNTA

 • Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä (Apt.17:26).

***

 • Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu." Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.(1.Moos.2:21-25).

Raamatun ilmoituksen mukaan, koko ihmissuku on tehty yhdestä ainoasta (Aadamista). Kuinka tämä on mahdollista? Siten, että Jumala rakensi Eevan, Aadamin kylkiluusta (DNA:sta). Toisin sanoen Jumala ”kloonasi” vaimon miehen kylkiluusta. Kloonaaminen toimii, niin, että alkuperäisestä organismista otetaan dna:ta, jonka avulla tuotetaan alkuperäisen organismin lähes täydellinen kopio. Jumala käytti rakentamaansa Aadamin genomia, Eevan rakentamiseen. Eeva ei tietysti ollut täydellinen kopio, koska on nainen, mutta Eeva rakennettiin jo olemassa olleesta Aadamin genomista (perimästä). Jumalan tarvitsi ainoastaan jättää pois Aadamin y-kromosomi ja kahdentaa hänen x-kromosominsa ja voilá: nainen oli syntynyt! Raamatun mukaan alussa Jumala teki yhden alkuperäisen genomin (Aadamin), josta Hän otti Dna:ta ja rakensi Aadamista hieman erilaisen kopion (Eevan).

 • Mieheksi ja vaimoksi loi hän heidät ja siunasi heitä, ja kutsui heidän nimensä ihminen, sinä päivänä jona he luotiin. (1.Moos.5:2)

Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. He (kaksi) ovat ihminen, sillä onhan Eeva Aadamista otettu ja tehty. Tämän vuoksi Jumala on säätänyt, että mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, niin he tulevat yhdeksi lihaksi. Avioliitossa Jumalan laki sitoo miehen ja vaimon (kaksi) yhdeksi lihaksi. Koska nainen on otettu miehestä, niin Jumala on säätänyt niin, että miehen ja vaimon yhteenliittymisen kautta, syntyy uutta elämää. Kun siis kaksi (mies ja vaimo) liittyvät yhteen ja näin palaavat kuvainnollisesti yhdeksi alkuperäiseksi ihmiseksi, (lihaksi) niin sen merkiksi syntyy myös uutta elämää.

Geneettisesti ihmisen lisääntyminen tapahtuu niin, että miehen DNA kopioituu ja siirtyy eteenpäin siittiösolujen kautta ja naisen DNA munasolujen kautta. Näin äidin ja isän informaatio kopioituu ja siirtyy eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Meillä kaikilla on soluissamme kaksi rinnakkaista pitkää "informaatioköyttä" - toinen on äidiltämme ja toinen isältämme. Molemmat vanhemmat kopioivat vain puolet informaatiostaan - erilaisen puoliskon joka kerta, muutoin saman perheen kaikki lapset olisivat identtisiä. Tällainen saman informaation monin eri tavoin tapahtuva uudelleenjärjestely eli rekombinaatio johtaa suureen muunteluun. Rekombinaatio voi vain yhdistellä olemassa olevaa aineistoa ja sekoittaa olemassa olevia alleeleja (geneettisiä lauseita). Se ei kirjoita mitään uutta, vaan tuo vain esiin jo, olemassa olevan informaation erilaisia variaatioita. Tämän vuoksi esimerkiksi toisella sisaruksella voi olla suorat ja toisella kiharat hiukset.

Pointti on lyhyesti sanottuna siinä, että vanhemmat (isä ja äiti) siirtävät geneettisissä kopioissa, genominsa informaatiota seuraavalle sukupolvelle. Lapset koostuvat siten ruumiillisesti (maallisesti) aina vanhempiensa genomin informaation eri variaatioista. Toisin sanoen, lapsilla on aina jonkinlainen kopio vanhempiensa ruumiista. Jos tätä kopiointiprosessia lähdetään menemään taaksepäin, niin lopulta päädytään Aadamiin. Ja koska me kaikki polveudumme yhdestä alkuperäisestä ihmisestä (genomista), niin se merkitsee sitä, että meillä kaikilla on kopio Aadamin alkuperäisestä ruumiista.

Kun äidin ja isän kromosomit jakautuvat eri tavoin meioosissa sukusolujen kesken ja kun sukusolut hedelmöityksessä voivat yhdistyä erilaisina yhdistelminä, niin tätä kutsutaan rekombinaatioksi. Rekombinaation seurauksena alkuperäisen informaation rekombinoituessa on voinut syntyä suuri määrä erilaisia variaatioita alkuperäisestä informaatiosta. Rekombinaatio vastaa siitä, että yhdestä alkuperäisestä ihmisen (mies ja vaimo) informaatiosta on voinut syntyä koko nykyinen ihmissuvun monimuotoisuus – mitään uutta geneettistä materiaalia synnyttämättä. Rekombinaatio vain yhdistelee olemassa olevaa aineistoa ja sekoittaa olemassa olevia alleeleja. Geneettisesti me kaikki olemme siis Aadamin ja Eevan erilaisia kopioita ja koska Eeva oli Aadamista otettu, niin isossa kuvassa me kaikki olemme kopioita Aadamista. Niin sinulla kuin minullakin on kopio Aadamin ruumiista, jonka Jumala rakensi noin kuusituhatta vuotta sitten.

Raamatun mukaan me kaikki kannamme ensimmäisen ihmisen (Aadamin) kuvaa ja näin siksi, että meillä kaikilla on Aadamin maallisen ruumiin kopio, sekä luonnostaan myös Aadamilta perimämme mielenlaatu. Me kaikki olemme luonnostaan Aadamin jälkeläisiä ja sitä kautta Aadamissa. Aadam tarkoittaa ihmistä ja koko ihmissuku polveutuu yhdestä alkuperäisestä ihmisestä. Koko ihmissuku kantaa kopiota Aadamin alkuperäisestä genomista sekä hänen mielenlaadustaan. Tämän vuoksi Raamattu sanoo;

 • kaikki kuolevat Aadamissa, (1.Kor.15:22)

Miksi kaikki kuolevat Aadamissa? Siksi, että Jumala on kironnut Aadamin (ihmissuvun) hänen syntiinlankeemuksen tähden.

 • Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."(1.Moos.2:16-17)

***

 • Ja Aadamille hän sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." (1.Moos.3:17-19)

***

 • Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet (Room.5:12)

Jumala kielsi Aadamia syömästä hyvän- ja pahantiedon puusta ja sanoi, että sinä päivänä jona sinä syöt siitä, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Kuolemalla kuolema tarkoittaa ruumiillista kuolemaa joka vie myös tuonelaan (ensimmäinen kuolema), sekä osallisuutta tuli järvestä (toinen kuolema). Kun Aadam lankesi syntiin ja tietoisena seurauksista, söi hyvän- ja pahantiedon puusta, niin sen vuoksi Jumala kirosi maan ja täten myös Aadamin sillä hänet oli maasta tehty. Tämän synnin tuoman kirouksen seurauksena kuolema tuli maailmaan.  

Koska Aadamin ruumiista tuli kuolevainen syntiinlankeemuksen johdosta, niin sen vuoksi myös kaikki Aadamin jälkeläiset ovat ruumiiltaan kuolevaisia, koska perivät Aadamin ruumiin kopion. Ja koska syntiinlankeemuksen seurauksena Aadamista tuli myös osallinen tuli järvestä (helvetti), hänen tietoisen kapinansa johdosta Luojaansa kohtaan, niin samoin kaikki Aadamin jälkeläiset tulevat osallisiksi tuli järvestä, koska meillä kaikilla on Aadamilta perintönä hänen kapinallinen mielenlaatunsa, jonka seurauksena tulemme olemaan kapinassa Luojamme tahtoa vastaan. Tämän vuoksi yhden ihmisen (Aadamin) lankeemus, on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, ja yhden tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi. Aadamissa kukaan ei voi pelastaa itseään tuli järveltä, vaan jokainen on matkalla kohti ruumiillista kuolemaa, sekä tuli järveä (helvettiä).

Ihmissuku koostuu yhdestä alkuperäisestä genomista ja sen useista eri kopioista. Lyhyesti sanottuna, jokainen ihminen on osallinen Aadamista, koska me kaikki asumme Aadamilta perimässä ruumiissa. Lisäksi olemme perineet hänen mielenlaatunsa, sillä sen kaltainen millainen Aadam oli, sellaisia ovat myös hänen jälkeläisensä. Tämän vuoksi Aadamissa olevat ihmiset ovat kapinassa Luojaansa kohtaan, ja sitä kautta osallisia kuolemalla kuolemasta. Johtopäätös tästä on hyvin selkeä: koko ihmissuku on pahemmassa kuin pulassa!

 

SYNNIN PEITTÄMINEN

 • Silloin aukenivat molempain heidän silmänsä, ja äkkäsivät, että he olivat alasti; ja sitoivat yhteen fikunalehtiä, ja tekivät heillensä peitteitä. Ja he kuulivat Herran Jumalan äänen, joka käyskenteli Paradisissa, kuin päivä viileäksi tuli. Ja Adam lymyi emäntinensä Herran Jumalan kasvoin edestä puiden sekaan Paradisissa. Ja Herra Jumala kutsui Adamin, ja sanoi hänelle: Kussas olet? Ja hän sanoi: minä kuulin sinun äänes Paradisissa, ja pelkäsin: sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymyin. Ja hän sanoi: kuka sinulle ilmoitti, ettäs alasti olet? Etkös syönyt siitä puusta, josta minä sinua kielsin syömästä? (1.Moos.3:7-11)

Kun Aadam ja Eeva söivät hyvän- ja pahantiedon puusta (tekivät syntiä), niin heidän silmänsä aukenivat ja he ymmärsivät olevansa alasti. He ymmärsivät olevansa ruumiillisesti alasti, sekä he ymmärsivät olevansa syntisiä Jumalan edessä. Synnintunto Jumalan edessä sai heidät häpeämään myös alastomia ruumiitaan ja siksi he tekivät itsellensä peitteitä, joilla pyrkivät peittämään ruumiinsa Jumalalta. Alastomuus kuvaa siis myös syntisyyttä, tässä asiayhteydessä. Aadam pelkäsi Jumalaa, koska ymmärsi olevansa alasti. Todellinen pelko johtui siitä, että Aadam ymmärsi olevansa syntinen ja siksi hän yritti piiloutua Jumalalta puiden sekaan. Huomioitavaa on myös se, että ihmisen itse tekemät ”peitteet” eivät tuoneet ihmiselle turvallisuuden tunnetta, vaan sai hänet edelleen pakenemaan Luojaa. Tämä opettaa vahvasti etteivät mitkään ihmiset omat teot, joidenka kautta ihminen yrittää peittää syntisyyttään, tuo todellista rauhaa sydämelle.

Mielenkiintoinen seikka on myös se, että Aadam ja Eeva yrittivät peittää syntisyyttään luonnolla (fiikunanlehdillä) ja piiloutumalla puiden sekaan. Toisin sanoen, he pyrkivät sulautumaan osaksi luontoa, jottei Jumala näkisi heitä. Tämä sama pakoyritys näkyy yhä tänäkin päivänä useissa Aadamin ja Eevan jälkeläisissä, jotka yrittävät paeta Jumalaa ja synnintuntoa piiloutumalla luontoon. Tämän päivän pako tapahtuu vain, niin, että ihmiset uskottelee itsellensä olevansa vain osa luontoa – yksi eläimistä ja tätä kautta pyritään lymyämään Jumalan sanan ilmoitukselta, joka osoittaa jokaisen ihmisen olevan alaston ja syntinen Luojansa edessä. Toisin sanoen, ateistit eivät löydä Jumalaa samasta syystä, kuin rosvo ei löydä poliisia. Miten voit sanoa, ettei Jumalaa ole, kun juokset Häntä täysiä karkuun?

 • Ja Herra Jumala teki Adamille ja hänen emännällensä nahoista hameet, ja puetti heidän yllensä. Ja Herra Jumala sanoi: katso, Adam on ollut niin kuin yksi meistä, tietäen hyvän ja pahan; mutta nyt ettei hän ojentaisi kättänsä, ja ottaisi myös elämän puusta, söisi ja eläisi ijankaikkisesti. (1.Moos.3:21-22)

Jumala teki Aadamille ja Eevalle nahoista vaatteet. Se tarkoittaa sitä, että Jumala surmasi jonkun eläimen (todennäköisesti karitsan), josta Hän valmisti vaatteet Aadamille ja Eevalle. Viaton karitsa kärsi Aadamin ja Eevan synnin seuraukset. Jumala toimi näin, siksi, että Hän on säätänyt, ettei ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. (Hepr.9:22) Synti ei ole koskaan mikään pieni asia, vaan joku joutuu aina kärsimään sen seurauksista. Huomioitavaa on myös se, että vasta Jumalan tekemät vaatteet peittivät ihmisen alastomuuden (syntisyyden) tunteen Jumalan edessä. Kyseinen kohta sisältää vahvan opetuksen siitä, että syntien peittäminen on aina Jumalan teko – ei ihmisen.

Kohta opettaa myös, että syntiinlankeemuksen jälkeen Aadam tiesi hyvän ja pahan. Se ei tarkoita sitä, etteikö Aadam olisi jo ennen lankeemusta tiennyt syntiä (laittomuutta) pahaksi. Tietysti tiesi, koska Jumala sen hänelle ennen sitä kertoi. Se, että Aadam tiesi hyvän ja pahan tarkoittaa sitä, että hän tiesi nyt miltä hyvä ja paha ”omatunto” Luojan edessä tuntuu.

Karitsan nahasta tehdyt vaatteet kuitenkin kuluvat ajanmittaan ja ellei ihminen saa uusia vaatteita, niin pian taas hänen alastomuutensa (syntisyytensä) näkyy. Tämä on todellinen ongelma. Mistä saada vaatteet jotka kestävät eivätkä kulu. No, Jumalalta tietysti.

 

KRISTUS ON JUMALAN KARITSA JA TOINEN IHMINEN

Kun Jumala teki Aadamille ja Eevalle nahoista vaatteet, surmaamalla karitsan Aadamin ja Eevan synnin vuoksi, niin se oli myös samalla profetia tulevasta Kristuksesta. Jeesus Kristus on Jumalan Karitsa joka ottaa pois maailman synnin (Joh.1:29). Sillä Jeesuksen uhri oli täydellinen uhri, koska Hän oli synnitön Jumalan Poika ja tämän vuoksi Jeesuksen sovitusuhri antaa iankaikkisen suojan niille, joidenka synnit peitetään Herran Jeesuksen syntiuhrin kautta. Tämän vuoksi tarvitset Jeesusta ja tämän vuoksi Jeesuksen uhrikuolema, meidän syntiemme edestä oli ja on maailman tärkein asia.

Hän otti päällensä meidän rangaistuksemme (kuoleman) ja kuoli puolestamme, jotta me saisimme viimeisellä tuomiolla armon Jumalan edessä, kun Jumala katsoo, että synneistämme on jo maksettu synnin palkka (kuolema). Jeesus osti oman Henkensä kautta meille iankaikkisen elämän, ja se on tarjolla jokaiselle joka pelastusta kaipaa ja ikävöitsee ja on sen vuoksi valmis tekemään parannuksen synneistään uskosta Herraan Jeesukseen.

Jeesus on myös toinen ihminen ja se tarkoittaa sitä, että jos emme tule osallisiksi hengellisesti Hänen ruumiistaan, niin meillä ei ole osaa iankaikkiseen elämään. Sillä isossa kuvassa on vain kaksi ihmistä Aadam ja Kristus ja se kummasta olemme osalliset määrittää meidän paikkamme iankaikkisuudessa. Aadamissa on kirous ja Kristuksessa siunaus. Meidän täytyy tulla Kristuksen ruumiin jäseniksi, uudesti syntymän kautta Hengessä, samoin kun olemme syntyneet lihassa Aadamiin, jotta saamme elää iankaikkisesti kirkastetuissa ylösnousemus ruumiissa. Uudestisyntyminen ja Kristuksen ruumiista osalliseksi tuleminen tapahtuu, uskomalla se mitä Raamattu sanoo Herrasta Jeesuksesta.

 • Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room.10:9-10)

Raamattu sanoo että Jeesus on Herra (Jumala) ja jos sydämestämme uskomme tämän, niin me perimme Jeesukselta uuden ylösnousemus ruumiin, joka tulee korvaamaan vanhan Aadamilta perimämme ruumiin, jolla ei ole mitään asiaa Jumalan paratiisiin, uuteen Jerusalemiin. On siis vain kaksi ihmissukua – Aadam ja Kristus ja se kumpaan kuulut ratkaisee kohdallasi kaiken.

Saulus-Lähetys T/T

06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö
22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
26.01.2018Historiallinen Raamatun Jeesus
12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta

Siirry arkistoon »