Raamattu vastaa tieteellistä todistusaineistoa

Share |
05.09.2016

solu.png

Useat sekulaarit humanistit eli ateistit pilkkaavat usein kristittyjä siitä, että he perustavat uskonsa ns, 'satukirjaan', jollaisen ateistit ajattelevat Raamatun olevan. Esimerkiksi Veera Nordmanin ja Aino-Elina Kilpeläisen tutkimus, siitä mitä lukiolaiset ajattelevat uskosta ja tiedosta, kertoo suuntaviivan siihen mitä ja miksi, nyky-yhteiskuntamme ajattelee Raamatusta. Nordman ja Kilpeläinen tekevät mm, seuraavan johtopäätöksen tutkimustuloksista:

  • Merkillepantavaa on, että selkeästi suurin osa tieteellisiä teorioita kannattavista nuorista perusteli kantaansa sillä, ettei luomiskertomusta tai muita uskonnollisia selityksiä voida pitää uskottavina tai merkityksellisinä, koska niiltä puuttuvat tieteelliset todisteet.

Eli suurin osa sekulaareista oppilaista, ei pidä Raamattuun perustuvia selityksiä uskottavina tai merkityksellisinä, koska heidän mukaan niiltä puuttuu tieteelliset todisteet. Toisin sanoen, ihmiset ajattelevat, että tieteellinen todistusaineisto osoittaa, että Raamattu ei voi olla totta. Väitän, että tämä ajatus on yksi suurimmista, ellei suurin kompastuskivi tämän päivän länsimaiselle sekulaarille ihmiselle. Hänet on johdettu uskomaan, että Raamattu on tieteellistä todistusaineistoa vastaan – vastoin tieteellistä todistusaineistoa. Länsimaissa riehuukin kamala epidemia nimeltään ”harhaan johdetut” ja tämä tauti on pesiytynyt kaikkialle koulutusjärjestelmäämme, josta käsin sen tartuntatehokkuus on tappavan tehokas.

Diagnoosin perusteella paras hoitomuoto tähän hengenvaaralliseen epidemiaan on, katsoa rehellisesti ilman ”kehitysopillisia” linssejä, onko Raamattu todellakin tieteellistä todistusaineistoa vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ongelmia tulee katsoa oikeasta näkökulmasta. Sillä jos katsot asiaa täysin väärästä lähtöpisteestä käsin, niin voit tulla täysin väärään johtopäätökseen siitä miltä todisteet todella näyttävät. Sillä suurin ongelma johtuu siitä, että ihmiset vertaavat Raamatun kuvausta kehitysopilliseen maailmanhistoriaan ja tämä nimenomaan tuottaa ristiriitaisia selityksiä, koska silloin verrataan kahta toisistaan täysin poikkeavaa historiankuvausta. Mikäli haluamme arvioida rehellisesti sitä, onko Raamattu tieteellisen todistusaineiston vastainen, meidän ei tule verrata sitä toiseen historiankuvaukseen (evoluutioteoria), koska historiankuvaus ei ole tieteellinen todistusaineisto, vaan meidän tulee sijoittaa esille nousseet ongelmat, Raamatulliseen maailmanhistoriaan.

Tieteellinen tapa tutkia Raamatun johdonmukaisuutta suhteessa tieteelliselle todistusaineistolle, on katsoa mitä Raamattu sanoo ja verrata sopivatko nykyisyyden todisteet siihen. Eli katsomme mitä Raamattu sanoo, esimerkiksi luomisesta ja sen jälkeisistä tapahtumista. Raamatun ilmoituksen pohjalta voimme sitten tehdä ennustuksia siitä, mitä olettaisimme löytyvän (todistusaineistosta) mikäli ilmoitus pitää paikkansa. Sitten katsomme maailmaa (tieteellistä todistusaineistoa), että ovatko ennusteemme mukaiset todisteet nähtävillä. Se kuinka Raamatun ilmoituksesta nouseva ennustettavuus sopii johdonmukaisesti ja selitysvoimaisesti siihen mitä näemme nykyisyydessä, kertoo sitten sen kuinka johdonmukainen Raamattu on suhteessa tieteelliseen todistusaineistoon. Tämä on tieteellinen tapa tutkia teorian selitysvoimaisuutta ja johdonmukaisuutta suhteessa todistusaineistoon.

Joten vilkaistaanpa ensin Raamattua ja tehdään sitten perusväittämä, joka voidaan alistaa empiirisille kokeille.

  • ”Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus." Ja valkeus tuli. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä." Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin." Ja tapahtui niin. Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Ja tapahtui niin: Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla." Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan." Ja tapahtui niin: Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.” (1. Moos. 1:3-24)
  • ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.” (Hepr. 11:3)
  • ”Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.” (Ps. 33:9)

Tehdäänpä sitten hieman ennusteita. Raamattu on yksiselitteinen siinä, että Jumala loi maailman ja siinä olevan elämän sanansa kautta. Toisin sanoen, Jumalan puhe, eli kieli loi elämän. Tämän ilmoituksen perusteella voimme tehdä ennusteen, että voimme löytää jälkiä tästä Jumalan puheesta (kielestä) todistusaineistosta. Raamatun ilmoituksen perusteella voimme tehdä perusväittämän, että koska kaikki on Jumalan puheen kautta luotu, niin elämän perusyksiköstä tulee löytyä jälkiä tästä puheesta (kielestä). Voimme Raamatun ilmoituksen perusteella myös ennustaa, että tämä Jumalan puhe on paljon monimutkaisempi kuin mikään mitä ihminen kykenee kehittämään. Voimme tehdä ennusteen, että elämää ei voi olla ja syntyä, ilman tätä puhetta.

Katsotaanpa sitten tieteellistä todistusaineistoa, löytyykö sieltä ennusteemme mukaisia jälkiä tästä Jumalan puheesta. Koska itse en ole tiedemies, niin lainaan alansa huippu tiedemiestä, Cornellin yliopiston geneetikkoa emeritusprofessori John Sanfordia, "eliömaailma rappeutuu" s, 13-14

  • Eliön genomi on sen kaikkien geneettisten osien summa, mukaan luettuna kromosomit, geenit ja nukleotidit. Genomi on ohjekirja, joka määrittää kunkin elämänmuodon erityspiirteet. Ihmisen genomi on ohje, joka määrää ihmisen solut olemaan ihmisen soluja ja ihmisen kehon olemaan ihmisen keho. Mitään ihmisen suunnittelemaa informaatiojärjestelmää ei voida edes ruveta vertaamaan yksinkertaisimman genomin kehittyneisyyteen ja monimutkaisuuteen.
  • Genomi on ohjekirja, johon on koodattu kaikki ihmiselämän tarvitsema informaatio! Olemme vasta alkaneet ymmärtää tämän elämän kirjan ensimmäistä ulottuvuutta: suoraviivaisen ketjun neljää äärimmäisen pientä nukleotideiksi kutsuttua molekyyliä. Nämä pienet molekyylit muodostavat yksittäiset askelmat DNA:n kierreporrasrakennelmassa. Nämä molekyylit ovat geneettisen koodin kirjaimia ja niitä kuvataan symbolisesti kirjaimilla A, T, C ja G. Nämä kirjaimet on liitetty toisiinsa kuten aakkoset tekstissä. Niitä ei ole kuvattu kirjaimina vain symbolisesti; ne ovat aivan kirjaimellisesti meidän ohjekirjamme kirjaimia. Näiden neljän molekyylikirjaimen pienet ryhmät muodostavat käyttöohjeemme sanat, jotka yhdistyvät geeneiksi (ohjekirjan luvuiksi). Nämä taas yhdistyvät kromosomeiksi (ohjekirjoiksi), jotka yhdistyvät genomiksi (kokonaiseksi kirjastoksi).
  • Ihmisen genotyyppi käsittää kokonaisuudessaan kaksi 3 miljardin kirjaimen sarjaa. Vain pieni osa tästä geneettisestä kirjastosta koodaa suoraan satoja tuhansia erilaisia proteiineja ja lukemattomia soluistamme löydettyjä toiminnallisia RNA-molekyylejä. Jokainen näistä proteiineista ja RNA-molekyyleistä on itse asiassa pieni, sadoista osista koostuva kone, jolla on oma tarkka monimutkainen rakenteensa ja tehtävänsä. Genomin lineaarinen informaatio, joka vastaa montaa suurta ja täydellistä tietosanakirjasarjaa, ei kuitenkaan riitä selittämään elämän monimutkaisuutta.
  • Niin ihmeellistä kuin kaikki tämä lineaarinen informaatio onkin, se on vasta genomin monimutkaisuuden ensimmäinen ulottuvuus. Genotyyppi ei ole vain yksinkertainen ketju kirjaimia, johon on kirjoitettu suoraviivaisia ohjesarjoja. Se koostuu todellisuudessa monikertaisista päällekkäisistä koodeista, jotka muodostavat äärimmäisen monimutkaisen informaatiojärjestelmän, jossa tieto on tiivistetty.”

Todistusaineistosta löytyy siis, elämän ohjekirja, joka on täynnä monimutkaista koodikieltä. Tämä kieli (ohjeet), on pakattu, niin monimutkaiseen muotoon genomiin, ettei mikään ihmisen kehittämä teknologia vedä sillä lähellekään vertojaan. Ja juuri tämän me ennustimmekin löytävämme todistusaineistosta Raamatun ilmoituksen perusteella. Raamatun ilmoituksesta tehtävä ennustettavuus luomisesta, sopii johdonmukaisuudessaan todistusaineistoon, kuin nappi kauluspaitaan.

Altistetaanpa sitten vielä tekemäni väittämä, että elämää ei voi olla ja syntyä, ilman tätä puhetta, empiirisille kokeille. Koska elämä koostuu informaatiosta, koodikielestä, niin mikä on kaikkien empiiristen kokeiden valossa informaation – koodikielen alkuperä? Mitä empiiriset kokeet kertovat meille informaation luonteesta?

Lainaan Jonathan Sarfatia jolla on tohtorin tutkinto fysikaalisesta kemiasta.

  • ”Kuvittelepa kirjojen informaatiota – mustemolekyylejä paperilla. Informaatio ei tule mustemolekyyleistä. Sivulle voi kaataa mustetta, mutta siitä ei tulisi kirjaa, koska informaation tuottaa mieli, joka järjestää mustemolekyylit kirjaimiksi, sanoiksi, lauseiksi ja kappaleiksi. ”

Eli mustemolekyylit paperilla, eivät koskaan kirjoita kirjaa, itsestään käsin. Kirjan sisältämä informaatio ei siis ole mustemolekyylien (aineen) sisältämä ominaisuus, vaan kirjan sisältämä informaatio koostuu siitä, että älykäs mieli järjestää nämä mustemolekyylit kirjaimiksi, sanoiksi, lauseiksi ja kappaleiksi. Kirjan sisältämä informaatio tuodaan esille mustemolekyylien kautta ja sitä säilytetään niissä, mutta niiden kuvaama informaatio ei nouse niiden ominaisuudesta, vaan siitä, että älykäs mieli järjestää ne oikeaan järjestykseen. Järjestykseen jonka kielelliset säännöt on jo ennalta sovittu. Sillä mikään järjestyskään ei ole informaatiota, mikäli tämän informaation sääntöjä ei ole, ennalta sovittu ja määrätty.

Esimerkiksi lause, ”Pekka käveli kauppaan ostamaan mehua”, olisi ollut informaatio sisällöltään nolla, ennen suomenkielen keksimistä. Genomi sisältää suuren määrän informaatiota ja entsyymejä (ribosomi), jotka tulkitsevat (kääntävät) tätä informaatiota. Dna:n sisältämä informaatio on merkityksetön, mikäli kääntäjä ribosomi ei ymmärrä sen sanomaa, ja ribosomi voi kääntää informaation, vain siinä tapauksessa, että genomin sisältämän koodikielen säännöt on ennalta jo sovittu. Toisin sanoen, valmiiksi genomiin ohjelmoitu. Tämä tekee informaation hypoteettisestä kehityksestä 100% mahdotonta ja sitä kautta koko evoluutioskenaario romahtaa kuin hiekkalinna.

Sen sijaan empiiriset kokeet informaation luonteesta ja syntymisestä sopivat täysin siihen, mitä me odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella. Superälykäs Luoja Jumala on sanallaan luonut eliöt ja siksi eliöt koostuvat monimutkaisesta kielijärjestelmästä (ohjekokoelmasta). Toisin sanoen, koska Jumala on sanallaan luonut elämän, niin siksi elämän perusyksikkö on solun sisältämä koodikieli, eli Jumalan puhe (Hänen luoduillensa antamat toiminta- ja käyttöohjeet).

Raamatun ilmoitus on siis mitä johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys sille, mitä me löydämme tieteellisestä todistusaineistosta, kun katsomme elämää ja sen syntyä. Raamatun ilmoitus sopii todisteisiin, koska Jumala on toiminut historiassa ja antanut siitä meille luotettavan kuvauksen sanassaan, jonka Hän kirjoitutti Henkensä kautta profeettojensa välityksellä. Joten Raamatun ilmoitusta voi pitää uskottavana siksi, että tieteellinen todistusaineisto tukee ja vahvistaa sen. Se ei todista sitä, koska mitään menneisyyteen liittyvää ei voi tieteellisesti todistaa, mutta todistusaineisto vahvistaa Raamatun Jumalallisen alkuperän, koska se mitä Raamattu sanoo, sopii siihen, mitä me löydämme nykyisyydessä olevasta todistusaineistosta.

Tieto siitä, että Raamattu on luotettava ja sopii todistusaineistoon ei kuitenkaan pelasta sinua. Sinun tulee henkilökohtaisesti kuulla Jumalan oma todistus, Hänen sanansa kautta, sillä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Vain Jumalan sanan (Raamattu) kuulemisen kautta ihminen voi tulla tuntemaan henkilökohtaisesti Jeesuksen Kristuksen ja vain Jumalan sanan todistus synnyttää todellisen synnintunnon, joka on edellytys sille, että ihminen etsii ja huutaa Herraa Jeesusta avuksi synteihinsä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on, kitkeä niitä ennakkoluuloja joita nykyajan ihmisellä on suhteessa Raamattuun, jotta typerät evoluutiouskomukset eivät estäisi ihmistä kuulemasta hänen Luojansa ilosanomaa, joka sisältää ilmaisen pääsylipun iankaikkiseen elämään.

Saulus-Lähetys / T.T

06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö
22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
26.01.2018Historiallinen Raamatun Jeesus
12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta

Siirry arkistoon »