Uusin tieteellinen data osoittaa - ihmisen genomi on suunniteltu

Share |
02.09.2016

9172689-illustration-of-a-face-made-up-of-binary-computer-code.jpg

Kaksi tutkijaa - evolutionisti ja kreationisti - katsovat ihmisen genomia. Evolutionisti näkee sattuman ja valinnan tuotoksen ja kreationisti huikean suunnitelman. Kaksi tutkijaa katsoo samaa asiaa ja tulee siitä täysin erilaiseen johtopäätökseen. Miksi näin? Siksi, että niin evolutionisti kuin kreationistikin katsovat tosiasia-aineistoa oman paradigmansa kautta. Paradigma ohjaa jokaisen tutkijan tutkimustyötä, sillä se on tutkijayhteisössä vallitseva periaatteiden, uskomusten, arvostusten ja tieteellisten normien kokonaisuus. Se millainen tutkijaa vallitseva paradigma on, määrää sen mitä hän voi havaita tosiasia-aineistossa, koska ei ole olemassa neutraaleja tosiasioita, vaan kaikki tosiasiatkin ovat tulkintoja, sillä uskonvarainen paradigmamme, ohjaa kaikkien tosiasioiden käsitteellistämistä.

Evolutionistien paradigma eli heidän uskonvarainen lähtökohta, joka antaa heille tutkimushorisontin, johonka tosiasia-aineisto tulee tulkita ja sovittaa on heidän naturalistinen ideologiansa. Tämän ideologian mukaan universumi ei tarvitse selityksekseen Jumalaa, sillä kaikki on syntynyt aineesta ilman aineen ulkopuolista voimaa ja on palautettavissa aineeseen. Heidän ajattelun keskeinen oletus on, että ihminen on vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution - tulos. Tämän seurauksena evolutionistitutkija, näkee genomissa vain sattuman ja valinnan tuotoksen.

Kreationistien paradigma eli uskonvarainen lähtökohta on, että Raamatun Jumala on toiminut historiassa ja tästä toiminnastaan Hän on antanut meille ilmoituksen sanassaan. Tämän perusteella kreationisti aloittaa katsomalla Raamatusta mitä Jumala sanoo esimerkiksi ihmisestä ja sitten hän katsoo tosiasia-aineistoa tämän tiedon valossa. Raamattu sanoo, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksensa. Tämä on kreationistin ajattelun keskeinen oletus ja tämän seurauksena kreationisti näkee genomissa huikean suunnitelman.

Eli kaksi tutkijaa katsoo täysin samaa tosiasiaa (genomi), mutta tulevat siitä täysin erilaiseen johtopäätökseen. Kumpi on oikeassa? Heidän väitteidensä arvoa, voidaan koetella sillä kuinka johdonmukaisia ja selitysvoimaisia ne ovat suhteessa todistusaineistoon. Tulee siis katsoa sitä, mitä tiedämme siitä, mistä genomi koostuu, ja sitten tutkia sitä mitä tiedämme tällaisista koostumuksista ja niiden syntymisprosesseista. Tämän jälkeen voimme verrata kumpi paradigma eli lähtöoletus, evoluutioon vai luomiseen perustuva on johdonmukaisempi selitys genomille, niiden tietojen valossa joita tutkimme genomin koostumukseen liittyen. No mistä genomi koostuu? Mitä uusin data kertoo asiasta? Katsotaanpa;

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 21, seuraavasti:

  • ”Vuonna 2013 julkaistiin teos nimeltä Biological Information – New Perspectives. Sitä voidaan pitää virstanpylväänä. Kirja on kokoomateos tutkimusartikkeleista, jotka esitettiin Cornellin yliopistossa pidetyssä symposiumissa. Kirjoittajina on 29 ansioitunutta tutkijaa eri tieteenaloilta. Kirjoittajat ovat yhtä mieltä biologisen informaation todellisesta luonteesta. Biologisten informaatiojärjestelmien luonne vastaa paljon enemmän taidokasta tietokonejärjestelmää kuin kirjaa. DNA on kuin solun kiintolevy. Miljoonat RNA- ja proteiinimolekyylit ovat kaikkine vuorovaikutuksineen kuin aktiivinen muisti, solun RAM. Jokainen yksittäinen geeni on kuin toimiva tietokoneohjelma (jokaisessa geenissä on todellakin useita ohjelmia). Jokainen solun proteiini ja RNA-molekyyli on itsessään yksinkertainen ohjelma (algoritmi). DNA, RNA, proteiinit ja lukematon määrä muita molekyylejä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa konsultoiden jotain, joka muistuttaa laajaa, jokaiseen soluun kuuluvaa internetiä. Datan kuvantamistekniikoilla on nyt osoitettu, että korkeammat genomit ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia kuin toimivat tietokoneohjelmat ( DNA.EXE: A Sequence Comparison between the Human Genome and Computer Code ).”

29 ansioitunutta tutkijaa eri tieteenaloilta olivat siis yhtä mieltä biologisen informaation todellisesta luonteesta. Heidän mukaansa biologisten informaatiojärjestelmien (genomien) luonne vastaa paljon enemmän taidokasta tietokonejärjestelmää kuin kirjaa (jossa informaatio on vain lineaarisessa jonossa). Datan kuvantamistekniikoilla on osoitettu, että korkeammat genomit ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia kuin tietokoneohjelmat. Genomin toiminta muistuttaa internetiä. Tämä on uusinta tietoa siitä, millainen ihmisen genomi on ominaisuuksiltaan. No mitä me tiedämme tietokoneohjelmista ja internetistä?

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 116, näin:

  • ”Informaatioteoria osoittaa selvästi, että informaatio ja informaatiojärjestelmät syntyvät vain älykkäistä lähteistä ja vain älykkyys voi ne säilyttää (Scientific laws of information and their implications). Tietokoneet ja tietokoneohjelmat eivät synny itsestään. Ne on huolellisesti suunniteltu. Edes tietokonevirukset eivät vastoin yleistä käsitystä synny itsestään. Ne on huolellisesti ja pahansuovasti suunniteltu. Internet on synnyttänyt valtavan kokeen sen selvittämiseksi, voiko informaatio järjestää itseään. Se ei voi. Kaikki Internetissä tapahtuva, myös pahat asiat, on suunniteltu.”

Tiedämme siis, että tietokoneohjelmat eivät synny itsestään vaan ne on huolellisesti suunniteltu. Internet on myös kokeellisesti todistanut sen, että informaatio ei voi järjestää itseään, vaan kaikki internetissä tapahtuva on suunniteltua. Koska uusin tieteellinen tieto genomista osoittaa genomien olevan rakenteeltaan tietokoneohjelmien kaltaisia ja muistuttavan toiminnaltaan internetiä, niin sen valossa mitä me tiedämme tietokoneohjelmista ja internetistä, on perusteltua sanoa, että ne syyt joidenka tiedämme tuottavan tällaisia informaatiojärjestelmiä, ovat johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys myös sille, mikä on tuottanut genomit.

Me tiedämme, että älykkyys on kaikkien tietokoneohjelmien ja internetin suunnittelun takana. Me myös tiedämme, että genomin monimutkaisuus on paljon suurempi kuin mikään ihmisen suunnittelema tietokoneohjelma. Tästä tehty looginen johtopäätös on se, että genomin on suunnitellut jokin ihmistä paljon älykkäämpi olento. Tämä on johdonmukaisin selitys genomille, sen valossa mitä me tiedämme tieteellisesti tuollaisten informaatiojärjestelmien syntymisestä.

Täten on selvää, että kreationistin lähtökohta (paradigma), tekee paljon enemmän oikeutta tosiasia-aineistolle kuin mitä evolutionistin. Genomi ja sen sisältämä informaatio eivät todista sitä, että Raamatun Jumala on luonut ja suunnitellut genomit, mutta se vastaa juuri sitä mitä me Raamatun perusteella voisimme olettaa löytävämme todistusaineistosta. Eli informaatiojärjestelmän joka ylittää nerokkuudessaan ylivoimaisesti kaiken ihmisen suunnitteleman teknologian. Näin genomit vahvistavat sen, että se mitä Raamattu sanoo ihmisestä, on totisinta totta!

Johtopäätös edellä havaitusta on seuraava; Ateismille ei ole mitään perustaa, sillä uusin tieteellinen tieto tukee ihmistä Super älykkäästi suunniteltuna olentona. Sattumanvaraisilla prosesseilla ei ole älyä suunnitella yhtään mitään ja siksi on älyvapaata uskoa, että ihmisen perustana ovat päämäärättömät ja ohjaamattomat prosessit. Mitä enemmän ihminen oppii ymmärtämään biologisia järjestelmiä, niin sitä enemmän käy selväksi, että Raamattu selittää parhaiten sen mitä havaitsemme.

Tämä ei tarkoita kuitenkaan pelkästään huonoja uutisia ateistien kannalta. Ei suinkaan vaan tämä on lottovoitto jokaiselle ateistille! Sillä se, että Raamattu sopii todistusaineistoon kuin nenä päähän, tarkoittaa sitä, että sinäkin olet Jumalan omaksi kuvaksensa luoma olento, jota Hän suuresti rakastaa ja jonka Hän haluaa pelastaa iankaikkiseen elämään Luoksensa. Tämän vuoksi Hän on itse kärsinyt myös sinun syntiesi palkan, 'kuoleman' Golgatan ristillä, jotta sinä saisit armon viimeisellä tuomiolla, koska Jeesus maksoi lunnaat sinusta, Oman Henkensä kautta. Näin Jumala voi lukea sinut viimeisellä tuomiolla vapaaksi. Jumala tarjoaa tätä iankaikkisen elämän armolahjaa ilmaiseksi jokaiselle, joka haluaa Hänen sanansa kuulemisen kautta tehdä parannuksen pahoista teoistaan ja ottaa Herran Jeesuksen vastaan Herranaan ja Pelastajanaan.

Tätä maailman tärkeintä ja arvokkainta asiaa ei kannata hukata sen vuoksi, että haluaa uskoa älyttömiin (materialistisiin) syihin elämän perustana. Mikään järkiperuste ei johda sinua uskomaan tuollaisiin älyttömyyksiin vaan materialistiset (ateistiset) uskomukset syntyvät ainoastaan uskomuksista joita tiede ei tue ja joita vastaan parhaat tieteelliset havainnot ovat. Mikset siis ottaisi tieteellisiä tosiasioita tosissaan, ja alkaisi lukemaan kirjaa joka nämä tosiasiat parhaiten selittää ja kaiken lisäksi antaa sinulle iankaikkisen elämän, ilmaiseksi lahjaksi? Niin mikset?

Tässä kirjoituksessa lainattu Dr. John Sanford kiteyttää aiheen kahdella lyhyellä videolla, suosittelen ehdottomasti katsomaan.

Saulus-Lähetys / T.T

06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö
22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
26.01.2018Historiallinen Raamatun Jeesus
12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta

Siirry arkistoon »