Tippukivipuikot sopivat Raamatun kuvaamaan varhaishistoriaan

Share |
11.08.2016

Sekulaarit uskomukset kertovat, että tippukiviluolien ja niissä olevien tippukivipuikkojen tippukivi.PNGmuodostuminen voi kestää tuhansia tai jopa miljoonia vuosia. Kun ihmiset käyvät tippukiviluolissa opaskierroksilla, niin usein opas kertoo, että näiden tippukivipuikkojen muodostuminen on vienyt satojatuhansia tai jopa miljoonia vuosia.

Opas ei voi tietenkään todistaa väitettänsä, koska hän eikä kukaan mukaan ole seurannut kyseisten tippukivipuikkojen muodostumista, hypoteettisten satojentuhansien vuosien ajan.. Kukaan ei voi tieteellisesti vahvistaa tippukivipuikkojen ikää, ilman luotettavia silminnäkijöitä, jotka ovat havainnoineet tippukivipuikkojen muodostumisen. Voimme vahvistaa tippukivipuikkojen iän, vain jos sen koko varhaishistorian tapahtumien kulku, on havainnoitu. Jos emme ole havainnoinut sitä milloin tippukivipuikot alkoivat muodostumaan ja tarkkailleet koko ajan sen muodostumisnopeutta, niin emme voi olla varmoja kuinka vanhoja ne todellisuudessa ovat, koska emme tiedä niitä kaikkia asioita joita tippukivipuikkojen muodostumisprosessissa on tapahtunut.

Väitteet tippukivipuikkojen satojentuhansien ja jopa miljoonien vuosien ikistä perustuvat, vain ja ainoastaan uskomuksille menneisyydestä. Uskomuksille joita on mahdoton tieteellisesti todistaa nykyisyydestä käsin, koska emme pääse havainnoimaan milloin muodostuminen alkoi, emmekä sitä onko nopeus pysynyt kaiken aikaa samana.

Mitä merkitystä tippukiviluolien väitetyllä iällä sitten on? Sillä on todella suuri merkitys, koska se voi vaikuttaa siihen miten suhtaudumme Luojamme sanaan Raamattuun. Raamattu ilmoittaa selkeästi, että maailma on vain muutamia tuhansia vuosia vanha. Tämä selviää Raamatun sukuluetteloista, jotka johtavat suoraan Jeesuksesta Aadamiin, jonka Jumala loi kuudentena päivänä. Kun ihmisille sitten kerrotaan, että esimerkiksi tippukivipuikkojen muodostuminen on vienyt satojatuhansia tai jopa miljoonia vuosia, niin se synnyttää huikean ristiriidan Raamatun kuvaaman maailman varhaishistorian välille.

Kun ihmisille sitten sanotaan, että tippukivipuikkojen miljoonien vuosien ikä on tieteellinen mittaustulos, niin se saa väistämättä ihmiset epäilemään Raamatun luotettavuutta. Ja jos ihmiset eivät voi luottaa Raamatun ilmoitukseen, kun Raamattu kuvaa maailman varhaishistoriaa, niin miksi luotaa mihinkään muuhunkaan Raamatussa, koska koko loppuosa Raamatusta on riippuvainen sen historiallisesta perustuksesta. Joten väitetyt tippukivipuikkojen iät voivat olla suuri kompastuskivi sille, että ihmiset eivät kykene ja halua kuulla Raamatun sanaa, koska he pitävät sitä erehtyväisten ihmisten kirjoituksina joilla ei ollut nykyajan käsitystä tieteellisistä tuloksista jne.. Hypoteettiset tippukiviluolien iät voivat olla siis, suuri estä ihmisille kuulla evankeliumin sanomaa. Tämän vuoksi kyseessä on todella tärkeä asia.

Koska Raamatun mukaan maailma ei voi olla kuin muutamia tuhansia vuosia vanha, niin sen vuoksi tippukivipuikotkaan eivät voi olla, kuin korkeintaan muutamia tuhansia vuosia vanhoja. Koska tippukivipuikkojen ikää on mahdoton todistaa mittaamalla nykyisyydestä käsin, sillä emme ole olleet menneisyydessä havainnoimassa aloitusta ja tapahtumien kulkua, niin ainut keino vahvistaa, että tippukivipuikkojen muodostuminen ei vie, niin kauaa kuin sekulaarit uskomukset olettavat, on löytää todiste, jonka varmasti tiedämme olevan tietyn ikäinen. Toisin sanoen, löytää jokin asia, jonka historian tunnemme varmasti, eli meille on havainto kohteen muodostumisesta ja sitten voimme tutkia ko, kohteen ympäristöä.

Tekstissä oleva kuva on otettu vuoden 1987 loppupuolella Isa-vuoren lyijy- ja sinkkikaivoksen viidenneltä louhintatasolta Queenslandista, Australiasta. Tuolloin kaivos oli noin 55 vuoden ikäinen. 55 vuotta on siis näiden tippukivipuikkojen ehdoton enimmäisikä! Noin 55 metriä tämän louhintatason yläpuolella on pohjavettä johtava kerros melko huokoisessa dolomiitissa. Hidas, jatkuva kalkkipitoisen veden tihkuminen vanhalle viidennelle louhintatasolle on aiheuttanut näiden tippukivipuikkojen muodostumisen. Joten toisin kuin sekulaarit uskomukset opettavat, näiden tippukivipuikkojen varma ikä on vain muutamia kymmeniä vuosia. Tämä taas istuu Raamatun kuvaamaan maailman varhaishistoriaan kuin nappi kauluspaitaan.

Nämä Isa-vuoren lyijy- ja sinkkikaivoksen tippukivipuikot vahvistavat sen, että me voimme ottaa Raamatun kuvauksen sellaisenaan kuin Raamattu asian kirjaimellisesti ilmoittaa ja luottaa siihen. Nämä tippukivipuikot myös vahvasti viittaavat siihen, että sekulaarit uskomukset ovat väärässä, todella, todella väärässä, jopa miljoonia vuosia metsässä suhteessa totuuteen.

SUMMA SUMMARUM

Tippukivipuikkojen muodostuminen on suhteessa olosuhteisiin. Riippuen olosuhteista, siitä kuinka kosteaa kyseinen maasto on, vaihtelee tippukivipuikkojen kasvunopeus. Pitkät ajanjaksot, sadattuhannet ja jopa miljoonat vuodet, joita jotkut tutkijat ovat antaneet tietyille tippukivipuikoille, johtuu siitä, että he tulkitsevat todistusaineistoa, niin sanotun uniformitarianismin kautta. Uniformitarianismi tarkoittaa näkemystä, että menneisyydessä on tapahtunut, niin kuin havaitsemme nyt tapahtuvan.

Koska nyt monien tippukivipuikkojen muodostumisprosessi on hyvin hidasta, johtuen niiden ympäristön suhteellisen kuivista olosuhteista, niin uniformitarianismin kannattajat tulkitsevat tämän, niin että tämä kyseisten tippukivipuikkojen muodostumisnopeus on ollut aina sama tippukivipuikkojen koko varhaishistorian ajan. He mittaavat sen kuinka paljon tippukivipuikko kasvaa tietyssä ajassa, ja sitten olettavat, että kasvunopeus on ollut aina sama ja tämän perusteella he antavat tippukivipuikoille, niiden iän, joka näissä tapauksissa on satojatuhansia tai jopa miljoonia vuosia. Näin siksi, että nämä kyseiset tippukivipuikot muodostuvat nykyään hyvin hitaasti, koska niiden ympäristöolosuhteet ovat sen verran kuivat.

Sen sijaan on todistusaineistoa siitä, että saman aineksen omaavat tippukivipuikot jotka muodostuvat kuivemmilla alueilla hitaasti voivat kasvaa kosteammilla alueilla huomattavasti nopeammin (jopa kymmenissä vuosissa sen, mikä kuivempien alueiden muodostumisnopeuden mukaan veisi useita tuhansia vuosia). Tippukivipuikon kasvunopeus on siis suhteessa sen ympäristöolosuhteiden kosteustasoon.

Pointti on nyt siinä, että kehitysoppiin uskovat uniformitarianismin kannattajat eivät ota huomioon, sitä että mikäli olosuhteet eivät ole olleet aina sellaiset kuin ne ovat nykyään, niin se voi vaikuttaa ratkaisevasti tippukivipuikkojen muodostumisprosessiin. Jos katsomme, mitä Raamattu sanoo, maailman varhaishistoriasta ja sitten sijoitamme tippukivipuikot, Raamatulliseen maailmanhistoriaan, niin tilanne muuttuu ratkaisevasti.

Sillä Raamattu sanoo, että noin 4000 vuotta sitten oli maailmanlaajuinen vedenpaisumus. Tämä tarkoittaa sitä että vedenpaisumuksen jälkeen kaikkialla maailmassa oli paljon kosteammat olosuhteet kuin nykyään. Mitä tämä tarkoittaisi tippukivien muodostumiselle? No sitä, että Raamatullisen maailmanhistorian mukaan meillä on oikeutettu syy olettaa, että vedenpaisumuksen jälkeen tippukivipuikkojen maailmanlaajuinen muodostumisnopeus oli paljon sitä nopeampi, mitä havaitsemme nykyään paljon vedenpaisumuksen jälkeisiä olosuhteita, kuivemmilla alueilla.

Minkä johtopäätöksen voimme tästä tehdä. Sen että nekin tippukivipuikot jotka nykyään ovat todella suuria ja kasvavat todella hitaasti, niiden ympäristön suhteellisen kuivista olosuhteista johtuen, ovat todennäköisesti kasvaneet niiden varhaishistoriassa huomattavasti nopeampaa vauhtia, koska niiden ympäristöolosuhteet ovat olleet menneisyydessä huomattavasti kosteammat Raamatullisen maailmanhistorian mukaan. Tämän vuoksi ne tippukivipuikot joidenka nykyisen koon saavuttaminen, nykyisellä kasvunopeudella veisi jopa satojatuhansia vuosia, ovat voineet muodostua vain muutamassa tuhannessa vuodessa.

Kyse on siis siitä, minkälaisten ennakko-oletusten kautta tulkitsemme havaitsemamme todistusaineiston. Kun sijoitamme todisteet Raamatun maailmanhistoriaan, niin suuret tippukivipuikot, jotka nykyään muodostuvat todella, todella hitaasti, ovat voineet kasvaa niiden varhaishistoriassa huomattavasti nopeammin, koska Raamatun perusteella tiedämme, että niiden kasvuympäristö oli ennen huomattavasti kosteampi. Näin mitkään maailman tippukivipuikot eivät aiheita ongelmia Raamatun kuvaamalle maailman varhaishistorialle, vaan ne istuvat siihen kuin nappi paitaan.

Saulus-Lähetys / T.T

06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö
22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
26.01.2018Historiallinen Raamatun Jeesus
12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta

Siirry arkistoon »