Evankeliointi sekulaarissa kulttuurissa

Share |
11.07.2016

KRISTUS ON PAKANOILLE HULLUTUS   bible.jpg

Suurin osa tämän päivän suomalaisista on johdettu uskomaan, että Raamattu on satukirja joka ei vastaa todellisuutta. Tämä johtuu siitä, että suurin osa ihmisistä luulee, että luonnontiede on osoittanut Raamatun olevan 100% väärässä ja tätä kautta satua. Ihmiset kyllä tietävät kuka Jeesus oli, mutta he eivät usko Jeesuksesta sitä mitä Raamattu ilmoittaa, koska he pitävät Raamattua vain satukirjana jonka luonnontiede on muka paljastanut. He luulevat, että koska luonnontiede on osoittanut Aadamin ja Eevan olleen vain myyttisiä satuolentoja, niin siksi syntiinlankeemusta ei ole todellisuudessa tapahtunut ja jos ei ole syntiinlankeemusta niin mitä virkaa syntiuhrilla (Jeesuksella) on silloin ihmisille? Jos syntiinlankeemus on vain myytti, niin silloin syntiuhri (Kristus) on vain hullutusta pakanoille.

Suuriääninen amerikkalainen ateisti Frank Zindler sanookin näin:

”Tuhoavin biologian aiheuttama asia kristinuskolle oli biologisen evoluution löytyminen. Kun nyt tiedämme, että Aadam ja Eeva eivät olleet todellisia ihmisiä, kristinuskon keskeinen myytti on tuhottu. Jos Aadamia ja Eevaa ei koskaan ole ollut, ei myöskään ole perisyntiä. Jos perisyntiä ei ollut, pelastus on tarpeeton. Jos pelastusta ei tarvita, ei tarvita pelastajaakaan. Käsitykseni on, että tämä asettaa Jeesuksen, oli hän sitten historiallinen tai ei, työttömien joukkoon. Mielestäni evoluutio merkitsee ehdottomasti kuolinkelloja kristinuskolle.” 

Ateismin apostoli Richard Dawkins vahvistaa Raamatun ilmoituksen siitä, että Kristus on pakanoille hullutusta:

”Mutta tietenkin Aadamin ja Eevan tarina oli pelkästään vertauskuvallinen vai mitä? Vertauskuvallinen?! Silloinhan Jeesus olisi antanut kiduttaa ja teloittaa itsensä vertauskuvallisen synnin takia, jonka olisi tehnyt henkilö, jota ei ollut koskaan olemassa? Kukaan, jota ei ole kasvatettu uskoon, ei voisi tehdä tästä johtopäätöstä kuin sulaa hulluutta!”

Sekulaarit ateistit näkevät Kristuksen hullutuksena siksi etteivät he usko ja ymmärrä Raamatun varhaishistorian olevan totta. Jos Raamatun kuvaama varhaishistoria on heille vain satua, niin silloin myös tähän varhaishistoriaan sidoksissa olevat kertomukset pelastajasta edustaa heille vain satua eli hulluutta. He eivät voi uskoa syntiuhriin, koska eivät usko syntiin ja Luojaan ja suurin syy tälle on se, että he uskovat evoluution kumonneen Raamatun ilmoituksen luomisesta ja syntiinlankeemuksesta. Niin kauan kuin luominen ja syntiinlankeemus edustaa ihmisille vain myyttistä tarinaa, niin Kristus on ja pysyy myös heille myyttinä, koska Kristus ja Hänen uhrikuolemansa syntiemme puolesta on sidoksissa luomiseen ja syntiinlankeemukseen. Tämän vuoksi sekulaarissa kulttuurissa on ensiarvoisen tärkeää, että evankeliumin perusta (luominen, syntiinlankeemus) julistetaan ihmisille todellisina tapahtumina. Tämän yhteydessä olisi myös hyvä teroittaa tieteen luonnetta ja sitä, ettei luonnontiede ole kirjaimellista Raamatun ilmoitusta vastaan, vaan päinvastoin vahvistaa sen.

Raamattu opettaa, että Kristuksen evankeliumin julistuksessa on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät sen, mitä synti on, miksi he ovat syntisiä ja miksi Kristuksen piti kuolla syntiemme tähden.

KAKSI SAARNAA KRISTUKSESTA, KAKSI ERI LOPPUTULOSTA

"Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua." (Apt.2:36-41)

"Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa; ja toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat." (Apt.17:18-20)

Kaksi tilannetta jossa julistetaan evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Toinen saarna tuo noin kolmetuhatta ihmistä Jeesukseen uskoviksi ja toinen saarna saa aikaan ainoastaan pilkkaa ja kysymyksiä. Mistä on kyse? Miksi kaksi saarnaa samasta aiheesta sai aikaan niin täysin erilaiset lopputulokset? 

Syy löytyy kuulijoiden kulttuurista – toisin sanoen heidän maailmankatsomuksestaan. Pietarin ja Paavalin saarna Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta oli sama mutta kuulijakunta oli täysin erilainen. Kun Pietari saarnasi helluntaina Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta niin hänen kuulijakuntansa koostui pääasiallisesti juutalaisista. Pietari puhui Israelin miehille, joita hän puhutteli veljiksi. Pietari myös sanoi, että he ristiinnaulitsivat Jeesuksen, jonka Jumala on tuonut esiin Herrana ja Kristuksena. 

Pietari saarnasi siis israelilaisille jotka tunsivat todella hyvin Jumalan sanan perusteet luomisesta, syntiinlankeemuksesta sekä syntiuhrin merkityksestä syntien anteeksisaamiseksi sillä israelilaiset noudattivat Mooseksen lakia sen syntiuhreineen. Pietari kertoi Israelilaisille Daavidin profetiasta Kristuksesta, joka ei olisi jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä Hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta (Apt.2:31). Pietari sanoi, että tämän Jeesuksen (viittaa Daavidin profetiaan) Jumala on nyt herättänyt, jonka todistajia me olemme (Apt.2:32). Sekä, että se minkä Israelin miehet näkivät ja kuulivat (opetuslapset puhuivat kielillä) oli lupaus Pyhästä Hengestä (Apt.2:33), niin tämä oli monille Israelin miehistä, niin vakuuttava todistus siitä, että Jeesus oli heidän odottamansa Herra ja Kristus (Messias), että noin kolmetuhatta miestä tuli Jeesukseen uskovaksi.

"koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus (kompastuskivi) ja pakanoille hullutus."(1.Kor.1:22-23)

Kristus on juutalaisille kompastuskivi sillä he vaativat tunnustekoja ja he odottivat suurta jews_1.jpgKuningasta, joka vapauttaa kansansa heti kaikesta pahasta. Tämän vuoksi Jeesus Nasaretilainen puusepän poika oli heille kompastuskivi. Mutta kun Pietari vakuuttavasti todisti, että Jeesus on Daavidin profetoima Kristus, joka tulisi ylösnousemaan ja, että he ovat tämän ylösnousemuksen todistajia ja sen merkiksi israelilaiset saivat nähdä tunnustekoja (kielillä puhumista), niin monet uskoivat. Tärkeää on nyt nähdä se, että Pietarin kuulijakunta ymmärsi Jumalan sanan perusteet ja siksi he osasivat odottaa tulevaa Kristusta. Toisin sanoen Pietarin kuulijakunta oli kreationisteja. Pietarin piti vain vakuuttavasti todistaa heille, että Jeesus oli tämä Kristus jota he odottivat. Sen sijaan Paavalin tilanne oli täysin toisenlainen.

Paavali saarnasi Ateenassa (Kreikassa) evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta jossa epikurolaiset ja stoalaiset eivät tunteneet ollenkaan Jumalan sanan perusteita luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja syntiuhrin merkityksestä syntien anteeksi saamiseksi. Epikurolaiset uskoivat kaiken maailmankaikkeudessa saaneen alkunsa sokeasta partikkeleiden vuorovaikutuksesta. Stoalaiset taas olivat panteisteja jotka uskoivat, että maailmankaikkeus on itsessään jumalallinen ja sillä on jumalallisia ominaisuuksia kuten ikuisuus, elämä, tietoisuus ja älykkyys. Toisin sanoen, niin epikurolaiset kuin stoalaisetkin olivat evolutionisteja.

Koska epikurolaisilla ja stoalaisilla ei ollut käsitystä Jumalan sanan perusteista greeks.jpg(luominen, syntiinlankeemus, syntiuhri), niin saarna Jeesuksesta (syntiuhrista) ja ylösnousemuksesta oli heille hullutusta ja siksi he ivasivat Paavalia ja sanoivat, että outoja asioita Paavali ilmoittaa. Kristus on pakanoille (kulttuuri jolla ei ole juutalaisten historiaa) hullutusta, koska heiltä puuttuu ymmärrys luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja syntiuhrin merkityksestä syntien anteeksi saamiseksi. Ilman ymmärrystä näistä Jumalan sanan perusteista, ei saarna syntiuhrista edusta mitään muuta kuin hullutusta kuulijoille. Tämän vuoksi epikurolaiset ja stoalaiset eivät ymmärtäneet yhtään mitään Paavalin saarnasta.

"Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.' Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista." (Apt.17:22-31)

Kun kreikkalaiset tahtoivat tietää mikä tuo ”outo ja uusi oppi” oli mitä Paavali julisti, niin Paavali lähti Jumalan sanan perusteista liikkeelle. Paavali varmasti huomasi, että näiltä miehiltä puuttuu täysin ymmärrys Jumalan sanan perusteista ja siksi heille tulisi ensin kertoa perusteet jotta he voisivat ymmärtää ja käsittää Kristuksen merkityksen. Lähtien luomisesta Paavali selitti heille, että on olemassa yksi, ja vain yksi ainoa, tosi Jumala – Hän on taivaan ja maan Herra. Tämä Jumala on Luoja – maailma ei ole syntynyt itsestään. Elämä tulee Jumalalta – Hän antaa kaikille ihmisille elämän ja hengen ja kaiken muunkin. 

Toisin sanoen Paavali ilmoitti kreikkalaisille, että heidän evolutionistinen maailmankuvansa oli väärä – me kaikki polveudumme yhdestä miehestä - jonka Jumala teki. Heidän panteistinen maailmankuvansa oli väärä – jos he olivat Jumalan jälkeläisiä (kuten he myönsivät olevansa) silloin Jumala ei voinut olla kullasta, hopeasta tai kivestä tehty - toisin sanoen ihmisen suunnittelun ja taitojen tulosta. Vasta sitten Paavali kertoi heille, että tämä persoonallinen Luoja-Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla katumaan - koska koko ihmiskunta on tilivelvollinen Hänelle ja tulee eräänä päivänä tuomituksi Sen Miehen kautta (Jeesuksen Kristuksen) jonka Jumala herätti kuolleista.

Lähtien Jumalan sanan perusteista Paavali haastoi näiden pakanoiden maailmankuvan ja reaching-greeks.jpgosoitti miksi se on väärä, kertomalla heille perusteet ihmisen Raamatullisesta alkuperästä. Toisin sanoen Paavali asetti evankeliumille luomisen perustan, ennen kuin hän kertoi uudestaan Jeesuksesta Kristuksesta. Ja nyt saarna tuotti tulosta.

"Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: "Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin." Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä. Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat; niiden joukossa oli Dionysius, Areiopagin jäsen, ja eräs nainen, nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssansa." (Apt.17:32-34)

Jotkut ivasivat kuullessaan ylösnousemuksesta ja jotkut halusivat kuulla lisää. Kaikista tärkeintä oli kuitenkin, että muutamat uskoivat nyt Paavalin saarnan vaikutuksesta ja liittyivät Paavalin seuraan. Eli kun Paavali vaihtoi taktiikkaa ja julisti evankeliumia Jumalan sanan perusteista lähtien, niin sen ansiosta muutamat ihmiset tulivat uskoon. Ihmiset jotka eivät aluksi ymmärtäneet mitään kun Paavali saarnasi vain Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Tämä Paavalin esimerkki Ateenassa on voimallinen ilmoitus siitä, että sanoma Kristuksesta ja rististä on hullutusta niille, joilla ei ole ymmärrystä Jumalan sanan perusteista (luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja syntiuhrista). 

Juutalaisilla oli oikea ymmärrys Jumalan sanan perusteista mutta Jeesus Nasaretilainen oli heidän kompastuskivensä. Raamatun kuvaamalle ”juutalaiselle kulttuurille” tulee siis osoittaa, että Jeesus Nasaretilainen on Kristus. Tällöin Pietarin saarnan kaltainen julistus on tehokas. Raamatun kuvaamalle ”kreikkalaiselle kulttuurille (pakanoille)” joilla taas ei ole käsitystä Jumalan sanan perusteista Kristus on hullutusta. Siksi pakanoista tulisi saada ensin juutalaisia (historialliselta ymmärrykseltään) jotta he voisivat ymmärtää sanoman Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. En tarkoita sitä, että pakanoista pitäisi aluksi tehdä juutalaisia uskonnoltaan, vaan sitä, että heidän tulisi ymmärtää Jumalan sanan perusteet luominen, syntiinlankeemus ja syntiuhrin merkitys syntien anteeksi saamiseksi, niin kuin Raamatun kuvaamat juutalaiset ymmärsivät. Pakanat tulisi viedä alkuun - oikealle tielle jotta he pystyivät ymmärtämään Kristuksen ristin merkityksen.

Kummanko saarna oli siis tehokkaampi, Pietarin jonka saarnan vaikutuksesta noin kolmetuhatta uskoi, vaiko Paavalin jonka saarnan vaikutuksesta muutamat uskoivat? No siinä valossa Paavalin, että Pietarin saarnalla Ateenassa olisi ollut sama vaikutus kuin Paavalin saarnalla oli alussa, kun hän kertoi vain Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta – kukaan ei tullut uskoon. Kun kuulijakunta otetaan huomioon, niin Paavalin saarna jossa hän lähti Jumalan sanan perusteista (alusta) liikkeelle oli todella menestyksekäs. Sillä Paavali joutui istuttamaan evankeliumin siemenet maaperään, joka oli täysin evoluutio rikkaruohojen peitossa. Paavalin tuli siksi ensin kyntää maaperä (julistaa Jumalan sanan perusteet) ja vasta sitten istuttaa evankeliumin siemen, joka tuotti jonkun verran satoa. Kun taas Pietarin ei tarvinnut kyntää vaan hän pystyi niittämään sadon, sillä muut olivat jo kyntäneet Israelilaisten maaperän.

PAAVALIN KIRJEET EDELLYTTÄVÄT 1.MOOSEKSEN KIRJAN HYVÄÄ TUNTEMUSTA

1.Korintolaiskirje ja kirje Roomalaisille oli kirjoitettu pakanakristityille. Eli kristityille, jotka olivat kääntyneet pakanuudesta Jeesukseen uskoviksi. Näillä ihmisillä ei ollut juutalaisten tietämystä, 1.Mooseksen kirjan kuvaamasta maailman varhaishistoriasta. Kuitenkin, niin Korintolaiskirje kuin Roomalaiskirje edellyttävät hyvää 1.Mooseksen kirjan tuntemusta, koska Paavali liittää niissä synnin sekä kuoleman Aadamiin. Lisäksi hän teroittaa toisen ihmisen (Kristuksen) merkitystä ensimmäiseen ihmiseen (Aadamiin). Lisäksi Paavali puhuessaan vanhurskauttamisesta viittasi suoraan Abramiin ja käytti häntä esimerkkinä.

Tämä tarkoittaa sitä, että näiden kirjeiden lukioiden täytyi jo tuntea keitä esimerkiksi Aadam ja Abram olivat. Paavalin kirjeistä selviää se, että kristityiksi kääntyneille oli opetettu heti 1.Mooseksen kirjan perusteet perinpohjaisesti.

TOIMITAANKO TÄNÄÄN RAAMATUN KUVAAMALLA TAVALLA


No onko nykyajan Suomi kulttuuriltaan enemmän ”juutalainen” vaiko ”kreikkalainen”? Entä lähestyvätkö evankeliumin julistajat nykyään suomalaisia kuin Suomi olisi "juutalainen" vaiko "kreikkalainen"? Huolehtivatko evankeliumin julistajat, että kuulijakunta ymmärtää Kristuksen ristin syyn ja perustan (luominen, syntiinlankeemus)?

Muutama vuosikymmen sitten Suomi oli vielä ”juutalainen” - suurin osa ihmisistä hyväksyi uskon Jumalaan tai kunnioitti sitä. Suomea sanottiin kristilliseksi maaksi. Nyt asiat ovat täysin toisin. Evoluutioaatetta opetetaan kouluissa tieteellisenä tosiasiana ja Raamattu edustaa suurimmalle osalle suomalaisia satukirjaa joka on täynnä myyttejä. Toisin sanoen Suomi on muuttunut ”kreikkalaiseksi” yhteiskunnaksi kulttuuriltaan Raamatun mittarin mukaan. Tämä tarkoittaa silloin myös sitä, että evankeliumi joka lähtee suoraan Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta - joka oli tehokasta silloin kun Suomi oli vielä juutalainen, ei enää pure (niin tehokkaasti) tässä ajassa, kun Suomi on muuttunut kreikkalaiseksi. 

Nyt tarvitaan myös evankeliumin julistuksessa samanlainen taktiikan muutos, jonka Paavali teki Ateenassa. Meidän tulee lähteä Jumalan sanan perusteista (alusta) ja haastaa nyky-yhteiskuntaa hallitsevat pakanauskomukset Jumalan sanan totuuden kautta luomisesta ja ihmiskunnan varhaishistoriasta. Kuulijakunta tulee saada ymmärtämään, että Jumala on Luoja ja, että elämme syntiinlangenneessa maailmassa. Sillä ilman ymmärrystä näistä perusteista, ei Kristuksen ristille ole perustaa. Tämä olisi Raamatun opettama tehokas tapa kohdata pakanakulttuuri. Raamattu antaa meille mainiot ohjeet siitä miten meidän tulee kohdata erilaisista lähtökohdista (kulttuureista) tulevia ihmisiä. Meidän tulisi ottaa vaari ajasta ja hetkestä ja toimia niiden ohjeiden valossa jotka Raamattu ilmoittaa toimiviksi kussakin ajassa ja hetkessä.

Saulus-Lähetys / T.T

22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
26.01.2018Historiallinen Raamatun Jeesus
12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta
26.09.2017Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
29.08.2017Ehdottoman ihmisarvon vaatimus

Siirry arkistoon »