Herran Jeesuksen Jumaluus osa 4

Share |
17.05.2016

Onko Raamatussa missään kohdassa Jeesuksen omaa todistusta siitä, että Hän on Herra ja Jumala? Johanneksen evankeliumissa luvussa 20 on Jeesuksen oma todistus siitä, että Hän on Herra ja Jumala:

Joh 20:
26 ¶ Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"
27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Kun Tuomas näki omin silmin ylösnousseen Herran Jeesuksen, niin hän sanoi Jeesuksen olevan hänen Herransa ja Jumalansa. Jos Jeesus ei olisi Herra ja Jumala, niin Hänen olisi täytynyt korjata Tuomasta ja Jumalan lain mukaan syyttää häntä Jumalan pilkasta sekä väärän todistuksen antamisesta. Tätä Jeesus ei kuitenkaan tehnyt, vaan Hän vahvisti Tuomaksen sanat sanomalla: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Jeesus myönsi olevansa Herra ja Jumala. Täten myös Jeesuksen oma todistus todistaa Hänen olevan Herra ja Jumala.

Joh 20:28 και απεκριθη θωμας και ειπεν αυτω ο κυριος (Kyrios) μου και ο θεος  (Theos) μου

Alkuteksti käyttää Joh 20:28:ssa sanoja Kyrios (Herra) ja Theos (Jumala). Kyrios sanan hebreankielen sanan vastineita on sanat JHVH ja Adonai, jotka tarkoittavat Jumalaa. Theos sanan hebreankielen vastine on Elohim sana, joka tarkoittaa Jumalaa. Raamatun kiistaton todistus on, että Jeesus on Herra ja Jumala, mutta ei Isä.

Saulus-Lähetys / P.P

26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta
26.09.2017Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
29.08.2017Ehdottoman ihmisarvon vaatimus
27.08.2017Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?
09.08.2017Kristuksen armo on tieteellisen ajattelun perusta
08.08.2017Kouluopetus on yksipuolista mielipiteenmuokkausta
27.07.2017Evoluutioteoria on absoluuttisen ehdottomasti väärä
02.07.2017Evoluutioteoria tulisi hylätä kumottuna teoriana
21.06.2017Kaiken koetteleminen
17.05.2017Kristillinen perhekäsitys on korkeakulttuurin elinvoima

Siirry arkistoon »