Tämä sinun tulisi tietää evoluutiosta

Share |
23.03.2016

EVOLUUTION TASOT 

Sekulaarit sanovat usein että evoluutioteoria käsittelee vain eliökunnassa tapahtuvaa muuntelua. Tämä on harhautus jonka kautta he yrittävät sivuuttaa heidän teoriansa uskonnollisen luonteen ja siksi he pyrkivät sivuuttamaan kaikki evoluutioteorialle välttämättömät tasot. Evoluutioteorian ”iso kuva” on seuraava;

 1. Kosminen evoluutio = maailmankaikkeuden ja aineen alkuperä
 2. Kemiallinen evoluutio = alkuaineiden kehitys alkuräjähdyksen atomeista
 3. Tähtien evoluutio = tähtien ja planeettojen ilmestyminen
 4. Orgaaninen evoluutio = elämän ilmestyminen
 5. Makroevoluutio = uuden informaation syntyminen (uudet rakenteet ja toiminnot)
 6. Mikroevoluutio = sopeutuminen (muuntelu perusryhmän sisällä)                       

 

Iso kuva evoluutiotarinasta käsittää nämä kaikki evoluution tasot eikä evoluutioaate voi toimia ellei oleteta jokaisen näistä tasoista olleen olemassa. Kun tutkimme näitä tasoja niin huomaamme että ensimmäiset viisi ovat kaikki ”uskomuksia” jotka eivät täytä kokeellisen luonnontieteen tärkeintä (kokeellisuus/havainto) kriteeriä. Ainoastaan mikroevoluutio on kokeellisesti havaittavissa. Kaiken lisäksi mikroevoluutio = sopeutuminen on päinvastainen prosessi kuin mitä makroevoluutio edellyttäisi. Katsotaanpa näitä tasoja hieman tarkemmin luonnontieteen valossa.

 1. Kosminen evoluutio eli alkuräjähdys ei ole kokeellisesti testattavissa ja toistettavissa – sitä ei voida havainnoida paikallisesti laboratoriossa. Alkuräjähdyksen kanssa ei voi olla vuorovaikutuksessa ja kokeellisesti testata sitä. Täten kosminen evoluutio ei täytä kokeellisen luonnontieteen ensimmäistä ja tärkeintä kriteeriä. Kyseessä on ainoastaan uskomus ei luonnontieteellinen tosiasia.
 2. Kemiallista evoluutiota alkuaineiden kehitystä alkuräjähdyksen atomeista ei voida havainnoida paikallisesti laboratoriossa eikä kyseinen tapahtuma ole siten kokeellisesti testattavissa tai mitattavissa. Kyseessä on uskomus ei tieteellinen tosiasia.
 3. Tähtien evoluutiota ei voida testata ja toistaa kokeellisesti laboratoriossa. Koskaan ei ole myöskään havaittu uusien tähtien syntymistä. On ainoastaan havaittu tähtien räjähdyksiä joita kutsutaan noviksi ja supernoviksi riippuen räjähdyksen koosta. Tähtien evoluutio on uskomus ei tieteellinen tosiasia.

 

Alabaman yliopiston astrofysiikan laitoksen johtaja professori Richard Lieu kirjoittaakin;

 • Kosmologia ei ole edes astrofysiikkaa. Kaikki pääolettamukset tällä alalla ovat vahvistamattomia laboratoriossa. Universumi ei tarjoa mahdollisuutta kontrollikokeeseen. Kosmologit ovat tottuneet keksimään tuntemattomia selittämään tuntemattoman.”

Lieu tuo esille sen että kosmologia ei perustu kokeelliseen luonnontieteeseen eikä täytä sen kriteerejä. Kosmologia on uskomustiedettä joka ei ole kokeellisesti vahvistettavissa. Se on parhaillaankin vain tarinan kerrontaa jossa tuntemattomalla pyritään selittämään tuntematonta. Samat havainnot (universumi) voidaan tulkita eri tavoin riippuen tulkitsijan maailmankuvasta – kosmologia ei ole tieteellinen tosiasia.

 • 4) Orgaaninen evoluutio ei ole kokeellinen laboratorio tulos – sillä koskaan ei ole kyetty synnyttämään elämää elottomasta materiasta. Ja vaikka joskus älykäs ihminen kykenisikin synnyttämään elämän elottomasta materiasta laboratoriossa niin se ei todista sitä että elämä olisi syntynyt itsestään ilman älykästä ohjausta elottomasta materiasta menneisyydessä. Elämän kehittyminen elottomasta materiasta on uskomus ei tieteellinen tosiasia.
 • 5) Makroevoluutio ei ole kokeellinen laboratorio tulos – sillä koskaan ei ole havaittu että materia synnyttäisi itsestään informaatiota. Informaatiota luovista mutaatioista ei ole havaintoja. Uuden informaation kehittyminen mutaatio/valinta mekanismin kautta ei ole tieteellinen tosiasia joka olisi vahvistettu testaamalla ja toistamalla laboratoriossa. Kyseessä on uskomus.

 

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola kirjoittaa kirjansa evoluutiouskon ihmemassa sivulla 27 näin;

 • ”Uskottavia malleja RNA- ja DNA-molekyylien synnylle ei ole olemassa. Emme siis tiedä edes miten DNA:n kemiallinen rakenne on voinut syntyä ohjaamattomissa kemiallisissa reaktioissa.”

Cornellin yliopiston professori geneetikko professori John Sanford kirjoittaa kirjassaan eliömaailma rappeutuu sivulla 23 näin:

 • ”En ole vakuuttunut että olisi ainoatakaan kristallinkirkasta esimerkkiä, jossa mutaatio olisi yksiselitteisesti luonut informaatiota. Useita mutaatioita on varmasti kuvattu hyödyllisinä, mutta suurin osa niistä ei ole luonut informaatiota vaan on tuhonnut sitä.”

Toisin sanoen ei ole olemassa laboratorio tuloksia edes siitä miten elämänkoodin DNA:n kemiallinen rakenne olisi voinut syntyä ohjaamattomissa kemiallisissa reaktioissa – puhumattakaan siitä miten tähän DNA:n rakenteeseen olisi syntynyt merkityksellinen koodikieli (informaatio). Orgaaninen evoluutio ja makroevoluutio ovat uskomuksia eivät laboratoriossa vahvistettuja kokeellisia testaustuloksia.

 • 6) Mikroevoluutiota havaitaan ja sitä on voitu kokeellisesti testata laboratoriossa. Mikroevoluutio on terminä huono ja harhaanjohtava koska sen perusteella joku voi luulla että mikroevoluutiossa tapahtuu mikrotasolla sitä samaa evoluutiota mitä makroevoluutiossa tapahtuisi makrotasolla. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita sillä mikroevoluutiossa on kyse ainoastaan muuntelusta olemassa olevien rakennetuntomerkkien sisällä; määrällinen muutos jo olemassa olevissa elimissä, rakenteissa tai rakennesuunnitelmissa. Kun taas makroevoluutiota olisi täysin uusien elimien, rakenteiden ja rakennesuunnitelmien synty ja niihin liittyvä kvalitatiivisesti uusi geneettinen materiaali. Mikroevoluutio ei siis johda makroevoluutioon vaikka aikaa annettaisiin kuinka paljon tahansa koska kyseessä on laadullisesti erilaiset tapahtumat. Jos juna kulkee Oulusta ainoastaan etelään päin niin se ei saavu koskaan Inariin vaikka aikaa annettaisiin kuinka paljon tahansa.

Eli ainut ”ison kuvan” evoluutiotarinan tasoista joka on tieteellinen tosiasia on mikroevoluutio joka ei ironisesti ole edes uutta ”kehittävä” prosessi. Joten puhtaasti luonnontieteellisesti arvioiden evoluutioteoria on täysi uskomusjärjestelmä joka ei täytä kokeellisen luonnontieteen kriteerejä.

Evolutionistien taktiikka jonka kautta he yrittävät todistaa teoriaansa on usein seuraavan kaltainen. He yrittävät todistaa mikroevolutiivisilla muutoksilla makroevoluutiota. He sanovat usein että - evoluutio tarkoittaa muutosta ajan kuluessa. Sitten he ottavat mikroevolutiivisen todisteen ja sanovat että eläinten on havaittu muuttuvan ajan kuluessa (esim, sirkkujen nokan koko jne..). Siispä (siksi) kaikki eläimet ovat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta joka syntyi itsestään elottomista aineista. Näin sanoessaan he sortuvat loogiseen virhepäätelmään sillä havaittu eläinten muuttuminen ajan kuluessa rajoittuu mikroevolutiiviselle – sopeutumisen tasolle jossa jo olemassa olevissa rakenteissa tapahtuu ainoastaan hienosäätöä (koko, määrä, muoto, väri jne..). Jo olemassa olevan ominaisuuden hienosäätö ei ole uuden rakenteen rakentamista ja siksi on looginen virhepäätelmä pyrkiä todistamaan prosessia joka vaatii uusia rakenteita prosessilla joka kykenee hienosäätämään vain jo olemassa olevia ominaisuuksia jotka on suunniteltu hienosäädettäviksi.

Esimerkiksi kun säätövastusta käytetään himmentämään lampun valoa niin silloin hienosäädetään jo olemassa olevaa järjestelmää joka on luotu hienosäädettäväksi eikä luoda mitään uutta informaatiota tai rakennetta. Lampun säätövastuksen hienosäätö ei kehitä uutta virtapiiriä. Olisi looginen virhepäätelmä sanoa että koska säätövastuksen hienosäätö himmentää valoa niin se todistaa uuden virtapiirin kehittymisestä. Yhtä virheellistä on sanoa että koska eliöiden on havaittu muuttuvan niin se todistaa että kaikki eliöt olisivat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta joka syntyi itsestään elottomista aineista.

Tässä todella hyvä ja selkeä video jossa tohtori Kent Hovind selittää tämän saman asian paremmin. Suosittelen jokaista aiheesta kiinnostunutta katsomaan tämän videon. Se kestää vain noin 4 min ja on tekstitetty suomeksi.

Saulus-Lähetys / T.T

26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta
26.09.2017Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
29.08.2017Ehdottoman ihmisarvon vaatimus
27.08.2017Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?
09.08.2017Kristuksen armo on tieteellisen ajattelun perusta
08.08.2017Kouluopetus on yksipuolista mielipiteenmuokkausta
27.07.2017Evoluutioteoria on absoluuttisen ehdottomasti väärä
02.07.2017Evoluutioteoria tulisi hylätä kumottuna teoriana
21.06.2017Kaiken koetteleminen
17.05.2017Kristillinen perhekäsitys on korkeakulttuurin elinvoima

Siirry arkistoon »