Suvaitsevaiston "suvaitsevaisuus" analyysissä

Share |
13.02.2016

lahti-tervetuloa.jpgMonia varmaan askarruttaa se miksi niin monet feministit, vihervasemmisto, ja suvaitsevaisto eli koko sekulaarin humanismin ”kerma” esittää mediassa niin myötämielisiä lausuntoja Islaminuskosta. Miksi suvaitsevaisto ja feministit ovat niin myötämielisiä Islaminuskoa kohtaan vaikka Islam on suvaitsevaisuuden vastakohta. Sillä Islaminuskossa on tiukat säännöt joidenka rikkomista ei suvaita. Islamilaisessa valtiossa feministiset aatteet ja sukupuolineutraalit ideologiat ovat tuomittavia ja rikollisia näkemyksiä. Joten miksi ihmeessä vihervasemmistolainen suvaitsevaisto esiintyy niin myötämielisenä Islamia kohtaan joka ei tule valtaan päästyään olemaan suvaitsevainen vihervasemmiston aatemaailmalle? Uskon että tähän on olemassa yksi perustavaa laatua oleva syy.

 

MAAILMANKATSOMUKSEN ALA- JA YLÄKERTA

ALAKERTA

"Sen tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa." (Room.1:19-20)

"Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä." (Room.2:14-15)

Ihmisten maailmankatsomukset voidaan kuvaannollisesti jakaa ala- ja yläkerraksi. Alakerta kuvaa syvätasoa (alitajunnan tasoa) johon jokaiselle ihmiselle on ohjelmoitu tietyt peruskäsitykset. Esimerkiksi ihmisillä on luontainen tieto siitä että maailman on Luonut jokin äärettömän älykäs ja voimallinen olento. Lisäksi ihmisillä on luontainen tieto hyvästä ja pahasta sekä tulevasta tuomiosta. Kaikilla on tällainen luontainen arvotietoisuus.

"Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea? Minä, Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut, ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan." (Jer.17:9-10)

Sen lisäksi ihmisissä vaikuttaa myös halu tehdä sitä minkä tietää vääräksi ja pahaksi silloin kuin se palvelee itsekkäitä päämääriä. Eli jokaisella ihmisellä on luonnostaan alitajunnan tasolla tieto Jumalasta Luojana sekä Jumalan lain mukaisesta oikeasta ja väärästä ja tulevasta tuomiosta. Ihmisille on myös luontaista toimia vastoin tätä tietoa silloin kun se palvelee ihmisen itsekkäitä pyyteitä. Nämä ominaisuudet kuuluvat luonnostaan jokaisen ihmisen maailmankatsomuksen alakertaan. Alakerrantaso vaikuttaa jokaiseen ihmiseen - tiedosti hän sitä tai ei.

YLÄKERTA

"Mutta tietäen ei he tahdo tietää, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään." (2.Pie.3:5-7)

Yläkerran tasolla vaikuttaa tietoiset toiminnat. Kun ihminen ei halua omien etupyyteidensä johdosta alistua Jumalan lain vaatimuksiin niin ihmiselle on luontaista tietoisesti kieltää tietämästä että Jumala on luonut maailman ja kaiken mitä siinä on. Sekä sen että samoin kuin Jumala tuomitsi muinaisen maailman ennen vedenpaisumusta tulee Hän tuomitsemaan myös nykyisen maailman tulella. Eli moni ihminen ei tietoisesti tahdo tietää Jumalasta koska Jumala rajoittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan ja vapauttaan. Jokaisella ihmisellä on tieto Jumalasta mutta ihminen pyrkii tämän tiedon itseltään kieltämään koska ihmisen sydän ei halua alistua Jumalan lain alle. Kaikki ihmiset ovat siis alkujaan synnynnäisiä kreationisteja. Se kuinka varhaisessa vaiheessa ihmisen ”Jumalvaisto” hämärtyy riippuu siitä millaisessa kasvuympäristössä ihminen elää – kuinka hän altistuu Jumalatietoisuutta vastustavalle propagandalle ja aivopesulle.

Maailmankatsomuksen yläkerrassa vaikuttavat ne aatemaailmat ja ideologiat joidenka avulla ihminen yrittää päästä karkuun alakerrassa olevaa tietoa Luoja Jumalasta ja tulevasta tuomiosta. Eli kaikki kristinuskon vastaiset aatemaailmat ja ideologiat jotka vaikuttavat ihmisten maailmankatsomuksien yläkerrassa ovat loppujenlopuksi pakoyrityksiä siitä tietoisuudesta että perimmäinen todellisuus on luonteeltaan täydellisen hyvä ja oikeudenmukainen Super Älykäs Luoja joka lopulta asettaa ihmisen vastuuseen teoistaan.

Tämä ”pako” näkyy ja korostuu mitä selkeimmin sekulaarin humanismin todellisuus käsityksessä. Sillä Sekulaari humanismi on elämänkäsitys joka ei hyväksy Jumalaa eikä yliluonnollista todellisuuskäsitystä. Sekulaari humanisti - materialisti uskoo että todellisuus on aineellinen ja kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin. Kehitysoppi eli evoluutioteoria on sekulaarin humanismin kantava voima jonka avulla sekulaari pyrkii selittämään elämän- ja todellisuuden luonnetta.

Islamissa käsitys Jumalasta ja Hänen tahdostaan ja tulevasta tuomiosta on sen sijaan vääristynyt. Toisin sanoen Islamissa Jumaltietoisuus on johtanut epäjumalanpalvontaan. Yhtä kaikki niin sekulaari humanismi kuin Islam ovat ideologioita joidenka avulla ihmiset pakenevat luontaista Jumaltietoisuuttaan – Hänen lakiaan ja tuomiotaan. Sitä ulottuvuutta ei tule myöskään unohtaa että saatana vetelee parhaansa mukaan vipuja näkymättömän verhon takana ja pyrkii eksyttämään ihmiset pois jokaisen ihmisen alakerrassa vaikuttavasta arvotietoisuudesta (oikean ja väärän tuntemisesta). 

 

YHTEINEN VIHOLLINEN

"Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä." (Luuk.23:11-12)

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.' Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa." (Apt.4:25-27)

Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat." (Joh.7:6-7)

Herodes ja Pilatus olivat olleet vihamiehiä mutta sinä päivänä kun he kummatkin kohtasivat Jeesuksen tuli heistä ystäviä. Miksi heistä tuli ystäviä on todella tärkeä kysymys. Heistä tuli ystäviä koska he huomasivat heillä olevan yhteisen vihollisen – Jeesuksen. He melko varmasti kokivat piston sydämessään kun näkivät Jeesuksen ja tenttasivat Häntä. Uskon että he aistivat vähintään alitajunnan tasolla että kuningasten Kuningas seisoo heidän edessään. Se Kuningas josta jokaisella ihmisellä on alkujaan luontaista tietoa. He asettuivat Jeesusta vastaan koska vihasivat Häntä sillä he vaistosivat että tässä on se Kuningas joka todistaa tekomme pahoiksi ja jonka edessä on vielä tehtävä tiliä. Uskon että he tunsivat näin alitajunnan tasolla joka sitten vaikutti heidän toimintaan tietoisella tasolla. Herodes kohteli Jeesusta halventavasti ja pilkkasi Häntä koska hän varmaan alitajunnan tasolla vaistosi että hänen tulisi polvistua Jeesuksen edessä. Vastareaktiona tälle Herodes pyrki halventamaan Jeesusta tietoisella tasollaan.

Uskon että tästä samasta mitä tapahtui Herodeksen ja Pilatuksen välillä on kyse myös pitkälti siinä miksi sekulaarit humanistit osoittavat myötämielisyyttä islamia kohtaan. Heillä on yhteinen vihollinen – ja suurin mahdollinen – Hän jota jokainen yrittää paeta sydämensä himojen tähden – Herra Jumala -> Jeesus Kristus.

 

SEKULAARIN HUMANISMIN SYITÄ SUVAITA SUVAITSEMATONTA IDEOLOGIAA (Islam)

Sekulaari humanismi joka Suomessakin kukoistaa on syntynyt yhteiskuntaan jonka peruspilareina olivat kristilliset arvot. Koska kristilliset arvot ovat ne samat arvot joista jokaisella ihmisellä on maailmankatsomuksen alakerrassa tietoa - niin paetakseen näitä arvoja ihmisten täytyy pyrkiä pakenemaan kristinuskoa ja sen arvoja. Sekulaari humanismi joka haluaa rakentaa ja asettaa omat arvonsa Jumalan arvojen tilalle haluaa ja pyrkii tuhoamaan kristilliset arvot.

Tässä se pyrkii käyttämään apunaan esimerkiksi Islamia ja muita kristinuskon vastaisia uskontoja. Tämän vuoksi sekulaarit humanistit ovat yleensä niin myötämielisiä maahanmuuttoon joka tapahtuu ei-kristillisistä maista. Sekulaarit tukevat muslimeiden maahanmuuttoa koska näin he saavat perusteet vaatia että kristilliset perinteet ja arvot täytyy poistaa yhteiskunnasta koska ne saattavat loukata ei-kristittyjä. He ovat myötämielisiä kaikille muille uskonnoille kuin kristinuskolle jotta he voivat vaatia ”uskonnonvapauden” nimissä kristillisiä perinteitä ja arvoja alas muidenkin maahan tulevien ”uskontojen” tasolle. He vaativat uskonnonvapauden nimissä että millään ”uskonnolla” ei saa olla erityisasemaa ja siksi kristilliset perinteet ja arvot eivät saa myöskään olla erityisasemassa muihin uskontoihin nähden.

Näin sekulaarit humanistit todellisuudessa ajavat salakavalasti läpi heidän omaa uskontoaan (sekulaari humanismi=ateismi) valtion uskonnoksi. He vaativat että uskonnonvapauden nimissä ei kouluissa tule opettaa kristinuskoa eikä mitään muutakaan uskontoa. Sekulaari humanismi joka perustuu täysin siihen että jokaisella ihmisellä on oikeus itse määrittää omat arvonsa elää - ja ettei arvoja määritä mikään jumalolento. Näin kun he saavat jumaluskot uskonnonvapauden nimissä pois kouluista niin alusta heidän ateismillensa on pedattu. Ja kaiken lisäksi ja uskonnonvapaudesta huolimatta jokaisen oppilaan on pakko opiskella koulujen biologian tunneilla sekulaarin humanismin perustaa evoluutioteoriaa. Ja mikäli kristitty ja muslimi haluavat biologiasta hyvän numeron tulee heidän myös tunnustaa sekulaarien uskomusjärjestelmä evoluutioteoria totuudeksi. Tämä jos mikä on uskontoon (sekularismiin) pakottamista ja aivopesua. Eli sekulaari humanismi on myötämielinen Islamille ja myös muille ei-kristityille uskonnoille siksi että tämä myötämielisyys palvelee heidän itsekkäitä tarkoitusperiään oman uskonnon – sekularismin saamisessa valtion uskonnoksi!

Sekulaarien humanistien Islam myötämielisyyteen vaikuttaa myös sekulaarien maailmankatsomuksen yläkerran todellisuus käsitys. Koska sekulaarit uskovat että todellisuus on aineellinen ja kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin niin tämä johtaa loogisesti käsitykseen että ihminen on kokonaan luonnon tuottama ja hallitsema kone. Jos kaikki olemassa oleva on palautettavissa aineeseen niin silloin ajatukset, mieli ja tunteet ovat aineen ominaisuus jotka on sekulaarien maailmankuvan mukaan syntynyt sattumalta.  Jos ihminen on vain aineen sattumalta muokkaama kone niin ei voi olla olemassa vapaata tahtoa vaan ihminen on vain sitä miksi on sattunut sattumalta kehittymään.

Jos jokainen on vain sitä miksi on sattunut sattumalta kehittymään niin islamistitkaan eivät silloin voi sille sen enempää että ovat islamisteja kuin homot sille että ovat homoja. Sekulaarit siis uskovat maailmankatsomuksensa yläkerrassa että ihmiset ovat kokonaan luonnon olijoita ja fysikaalisten voimien ohjaamia. Tämä tekee tyhjäksi ihmisen vapauden ja moraalisen vastuun. Kuitenkin vapautus moraalisesta vastuusta on pohjana koko ideologialle joka sitoo ihmisen vain luonnon muokkaamaksi koneeksi. Näin olisi johdonmukaista ajatella sekulaarin humanismin todellisuus käsityksen valossa.

Lisäksi sekulaarit humanistit ovat muodostaneet ylioptimistisen ihmiskuvan. Sekulaarien keskuudessa on yleisesti vallassa käsitys että ihminen on luonnostaan hyvä. Ja kun ihminen tekee pahaa niin hänen mielenalueensa on sairastunut jotenkin. Tällainen ihmiskäsitys on peräisin uskomusjärjestelmästä jonka mukaan ihminen on kokonaan vain luonnon tuottama ja hallitsema biologinen kone. Kun koneeseen tulee vikoja niin se alkaa käyttäytymään erilailla ja häiritsevästi. Ja jos ihminen on kokonaisuudessaan vain biologinen kone niin tällöin kaikkia vikojakin tulisi voida hoitaa kemiallisesti. Juuri tähän yhteiskunta suuntaa yhtä kovalla vauhdilla kuin sekulaari humanismi saa jalansijaa yhteiskunnassa.

Ylioptinen ihmiskäsitys ja ymmärtämättömyys siitä miten uskomusjärjestelmät johtavat ihmisten käyttäytymistä sokaisee sekulaarien silmät esimerkiksi Islamin vaaralta. Sekulaarien ihmiskäsitys olettaa automaattisesti ihmisten olevan ensiksi hyviä eikä se osaa ottaa huomioon sitä kuinka muslimien identiteetti perustuu vahvasti Islaminuskoon. Ymmärtämättömyys uskontojen vaikutuksesta jokaisen ihmisen maailmankatsomukseen ja käyttäytymiseen sekä ylioptimistinen ihmiskäsitys tekevät sekulaarit humanistit sokeiksi sille että Islamia tukiessaan he todellakin tukevat ideologiaa joka valtaan päästyään pyrkii tuhoamaan sekulaarin aatemaailman.

"Joka ei ole minun (Jeesus) kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa." (Luuk.11:23)

"Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva." (2.Kor.4:3-4)

"Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään." (2.Tim.2:24-26)

Raamatun mukaan kaikki jotka eivät Jeesuksen kanssa kokoa, ne hajottavat ja ovat Jeesusta vastaan. Raamatun mukaan saatana on sokaissut niiden silmät jotka eivät ota vastaan evankeliumia. hän on vanginnut heidät tahtoaan tekemään. Tämä on perimmäinen syy miksi täysin vastakkaiset ideologiatkin löytävät toisensa – heillä on yhteinen isäntä ja siten sama perimmäinen vihollinen. Raamatun ilmoituksen perusteella me odottaisimmekin että akateeminen suvaitsevaisto osoittaa suvaitsevaisuutensa sinisilmäisesti ideologialle (joka perustuu epäjumalanpalvelukseen) vaikka tämä ideologia ei perimältään suvaitse suvaitsevaistoa.

Vaikka Islam tuomitsee Allahin tahdon ja Muhammadin opetuksen vastaisen elämän niin sen sanoma ei kolkuta suvaitsevaisen omaatuntoa niin kuin Raamatun sana. Ja juuri tämä omantunnon kolkutus saa suvaitsevaisen ihmisen nousemaan kapinaan Sanaa kohtaan joka osoittaa suvaitsevaisen olevan paha ja syntinen ihminen joka elää laittomuudessa Luojansa edessä. Se että suvaitsevaisto tukee selkeästi Islamia ja on kristinuskoa vastaan on todellisuudessa todistusaineistoa sen puolesta että Raamatun kirjoitukset ovat totisinta totta!

Vaikka ihmisillä on syvällä sisimmässään tietoa Luojasta ja Hänen laistaan ei tämä tieto ketään vielä pelasta. Sen tulisi ohjata ihmisiä kohti pelastusta joka tulee Jumalan sanan (evankeliumin) kuulemisen ja uskossa sen vastaanottamisen kautta. Luontaisen jumaltietoisuuden tulisi olla syy etsiä Luojaa sillä vasta Hänen (Kristuksen) tuntemisen kautta pelastutaan. Toisin sanoen Jumala on ohjelmoinut jokaiseen ihmiseen luontaisen jumalkaipuun jonka tarkoitus on vaikuttaa sitä että ihmiset etsisivät Luojaansa ja kysyisivät Häntä - "että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä" (Apt.17:24). 

Mutta niin kuin Aadam ja Eeva syntiinlankeemuksen jälkeen lymysivät (pakenivat/piiloutuivat) Jumalaa paratiisin puiden sekaan niin samoin ihmiset pyrkivät pakenemaan syvällä sisämmässään olevaa jumaltietoisuutta syntiä tehdessään omien etupyyteidensä vuoksi. Vain Kristuksen evankeliumilla on voima pystäyttää tämä "pako" ja se voima on Kristuksen sovitusuhrissa jonka kautta Jumala tarjoaa anteeksiantamusta pakenevalle ihmiselle. Jumalan hyvyys vetää Kristuksen sovitusuhrin kautta ihmisiä parannukseen - "vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?" (Room.2:4).

Saulus-Lähetys / T.T

26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta
26.09.2017Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
29.08.2017Ehdottoman ihmisarvon vaatimus
27.08.2017Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?
09.08.2017Kristuksen armo on tieteellisen ajattelun perusta
08.08.2017Kouluopetus on yksipuolista mielipiteenmuokkausta
27.07.2017Evoluutioteoria on absoluuttisen ehdottomasti väärä
02.07.2017Evoluutioteoria tulisi hylätä kumottuna teoriana
21.06.2017Kaiken koetteleminen
17.05.2017Kristillinen perhekäsitys on korkeakulttuurin elinvoima

Siirry arkistoon »