Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 2

01.11.2020

Olin yhtä innoissani kuin pieni lapsi on siitä uudesta ja ihmeellisestä mitä hänen ympärillään on. Kiersin ympäri "kultaista" vettä pyrkien kuvaamaan sitä jokaisesta mahdollisesta kuvakulmasta käsin.

Ps 84:11 (84:12) Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi; Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat.

Jumala vertauskuvallisesti vertaa itseään aurinkoon, joka on kuin kilpi (suoja) ja Hän antaa armonsa omilleen, eikä kiellä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti, Herraa rakastaen totuudessa. Tämä kaikki on Herran Jeesuksen veren ja ansion tähden.

Auringonsäteet osuessaan veteen muuttivat veden tavallisen värin "kultaiseksi". Samalla tavalla Jumala muuttaa ihmisen sydämen. Kun uskova ihminen uskoo Herraa Jeesusta totuuden rakkaudessa, niin hänen sydämessään asuva Jumalan Pyhä Henki muuttaa uskovan ihmisen sydämen, niin ettei hän enää vaella synnin teitä, vaan Jumalan armosta vaeltaa totuuden rakkaudessa, Jumalaa rakastaen.

Kun katselin sitä mahtavaa näkyä, "kultaista vettä", niin mieleeni tuli, että meidän uskoamme koetellaan, niin kuin kultaa tulessa koetellaan ja puhdistetaan. Ja kaikki kunnia, kiitos, ja ylistys kuuluu Jeesukselle Kristukselle, joka konkretisoituu täysimääräisenä, kun Hän tulee ja ottaa oman morsiamensa mukaansa, amen.

1 Piet 1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

Kullan puhdistaminen tapahtuu siten, että kultaa kuumennetaan vaiheittain, jossa kulta käy läpi eriasteiset lämpötilat. Jokainen lämpötila tulee koko ajan kuumemmaksi ja näin jokaisessa lämpötilassa kuona-aineet ja epäpuhtaudet tulevat esille, jolloin ne poistetaan. Mitä enemmän kultaa kuumennetaan, niin sen puhtaammaksi se tulee. Lopulta kulta on niin puhdasta, että kullan puhdistaja voi nähdä siitä omat kasvonsa.

2 Kor 13:
5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.
6 Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä.

Raamattu kehottaa meitä koettelemaan olemmeko uskossa, onko Jeesus Kristus meissä? Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi elää uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti ja jos näin tapahtuu, niin silloin Messias Jeesus on totisesti meissä ja me Hänessä. Herra Jeesus asuu Pyhässä Hengessä jokaisen opetuslapsen sisimmässä ja on sillä tavalla meissä ja ihan jokaisessa uskovassa. Raamattu opettaa, että me eläisimme sillä tavalla, että kun Herra Jeesus on meissä, niin Hän saa silloin vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi meidän elämässämme.

Jos emme elä Jumalan tahdossa, Häntä totuudessa rakastaen, niin silloin emme tule kestämään uskon koetuksia. Opimme ja voimme kestää koetuksia vain silloin kun suostumme koeteltavaksi ja puhdistettavaksi, niin kuin kulta koetellaan ja puhdistetaan. Jumalan Pyhän Hengen työ meidän sydämissämme vie meidät koko ajan syvemmälle Jumalan tuntemiseen, jolloin hylkäämme lihan kuoleman kautta yhä enemmän synnin pistokkaita sekä juuria ja näin sydämemme puhdistuu sekä on valmis edessä oleviin uskon koetuksiin.

Jaak 1:
2 ¶ Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.
5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
6 Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.
7 Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
8 kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.

Raamattu opettaa kuinka meidän tulisi pitää pelkkänä ilona sitä, kun joudumme moninaisiin kiusauksiin. Meidän uskoamme koetellaan ja koetusten kautta uskon kestäväisyys saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottaa täydellisiä tekoja. Tämä tarkoittaa sitä, että meistä ei tule täydellisiä (synnittömiä) tässä ajassa, mutta voimme tehdä uskon kautta Jeesukseen Pyhän Hengen vaikutuksesta täydellisiä tekoja. Aina silloin kun Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa sinussa lihan kuoleman synnin himoille ja haluille, ja Jumalan voiman avulla valitset Jumalan tahdon tekemisen, niin silloin olet Jumalan armosta tehnyt täydellisen teon, mutta et kuitenkaan ole vielä tullut täydelliseksi (synnittömäksi).

Kärsivällisyys tuottaa täydellisiä tekoja, ja tuo eheyttä uskovan ihmisen sydämeen. Tämä Raamatun opettama eheys (eheät) tarkoittaa mielenmuuttumisen kautta uskovan ihmisen sydämen ja mielen eheytymistä ja parantumista synnin haavoista. Kun parannumme synnin haavoista mielenalueella, niin silloin vapaudumme elämään Jumalan tahdon mukaista elämää rakkauden totuudessa. Tämän tähden Raamattu opettaa pitämään pelkkänä ilona moninaisia koetuksia, koska niiden kautta sydämemme parantuu synnin haavoista, kun ja jos kohtaamme koetukset Jumalan tahdon mukaisesti.

Saamme myös Jumalan armosta anoa viisautta Jumalalta, ja Jumala antaa meille viisautta, jos anomme sitä uskossa emmekä epäile Jumalan lupauksia. Kukaan uskova ihminen ei heti uskoontultuaan kykene kaikessa luottamaan Herraan, mutta uskon kasvun kautta me opimme luottamaan Herraan ja saamme Häneltä sen mitä Hän lupaa meille sanassaan, mutta kuitenkin Jumalan aikataulun mukaisesti, ei ihmisen aikataulun mukaan.

Jos emme suostu kasvamaan uskossa rakkaudesta totuuteen, niin olemme olemme kuin meren aallot, tuuli ajaa ja heittelee meitä sinne tänne. Tällainen ihminen ei saa Jumalalta mitään, koska hän on kaksimielinen ja epävakainen kaikilla teillään, sillä hän ei etsi Jumalan tahtoa, vaan omaa tahtoansa. 

Saulus-Lähetys / pp

18.12.2020Näkökulma anteeksiantamukseen
01.11.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 2
03.10.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 1
17.08.2020Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa
04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020

Siirry arkistoon »