Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa

17.08.2020

Hebr 10:1 Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.

Raamattu opettaa, että vanhan liiton laissa (Jumalan sanan opetus vanhan liiton järjestyksessä) oli tulevan hyvän varjo, mutta ei itse asian olemusta. Vanhan liiton lain tulevan hyvän varjo tarkoittaa sitä, että vanhan liiton laki ja vanhan liiton opetus oli varjokuvaa ja esikuvaa tulevasta Uudesta Liitosta. Se mistä vanha liitto opetti oli esikuva ja varjo, joka saa täyttymyksensä Uudessa Liitossa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhan liiton temppelin näkyleivät olivat esikuva ja varjo, joka saa täyttymyksensä Uudessa Liitossa.

Vanhan liiton laissa ei ollut itse asian olemusta, koska se kiveen kirjoitettuna ei antanut Jumalan kansalle voimaa hyvän toteuttamiseen. Nyt Uudessa Liitossa Jumalan laki (UL:n järjestyksen mukainen opetus) on kirjoitettu uskovan sydämeen ja näin Pyhän Hengen voiman kautta uskova saa Jumalan armosta voiman elää Jumalan tahdon mukaisesti, jolloin itse asian olemus elää ja vaikuttaa uskovan ihmisen sydämessä.

Ennen kuin käsittelen näkyleipien esikuvien täyttymystä Uudessa Liitossa, niin sitä ennen on hyvä käydä lyhyesti läpi vanhan liiton kultaisen lampunjalan varjo ja esikuva ja sen täyttymys Uudessa Liitossa.

Sak 4:2 Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" Minä vastasin: "Minä näen, katso: lampunjalka, kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella sen öljyastia, ja lampunjalassa sen seitsemän lamppua, ja seitsemän öljyputkea lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä.

2 Aik 4:20 lampunjalat lamppuineen, jotka oli sytytettävä säädetyllä tavalla kaikkeinpyhimmän eteen, puhtaasta kullasta,

2 Chronicles 4:20 and the candlesticks with their lamps, that they should burn according to the ordinance before the Sanctuary, of pure gold; Jewish Publication Society Bible

2 Chronicles 4:20 the menorahs and their lamps, to burn as prescribed in front of the inner Sanctuary, of solid gold; The Israel Bible

3 Moos 24:3 Ulkopuolella esirippua, joka on lain arkin edessä ilmestysmajassa, Aaron hoitakoon sitä niin, että se aina, ehtoosta aamuun asti, palaa Herran edessä. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen.

3 Moos 24:4 Aitokultaisen seitsenhaaraisen lampun lamppuja hän hoitakoon niin, että ne aina palavat Herran edessä.

2 Moos 37:23 Ja hän teki siihen seitsemän lamppua ja siihen kuuluvat lamppusakset ja karstakupit puhtaasta kullasta.

4 Moos 4:9 Ja he ottakoot punasinisen vaatteen ja peittäkööt seitsenhaaraisen lampun lamppuineen, lamppusaksineen, karstakuppeineen ja kaikkine öljyastioineen, joita sen hoitamisessa käytetään.

Ilm 1:20 Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa."

Raamattu opettaa kuinka vanhan liiton seitsenhaarainen lampunjalka oli tehty kokonaan kullasta ja kuinka sen yläpuolella olevasta öljyastiasta öljyputken kautta öljy ohjattiin lamppuun. Juutalaisten hepreasta englantiin kääntämät Raamatunkäännökset sanovat kuinka 2 Aik 4:20:ssa kultaisen lampunjalan piti palaa säädetyllä tavalla.

Kultaisen lampunjalan säädös ja määräys palamista varten oli sellainen, että niiden piti palaa aina Herran edessä. Kun lamppuihin tuli karstaa, niin papin tuli poistaa taitavasti karsta pois palavasta lampusta, niin ettei lamppu saanut sammua puhdistusoperaation aikana.

Ilmestyskirja sanoo ja kertoo meille, että seurakunta (Herran Jeesuksen opetuslapset) ovat kultainen lampunjalka. Vanhan liiton kultainen lampunjalka oli varjo ja esikuvaa Uuden Liiton seurakunnasta. Raamattu sanoo kuinka Jumalan tie on nuhteeton ja Herran sana on tulessa koeteltu (Psa 18:30). Raamattu opettaa myös kuinka meidän uskomme koetellaan, niin kuin kulta tulessa koetellaan. Kulta puhdistuu puhtaammaksi mitä kuumempi on puhdistuksen lämpötila. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova ei saa jäädä uimaan "uskon pintavesiin", vaan hänen tulee Jumalan armosta kasvaa koko ajan yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen.

Jumalan sana Pyhän Hengen voiman kautta puhdistaa meitä syntielämästä ja ohjaa meitä elämään Jumalan sanan totuuden mukaan. Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistä, mutta myös Jumalan sanan totuus tuo puhdistusta ja ohjaa meitä vaeltamaan ja elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Vanhan liiton kultaisen lampunjalan öljy oli varjo ja esikuva siitä kuinka Jumalan Pyhä Henki asettuu asumaan uskovan sisimpään ja niin uskovasta loistava valkeus ei nouse ihmisen lihasta, vaan on Jumalan valkeutta, joka tulee ilmi uskovan elämässä Pyhän Hengen vaikutuksen kautta.

Niin kuin vanhan liiton kultaisen lampunjalan tuli aina palaa Herran edessä, niin samoin myös Uuden Liiton kultaisen lampunjalan (Jeesuksen opetuslapset) tulee palaa aina Pyhässä Hengessä Herran edessä. Niin kuin vanhan liiton kultaista lampunjalkaa hoidettiin ja se puhdistettiin sammuttamatta lamppua, niin samalla tavalla Uudessa Liitossa Ylimmäinen pappimme, Messias Jeesus hoitaa meitä uskovia ja puhdistaa meistä pois synnin kuona-aineita. 

2 Moos 40:
22 Ja hän asetti pöydän ilmestysmajaan, asumuksen pohjoissivulle, esiripun ulkopuolelle
23 ja latoi sille näkyleivät päälletysten Herran eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
24 Ja hän asetti seitsenhaaraisen lampun ilmestysmajaan, vastapäätä pöytää, asumuksen eteläsivulle,

Nature
Kuvassa kultainen lampunjalka on vastapäätä näkyleipää, niin kuin Jumala määräsi sen olevan ilmestysmajan ja temppelin sisällä.

Raamattu sanoo kuinka kultaisen lampunjalan piti olla vastapäätä pöytää, jossa oli kaksitoista näkyleipää. Kaksitoista näkyleipää olivat esikuva vanhan liiton seurakunnasta, jonka tähden Uuden Liiton seurakunta on kahdentoista näkyleivän täyttymys. Kultainen lampunjalka loisti valoaan suoraan eteenpäin kohti pöytää, jossa näkyleivät olivat. Näkyleivän pöytä oli varjo ja esikuva Herrasta Jeesuksesta, sillä niin kuin pöytä kannatteli 12 leipää, joka oli varjo seurakunnasta, niin samalla tavalla Herra Jeesus kantaa ja kannattelee Uuden Liiton seurakuntaa, jonka Hän on itselleen ansainnut oman verensä kautta.

Uuden Liiton Jumalan seurakunnan (kultainen lampunjalka) tulee loistaa ja näyttää maailmalle valoa kohti Kristusta (kultainen näkyleipäpöytä), eli kirkastaa Herraa Jeesusta, koska uskovassa asuva Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Pyhä Henki ei kirkasta itseään, eikä ihmistä, vaan ainoastaan Kristusta, Messiasta, meidän Herraamme Jeesusta. Kristus Jeesus on pelastuksen evankeliumi ja pelastukseksi, jokaiselle, joka haluaa hylätä syntinsä ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Nature

Kuvassa näkyleipä on hepreaksi punaisen neliön sisällä - Lechem Hapanim. Lechem on hepreaksi leipä. Ha on määräinen artikkeli ja panim on hepreaksi kasvot, läsnäolo ja persoona.

Näkyleipä on hepreaksi Lechem HaPanim, joka tarkoittaa kirjaimellisesti kasvojen leipää. Sanonta kasvojen leipä kertoo meille sen, että on kyse ihmisistä, Jumalan seurakunnasta, jotka ovat Jumalan hyvän ja rakkaudellisen sekä totuuteen perustuvan huolenpidon kohteena.

Joh 6:
33 Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän."
34 Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä leipää".
35 Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

Itse näen ja ymmärrän, että näkyleivän leipä tarkoittaa myös Jumalan huolenpidon lisäksi Jeesusta, sillä Messias Jeesus on elämän leipä, joka antaa iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka tekevät parannuksen ja tunnustavat syntinsä ja uskovat Häneen. 

Näkyleivistä kerrotaan sellaista tarinaa, että ne säilyivät temppelin näkyleipäpöydällä peittämättöminä seitsemän päivän ajan tuoreina ja lämpiminä eivätkä pilaantuneet. On tämä tarina totta tai ei, niin näkyleipien esikuvan täyttymyksessä Uudessa Liitossa seurakunnan tulisi pysyä tuoreena ja lämpimänä (Jumalan armosta tuottaa Hengen hedelmää totuudessa).

Näkyleivistä on myös olemassa tarina, jonka mukaan kun uudet leivät vaihdettiin, joka perjantai ilta sapatin alkaessa, niin papit söivät vanhat leivät ja yhteensä näitä leipiä söi 400-500 ihmistä. Jokainen pappi söi vain pienen palan leipää, mutta ihme tapahtui ja leivän syöjät täyttyivät, niin kuin he olisivat syöneet kokonaisen aterian. Oli tämä tarina totta tai ei, niin Uudessa Liitossa Herran Jeesuksen opetuslapset saavat yltäkylläisen elämän uskonkuuliaisuuden kautta.

1 Aik 9:32 Ja muutamien kehatilaisista, heidän veljistään, oli pidettävä huoli näkyleivistä, valmistettava ne joka sapatiksi.

1 Chronicles 9:32 And some of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the showbread, to prepare it every sabbath. Jewish Publication Society Bible

1 Chronicles 9:32 Also some of their Kohathite kinsmen had charge of the rows of bread, to prepare them for each Shabbat. The Israel Bible

Suomenkielen Raamatun sana kehatilaiset on hepreaksi sana kohathi, joka on monikko sanasta kohath. Hepreankielen sana kohath tarkoittaa kokoontuminen, seurakunta ja kuuliaisuus. Kohathilaiset olivat Kohathin jälkeläisiä ja Kohath oli Leevin poika. Kohathilaisten tuli olla kuuliaisia ja valmistaa näkyleivät jokaiseksi sapatiksi. Uudessa Liitossa seurakunta on kutsuttu uskonkuuliaisuuteen ja kokoontumaan seurakuntana yhteen, niin kuin Jumala on asettanut seurakuntansa kokoontumaan, jossa jokaisella paikkakunnalla tulee olla yksi seurakunta, jota vanhimmat (paimenet ja kaitsijat) johtavat, Herran Jeesuksen ollessa seurakunnan Ylipaimen.

3 Moos 24:
5 Ota hienoja vehnäjauhoja ja leivo niistä kaksitoista leipää. Kuhunkin leipään on käytettävä jauhoja kaksi eefa-mitan kymmenesosaa.

6 Aseta leivät kahteen riviin, kuusi kumpaankin, puhtaalle pöydälle Herran eteen.

7 Pane rivien päälle puhdasta suitsuketta leipien muistouhriosaksi, tuliuhriksi Herralle.

8 Aaron asettakoon ne sapatti sapatilta Herran eteen israelilaisten puolesta. Tämä on ikuinen liitto.

9 Leivät kuuluvat Aaronille ja hänen pojilleen. Heidän tulee syödä ne pyhässä paikassa, sillä ne ovat pyhistä pyhimpiä. Ne ovat Aaronin ikuinen osuus Herran tuliuhreista." Raamattu kansalle

 

Lev 24:
5 And thou shalt take fine flour, and bake twelve cakes thereof: two tenth parts of an ephah shall be in one cake.

6 And thou shalt set them in two rows, six in a row, upon the pure table before HaShem.

7 And thou shalt put pure frankincense with each row, that it may be to the bread for a memorial-part, even an offering made by fire unto HaShem.

8 Every sabbath day he shall set it in order before HaShem continually; it is from the children of Israel, an everlasting covenant.

9 And it shall be for Aaron and his sons; and they shall eat it in a holy place; for it is most holy unto him of the offerings of HaShem made by fire, a perpetual due.' Jewish Publication Society Bible

Raamattu kansalle käännös kääntää oikeaan suuntaan 3 Moos 24:5-9 Raamatunkohdan. Vanhan liiton näkyleivät tehtiin hienosta (puhtaasta) jauhosta ja näkyleipien puhdas jauho on saanut täyttymyksensä siinä kun Uudessa Liitossa seurakunta vaeltaa puhtauden ja totuuden happamattomuudessa (1 Kor 5:8).

Vanhan liiton näkyleivät asetettiin puhtaalle kultaiselle pöydälle Herran eteen ja näin kultainen pöytä kannatteli näkyleipiä. Tämä tarkoittaa Uuden Liiton täyttymyksessä, että Herran Jeesus on täydellinen ja puhdas, joka kannattelee seurakuntaa oman täydellisyytensä ja puhtautensa kautta Herran Jumalan edessä.

Vanhassa liitossa näkyleipien päälle laitettiin puhdasta suitsuketta muisto-osaksi, joka oli tuliuhri Herralle. Uuden Liiton täyttymyksessä tämä tarkoittaa sitä, että uskovan sydämestä, puhdistetusta sydämestä Hengessä ja totuudessa nousee rukous (suitsutus on varjo ja esikuva rukouksesta) Herralle kun uskova antaa itsensä eläväksi ja pyhäksi uhriksi Jumalalle, jolloin Jumalan Pyhän Hengen tuli palaa hänen sydämessään.

Vanhassa liitossa Aaron (ylimmäinen pappi) asetti leivät suitsukkeineen sapatti sapatilta Herran eteen israelilaisten puolesta ja tämä oli iankaikkinen liitto. Tämä tarkoittaa, että Uudessa Liitossa meidän Ylimmäinen Pappimme Herra Jeesus vaikuttaa meissä uskoa, että kokoonnumme totuudessa sapattina (lepopäivä) ja muinakin päivinä Herran eteen rukoilemaan totuudessa Herraa ja Hänen tahtonsa toteutumista. Tämä on sillä tavalla iankaikkinen liitto, että Herran eteen kokoontuminen totuudessa jatkuu myös Uudessa Liitossa.

Vanhassa liitossa näkyleivät kuuluivat Aaronille ja hänen pojilleen (papeille) ja heidän tuli syödä ne pyhässä paikassa (temppelissä), koska ne olivat pyhistä pyhimpiä, mitkä Herra teki tuliuhreiksi  ja tämä oli iankaikkinen ja jatkuva osuus Herran papeille. Tämä tarkoittaa Uudessa Liitossa, että jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi kuuluu kuninkaalliseen papistoon ja heillä on oikeus syödä Elämän Leivästä, Herrasta Jeesuksesta, joka on tie, totuus ja elämä. Nyt Uudessa Liitossa uskovat ovat Jumalan temppeli ja tässä temppelissä Elämän Leipää Jeesusta tulee syödä (uskoa ja elää todeksi) totuuden rakkaudessa. Tuliuhri tässä yhteydessä on Uudessa Liitossa uskovan antautuminen eläväksi ja pyhäksi uhriksi Jumalalle, jolloin Jumalan Pyhän Hengen tuli palaa hänen sydämessään.

2 Moos 25:
23 ¶ Ja tee pöytä akasiapuusta, kahden kyynärän pituinen, kyynärän levyinen ja puolentoista kyynärän korkuinen.
24 Ja päällystä se puhtaalla kullalla ja tee siihen kultareunus yltympäri.
25 Ja tee sen ympäri kämmenen korkuinen lista ja listan ympäri kultareunus.
26 Ja tee siihen neljä kultarengasta ja kiinnitä renkaat sen neljään kulmaan, kunkin neljän jalan kohdalle.
27 Renkaat olkoot juuri listan alla niiden korentojen pitiminä, joilla pöytä on kannettava.
28 Ja tee ne korennot akasiapuusta ja päällystä ne kullalla, ja niillä on pöytä kannettava.
29 Tee myös siihen vadit ja kupit, kannut ja maljat, joista juomauhrit vuodatetaan; tee ne puhtaasta kullasta.
30 Ja pidä aina minun edessäni pöydällä näkyleivät.

Vanhan liiton juomauhri, joka liittyi näkyleipäpöytään ja näkyleipiin oli varjo ja esikuva Uuden Liiton uhrista, jossa Herra Jeesus vuodatti verensä ja antoi ruumiinsa kuolemaan syntien anteeksisaamiseksi. Vanhan liiton varjo ja esikuva on saanut täyttymyksensä kun Herra Jeesus vuodatti verensä ja antoi ruumiinsa kuolemaan, jonka muistoksi seurakunta viettää Herran ateriaa (viini ja leipä). Herra Jeesus on Elämän Leipä, joka tuli taivaasta alas pelastukseksi, jokaiselle, joka uskoo Häneen.

Jokainen ihminen, joka katuu ja tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen saa syntinsä anteeksi, osallisuuden Pyhään Henkeen ja iankaikkisen elämän. Kiitos Jumalalle, Herran Jeesuksen verestä, pelastuksesta, lunastuksesta, sovituksesta, rakkaudesta ja armosta ihmislapsia kohtaan.

Saulus-Lähetys / pp

 

18.12.2020Näkökulma anteeksiantamukseen
01.11.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 2
03.10.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 1
17.08.2020Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa
04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020

Siirry arkistoon »